Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin valinta

| 8 kesäkuun, 2023

Kuten silloin, kun Yhdistynyt kuningaskunta oli Euroopan unionin jäsen, Britannian kansalaiset voivat edelleen matkustaa viisumivapaasti kaikkiin Euroopan unionin ja Schengen-alueen maihin, samoin kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvat eurooppalaiset vierailijat tarvitsevat ainoastaan voimassa olevan passin.

Tilanteeseen on tulossa muutos, kun ETIAS-järjestelmä (eurooppalainen matkatieto- ja lupajärjestelmä) tulee voimaan vuonna 2023, ja sen odotetaan olevan pakollinen vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällä hetkellä kaikkien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten, jotka aikovat matkustaa johonkin EU:n jäsenvaltioon, on haettava ja saatava ETIAS-hyväksyntä ennen Euroopan-matkalle lähtöä.

Vastauksena tähän Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ottamassa käyttöön oman, ennen matkaa tapahtuvaa tarkastusta koskevan järjestelmänsä, joka koskee ulkomaalaisia, jotka haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sen odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2024 loppuun mennessä tai seuraavan vuoden alkupuolella. Samaan aikaan kun Euroopan unioni ottaa käyttöön matkustamista edeltävän ETIAS-järjestelmänsä, Yhdistynyt kuningaskunta valmistautuu ottamaan käyttöön oman versionsa. Tätä kutsutaan nimellä UK ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), ja se koskee kaikkia ulkomaan kansalaisia, jotka haluavat vierailla jossakin Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta eli Englannissa, Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei ole viisumi. Kyseessä on yksinkertaisesti lupa vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaisella vierailulla useisiin eri tarkoituksiin. Se on suunniteltu ensisijaisesti matkailijoille, mutta sitä voidaan käyttää myös lyhyisiin opintojaksoihin ja muihin tarkoituksiin. Viisumi vaaditaan Euroopan unionin ja Schengen-alueen ulkopuolisten maiden tai sellaisten maiden kansalaisilta, joilla ei ole viisumivapaussopimusta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

Mitä eroa on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumilla ja Yhdistyneen kuningaskunnan viisumilla?

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on täysin voimassa, kaikkien muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten (lukuun ottamatta Irlannin tasavallasta tulevia) on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hyväksytty passi ennen kuin he voivat lähteä matkalle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Niiden maiden kansalaiset, jotka tällä hetkellä tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin, tarvitsevat kuitenkin edelleen viisumin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumin.
Toisaalta myös EU:n kansalaiset ja viisumivapaat kansalaiset voivat tarvita viisumin riippuen siitä, miksi he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja kuinka kauan he aikovat oleskella siellä.

UK ETA

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on täysin toiminnassa ja pakollinen, sen haltija voi:

 • Voit saapua ja poistua mistä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan maasta tai kaikista maista useaan otteeseen niin kauan kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa.
 • oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kolme kuukautta, minkä jälkeen luvanhaltijan on poistuttava maasta.
 • Käytä mitä tahansa matkustustapaa (meri-, maa- tai lentomatkustusta) Yhdistyneen kuningaskunnan kautta matkalla muihin kohteisiin.
 • Vieraile Yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi lomamatkojen, ystävien tai sukulaisten luona vierailun, opiskelun tai liike-elämän vuoksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei anna haltijalle lupaa ottaa vastaan työtä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan odotetaan olevan voimassa enintään kaksi vuotta, jolloin se on uusittava ja maksettava uudelleen. Jos yhdistetyn passin voimassaolo kuitenkin päättyy tänä aikana, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA päättyy sen mukana.

Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi

On olemassa pitkä luettelo maista, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta siihen kuuluvat periaatteessa kaikki EU:n ja Schengen-alueen ulkopuoliset maat, Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja muutamat muut maat.

On monia syitä, joiden vuoksi ulkomaalaiset voivat haluta tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan joko lyhyelle vierailulle tai pitkäaikaiselle oleskelulle, minkä vuoksi on olemassa useita erilaisia viisumityyppejä, joista valita.

Yhdistyneen kuningaskunnan viisumit myönnetään:

 • Työ
 • Liiketoiminta
 • Tutkimus
 • Perhe
 • Vierailijat
 • Transit
 • Selvitys
 • Pakolaiset

Kukin viisumiluokka on jaettu edelleen osiin, ja kullakin on oma pätevöitymismenetelmänsä ja siihen liittyvä voimassaoloaikansa.

Nopea yhteenveto Yhdistyneen kuningaskunnan viisumityypeistä

Työ ja liiketoiminta

Työskentelyä tai liiketoimintaa varten myönnettäviä viisumeja on monenlaisia. Nämä voidaan myöntää pisteiden perusteella tai hakijan tiettyjen arvostettujen taitojen perusteella. Voimassaoloaika vaihtelee viisumityypeittäin.

Tutkimus

Ulkomaalaiset opiskelijat, jotka haluavat osallistua Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettäville lyhyillekin kursseille, tarvitsevat opiskelijaviisumin, joka on voimassa koko kurssin (kurssien) ajan.

Perhe

Yksittäisistä olosuhteista riippuen on tarpeen saada puolison, vanhemman tai lapsen viisumi vähintään kuuden kuukauden vierailuja varten.

Vierailijat

Vierailijaviisumi myönnetään harvoin yli kuudeksi kuukaudeksi, ja se kattaa lyhytaikaiset vierailut lomatarkoituksessa.

Transit

Lyhytaikainen kulku Yhdistyneen kuningaskunnan alueen läpi lentoaseman tai merisataman kautta edellyttää kauttakulkuviisumia. Suora lentokenttäkauttakulkuviisumi estää viisumin haltijaa poistumasta lentoaseman alueelta, kun taas kauttakulkuviisumi on tarpeen vierailijoille, joiden on matkustettava toiseen osaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkoyhteyttä varten.

Selvitys

Settlement-viisumi, joka tunnetaan myös nimellä Indefinite Leave to Remain, on varattu niille ulkomaan kansalaisille, jotka ovat asuneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa tilapäisesti pitkän aikaa ja haluavat nyt muuttaa oleskelunsa pysyväksi.

Pakolaiset

Pakolaisasemaa on haettava välittömästi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumisen jälkeen, ja se voidaan myöntää väliaikaisesti enintään kuudeksi vuodeksi, kunnes hakijan asia on käsitelty ja ratkaistu.

Siirtyminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumista viisumiin

Kaikkien maiden kansalaisilta, lukuun ottamatta Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin tasavallan kansalaisia, vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus ennen maahantuloa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja monet tarvitsevat myös viisumin. Vaikka nämä kaksi todistusta näyttävätkin olevan myönnetty samoihin tarkoituksiin, niissä on hienoisia eroja.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan saaminen on helpompaa ja nopeampaa, ja se riittää kattamaan useimmat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamisen syyt yhtä merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei salli haltijan ryhtyä minkäänlaiseen työhön missään Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta. Jos vierailija päättää, että työskentely Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaikka vain lyhyeksi ajaksi, on houkutteleva vaihtoehto, hän tarvitsee viisumin.

Nykyisten ohjeiden mukaan ei ole mahdollista vaihtaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumia työviisumiin, vaan tämä on tehtävä erikseen. Tämä voidaan tehdä hakijan kotimaasta käsin, ja viisumihakemus voidaan toimittaa lähimpään Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Minkä tahansa työn vastaanottaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskellessasi pelkällä ETA-luvalla on rikos, ja sillä voi olla vakavia seurauksia. Näistä vähäisimpänä on mahdollinen (jopa todennäköinen) hylkääminen, jos hakija hakee tulevaisuudessa työviisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.