Johdanto

Nämä tällä verkkosivulla olevat verkkosivujen vakioehdot ja -ehdot hallitsevat verkkosivustomme UK-ETA.COM käyttöä, joka on saatavilla osoitteessa UK-ETA.COM.

Näitä ehtoja sovelletaan täysimääräisesti ja vaikuttavat tämän verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt kaikki tässä kirjoitetut ehdot. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa, jos et hyväksy mitään näistä verkkosivuston yleisistä käyttöehdoista.

Alaikäiset tai alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tätä verkkosivustoa.

Immateriaalioikeudet

Näiden ehtojen mukaan UK-ETA.COM ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki tämän verkkosivuston sisältämät immateriaalioikeudet ja materiaalit, lukuun ottamatta omistamaasi sisältöä.

Sinulle myönnetään rajoitettu käyttöoikeus ainoastaan tämän verkkosivuston sisältämän aineiston katseluun.

Rajoitukset

Sinua on erityisesti kielletty kaikista seuraavista:

  • verkkosivuston materiaalin julkaiseminen muissa tiedotusvälineissä;
  • Verkkosivuston materiaalin myyminen, alilisensointi ja/tai muu kaupallistaminen;
  • verkkosivuston materiaalin julkinen esittäminen ja/tai näyttäminen;
  • käyttää tätä verkkosivustoa millään tavalla, joka on tai voi olla vahingollista tälle verkkosivustolle;
  • käyttää tätä verkkosivustoa tavalla, joka vaikuttaa käyttäjien pääsyyn tälle verkkosivustolle;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen sovellettavien lakien ja määräysten vastaisesti tai jollain tavalla voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai jollekin henkilölle tai liiketoimintayksikölle;
  • tietojen louhinta, tietojen kerääminen, tietojen poimiminen tai muu vastaava toiminta tämän verkkosivuston osalta;
  • tämän verkkosivuston käyttäminen mainontaan tai markkinointiin.

Tietyille tämän verkkosivuston alueille pääsyäsi on rajoitettu, ja UK-ETA.COM voi edelleen rajoittaa pääsyäsi mihin tahansa tämän verkkosivuston alueisiin milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tätä verkkosivustoa varten ovat luottamuksellisia, ja sinun on myös pidettävä ne luottamuksellisina.

Sisältösi

Näissä Verkkosivuston vakioehdoissa ”Sisältösi” tarkoittaa mitä tahansa ääntä, videotekstiä, kuvia tai muuta materiaalia, jonka päätät näyttää tällä Verkkosivustolla. Näyttämällä Sisältöäsi annat UK-ETA.COM:lle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja alilisensoitavissa olevan lisenssin käyttää, jäljentää, mukauttaa, julkaista, kääntää ja levittää sitä missä tahansa ja missä tahansa mediassa.

Sisältösi on oltava omaa, eikä se saa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia. UK-ETA.COM pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa sisältösi tältä verkkosivustolta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Ei takuita

Tämä verkkosivusto tarjotaan ”sellaisenaan” kaikkine virheineen, eikä UK-ETA.COM anna minkäänlaisia vakuutuksia tai takuita, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon tai sen sisältämiin materiaaleihin. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei myöskään saa tulkita neuvonnaksi.

Vastuun rajoittaminen

Missään tapauksessa UK-ETA.COM tai sen virkailijat, johtajat ja työntekijät eivät ole vastuussa mistään, mikä johtuu tämän verkkosivuston käytöstäsi tai liittyy siihen millään tavalla, olipa vastuu sitten sopimusperusteinen.  UK-ETA.COM, mukaan lukien sen virkailijat, johtajat ja työntekijät, ei ole vastuussa mistään epäsuorasta, välillisestä tai erityisestä vastuusta, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstäsi tai liittyy siihen millään tavalla.

Vahingonkorvaus

Täten korvaat täysipainoisesti UK-ETA.COM:n kaikista vastuista, kustannuksista, vaatimuksista, kanteista, vahingonkorvauksista ja kuluista, jotka liittyvät millään tavalla näiden ehtojen määräysten rikkomiseen.

Irrotettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräys todetaan pätemättömäksi jonkin sovellettavan lain nojalla, kyseiset määräykset poistetaan vaikuttamatta niiden muihin määräyksiin.

Ehtojen muuttaminen

UK-ETA.COM voi tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla, ja käyttämällä tätä verkkosivustoa sinun odotetaan tarkistavan nämä ehdot säännöllisesti.

Toimeksianto

UK-ETA.COM voi luovuttaa, siirtää ja alihankkia näiden ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan ilman minkäänlaista ilmoitusta. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai alihankkia mitään näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja/tai velvollisuuksiasi.

Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko UK-ETA.COM:n ja sinun välisen sopimuksen, joka koskee tämän verkkosivuston käyttöäsi, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset ja sopimukset.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti, ja sinä alistut Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan riitojen ratkaisemiseksi.