Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus: Kuka tarvitsee ETAn matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Kaikkien matkustajien, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on hankittava pian sähköinen matkustuslupa (ETA) ennen kuin he matkustavat Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa, ja se on voimassa kaksi vuotta, mikä mahdollistaa useat lyhyet, enintään kuuden kuukauden mittaiset vierailut.

Tähän sisältyy vierailu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vapaa-ajan viettoa, sallittua liiketoimintaa ja lyhytkestoista opiskelua varten. Myös kauttakulkumatkustajilla ja luovien alojen työntekijöillä, jotka oleskelevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kolme kuukautta luovien alojen viisumimyönnytyksen nojalla, on oltava ETA.

Oletko vielä epävarma siitä, tarvitsetko Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa? Seuraavassa on lisätietoja siitä, kuka tarvitsee ETA-luvan tai on vapautettu siitä ja tarvitseeko viisumin sen sijaan viisumin.

Kuka voi matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia?

Viisumivapaita matkustajia ovat myös sellaisten maiden kansalaiset, joilla on viisumivapausasema Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä koskee sekä Euroopan unionin (EU) kansalaisia että muiden maiden, kuten Amerikan yhdysvaltojen (USA), Kanadan ja Australian kansalaisia.

Lopullista luetteloa maista, joiden kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan, ei ole vielä vahvistettu. Seuraavista 92 maasta tulevien matkustajien on aluksi haettava ja saatava voimassa oleva ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.

Tällä hetkellä vain Jordanian, Bahrainin, Kuwaitin, Omanin, Qatarin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien (UAE) kansalaisilla on oltava voimassa oleva ETA-vierailulupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö ottaa ETA:n asteittain käyttöön kansalaisuusperusteisesti sujuvan siirtymisen varmistamiseksi. Se ilmoittaa pian, mitkä kansalaisuudet voivat hakea ETA-lupaa ja tarvitsevat sitä vieraillakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tästä ilmoitetaan riittävän ajoissa, jotta varmistetaan, että kaikki henkilöt, jotka tarvitsevat ETA-luvan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ovat tietoisia uudesta vaatimuksesta hyvissä ajoin.

Kuka ei tarvitse ETA-lupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Kun järjestelmä on täysin toiminnassa, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus odottaa, että ETA-hakemuksia tulee vuosittain 30 miljoonaa. Joidenkin henkilöiden ei kuitenkaan tarvitse esittää ETA-todistusta matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näihin kuuluvat:

Britannian passin haltijat

Matkustajat, joilla on Britannian passi, eivät tarvitse ETA-matkustuslupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan passi, eivät kuulu ETA-järjestelmän piiriin.

Britannian merentakaisten alueiden kansalaisten passin haltijat

ETA-vapautuksia koskevat päivitetyt ohjeet koskevat nyt myös henkilöitä, joilla on Britannian merentakaisten alueiden kansalaisten passi.

Irlannin passin haltijat

Matkustajat, joilla on Irlannin passi, eivät tarvitse Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistusta Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin tasavallan sekä Guernseyn, Jerseyn ja Mansaaren kruununriippuvuusalueiden välisen yhteistä matkustusaluetta koskevan järjestelyn (Common Travel Area, CTA) vuoksi.

Valitse Irlannissa laillisesti asuvat henkilöt

Irlannin tasavallassa laillisesti asuvat henkilöt on vapautettu ETA-järjestelmästä vain, jos he täyttävät kaikki kolme edellytystä. Nämä ovat:

 • He asuvat laillisesti Irlannin tasavallassa.
 • He ovat viisumivapaita kansalaisia tai eivät tarvitse viisumia voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
 • He tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Irlannin tasavallan, Guernseyn, Jerseyn tai Mansaaren kautta.

Kaikkien 17 vuotta täyttäneiden matkustajien on esitettävä alkuperäiset ja voimassa olevat Irlannin hallituksen myöntämät oleskelulupatodistukset. Näihin kuuluvat:

 • Irlannin ajokortti
 • Irlannin oppilaslupa
 • Lääkärikortti
 • Yleislääkärin käyntikortti
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
 • Irlannin oleskelulupa
 • Pysyvän oleskeluluvan todistus
 • Kansallinen ikäkortti

Matkustajat, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi

Niiden maiden kansalaiset, jotka tarvitsevat viisumin lyhyitä, enintään kuuden kuukauden mittaisia matkoja varten, eivät tarvitse ETA-viisumia. Järjestelmän ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin työskennelläkseen, asuakseen tai oleskellakseen maassa yli kuusi kuukautta.

Matkustajat, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttostatus

ETA-järjestelmä ei koske myöskään niitä, joilla on maahanmuuttaja-asemaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mukaan lukien ne, jotka ovat asettuneet maahan ja jotka ovat asettuneet maahan Euroopan unionin sijoittautumisjärjestelmän (EUSS) mukaisesti.

Todisteena Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttostatuksesta on digitaalinen tietue tai eVisa, joka on liitetty matkustajan passiin. Fyysiset todisteet, kuten biometriset oleskeluluvat, märkämusteiset leimat tai vinjettitarrat passeissa, ovat myös päteviä.

On tärkeää huomata, että Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttaja-aseman fyysiset esitykset ovat pian vanhentuneita. Matkustajien, joilla on vielä mukanaan viisumi, on hankittava eVisa mahdollisimman pian, jotta vältytään matkakomplikaatioilta.

Tarvitsetko Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai viisumin?

Jos aiot työskennellä, asua tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai viipyä siellä yli kuusi kuukautta, sinun on haettava asianmukainen viisumi riippumatta siitä, mistä maasta passisi on myönnetty.