Seuraavassa on yhtiön asettamat ehdot, joihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja.

Yritys sweet startup ltd käsittelee hakemuksen asiakkaan vaatimusten ja pyyntöjen mukaisesti, eikä ole vastuussa annetuista virheellisistä tiedoista. Yritys tekee kaikkensa saadakseen oikean viisumin määräajassa. Yritys ei kuitenkaan ole vastuussa seuraavista suurlähetystössä tapahtuvista tapauksista: viisumin myöntämisestä kieltäytyminen, hakemuksen hyväksymisestä kieltäytyminen, väärän viisumin myöntäminen, viisumin käsittelyn viivästyminen.

Jos yhtiö on aiheuttanut jonkin edellä mainituista virheestä tai laiminlyönnistä, yhtiön vastuu rajoittuu tiukasti korvaavan viisumin kustannuksiin tai kaikkien maksettujen maksujen palauttamiseen, eikä yhtiö voi ottaa vastuuta mistään välillisistä menetyksistä, kuten esimerkiksi menetetyistä voitoista/tuloista tai menetetyistä lentomaksuista, mutta ei rajoittuen niihin.

Peruuttamisoikeudet

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö ja Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi- ja maahanmuuttovirasto (UKVI) aloittavat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen käsittelyn välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen. Sen vuoksi hakemusta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun se on jätetty.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi meille verkossa tai puhelimitse, oletetaan, että olet suostunut siihen, että voimme välittömästi aloittaa hakemuksesi käsittelyn ja tarjota palvelumme, ja hyväksymällä nämä käyttöehdot annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että näin tapahtuu. Tämän seurauksena sinulla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta vuoden 2013 kuluttajasopimusmääräysten (tiedot, peruutus ja lisämaksut) mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että säännön 36(1)(a) ja 37(1)(a) mukaan menetät peruutusoikeutesi, jos suostut siihen, että voimme aloittaa palvelujen tarjoamisen peruutusajan kuluessa.

Omistus

Tämän verkkosivuston uk-eta.com omistaa ja sitä ylläpitää sweet startup ltd. Jos et suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Käyttörajoitukset

Et saa käyttää tätä sivustoa tai sen kautta tarjottuja palveluita henkilökohtaiseen hyötyyn, etkä saa myydä tai tarjota kolmannelle osapuolelle tai muutoin hyötyä mistään tällä sivustolla tai sen kautta saatavilla olevista palveluista tai tiedoista (etkä mistään niiden muutoksista, mukautuksista tai analyyseistä).

Turvallisuus

Pidätämme oikeuden ajoittain: (a) muuttaa ja/tai ottaa käyttöön uusia ja/tai täydentäviä turvatoimenpiteitä ilman ennakkoilmoitusta; (b) peruuttaa tilapäisesti ja/tai rajoittaa tämän sivuston saatavuutta kenelle tahansa henkilölle (henkilöille); ja (c) tehdä mitä tahansa muuta, mitä pidämme tarpeellisena tämän sivuston ja tämän sivuston tietokannoissa olevien tietojen turvallisuuden ja eheyden säilyttämiseksi.

Tarkkuus ja sivuston sisältö

Käytämme kohtuullista ammattitaitoa ja huolellisuutta kootessamme tietoja, jotka ovat saatavilla tällä sivustolla ja sen kautta. Tietyt tiedot on kuitenkin saattanut koota ja/tai toimittaa meille kolmas osapuoli, joka ei ole verkostomme jäsen. uk-eta.com ei ota vastuuta tällaisilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Lisäksi tällä sivustolla ja sen kautta saatavilla olevissa tiedoissa voi esiintyä virheitä ja puutteita, jotka johtuvat useista tekijöistä, jotka ovat luontaisia missä tahansa internetiin liittyvässä järjestelmässä ja jotka eivät ole kohtuullisessa määrin meidän hallinnassamme. Tietoihin voivat vaikuttaa esimerkiksi kone-, ohjelmisto- tai käyttäjävirheet tai tiedonsiirron yhteydessä ilmenevät toimintahäiriöt. Tämän vuoksi tiedot annetaan ”sellaisenaan”, ja sinun on aina pyrittävä tarkistamaan tältä sivustolta saatujen tietojen paikkansapitävyys ennen kuin luotat niihin.

Tämä on dynaaminen sivusto, joten sisältö ja ulkoasu voivat muuttua ajoittain ilman ennakkoilmoitusta.

Rajoitettu lisenssi ja omistusoikeus

Sinulle myönnetään rajoitettu lupa ladata tämän sivuston sisältämää materiaalia henkilökohtaiseen tietokoneeseen ja tulostaa siitä paperikopio yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut omistusoikeusilmoitukset jätetään koskemattomiksi.

Lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti ja erikseen sallittuja tapauksia, kaikki tämän sivuston ja sen tietokantojen sisältämän materiaalin kääntäminen, uudelleen lähettäminen, jakelu tai muu käyttö muilla Internet-sivustoilla tai muissa tiedotusvälineissä on ehdottomasti kielletty. Sinua kielletään myös: (a) kehystää tätä sivustoa tai sen osaa jollain muulla sivustolla; tai (b) tämän sivuston peilaaminen toiselle palvelimelle; tai (c) automaattisen näytönkaappaus- tai näytönkaapimistekniikan käyttäminen kaikenlaisten tietojen hankkimiseksi tältä sivustolta.

Tämän rajoitetun lisenssin myöntämisen edellytyksenä on, että hyväksyt ja noudatat kaikkia näitä käyttöehtoja.

Tältä sivustolta ladattavat ohjelmistot (jos sellaisia on) ovat joko meidän omistuksessamme tai lisensoitu meille. Voit käyttää kyseistä ohjelmistoa vain kyseiseen ohjelmistoon liitetyn loppukäyttäjän lisenssin mukaisesti, tai jos tällaista lisenssiä ei ole, sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva lisenssi käyttää kyseistä ohjelmistoa tämän sivuston käyttämiseen näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Kaikki tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet, jotka liittyvät millään tavalla tähän sivustoon (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen niihin, jotka liittyvät sen sisältöön, brändiin ja palveluihin, ohjelmistoihin ja muihin materiaaleihin, jotka ovat saatavilla sen kautta), joita ei ole myönnetty sinulle näiden käyttöehtojen mukaisesti, pidätetään täten nimenomaisesti uk-eta.com:lle tai, jos kyseessä ovat muut tällä sivustolla esiintyvät tuotemerkit, nimet ja logot, niiden omistajille.

Käyttämällä tätä sivustoa annat suostumuksesi siihen, että uk-eta.com käsittelee ja siirtää (sekä Isossa-Britanniassa että sen ulkopuolella tai ETA-alueella) käyttäjätietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota sinulle tätä palvelua ja jotta voit käyttää sivustoa ja vastaanottaa ETA:si.

Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittaminen

(a) Lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa mainittuja tapauksia, tämä sivusto, sen sisältö ja kaikki sen käyttö, jonka päätät tehdä, tarjotaan ja sallitaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia tai takuita, ja me sanoudumme irti kaikista tällaisista vakuutuksista ja takuista lain sallimissa rajoissa. Emme takaa, että tämän sivuston sisältämät tai sen kautta saatavilla olevat tiedot ovat riittäviä, täydellisiä, tarkkoja tai ajantasaisia, emmekä takaa, että sivusto (tai mikään sen osa) on aina käytettävissä, täysin toimiva tai vapaa virheistä ja viruksista. Näin ollen hyväksyt, että ainoa käytettävissäsi oleva oikeussuojakeino näiden käyttöehtojen rikkomisesta on näiden käyttöehtojen mukainen sopimusrikkomuksemme.

(b) Jollei jäljempänä olevasta kohdasta (d) muuta johdu, mutta muutoin lain sallimissa rajoissa, suljemme pois ja emme ole vastuussa kaikista menetyksistä, vahingoista ja vastuusta (riippumatta siitä, johtuuko se huolimattomuudestamme vai ei), jotka liittyvät kaikkeen hukkaan heitettyyn aikaan, tietojen menetykseen tai vahingoittumiseen, voittojen, mahdollisuuksien ja liikearvon menetykseen sekä kaikkiin epäsuoriin, välillisistä ja epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston ja/tai sen sisältämien tietojen tai sen kautta tarjottujen palvelujen käytöstä tai liittyvät niihin, riippumatta siitä, johtuuko se sopimuksesta, vahingonkorvausvelvoitteesta (mukaan lukien huolimattomuus), laista tai muusta syystä, ja vaikka se olisi kohtuudella ennakoitavissa tai vaikka meidät olisi tehty tietoisiksi tällaisen menetyksen/vahingon/vahingon/vastuun mahdollisuudesta.

(c) Jollei kohdasta (d) jäljempänä, mutta muutoin lain sallimissa rajoissa, kokonaisvastuumme tämän sopimuksen nojalla välittömien menetysten ja vahinkojen sekä muun välittömän vastuun osalta, riippumatta siitä, johtuuko se sopimuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuus), laista tai muusta syystä, on rajoitettu 100 puntaan vaatimusta tai siihen liittyvien vaatimusten sarjaa kohti.

(d) Mikään näissä käyttöehdoissa ei rajoita vastuutamme seuraavista:
(i) kuolemasta tai henkilövahingosta johtuva menetys tai vahinko, joka on aiheutunut huolimattomuudestamme; tai
(ii) meidän tai valvomiemme henkilöiden tekemien vilpillisten väärintulkintojen vuoksi.

(e) Jos käytät tätä sivustoa kuluttajana, mikään näissä käyttöehdoissa ei millään tavoin rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.

Irrotettavuus

Jos tuomioistuin, tuomioistuin tai muu toimivaltainen foorumi toteaa milloin tahansa yhden tai useamman näiden käyttöehtojen määräyksen pätemättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen päätös ei mitätöi tai tee tyhjäksi näiden käyttöehtojen muita osia. Näitä käyttöehtoja katsotaan muutetuksi muuttamalla tai erottamalla kyseiset määräykset tarpeen mukaan, jotta ne olisivat päteviä, laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia säilyttäen niiden tarkoituksen, tai jos tämä ei ole mahdollista, korvaamalla ne toisella pätevällä, laillisella ja täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka olennaisesti vastaa niiden tarkoitusta. Kaikki pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat määräykset on erotettava näistä käyttöehdoista siten, että se ei vaikuta niiden jäljellä olevien määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai kyseisen määräyksen (kyseisten määräysten) pätevyyteen muulla lainkäyttöalueella.

Koko sopimus

Nämä käyttöehdot syrjäyttävät kaikki aiemmat sopimukset, järjestelyt ja lausunnot (lukuun ottamatta niitä, joiden osalta vastuuta ei ole suljettu pois), jotka koskevat tämän sivuston käyttöäsi, ja ne muodostavat koko sopimuksen, joka koskee tätä sivustoa.

Käyttöehtojen muutos

Voimme muuttaa, mukauttaa tai muutoin muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin (turvallisuussyistä, oikeudellisista tai lainsäädännöllisistä syistä tai sivuston palveluihin tai toimintoihin tehtyjen päivitysten tai muutosten huomioon ottamiseksi) ilman ennakkoilmoitusta. Jos jatkat tämän sivuston käyttöäsi, hyväksyt nämä muutetut käyttöehdot, ja sinun on syytä tarkistaa ne ennen kuin jatkat sivuston käyttöä.

Tietoa meistä

Tämän sivuston tarjoaa sinulle sweet startup ltd, 37 Warren Street, Lontoo, Englanti, W1T 6AD. Kaikki oikeudet pidätetään.

Normaalit aukioloaikamme ovat 09:00-18:00 GMT arkipäivisin lukuun ottamatta arkipyhiä.

Voit ottaa meihin yhteyttä kirjoittamalla meille edellä mainittuun osoitteeseen tai käyttämällä tämän sivuston ”Ota yhteyttä” -palvelua.

Sekalaiset

Nämä käyttöehdot eivät muodosta tai niiden ei katsota muodostavan kumppanuutta, yhteisyritystä tai työsopimusta sinun ja meidän välillemme.

Et saa luovuttaa, alilisensoida, tehdä alihankintasopimuksia tai muulla tavoin siirtää tai kaupata mitään näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman etukäteen saatua kirjallista suostumustamme.

Näissä käyttöehdoissa olevat otsikot on tarkoitettu vain tarkoituksenmukaisuuden vuoksi, eikä niitä tule ottaa huomioon näitä käyttöehtoja tulkittaessa.

Lopetus

Pidätämme oikeuden estää pääsysi tälle sivustolle välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta, jos uskomme hyvässä uskossa, että et ole noudattanut näitä käyttöehtoja.

Kolmansien osapuolten oikeudet

Kenelläkään muulla kuin sinulla ja meillä ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act -lain (laki kolmansien osapuolten oikeuksista) nojalla oikeutta panna täytäntöön näiden käyttöehtojen ehtoja riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö tai yhteisö yksilöity nimeltä, ryhmän jäsenenä tai tiettyä kuvausta vastaavana. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että mikään tässä lausekkeessa ei vaikuta sallitun luovutuksensaajan tai siirronsaajan oikeuksiin.

Sovellettava laki

Tämän sivuston ja palvelun käyttöön sovelletaan Englannin lakia, ja suostut peruuttamattomasti alistamaan kaikki tähän sivustoon (ja sen tai palvelun ja/tai sen kautta tarjottujen mahdollisuuksien käyttöön) liittyvät, siitä johtuvat tai siihen liittyvät vaateet tai riidat Englannin tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan.

Passi ja viisumi

Nämä tiedot on saatava sisäministeriön verkkosivuilta tai Yhdistyneen kuningaskunnan paikallisesta suurlähetystöstä tai konsulaatista. Vaatimukset voivat muuttua, ja sinun on syytä tarkistaa ajantasainen tilanne hyvissä ajoin ennen lähtöä. Valitettavasti emme voi ottaa vastuuta, jos sinulta evätään pääsy lennolle tai johonkin maahan, koska sinulla ei ole mukanasi oikeaa passia, viisumia tai muita lentoyhtiön, viranomaisen tai maan vaatimia asiakirjoja. Terveys: Suositukset matkustamiseen tarvittavista rokotuksista voivat muuttua milloin tahansa, ja sinun on syytä kysyä lääkäriltäsi nykyisiä suosituksia ennen lähtöäsi. Lomakohteesi terveysvaatimukset ja ulkomaanmatkailua koskevat neuvot on esitetty Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen verkkosivustolla. On sinun vastuullasi varmistaa, että hankit kaikki suositellut lääkkeet ja noudatat kaikkia matkan aikana annettuja lääketieteellisiä neuvoja. Lisätietoja NHS-palvelujen käytöstä Englannissa, jos olet ulkomailta tulossa, saat vierailemalla asianomaisella NHS:n tietosivulla.

Käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja/tai tarjottua palvelua sillä tarkalla edellytyksellä, että verkkosivusto ja/tai tarjottu palvelu ei anna neuvoja, eikä siihen pidä luottaa tehtäessä mitään asiaan liittyviä matka- tai muita päätöksiä. Verkkosivuston tai tarjotun palvelun sisältämät tiedot toimitetaan ilman takuita, jotka liittyvät verkkosivuston tai tarjotun palvelun osien tarkkuuteen, tarkoitukseen sopivuuteen, yhteensopivuuteen tai turvallisuuteen. Yhtiö ei takaa verkkosivuston ja tarjotun palvelun keskeytymätöntä saatavuutta eikä sitä, että mikään verkkosivuston sisältämä esitys tai lausunto on virheetön.

Toimituskäytäntö

Lisätietoja tästä on osoitteessa Toimituskäytäntö.

Palautuskäytäntö

Lisätietoa tästä saat vierailemalla osoitteessa Palautusehdot.

Tietosuojakäytäntö

Lisätietoa tästä löydät tietosuojaselosteesta.