Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n selittäminen Itä-Timorin kansalaisille

Vuodesta 2024 alkaen kaikkiin henkilöihin, jotka aikovat matkustaa johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan muodostavaan maahan, sovelletaan uutta ETA-järjestelmää. ETA-hakemus on tehtävä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan matkan alkamista, ja sitä sovelletaan yleisesti, myös matkustajiin, jotka voivat tällä hetkellä saada viisumivapauden.

Alla olevassa artikkelissa kerrotaan kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat Itä-Timorin kansalaisia, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja miten ETA saattaa vaikuttaa heihin. Siinä tarkastellaan myös yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on Yhdysvaltojen ESTA- ja Kanadan ETA-järjestelmien kaltainen maahanmuuttojärjestelmä, mutta se on vasta kehitetty sähköinen matkustuslupaohjelma (ETA). Se on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä on seurausta Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kansalaisuus- ja rajavalvontalakiin tehdyistä keskeisistä muutoksista.

Tämän uuden lainsäädännön mukaan kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat on tarkoitus digitalisoida, ja ETA toimii digitaalisena lupana ulkomaisille vierailijoille. Luvalla pääsee kaikkiin neljään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan: Englannissa, Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.

Yhdistynyt kuningaskunta on julkaissut luettelon maista, joiden kansalaiset voivat hakea ETA-lupaa. Luettelossa on (tällä hetkellä) 92 maata, ja Itä-Timor on mukana. Itä-Timorin kansalaisilta vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa riippumatta siitä, mikä on matkan syy, kuten matkailu, vierailu perheen tai ystävien luona, liike- tai opiskelumatkat tai sairaanhoito.

On tärkeää huomata, että ETA:ta sovelletaan vuodesta 2024 alkaen kaikkiin mahdollisiin tapoihin matkustaa ja saapua laillisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kaikissa virallisissa maahantulosatamissa, eli lentoasemilla, merisatamissa ja Eurostarin junasatamissa, on oltava digitaalinen järjestelmä.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Itä-Timorin kansalaisiin?

Ennen ETA:n suunniteltua käyttöönottoa Itä-Timorin kansalaiset, jotka halusivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailutarkoituksessa, saattoivat tehdä sen vapaasti ilman viisumihakemusta, kunhan he täyttivät seuraavat edellytykset vakiovierailija vaatimukset, ja heidän oleskelunsa oli kestänyt alle kuusi kuukautta.

Vuodesta 2024 alkaen kaikkien Itä-Timorista tulevien matkustajien, jotka haluavat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaista oleskelua varten, on haettava ETA-lupaa syystä riippumatta. Sääntöjä ei ole muutettu eikä tulla muuttamaan niiden Itä-Timorin kansalaisten osalta, jotka haluavat työskennellä tai viettää maassa yli kuusi kuukautta. Tämä edellyttää edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemusta.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Vaikka ennen lopullista käyttöönottoa saattaa tulla vielä joitakin muutoksia, uudesta ETA-järjestelmästä on saatavilla riittävästi yksityiskohtia. Jotta Itä-Timorin kansalaiset saisivat käsityksen siitä, mitä he voivat odottaa, Itä-Timorin kansalaisilta edellytetään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa varten seuraavaa:

– Voimassa oleva biometrinen Itä-Timorin passi.
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa.
– Henkilötiedot – koko nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin tiedot – numero, myöntämispäivä ja myöntäjämaa.
– Työsuhdetiedot – työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien matkan tarkoitus ja osoite, jota käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelun aikana.

Itä-Timorin ETA-hakijoiden on myös annettava tietoja tietyistä henkilökohtaisen elämänsä ja historiansa osatekijöistä. Näihin tietoihin sisältyy kysymyksiä kiellettyihin ryhmiin kuulumisesta, maahanmuuttohistoriasta ja rikosrekisteristä.

Nämä tiedot tarkistetaan sekä kansallisista että kansainvälisistä tietokannoista rajavartiolaitosten ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen puolesta. ETA-hakemusta ei hyväksytä hakijalle, jonka katsotaan olevan uhka kansalliselle turvallisuudelle. Jos ETA-hakemus evätään, viisumi voidaan myöntää, mutta se riippuu henkilökohtaisista olosuhteista.

Miten hakemus käsitellään?

Kun sähköinen hakemus on täytetty, on suoritettava maksu. Palauttamattoman maksun voi maksaa luotto- tai pankkikortilla. Hakemuksia, joihin ei ole liitetty maksua, ei käsitellä. Tavallinen käsittely kestää arviolta 48-72 tuntia. On suositeltavaa, että Itä-Timorin kansalaisia koskeva ETA-hakemus tehdään hyvissä ajoin ennen aiottua saapumispäivää.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Jos ETA-hakemus hyväksytään, se myönnetään matkustajalle digitaalisena lupana, joka on liitetty hänen passiinsa. Jokaisen hyväksytyn ETA-paikan tiedot kirjataan Advanced Passenger Information -järjestelmään, ja matkanjärjestäjien vastuulla on varmistaa, että heidän matkustajillaan on voimassa olevat luvat, jotta he voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan laillisesti.

Itä-Timorista tulevilta matkustajilta, jotka eivät pysty esittämään hyväksyttyä ETA-lomaketta, voidaan evätä pääsy junaan, laivaan tai lentokoneeseen, joka ylittää Yhdistyneen kuningaskunnan alueen. Maahantulo voidaan edelleen evätä Yhdistyneen kuningaskunnan rajalla, jos viranomaiset katsovat, että ETA-luvan haltijaa ei voida päästää maahan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa 180 päivää myöntämispäivästä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on se, että linkitetyn passin voimassaolo päättyy ennen kyseisen ajanjakson päättymistä. Yksikään edellä mainitussa luettelossa mainituista 92 maasta, Itä-Timor mukaan luettuna, tuleva vierailija ei saa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa passinsa voimassaolon päättymispäivän jälkeen riippumatta siitä, kuinka kauan hänen ETA-aikaansa on jäljellä.

Jos ETA päättyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelun aikana, oleskelun jatkamiseksi on tehtävä uusi hakemus. Joissakin tapauksissa matkustajien on jopa palattava kotimaahansa, jotta he voivat tehdä hakemuksen uudelleen. Lisätietoja Itä-Timorin kansalaisten ETA-menettelystä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on usein kysytyt kysymykset -osiossa.

Huomaa, että ETA-asiakirjan voimassaoloaikana sen haltijalla on vapaa liikkuvuus koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rajanylityspaikka, riippumatta siitä, missä se sijaitsee, kattaa kaikki neljä maata. Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä ei ole sisäisiä rajoja. Itä-Timorilaisilta, jotka matkustavat Pohjois-Irlantiin mistä tahansa muusta jäsenmaasta, edellytetään kuitenkin passin esittämistä.