Seuraavassa on luettelo vaatimuksista, jotka matkustajien on täytettävä päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan kautta.

  • Sinulla on voimassa oleva sähköinen passi sellaisesta maasta, jossa ei vaadita viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamiseen.
  • Aiot vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkailun, liiketoiminnan tai kauttakulun vuoksi.
  • Aiot oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.
  • sinulla ei ole aiempaa rikoshistoriaa, jonka katsotaan uhkaavan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien ihmisten turvallisuutta.
  • sinulla ei ole aiempia maahanmuuttorikkomuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.
  • Täytä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomake verkossa ja maksa 10 punnan hakemusmaksu.
  • Hanki ETA-hyväksyntä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähtevälle lennolle nousemista.