Tarvitaanko kauttakulkua varten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus?

| 4 tammikuun, 2024
Tarvitaanko kauttakulkua varten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus odottaa, että vuoden 2024 loppuun mennessä uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on käytössä ja pakollinen vaatimus monille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville vierailijoille, jotka tällä hetkellä pääsevät viisumivapaasti kaikkiin neljään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön sähköinen matkustuslupa (ETA), jonka tarkoituksena on vahvistaa turvallisuutta varmistamalla, etteivät mahdolliset vierailijat aiheuta rikos- tai terrorismiriskiä tai yritä saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai oleskella siellä laittomasti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus tehdään täyttämällä sähköinen hakemuslomake, jossa pyydetään hakijan henkilötiedot, mukaan lukien rikos- tai terrorismirikoksista annetut tuomiot, aiemmat matkat konfliktialueille tai aiemmat viisumisäännösten rikkomukset.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa käsitellään?

Kun toimitetut tiedot on tarkistettu perusteellisesti, ETA-lupa myönnetään ja liitetään digitaalisesti hakijan passiin. Kun se otetaan käyttöön ja se on pakollinen, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on hankittava ennen kuin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan voi matkustaa. Tämä tarkastetaan passinhaltijan lähtöpaikassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on tarkoitettu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan enintään yhdeksänkymmenen päivän oleskelua varten saapuville ulkomaalaisille vierailijoille, ja se kattaa matkailun, liike-elämän, perheasioiden, lyhytaikaisen opiskelun ja lääketieteellisten syiden vuoksi saapuvat vierailijat.

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin merkittävä solmukohta Yhdysvaltojen ja Euroopan ja Aasian kohteiden välillä, on odotettavissa, että merkittävä osa Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemalle saapuvista matkustajista kulkee Yhdistyneen kuningaskunnan kautta vain matkalla muihin kohteisiin.

Tämä herättää kysymyksen: Tarvitsevatko tällaiset vierailijat edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan, jos he eivät aio jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan kulkevat ainoastaan brittiläisen lentokentän kautta?

Transit-viisumi

Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttosäännösten mukaan on olemassa kahdenlaisia kauttakulkumatkoja, joita kutsutaan joskus välilaskuiksi. Nämä ovat ”airside” ja ”landside”, ja molemmissa matkustajalla on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan kauttakulkuviisumi.

Airside Transit on tarkoitettu saapuville matkustajille, jotka tekevät jatkoyhteyden ilman maahantulotarkastuksia. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että jatkolentoa odotellessa on vietettävä tunteja turvallisella alueella.

Landside Transit koskee saapuvia matkustajia, jotka on tarkastettava rajatarkastuksessa, koska jatkolentoa ei ehkä ole varattu 24 tuntiin (tai useampaan) saapumisen jälkeen, ja tämä aika vietetään lentoaseman turvallisen alueen ulkopuolella.

Oikea valinta

Yhdistyneen kuningaskunnan kauttakulkuviisumia voidaan myöntää kahdentyyppisiä muille kuin brittiläisille vierailijoille, ja se, kumpi niistä on oikea valinta, riippuu henkilön matkasuunnitelmasta. Vaihtoehdot ovat:

Suora lentoteitse tapahtuva kauttakulkuviisumi

Suora lentokenttäkauttakulkuviisumi (Direct Airside Transit Visa, DATV) on tarkoitettu matkustajille, joiden on määrä jatkaa matkaa samalta lentoasemalta, jolle he saapuivat, ja samana saapumispäivänä. DATV-luvan haltijoihin ei sovelleta rajatarkastuksia, eikä heitä päästetä varsinaiselle lentoasemalle. DATV on voimassa enintään 24 tuntia.

Visitor in Transit -viisumi

Saapuvat matkustajat, joilla ei ole jatkoyhteyttä 24 tunnin kuluessa tai jotka lentävät eri lentoasemalta kuin saapumislentoasema, tarvitsevat kauttakulkuviisumin. Tämä edellyttää väistämättä lyhyttä oleskelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja rajatarkastusviranomaisten on siksi tarkastettava kauttakulkumatkustajat. Visitor in Transit -viisumin voimassaoloaika on 48 tuntia.

Sekä DATV-viisumia että kauttakulkuviisumia on haettava ja ne on saatava ennen matkan aloittamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja molempien hakuprosessi on melko samanlainen.

Hakuprosessi

Sekä DATV- että kauttakulkuviisumihakemukset on jätettävä verkossa, paitsi Pohjois-Koreasta hakevien, jotka tarvitsevat tulostetun lomakkeen. Hakemuslomakkeessa annetaan henkilökohtaiset perustiedot sekä tiedot saapumispäivästä ja aikataulun mukaisesta lentoyhteydestä. Voimassa oleva passi on välttämätön hakemuksen yhteydessä. Tietoja, kuten passin numero, myöntäjämaa ja voimassaolon päättymispäivä, pyydetään.

Kun lomake on toimitettu, Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystön, konsulaatin tai nimetyn viisuminkäsittelykeskuksen kanssa on järjestettävä haastattelu. Hakijaa pyydetään selittämään viisumin myöntämisen syy ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita virkamiehillä voi olla hakemuksesta.

Haastattelussa hakijan on myös täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • Toimita voimassa oleva passi (tai muu hyväksyttävä matkustusasiakirja).
  • Näytä voimassa oleva viisumi oleskelusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • Esitä todisteet jatkomatkasta (lentovaraukset jne.).
  • Toimittaa todistus luvasta saapua seuraavaan maahan, jos se on tarpeen.

On myös mahdollista, että haastattelussa on annettava biometrisiä tietoja, kuten kasvojen/retinan skannaus tai sormenjäljet, mutta näin ei aina ole.

Kaikki haastattelussa pyydetyt asiakirjat on otettava mukaan myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuvaa oleskelua varten, sillä tulli- tai rajaviranomaiset saattavat pyytää niitä.

DATV- tai Visitor in Transit -viisumista ei ole määrättyjä maksuja, ja hinnat vaihtelevat maittain. Tällä hetkellä, vuonna 2023, DATV-viisumi maksaa noin 35 puntaa (40 euroa) ja kauttakulkuviisumi noin 64 puntaa (75 euroa), mutta nämä ovat vain suuntaa-antavia lukuja, ja todelliset kustannukset on tarkistettava hakemuksen jättöhetkellä.

Tavallinen vierailijaviisumi

Muille kuin brittiläisille matkustajille, joiden on säännöllisesti kuljettava Yhdistyneen kuningaskunnan kautta, kauttakulkuviisumin hankkiminen jokaista matkaa varten voi olla työlästä ja kallista. Ratkaisu tällaisille matkustajille voi olla tavallinen vierailijaviisumi.

Tämäntyyppinen viisumi voi olla voimassa kaksi, viisi tai jopa kymmenen vuotta, ja siihen sovelletaan samoja sääntöjä kuin DATV- ja kauttakulkuviisumeihin yhtä merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta. Tavallisen vierailijaviisumin haltijat saavat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta kutakin matkaa kohden.

Kuten muitakin kauttakulkuviisumeita, myös tavanomaista vierailijaviisumia on haettava verkossa, ja henkilökohtainen haastattelu on myös pakollinen osa prosessia. Kaikkien hakijoiden on myös osoitettava, että heillä on taloudelliset edellytykset rahoittaa itsensä pidempiaikaisen oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Viisumin käsittelystä vastaavat virkamiehet voivat myös vaatia todisteita siitä, että hakija saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pätevistä syistä ja että hän poistuu maasta oleskelun päätyttyä. Tämä voi olla todiste vakituisesta työsuhteesta, läheisistä perhesiteistä tai omaisuuden omistamisesta hakijan kotimaassa.

Viisumia ei tarvita

Useimmat mutta eivät kaikki muut kuin brittiläiset matkustajat, jotka kulkevat brittiläisen lentoaseman kautta, tarvitsevat siihen jonkinlaisen luvan, joka yleensä on kauttakulkuviisumi. Tästä vaatimuksesta on kuitenkin poikkeuksia, jotka voidaan jakaa neljään ryhmään.

ETA:n ja Sveitsin kansalaiset

Euroopan talousalueen (ETA) maiden kansalaiset eivät tällä hetkellä tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tai oleskellakseen siellä enintään yhdeksänkymmentä päivää. ETAan kuuluvat kaikki 27 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Norja, Liechtenstein ja Islanti. Sveitsin kansalaiset on myös vapautettu viisumipakosta.

ETA-perheluvan haltijat

ETA-perheluvan haltija voi matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan perheenjäsenten kanssa tai tavata perhettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Perhelupa on voimassa kuusi kuukautta, ja sen haltija saa työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä järjestelmä on tällä hetkellä avoin myös Ukrainan kansalaisille, joilla on sukulaisia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Ison-Britannian sisäministeriön myöntämien matkustusasiakirjojen haltijat

Matkustusasiakirjoja voidaan myöntää turvapaikanhakijoille, humanitaarisin perustein suojelua hakeville henkilöille, kansalaisuudettomille henkilöille ja henkilöille, joille on myönnetty lupa jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Matkustuslupahakemus on tehtävä Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin, ja kun matkustusasiakirja on hyväksytty, sen haltija voi poistua maasta ja palata sinne.

Avioliittovierailuviisumin haltijat

Avioliittovierailuviisumilla saa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan avioliittoa tai avoliittoa varten, ja avioliiton tai avoliiton on tapahduttava luvanvaraisessa paikassa. Yhdistyneen kuningaskunnan kautta on myös mahdollista matkustaa toiseen kohteeseen ilman kauttakulkuviisumia.

Mahdolliset tulevat muutokset Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:han tai viisumiin

Kun Euroopan unioni alkaa ottaa käyttöön eurooppalaista matkatieto- ja matkustuslupajärjestelmää (ETIAS) ja Yhdistynyt kuningaskunta ottaa käyttöön oman sähköisen matkustuslupajärjestelmänsä (UK ETA), kaikki viittaa siihen, että nykyiset ETA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset matkustusvaatimukset muuttuvat.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan kansalaiset voivat liikkua viisumivapaasti molempien lainkäyttöalueiden välillä, mutta tämä liikkumisen helppous muuttuu, kun ETIAS- ja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmät ovat täysin toiminnassa, mikä ETIAS-järjestelmän osalta odotetaan tapahtuvan vuoteen 2024 mennessä ja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän osalta seuraavana vuonna.

Tässä vaiheessa ei odoteta, että se muuttaisi merkittävästi vaatimuksia, joiden mukaan eurooppalaisilla vierailijoilla on oltava kauttakulkuviisumi, jotta he voivat käyttää Britannian lentoasemia välietappina, mutta tilanne on epävakaa, ja se voi hyvinkin muuttua, jos Euroopan komissio päättäisi asettaa tällaiset vaatimukset Britannian kansalaisille, jotka kulkevat Euroopan lentoasemien kautta.