UK ETA FAQ

Yleiset ETAn usein kysytyt kysymykset

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-aika?

Yhdistyneen kuningaskunnan sähköinen matkustuslupajärjestelmä (UK ETA) on uusi digitaalinen matkustuslupajärjestelmä, jonka avulla Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä, mikä helpottaa mahdollisten turvallisuusriskien tunnistamista. ETA on osa laajempaa hallituksen aloitetta rajojen digitalisoimiseksi, sillä se korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausjärjestelmän.

ETA ei ole viisumityyppi. Se on sähköinen asiakirja ulkomaalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaista oleskelua varten, kuten matkailua, perheen ja ystävien luona vierailua, liike-elämää tai lyhytaikaista opiskelua varten. Viisumivapaiden kansalaisten, jotka matkustavat kauttakulkumatkalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on myös hankittava ETA riippumatta siitä, kulkevatko he Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvonnan kautta.

Miksi hallitus ottaa käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan sähköisen matkustuslupajärjestelmän?

ETA on merkittävä aloite Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vuoden 2022 kansalaisuus- ja rajavalvontalain yhteydessä. Lainsäädännössä säädetään, että henkilöiden, jotka tällä hetkellä pääsevät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia, on hankittava matkustuslupa, ennen kuin he voivat tulla maahan. Seuraavassa on lueteltu järjestelmän käyttöönoton edut:

 • kirjaamaan ja seuraamaan tarkasti matkustajia, jotka saapuvat ja poistuvat Englannista, Walesista, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista missä tahansa merisatamassa tai lentoasemalla.
 • Kansallista turvallisuutta uhkaaviksi katsottujen matkustajien ennakkotarkastus ennen heidän saapumistaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • kerätä ja säilyttää Yhdistyneen kuningaskunnan kävijöiden tietoja ja matkustuskäyttäytymistä.
 • Lisätulojen saaminen hallitukselle perimällä matkustajilta hakemusmaksu.

Milloin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA käynnistyy?

ETA-järjestelmä on nyt käytössä Qatarin kansalaisille. Heidän on haettava ETA-lupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 15. marraskuuta 2023 tai sen jälkeen.

Jordanian, Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien (UAE) kansalaiset voivat hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 1. helmikuuta 2024 alkaen. ETA on pakollinen 22. helmikuuta 2024 ja sen jälkeen tapahtuville matkoille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Milloin EU-kansalaisten on haettava ETA-järjestelmän kautta?

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö ilmoittaa pian, mitkä kansalaisuudet, myös EU:n kansalaiset, hyötyvät seuraavaksi ETA-järjestelmästä. Aikaa on riittävästi sen varmistamiseksi, että kaikki ETA:ta tarvitsevat saavat tiedon muutoksista hyvissä ajoin.

Milloin ETAn täydellinen käyttöönotto on odotettavissa?

ETA-järjestelmän täytäntöönpanoa jatketaan asteittain kansalaisuusperusteisesti vuonna 2024. Sisäministeriö tiedottaa, mikä kansalaisuus voi seuraavaksi hakea ETA-todistusta ja milloin se pannaan täytäntöön.

Britannian hallitus odottaa, että kaikki matkustajat, jotka eivät tarvitse viisumia lyhyitä vierailuja varten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, voivat hakea ja saada ETA-viisumin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kuinka moni matkustaja käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmää?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus arvioi, että yli 30 miljoonaa matkustajaa käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmää vuosittain. Eniten henkilöitä saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Yhdysvalloista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta ja Alankomaista.

Kenen on haettava ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi on tarkoitettu matkustajille, jotka eivät tarvitse viisumia lyhytaikaista eli alle kuuden kuukauden oleskelua varten esimerkiksi matkailua, perheen ja ystävien luona vierailua, liike-elämää, opiskelua tai kauttakulkua varten.

Mitkä passinhaltijat voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia?

Viisumivapaita ulkomaalaisia eli matkustajia, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ovat muun muassa EU:n (Irlantia lukuun ottamatta), Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin kansalaiset. Seuraavien maiden kansalaisten on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa:

Kenen ei tarvitse hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Henkilö ei tarvitse ETA-lupaa, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Olet Ison-Britannian kansalainen, ja sinulla on Ison-Britannian passi tai Ison-Britannian merentakaisten alueiden kansalaispassi.
 • Olet Irlannin kansalainen ja sinulla on Irlannin passi.
 • Asut laillisesti Irlannissa, et tarvitse viisumia saapuaksesi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja tulet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Irlannista, Guernseystä, Jerseystä tai Mansaarelta. Kaikkien kolmen edellytyksen on täytyttävä, jotta et tarvitse ETA-lupaa.
 • Sinulla on maahanmuuttajan asema Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • Sinulla on Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi, joka on voimassa vierailua, työskentelyä, opiskelua tai muita tarkoituksia varten.

Tarvitsevatko pikkulapset, lapset tai teini-ikäiset ETA-lentoa?

Kyllä. Kaikilla matkustajilla, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on oltava erillinen ja hyväksytty ETA-matkailulupa maahantuloa varten iästä riippumatta.

Henkilöt, joilla on EU:n valmiiksi sijoittautuneen henkilön asema, eivät tarvitse ETA-todistusta saapuakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Onko tämä oikein?

Kyllä. Matkustajilta, joilla on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttostatuksen mukainen asema, mukaan lukien ne, joilla on vakiintunut tai esi-sijoittunut asema Euroopan unionin sijoittautumisjärjestelmän (EUSS) mukaisesti, ei vaadita ETA-asiakirjan esittämistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaessaan.

Mihin Yhdistyneen kuningaskunnan kohteisiin vierailu edellyttää ETA-varmistusta?

ETA on voimassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustettaessa. Saavuttuaan mihin tahansa maahantulopaikkaan ja käytyään läpi Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvonnan haltija voi liikkua vapaasti sen osavaltioiden välillä: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei kuitenkaan anna matkustajalle pääsyä Irlantiin, joka on erillinen ja itsenäinen maa. Se ei myöskään ole voimassa missään muussa Euroopan maassa.

Tarvitsenko uuden ETA-asiakirjan joka kerta, kun vierailen Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Ei. ETA on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä tai siihen asti, kunnes sen yhteydessä olevan passin voimassaoloaika päättyy, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Matkustajien on haettava uutta ETA-paikkaa, jos heidän passinsa vanhenee ennen kahta vuotta.

ETA-lupasi kahden vuoden voimassaoloaikana voit saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useita kertoja, kunhan vierailusi kestää alle kuusi kuukautta kerrallaan.

Kielletäänkö minulta pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman hyväksyttyä ETA-lupaa?

Ilman vaadittua ETA-lupaa et voi nousta liikennevälineeseen (eli lentokoneeseen, laivaan tai junaan) ja matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavat henkilöt, jotka odottavat vielä päätöstä ETA-hakemuksestaan, käännytetään pois.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käyttää API-järjestelmää (Advance Passenger Information) tarkistaakseen ja ilmoittaakseen liikenteenharjoittajille yksittäisten henkilöiden matkustusluvat. Liikenteenharjoittajat voivat tarkistaa, että henkilöllä on asianmukaiset matkustuslupa-asiakirjat, ennen kuin he tuovat hänet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Lentoyhtiöt, merenkulkuyhtiöt ja rautatieyhtiöt voivat sallia matkustajien pääsyn lennolle vain ETA-tiedon omaavien matkustajien kanssa, tai ne voivat joutua maksamaan sakkomaksun. Vastaavasti matkustaja, joka tietoisesti matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman vaadittua ETA-lupaa, voi joutua syytteeseen.

Voinko opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos minulla on ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Kyllä. Viisumivapaat kansalaiset, joilla on ETA-viisumi, voivat osallistua lyhytkurssiopintoihin 180 päivän tai kuuden kuukauden ajan. Pidempiaikaisia opinto-ohjelmia varten sinun on hankittava opiskelijaviisumi.

Voinko työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos minulla on ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Ei. Sinun on haettava työviisumia työskennelläksesi missä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä jäsenvaltiosta. Voit kuitenkin käyttää ETA-viisumiasi osallistuaksesi yrityskonferensseihin tai -kokouksiin ja muihin sallittuihin toimiin liikematkaviisumin nojalla.

Tarvitsenko myös ETA-viisumin, jos minulla on Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi?

Ei. Et tarvitse ETA-lupaa, jos sinulla on jo Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi tai maahanmuuttaja-asemasi.

Onko Yhdistyneen kuningaskunnan ETA samanlainen kuin viisumi tai oleskelulupa?

Ei. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi antaa ulkomaalaisille oikeuden tulla maahan ja oleskella maassa kauttakulkua, matkailua, opiskelua, työskentelyä ja muita tarkoituksia varten tietyn voimassaoloajan, yleensä vähintään kuusi kuukautta, kuluessa. Yhdistyneen kuningaskunnan oleskelulupa antaa muiden maiden kansalaisille mahdollisuuden asua ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa toistaiseksi.

ETA:n avulla henkilöt voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se sallii yksityishenkilöiden pääsyn maahan. Henkilöt, joilla on ETA-todistus, joutuvat edelleen maahantulo- ja henkilöllisyystarkastuksiin rajalla. Heidän on edelleen kuljettava sähköisen passiportin (eGate) läpi, jos sellainen on käytettävissä, tai tavattava rajavartiovirkailija.

Mitä eroa on ETA-viisumilla ja Yhdistyneen kuningaskunnan vierailijaviisumilla?

ETA-lupa antaa ainoastaan luvan matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se ei anna haltijalle oikeutta päästä maahan. Se ei takaa pääsyä Englantiin, Walesiin, Skotlantiin tai Pohjois-Irlantiin.

Matkustajien, joilla on ETA-lupa, on edelleen haettava lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajalla. Tämä tapahtuu kulkemalla sähköisen passiportin (eGate) kautta, jos sellainen on käytettävissä, tai tapaamalla Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksen virkailijaa.

ETA vaaditaan muilta kuin viisumivapaiden maiden kansalaisilta, joilla ei ole viisumia tai joilla ei ole muuta Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttaja-asemaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mukaan lukien kauttakulkumatkustajat.

Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan tavallinen vierailijaviisumi sallii henkilöiden tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta matkailua, perheen ja ystävien luona vierailua, lyhytaikaista opiskelua, sallittua liiketoimintaa ja kauttakulkua varten.

Onko Yhdistyneen kuningaskunnan ETA sama kuin sähköinen viisumivapaus (EVW)?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on uusi digitaalinen matkustuslupajärjestelmä, joka palvelee kaikkia matkustajia, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se korvaa sähköisen viisumivapauden (EVW), joka tiettyjen arabimaiden kansalaisten on hankittava ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. ETA on halvempi kuin EVW.

Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian kansalaiset tarvitsevat EVW-luvan matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen 22. helmikuuta 2024.

Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Saudi-Arabian kansalaiset voivat 1. helmikuuta 2024 alkaen hakea ETA-lupaa 22. helmikuuta 2024 ja sen jälkeen tapahtuvia matkoja varten.

Kuinka kauan ETA on voimassa?

Hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä tai passin voimassaolon päättymispäivään saakka sen mukaan, kumpi ensin toteutuu. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-passisi voimassaolo päättyy ennen kahta vuotta, sinun on haettava uutta ETA-passia uudelleen.

Mitä eroa on ETA:n ja ETIAS:n välillä?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on erillään EU:n ETIAS-järjestelmästä.

ETA on Yhdistyneen kuningaskunnan uusi digitaalinen matkustuslupajärjestelmä, joka on tarkoitettu viisumivapaille kansalaisille, jotka vierailevat maassa alle kuusi kuukautta matkailun, perheen ja ystävien luona vierailun, liiketoiminnan, opiskelun tai kauttakulun vuoksi.

Eurooppalainen matkatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS) on sähköinen asiakirja, joka muistuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmää. Vuoden 2025 puoliväliin mennessä ulkomaalaisten, jotka eivät tarvitse viisumia Schengen-alueelle saapuakseen, on hankittava ETIAS-viisumi. Tämä koskee myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia.

ETA-hakemusten käsittelyä koskevat usein kysytyt kysymykset

Miten haen ETIAS-ohjelmaa?

Voit hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa vain verkossa. Vaihtoehtoisia paperipohjaisia menetelmiä ei ole. Hakijoiden ei tarvitse saapua henkilökohtaisesti viisumitoimistoon.

Voinko hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa jollekin toiselle henkilölle?

Kyllä. Voit hakea ETA-lupaa toiselle henkilölle. Vanhemmat tai huoltajat voivat hakea digitaalista matkustuslupaa lastensa puolesta. Myös ystävä tai kolmas osapuoli voi hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jonkun toisen puolesta.

Miten ETA-hakemusprosessi toimii?

Prosessi on täysin digitaalinen. Matkustajien on täytettävä hakemuslomake, vastattava turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja maksettava hakemus verkossa. He saavat sähköpostitse vahvistuksen siitä, että heidän hakemuksensa on lähetetty.

Tämän jälkeen järjestelmä tarkistaa ETA-hakemuslomakkeessa annetut tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansainvälisten turvallisuus- ja maahanmuuttotietokantojen kanssa ja määrittää, onko henkilö oikeutettu ETA-lupaan ja matkustamaan maahan.

Hakemuksen käsittelyyn ja päätöksen saamiseen (hyväksytty tai hylätty ETA) kuluu yleensä 72 tuntia tai kolme päivää. Monet saattavat saada hyväksytyn ETA-asiakirjan muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisen jälkeen. Joissakin tapauksissa päätöksen saaminen voi kuitenkin kestää yli 72 tuntia.

Mitkä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakemisen edellytykset?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta varten matkustajalla on oltava voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin viisumivapaasta maasta, tuore korkealaatuinen digitaalinen passikuva, aktiivinen sähköpostiosoite ja sähköinen maksutapa, kuten luotto- tai pankkikortti.

Mitä tietoja minun on annettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksessa?

Sinun on annettava henkilö- ja työtiedot, kotiosoite, sähköpostiosoite, yhteystiedot ja verkkomaksutiedot. Sinun on myös vastattava totuudenmukaisesti turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, jotka koskevat aiempaa rikos- ja maahanmuuttohistoriaa sekä mahdollisia yhteyksiä laittomiin ryhmiin.

ETA-hakemuksessa ei kysytä henkilön matkustustietoja tai todisteita siitä, että hän kykenee elättämään itsensä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun aikana. Matkustajien on kuitenkin oltava valmiita vastaamaan kysymyksiin tai näyttämään todisteet niistä rajatarkastuksessa.

Milloin minun pitäisi hakea ETA-hakemusta?

Matkustajia kehotetaan hakemaan ETA-lupaa ennen lippujen ostamista tai majoituksen varaamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ETA-hakemuksen käsittely ja päätöksen tekeminen kestää yleensä kolme päivää. Monien hakemusten käsittely kestää muutaman minuutin, mutta joissakin hakemuksissa voi kestää kauemmin.

Voinko hakea ETA-lupaa nyt, mutta matkustaa kuukauden tai kahden kuluttua?

Matkustajien on haettava ETA-lupaa ennen matkan varaamista. Sisäministeriö ei rajoita sitä, kuinka kauan etukäteen matkustajat voivat hakea ETA-paikkaa. Matkustajat voivat hakea ETA-lupaa milloin tahansa, kunhan he tekevät sen vähintään kolme päivää ennen matkapäivää.

ETA on voimassa kaksi vuotta tai niin kauan kuin passi, johon se on liitetty, on voimassa.

Voinko hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos matkasuunnitelmani eivät ole vahvistuneet?

Kyllä. Voit hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaikka matkasuunnitelmasi eivät olisikaan vielä vahvistettuja. Sinun on kuitenkin varmistettava, että ETA-hakemuksessa käytetty passi on edelleen voimassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan matkan ajan, jotta ETA pysyy voimassa.

Jos haen ETA-todistusta tänään ja se pannaan täytäntöön vasta kesäkuusta 2024 alkaen, alkaako kahden vuoden voimassaoloaika siitä, kun sain sen, vai siitä, kun se pannaan täytäntöön?

ETA:n voimassaolo alkaa siitä päivästä, jona se on myönnetty tai jona saat hyväksytyn ETA:n.

Mitä tapahtuu ETA-lomakkeelleni, jos passini voimassaoloaika päättyy alle kahden vuoden kuluttua?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupasi voimassaolo päättyy samana päivänä kuin passisi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on voimassa kaksi vuotta myöntämispäivästä tai siihen asti, kunnes sen yhteydessä oleva passi vanhenee, sen mukaan, kumpi ensin tapahtuu. Sinun on haettava uusi ETA, jos passisi vanhenee ennen ETAn kahden vuoden voimassaoloaikaa.

Kuinka kauan kestää hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Sähköisen hakemuslomakkeen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Kun olet maksanut hakemuksesi verkossa ja lähettänyt sen, saat vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kuinka kauan kestää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen käsittely?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen kuluu yleensä kolme päivää, ja monet hakijat saavat päätöksen muutamassa minuutissa. Joissakin hakemuksissa päätöksen saaminen voi kestää yli kolme päivää.

Onko ETA-sovelluksessa tallennustoiminto?

Ei. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen verkkosivusto ei tallenna aiemmin syötettyjä tai toimitettuja tietoja peruutetun tai päättyneen istunnon aikana.

Kun olet napsauttanut linkkiä, täytä hakemuksesi mahdollisimman pian. Istuntosi päättyy, jos et ole aktiivinen sivustolla 20 minuuttiin, ja sinun on käynnistettävä prosessi uudelleen ja täytettävä vaaditut tiedot uudelleen.

Voiko ETA-hyväksyntää nopeuttaa hätätilanteessa?

Suurin osa ETA-hakemuksista käsitellään nopeasti. Tämä tarkoittaa, että matkustajien pitäisi saada arvioitu saapumisaikansa nopeasti, jopa hätätilanteissa.

Voinko käyttää yhtä hakemuslomaketta useammalle kuin yhdelle henkilölle?

Ei. Jokainen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus koskee yhtä henkilöä, sillä hyväksytty matkustuslupa on sidottu henkilön passiin. Kaikkien muiden oikeutettujen henkilöiden, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on täytettävä hakemuslomake iästä ja siitä riippumatta, matkustavatko he yhdessä. Vanhemmat ja huoltajat voivat hakea lastensa ETA-lupaa erillisellä hakemuslomakkeella.

Miten saan hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupani?

Saat ETA-hakemustasi koskevan päätöksen (hyväksyminen tai hylkääminen) hakemuslomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostia ei tarvitse tulostaa. ETA-lupasi yhdistetään digitaalisesti siihen passiin, jolla olet hakenut sitä.

Pitääkö minun hakea erillistä ETA-lupaa, kun matkustan Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä?

Ei. Hyväksytty ETA-lupa tarkoittaa, että sinulla on lupa matkustaa mihin tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenvaltioon. Rajatarkastuksen jälkeen he voivat matkustaa vapaasti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä.

ETA ei kuitenkaan oikeuta matkustajia matkustamaan Irlannin tasavaltaan, joka on erillinen ja itsenäinen maa, eikä muihin Euroopan maihin.

Minulla on kaksoiskansalaisuus. Tarvitsenko molempiin passeihini Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistuksen?

Ei. Voit hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vain yhdelle passillesi, mutta varmista, että se on se passi, jonka otat mukaasi matkustaessasi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vaikka sinun on ilmoitettava ETA-verkkohakemuslomakkeessa kaikki muut kansalaisuutta tai passia koskevat tiedot, hyväksytty digitaalinen oleskelulupa liitetään siihen passiin, jolla olet hakenut lupaa.

Voit silti hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan molemmille passeillesi. Sinun on täytettävä sähköinen hakemuslomake ja maksettava kaksi kertaa.

Voiko EU:hun matkustaa EU-passilla ja palata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Britannian passilla?

Kyllä, se on mahdollista. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kuitenkin kehottaa kaksoiskansalaisia matkustamaan Yhdistyneen kuningaskunnan passilla. Kaksoiskansalaiset voivat näyttää lentoyhtiölle Britannian passinsa todistaakseen, etteivät he tarvitse ETA-matkustuslupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Minulla on Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaksoiskansalaisuus. Voinko tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Britannian passillani ja palata Yhdysvaltoihin Amerikan passillani?

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus, kehotetaan matkustamaan Yhdistyneen kuningaskunnan passin kanssa. Britannian passi riittää lentoliikenteen harjoittajille todisteeksi siitä, että he eivät tarvitse ETA-lupaa vieraillakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus myöntää, että Yhdysvaltojen kansalaisten on matkustettava Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloista Amerikan passilla. Matkustajat, joilla on Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuus, voivat käyttää lähtöselvitykseen amerikkalaista passiaan, mutta heidän on esitettävä brittiläinen passinsa lentoyhtiölle lennolle nousua varten osoittaakseen, että he eivät tarvitse ETA-varmistusta matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mitä voin tehdä, jos minun on korjattava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukseni tietoja?

Uuden Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeen täyttäminen on helpoin ja nopein tapa korjata mahdolliset virheet hakemuksen jättämisen jälkeen. Matkustajien on tarkistettava huolellisesti kaikki tietonsa ennen ETA-hakemuksen jättämistä. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi enää muuttaa. Jos olet tehnyt virheen hakemuksessasi, sinun on toistettava prosessi ja maksettava hakemusmaksu uudelleen.

Voiko kolmas osapuoli hakea ETA-hakemusta puolestani, vai onko minun käytävä hakemusprosessi läpi itse?

Hakija voi käyttää kolmannen osapuolen apua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessin loppuunsaattamisessa. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia muuttaa tätä lähestymistapaa.

Minulla on rikosrekisteri. Voinko silti hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Voit hakea ETA-lupaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta se voidaan evätä. ETA-hakijoilta, joilla on rikosrekisteri Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla, voidaan evätä ETA-hakemus, jos heidät on tuomittu vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistukseen tai tuomittu viimeisten 12 kuukauden aikana.

Pitäisikö minun hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa uudelleen, jos tietoni ovat muuttuneet?

Kyllä. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentosi on yhteydessä passiisi. Jos sinun on muutettava passisi keskeisiä tietoja, kuten etu- tai sukunimeäsi, sukupuolta tai kansalaisuutta, sinun on päivitettävä passi ja haettava uutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa.

Mitä tapahtuu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ajalle, jos saan uuden passin?

Passiin liitetty ETA-aika mitätöityy, kun saat uuden passin. Jokainen passi on yksilöllinen matkustusasiakirja, jossa on erityiset tiedot, kuten passin numero. Sinun on haettava uutta ETA-lupaa ja annettava tiedot uudesta passistasi.

Pitääkö minun hakea uutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa, jos passini varastetaan tai katoaa?

Kyllä. Sinun on ilmoitettava välittömästi, jos passisi katoaa tai varastetaan, ja hankittava uusi passi. Kun sinulla on uusi passi, sinun on haettava uutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa uudella matkustusasiakirjallasi.

Maksutavat ja maksut FAQ

Kuinka paljon Yhdistyneen kuningaskunnan ETA maksaa?

Jokainen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa. Se on maksettava verkossa, jotta hakemuslomake voidaan lähettää ja prosessi saattaa päätökseen.

Miten maksan ETA-hakemukseni?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen maksamista varten sinun on ilmoitettava luotto- tai pankkikorttisi numero, kortissa oleva nimi, voimassaoloaika ja CVV-koodi. Apply Pay ja Google Pay ovat myös hyväksyttyjä maksutapoja.

Jos hakemukseni hylätään, saanko rahani takaisin?

Ei. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusten maksuja ei palauteta.

Matkustaminen UK ETAn kanssa Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan voin oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytyn ETA-luvan perusteella?

Matkustajat, joilla on hyväksytty ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta vierailua kohden. He voivat liikkua vapaasti Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä.

Takaako voimassa oleva ETA-lento Yhdistyneessä kuningaskunnassa maahantuloni?

Ei. Hyväksytty ETA-lupa ei takaa maahantuloa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

ETA:n avulla voit nousta kuljetusvälineeseen (eli lentokoneeseen, laivaan tai junaan) ja matkustaa maahan. Saapuessasi sinun on edelleen toimitettava henkilöllisyystodistuksesi Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokselle tai kuljettava sähköisen passiportin (eGate) kautta, jos sellainen on käytettävissä.

Rajaviranomainen arvioi, täytätkö turvallisuusvaatimukset. Vaikka sinulla olisi ETA-lupa, sinulta voidaan evätä maahantulo, jos et läpäise rajatarkastusta tai täytät muita maahantuloedellytyksiä.

Mistä he tietävät rajalla, onko henkilöllä vakiintunut tai jo vakiintunut asema? Joidenkin henkilöiden asema on sidottu heidän vanhaan passiinsa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalinen perävaunulupa, joka on sidottu passiin. Skannaamalla passisi lentoyhtiöt, Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitos ja muut asiaankuuluvat viranomaiset voivat vahvistaa ETA-aikasi voimassaolon ja muut matkustuslupasi.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö käyttää API-järjestelmää (Advance Passenger Information), jonka avulla liikenteenharjoittajat voivat vahvistaa matkustajien luvat. Kyse voi olla luvasta sallia matkustajien tuominen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, luvan epäämisestä matkustajan kuljettamiseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai siitä, että liikenteenharjoittajan on määriteltävä lupa.

Matkustajien, joilla on Britannian, Irlannin tai BOTC-maiden passi, Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi tai Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttostatuksen mukainen asema, tarvitsee vain näyttää passinsa tai maahanmuuttostatuksensa todistaakseen, ettei heillä tarvitse olla ETA-viisumia matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Oletetaan, että henkilöllä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toistaiseksi voimassa oleva oleskelulupa (ILR), joka on myönnetty 15 vuotta sitten. Onko se muunnettava digitaaliseen muotoon?

Toistaiseksi ei. Henkilön, jolla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa maahanmuuttajan asema, ei tarvitse muuntaa sitä digitaaliseen muotoon.

Kun API-järjestelmä (Advance Passenger Information) osoittaa, että matkustajalla on lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, liikenteenharjoittajien on tarkistettava, että siitä on fyysinen todiste.

Fyysisiä viisumiasiakirjoja, jotka todistavat Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttaja-aseman, ovat muun muassa biometrinen oleskelulupa (BRP), biometrinen oleskelukortti (BRC) ja passissa olevat merkinnät, kuten märkämusteiset leimat ja vinjettitarrat.

Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi- ja maahanmuuttovirasto (UKVI) kehittää parhaillaan digitaalista maahanmuuttojärjestelmää. Se korvaa fyysiset viisumiasiakirjat verkkotietueella maahanmuuttotilanteesta eli sähköisillä viisumeilla (eVisa).

Vuoden 2024 aikana UKVI ottaa yhteyttä henkilöihin, joilla on vielä fyysisiä asiakirjoja maahanmuuttonsa todistamiseksi, ja pyytää heitä rekisteröitymään UKVI-tilille. Tämän jälkeen he voivat käyttää UKVI-tiliä päästäkseen maahanmuuttotilanteeseensa ja todistaa sen.

Jos en saa ETA-lupaani ajoissa, voinko silti tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jos rajavirkailija antaa siihen luvan?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA pannaan täytäntöön asteittain vuoden 2024 aikana. Tänä aikana matkustajien odotetaan hankkivan ETA-luvan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista, kun heidän maansa on lisätty ETA-vaatimuksen piiriin kuuluvien maiden luetteloon. Yleensä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoittaa, milloin ETA-paikkaa voi hakea ja milloin se alkaa panna sitä täytäntöön.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus suhtautuu uuden ETA-vaatimuksen täytäntöönpanoon pragmaattisesti tietäen, että kyseessä on merkittävä muutos, jonka ymmärtäminen voi viedä aikaa.

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyt on pantu täytäntöön, liikenteenharjoittajat voivat kuitenkin kieltäytyä ottamasta kyytiin matkustajaa, jolla ei ole vaadittuja lupia. Tämän vuoksi matkustajien suositellaan hakevan ja saavan ETA-luvan vähintään kolme työpäivää ennen matkaa, jotta vältytään kaikilta haitoilta ja matkasuunnitelmien häiriöiltä.

Tarvitseeko minun tuoda fyysinen paperikopio Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lennostani?

Ei. Et tarvitse digitaalista kopiota tai fyysistä tulostetta ETA:sta. Se on sähköinen matkustuslupa, joka on liitetty passiisi. Skannaamalla passisi lentoyhtiöt, Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitos ja muut asianomaiset viranomaiset voivat vahvistaa sen voimassaolon järjestelmiensä kautta.

Säilytä silti ETA-arvosi sähköpostissa tai tulosta se siltä varalta, että manuaalisia tarkastuksia tarvitaan yllättäen.

Onko ETA:n voimassaoloaikana Yhdistyneessä kuningaskunnassa vietetyt kuusi kuukautta yhteensä vai kalenterivuotta kohti vai muuta?

ETA-luvan avulla voit vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavallisena vierailijana enintään kuuden kuukauden ajan yhdellä matkalla matkailua, lyhytaikaista opiskelua, liiketoimintaa ja muita lyhyitä vierailuja varten sallittuja toimintoja varten. ETA on voimassa useita lyhyitä vierailuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kahden vuoden voimassaoloaikana.

Mitä tapahtuu kahden vuoden voimassaoloajan päätyttyä? Onko haettava uutta ETA-lupaa? Onko tässä mitään rajoituksia?

Kun ETA-asiakirjan voimassaoloaika päättyy kahden vuoden kuluttua, matkustajien, jotka aikovat edelleen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on haettava uutta ETA-asiakirjaa ja maksettava hakemusmaksu uudelleen. Toistuvien hakemusten määrää ei ole rajoitettu.

Vaikuttaako Yhdistyneen kuningaskunnan ETA niiden matkustajien oikeuksiin, jotka käyttävät lentokenttäkauttakulkua tai maakauttakulkua?

Ei. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei vaikuta voimassa oleviin lento- ja maaliikennettä koskeviin kauttakulkusääntöihin.

Voinko siirtyä Yhdistyneen kuningaskunnan viisumiin ETA-viisumilla saapumisen jälkeen?

Ei. Et voi vaihtaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumia viisumiin, kun olet vielä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mistä tahansa syystä. ETA-asiakirjalla saapuva matkustaja voi oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa korkeintaan kuusi kuukautta kerrallaan, ja hän voi halutessaan lähteä maasta ja palata maahan voimassa olevan ETA-asiakirjan kanssa.

Oletetaan, että sinun on yhtäkkiä jäät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pidemmäksi aikaa opiskelemaan, työskentelemään tai muista syistä. Siinä tapauksessa sinun on ensin palattava kotimaahasi ja haettava sieltä asianmukaista viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Voinko vierailla muissa Euroopan maissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytyllä ETA-luvalla?

Ei. Hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei oikeuta matkustajia matkustamaan Irlannin tasavaltaan, joka on itsenäinen maa, eikä muualle Eurooppaan. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin (EU) tai Schengenin yhteisen matkustusalueen jäsen.

Jos haluat vierailla muissa Euroopan maissa, sinun on tiedusteltava ennen matkan varaamista maan maahantulovaatimuksista ja siitä, tarvitsetko viisumin vai et.

EU on kehittämässä vastaavaa järjestelmää nimeltä Euroopan matkatieto- ja lupajärjestelmä (ETIAS). Vuoden 2025 puoliväliin mennessä ulkomaalaisten, jotka eivät tarvitse viisumia Schengen-alueelle saapuakseen, on hankittava ETIAS-viisumi. Tämä koskee myös Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia.

Kieltäytymiset, peruutukset ja muutoksenhaku FAQ:t

Miksi ETA-hakemukseni hylätään?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus voidaan hylätä seuraavista syistä:

 • Väärien, epätarkkojen tai epätäydellisten tietojen antaminen.
 • sinulla on sellaisen maan myöntämä passi, jonka kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • oleskelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta tai työskentely Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • Aiemmat maahanmuuttorikkomukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.
 • rikosrekisteri Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla
 • osallistuminen tai liittyminen laittomiin ryhmiin

Mitä vaihtoehtoja minulla on, jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukseni hylätään?

Jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksesi hylätään, voit hakea Yhdistyneelle kuningaskunnalle viisumia maahan saapumista varten vaihtoehtona matkustusluvalle. Seuraavat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumit voivat olla tärkeitä matkustajille, joilta evätään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi:

 • Tavallinen vierailijaviisumi
 • Tilapäinen työviisumi
 • Transit-viisumi

Voinko hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta uudelleen, jos edellinen hakemukseni hylättiin?

Kyllä. Henkilöt, joilta on evätty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus, voivat harkita uuden hakemuksen jättämistä ja maksaa hakemusmaksun uudelleen. On kuitenkin ratkaisevan tärkeää puuttua alkuperäisen hylkäämisen syyhyn.

Onko mahdollista, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytty ETA-lupa peruutetaan tai peruutetaan?

Hyväksytty ETA voidaan peruuttaa tai peruuttaa seuraavista syistä:

 • Luvanhaltija erotetaan tai karkotetaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
 • Haltija on tuomittu rikoksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla ja hänet on tuomittu vähintään 12 kuukauden vankeusrangaistukseen.
 • Haltijan on todistettavasti rikottu maahanmuuttolakeja (esim. oleskeluajan ylittäminen tai työskentely).
 • Todistetaan, että haltija on tietoisesti tai tietämättään pidättänyt tai toimittanut vääriä asiakirjoja.
 • haltijalle on kertynyt maksamattomia velkoja tai oikeudenkäyntikuluja.
 • Haltijan on todettu olevan käyttäytymisensä, luonteensa, yhdistystoimintansa tai muiden syiden vuoksi haitallinen Yhdistyneen kuningaskunnan yleisölle riippumatta siitä, johtaako se tuomioon.

ETA-arvoni on peruttu, kun olen vielä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mitä minä teen?

Et voi oleskella maassa laillisesti, jos ETA-lupasi on peruutettu. Jos passisi on kadonnut tai varastettu, voit hakea uutta ETA-aikaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta poistuttuasi ja palattuasi kotiin.

Miten hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa peruutetaan?

Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoviranomaiset aloittavat yleensä hyväksytyn ETA-paikan peruuttamisprosessin, kun peruuttamiselle on perusteita.

Voinko valittaa tapauksestani, jos ETA-lupani hylättiin tai peruutettiin?

Ei. ETA-hakemuksesta tehtyä päätöstä ei voida tutkia uudelleen eikä siihen voida hakea muutosta.

Jos ETA-viisumi evätään, matkustaja voi hakea sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia, jonka hakuprosessi on perusteellisempi.

Oikeudellisen muutoksenhaun avulla hakijat voivat kuitenkin riitauttaa päätöksen, jonka he katsovat olevan lainvastainen.

ETAn tietosuojaa koskevat usein kysytyt kysymykset

Jaetaanko Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakijoiden tietoja liikenteenharjoittajien kanssa?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käyttää nykyisiä ennakkomatkustajatietojärjestelmiä (API) lähettääkseen liikenteenharjoittajille (maa-, meri- ja lentoliikenteen harjoittajille) tietoja matkustajista ja heidän luvistaan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Lentoliikenteen harjoittajien on tarkistettava, että matkustajilla on voimassa olevat ja hyväksyttävät henkilöllisyystodistukset (esim. passi) ja luvat (esim. ETA, viisumi), ennen kuin heidät otetaan kyytiin ja tuodaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä käsittelee tietojani?

Matkustajien tietoja käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeessa olevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Järjestelmä tarkistaa hakijoiden tiedot lukuisista Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansainvälisistä turvallisuus- ja maahanmuuttotietokannoista. Näihin kuuluvat luettelot, joilla etsitään voimassa olevia pidätysmääräyksiä, terrorismin ja maahanmuuton tarkkailulistoja sekä muita hakuja, jotka auttavat Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitosta ja sisäministeriötä määrittämään mahdollisia turvallisuusuhkia.

Kuinka kauan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä säilyttää tietoni?

Järjestelmä säilyttää kasvojen biometrisiä tietoja yleensä kolme vuotta, ellei ole syytä säilyttää niitä pidempään. Henkilötietoja ja biografisia tietoja säilytetään viisumien säilytysaikojen mukaisesti 15 vuotta viimeisen tapauksen jälkeen.