Yhdistyneen kuningaskunnan perheviisumien korotettu vähimmäisviisumimäärä uhkaa korkeimmassa oikeudessa tapahtuvaa muutoksenhakua

| 11 kesäkuun, 2024
Yhdistyneen kuningaskunnan perheviisumien korotettu vähimmäisviisumimäärä uhkaa korkeimmassa oikeudessa tapahtuvaa muutoksenhakua.

Asianomaiset perheet ja etujärjestöt ovat haastaneet korkeimmassa oikeudessa MIR:n korotuksen.

Sisäministeriö on nostanut perheviisumien vähimmäismäärää 29 000 puntaan vuodessa huhtikuusta 2024 alkaen.

Kaikkien, jotka hakevat viisumia tuodakseen rakkaansa ulkomailta, on ansaittava 29 000 puntaa vuodessa.

MIR nousee jälleen vuoden 2025 alussa 38 700 puntaan, joka on sama määrä kuin ammattitaitoisten työntekijöiden palkkakynnys.

Reunite Families UK:n (RFUK) mukaan toimenpide rikkoo Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimusta.

Asianajajat väittävät, että suunnitellun MIR-korotuksen seurauksena monet lapset erotettiin Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella asuvista vanhemmistaan.

Tämä johtuu siitä, että brittiläinen rahoittaja ei pystynyt täyttämään MIR-tuloja tai säästöjä koskevia vaatimuksia.

He väittävät myös, että politiikka syrjii sukupuolen ja etnisen alkuperän perusteella.

Tämä johtuu siitä, että naiset ja vähemmistöt ansaitsevat tilastollisesti todennäköisemmin alle vaaditun määrän.

Oikeudellisella uudelleentarkastelulla pyritään puuttumaan tämän politiikan aiheuttamiin epäoikeudenmukaisuuksiin ja vastoinkäymisiin.

Se aikoo kyseenalaistaa korotuksen oikeusperustan ja sen, noudatettiinko päätöksessä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen virallisia neuvoja.

Yhdistyneen kuningaskunnan perheviisumin vähimmäistulovaatimus

Yhdistynyt kuningaskunta otti vuonna 2012 käyttöön vähimmäistulovaatimuksen perheviisumeihin.

Sen mukaan Britannian kansalaisten ja maassa asuvien henkilöiden on ansaittava vähintään 18 600 puntaa vuodessa, jotta he voivat sponsoroida Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisen puolison tai kumppanin.

Muualla kuin ETA-alueella asuvalla tarkoitetaan puolisoa tai kumppania, joka ei ole minkään Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen.

MIR-määrä kasvaa lasten lisääntyessä: 22 400 puntaa yhdestä lapsesta ja 2 400 puntaa lisää jokaisesta seuraavasta lapsesta.

Politiikalla pyritään varmistamaan, että perheet voivat elättää itsensä taloudellisesti turvautumatta julkisiin varoihin.

Tämä on ensimmäinen kerta yli vuosikymmeneen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan MIR-asiakirjaa päivitetään.

Sisäministeriön mukaan tulot, joita perhe tarvitsee ollakseen omavarainen eikä turvautuakseen julkisiin varoihin, ovat muuttuneet.

Tiedotteessa korostetaan, että perheet voivat silti täyttää korotetun vähimmäismäärärahan muilla tavoin.

Säästöt voidaan laskea mukaan MIR:n täyttämiseen alempien tulojen ohella tai yksinään.

MIR:lle ei myöskään enää ole erillistä lapsielementtiä.

Näin varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti ammattitaitoisten siirtotyöläisten kanssa riippumatta siitä, onko heillä sponsoroituja lapsia.

MIR-haaste korkeimmassa oikeudessa

Politiikkaa, josta ilmoitettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2023, on arvosteltu voimakkaasti liian tiukaksi ja syrjiväksi.

Sitä on syytetty siitä, että se jakaa eri kansallisuuksia edustavia pariskuntia ja pakottaa perheet eroon toisistaan.

Monet väittävät, että suurin osa Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä ansaitsee liian vähän elättääkseen ulkomaisen puolison Yhdistyneessä kuningaskunnassa MIR-korotuksen jälkeen.

RFUK väitti, että tuloraja vaikuttaa suhteettomasti naisiin, etnisiin vähemmistöihin ja pienituloisiin henkilöihin.

”Korotukset tulivat täydellisenä yllätyksenä edustamallemme yhteisölle”, sanoi RFUK:n Caroline Coombs The Guardianille.

Hän sanoi, että muutos tuli myös ”aikana, jolloin ihmiset kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat kamppailleet elinkustannusten armottoman kriisin kanssa”.

Coombsin mukaan ”hallitus on rankaissut heitä”, koska se on tehnyt ”heidän unelmansa yhteisestä perhe-elämästä täällä” mahdottomaksi.

RFUK:ia edustavan asianajotoimisto Leigh Dayn osakas Tessa Gregory sanoi, että uusi politiikka on toteutettu ”ilman asianmukaista analyysia ja vastoin kriittisiä julkisoikeudellisia velvoitteita”.

”RFUK pyytää tuomioistuinta kumoamaan päätöksen sillä perusteella, että sisäministeri on toiminut lainvastaisesti”, hän korosti.

Lordien komitean mukaan MIR-korotus on epäoikeudenmukainen.

Korkeimmassa oikeudessa esitetyllä haasteella pyritään kumoamaan tai muuttamaan politiikkaa oikeudenmukaisemmaksi.

RFUK:n edustaja Coombs toivoo, että oikeudellinen uudelleentarkastelu antaa parlamentin ministereille mahdollisuuden ”harjoittaa parempaa ja inhimillisempää perheiden maahanmuuttopolitiikkaa”.

Hän toivoo, että se on ”sellainen, jossa ei syrjitä tulojen perusteella”.

Sen sijaan uudessa politiikassa olisi tunnustettava ”kaksikansallisten parien ja perheiden arvo” taloudelle ja yhteiskunnalle.

Yhdistyneen parlamentin ylähuoneen toisen asteen lainsäädännön tarkastelukomitea ilmaisi huolensa siitä, että uusi MIR-ohjelma vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti pienituloisiin alueisiin.

Siinä havainnollistettiin, miten uusi vähimmäistulovaatimus vaikuttaa eri aloihin.

”Lontoossa asuvalla henkilöllä on paljon todennäköisemmin oikeus tuoda kumppaninsa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin Koillismaalla asuvalla henkilöllä”, ilmoituksessa todetaan.

Tarkastusvaliokunnan jäsen Lord Thomas of Cwmgiedd korosti, että uusia säännöksiä on arvioitava, jotta niiden seuraukset voidaan ymmärtää täysin.

Tarkastusvaliokunta totesi, että hallitus voisi luoda erilaisia asianmukaisia vähimmäistulovaatimuksia.

Sisäministeriön on vielä toimitettava ehdotusten vaikutustenarvioinnit, myös tasa-arvokysymysten osalta.

Se katsoo kuitenkin, että uusi MIR-politiikka on välttämätöntä, jotta perheet voivat elättää itsensä ilman julkisia varoja.

Se väittää, että tuloraja on kohtuullinen toimenpide taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi ja maahanmuuton valvomiseksi.

Mahdolliset tulokset ja vaikutukset

Korkeimman oikeuden päätöksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttopolitiikkaan.

Jos tuomioistuin ratkaisee asian haastajien eduksi, vähimmäistulovaatimusta saatetaan tarkistaa tai se voidaan poistaa, jolloin useammat perheet voivat yhdistyä.

Jos taas hallitus voittaa, politiikka pysyy voimassa, mikä vaikuttaa tuhansiin perheisiin.

Oikeusasiantuntijat, ihmisoikeusaktivistit ja asianomaiset perheet seuraavat tiiviisti tapauksen lopputulosta.

Se voi muuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttopolitiikkaa ja ratkaista oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä pitkäaikaisia huolenaiheita.