Täydellinen opas Nauruan kansalaisten ETA-järjestelyihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, Naurun kansalaisten on tutustuttava siihen ennen matkustamista. ETA, joka on määrä ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä, korvaa nykyisen viisumivapausohjelman. Tässä Nauru-maasta tuleville matkustajille tarkoitetussa oppaassa kerrotaan, miten ETA toimii, miten sitä haetaan ja mitä odottaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustettaessa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Nauruan kansalaisille?

ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on uusi järjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kokeneet matkailijat saattavat kuitenkin jo tietää vastaavista ohjelmista. ETA perustuu muihin matkustamiseen liittyviin järjestelmiin, kuten Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-järjestelmään. Kuten muutkin ohjelmat, se on suunniteltu auttamaan hallitusta saavuttamaan tavoitteensa, joka on maan rajojen digitalisointi, mikä lisää valvontaa, valvontaa ja turvallisuutta.

ETA on pikemminkin matkustuslupa kuin viisumi. Hakemusprosessi on paljon yksinkertaisempi ja helpompi kuin viisumihakemus, ja se voidaan täyttää kokonaan verkossa. Kun ETA on otettu käyttöön, matkustajien on haettava sitä ennen matkan aloittamista.

Miten ETA vaikuttaa naurualaisiin matkustajiin?

Muiden Kansainyhteisön jäsenten tavoin Nauru on mukana luettelossa 92 maasta, joiden kanssa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausjärjestely. Tämän vuoksi Naurun matkustajat eivät tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä hetkellä he voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman ylimääräisiä paperitöitä, sillä he tarvitsevat vain passinsa. Tämä muuttuu, kun uusi järjestelmä tulee voimaan, sillä Nauruan kansalaisilta vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus ennen kuin he voivat saapua maahan.

Naurualaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monista eri syistä. Kaikkien Nauru-vierailijoiden on käytävä läpi sama hakemusprosessi matkan syystä riippumatta. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Kaikkien nauruulaisten, jotka viettävät Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta ja jotka eivät aio työskennellä maassa ollessaan, on haettava ETA-lupaa. Viisumin tarvitsevat ne, jotka haluavat työskennellä, viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta tai asua siellä pysyvästi. Tämä järjestelmän osa säilyy ennallaan. ETA-järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta viisumihakemuksiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Nauruan kansalaisille

Ennen matkan alkamista matkustajien on täytettävä ETA-hakemuslomake. Tämä on tehtävä verkossa, sillä järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi. Paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Hakijoiden on myös maksettava hakemusmaksu, joka suoritetaan myös verkossa.

Luettelo ETA:n vaatimuksista on julkaistu, mutta on tärkeää huomata, että yksityiskohtia ei ole vielä viimeistelty. Jotkin asiat voivat muuttua ennen järjestelmän käyttöönottoa, ja muita tietoja, kuten ETA-hakemusmaksun kustannuksia, ei ole vielä saatavilla. Matkustajia kehotetaan kuitenkin tutustumaan tähän vaatimusluetteloon, jotta he saavat yleiskuvan siitä, millainen hakemus on. Joitakin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Perustiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.
– Rikosrekisteritietojen, aiempien maahanmuuttorikosten ja kiellettyjen ryhmien tai järjestöjen (entisen tai nykyisen) jäsenyyden paljastaminen.

Yksi tärkeimmistä syistä ETA-järjestelmän käyttöönotolle on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan turvajärjestelmiä, sillä sen avulla voidaan havaita matkustajien mahdollisesti aiheuttamat turvallisuusuhat. Edellä olevan luettelon viimeinen kohta on suunniteltu helpottamaan tätä. ETA-hakemus hylätään, jos hakijan katsotaan aiheuttavan riskin Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomake on täytettävä ja maksettava kokonaisuudessaan, ennen kuin hakemus voidaan käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Nauruan kansalaisille

Muissa maissa, joissa on samankaltaisia järjestelmiä, liikenteenharjoittajat ovat asettaneet sähköisen matkustusluvan kuljetusehdoksi. Tämä luo ennakkotapauksen, jota todennäköisesti noudatetaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmässä. Matkustajien on esitettävä lähtevän lentoaseman portilla Nauruan kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja. Jos he eivät pysty tähän, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle.

Sen vuoksi on tärkeää, että matkustajat hakevat ETA-lupaa riittävän ajoissa ennen matkan alkamista. Hakemuksen käsittely voi kestää jopa 72 tuntia. Sen jälkeen se hyväksytään tai hylätään. Hyväksytyn ETA-luvan saatuaan nauruulaiset voivat nyt aloittaa matkansa. Heidän on esitettävä ETA-lentoaikansa lähtölentokentällä ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan.

Hylätyistä ETA-hakemuksista voidaan valittaa. Jos muutoksenhaku ei johda tulokseen, matkustajat voivat hakea Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia. Tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Naurun kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Hyväksytyllä ETA-luvalla Nauruan kansalaiset voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. He voivat ilmoittautua lyhyille opintojaksoille, mutta he eivät voi työskennellä maassa ollessaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota, jotka ovat Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Koska näiden maiden välillä ei ole rajavalvontaa, nauruulaiset voivat liikkua vapaasti. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on yksi yhteinen maarajansa Irlannin tasavallan kanssa, mutta Irlannin tasavalta on itsenäinen maa, joten ETA ei ole voimassa siellä.

Koska Nauru on niin kaukana Yhdistyneestä kuningaskunnasta, monet matkalle lähtevät nauruulaiset hyödyntävät myös mahdollisuutta matkustaa muihin Euroopan maihin. Tässä tapauksessa heidän on selvitettävä maahantulovaatimukset muissa maissa, joihin he haluavat matkustaa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkailualueen jäsen, eikä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavilla ole automaattista lupaa päästä muihin Euroopan maihin. Nauru-maasta tulevien matkustajien kannattaa tutustua ETIAS-vaatimuksiin, joka on Euroopan unionin oma versio sähköisestä matkustusluvasta, joka otetaan pian käyttöön.