Skotlanti hyväksyy vierailijamaksulain, joka sallii kaupunkien verottaa matkailijoita vuonna 2026.

| 10 kesäkuun, 2024
Skotlanti hyväksyy vierailijamaksulain, joka sallii kaupunkien verottaa matkailijoita vuonna 2026.

Skotlanti on ottanut merkittävän askeleen matkailijavirtojen hallitsemiseksi hyväksymällä lakiehdotuksen turistiverosta.

Skotlannin parlamentti hyväksyi ehdotuksen, joka tunnetaan nimellä Visitor Levy Bill, 28. toukokuuta 2024.

Sen ansiosta Skotlannin kaupungit voivat periä matkailijoilta pienen yöpymismaksun majoituspaikoista alueellaan.

Tähän sisältyvät yöpymiset kaupungin hotelleissa, lyhytaikaisissa vuokrasopimuksissa ja muissa maksullisissa majoituspaikoissa.

Vierailijamaksulakiehdotuksella pyritään edistämään paikallistaloutta ja hallitsemaan samalla matkailun vaikutuksia.

Matkailijaverosta kerätyt tulot investoidaan uudelleen paikallisiin palveluihin ja mukavuuksiin.

Skotlannin hallitus on kuitenkin korostanut, että mahdollinen maksu voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan keväällä 2026.

Skotlannin matkailun hallinnointia koskeva historiallinen lainsäädäntö

Vierailijamaksulain hyväksyminen tekee Skotlannista ensimmäisen Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenmaan, joka ottaa käyttöön maanlaajuisen matkailijaverokehyksen.

Lakiehdotuksen hyväksyminen, jota ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, on virstanpylväs Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sillä se antaa paikallisviranomaisille itsemääräämisoikeuden ottaa käyttöön vierailijamaksuja.

Kävijämaksua tai turistiveroa sovelletaan prosenttiosuutena majoituskustannuksista sekä vapaa-ajan että liikematkojen osalta.

Aloite on saanut vaikutteita vastaavista maksuista Amsterdamin ja Berliinin kaltaisissa eurooppalaisissa kaupungeissa.

Matkailijaverot ovat näissä kohteissa edistäneet menestyksekkäästi paikallistaloutta.

Skotlannin pääkaupunki Edinburgh on ollut maksun äänekäs puolestapuhuja.

Kaupungin neuvoston johtaja Cammy Day kuvaili hyväksyntää ”merkittäväksi päiväksi” Edinburghille TTG Median raportin mukaan.

Hän toivoo, että Edinburgh olisi ensimmäisten matkailijaveroa käyttöön ottavien kaupunkien joukossa ja hyötyisi siitä, että se on ”yksi maailman suosituimmista” matkakohteista.

Day korosti myös kaupungin infrastruktuuriin ja palveluihin kohdistuvia mahdollisia hyötyjä.

Kävijämaksun täytäntöönpano ja yhteisön osallistuminen

Ennen kuin skotlantilaiset valtuustot ottavat käyttöön vierailijamaksun, niiden on kuultava laajasti yhteisöjä, yrityksiä ja matkailuorganisaatioita.

Tämä kuulemisjakso on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan varmistaa, että maksujärjestelmä on oikeudenmukainen ja hyödyttää kaikkia sidosryhmiä.

Kuulemisten jälkeen on 18 kuukauden täytäntöönpanojakso, jonka aikana hallinto- ja keruumenetelmät viimeistellään.

Edinburghin kaupunginvaltuutettu Day oli pettynyt täytäntöönpanoajankohtaan, mutta hän myönsi, että hotelli- ja ravintola-ala tarvitsee tätä ”ylimääräistä valmistautumisaikaa”.

”Jatkamme luonnollisesti tiivistä yhteistyötä alan, Visit Scotlandin ja muiden kumppaneiden kanssa järjestelmän kehittämiseksi tulevina kuukausina ja vuosina”, hän lisäsi.

Lainsäädäntöön sisältyy myös useita keskeisiä säännöksiä, joilla puututaan huolenaiheisiin ja varmistetaan oikeudenmukaisuus:

  • Yhdistyneen kuningaskunnan tai Skotlannin hallitukselta vammaisetuuksia saavat henkilöt on vapautettu turistiveron maksamisesta.
  • Skotlannin ministereillä on myös valtuudet rajoittaa maksun soveltamisaikaa.
  • Maksun käyttöön ottavien neuvostojen on myös perustettava foorumi, joka valvoo sen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia.

Paikallisviranomaisille laaditaan parhaillaan ohjeita, jotka auttavat tässä prosessissa.

Lisäksi Skotlannin hallitus tarkastelee lakia uudelleen kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen maksun käyttöönotosta varmistaakseen, että se pysyy tehokkaana ja asianmukaisena.

Kävijämaksurahaston hyödyt ja strateginen käyttö

Kävijämaksutulojen odotetaan tarjoavan kestävän rahoitusvirran paikallisille palveluille, kulttuuritoiminnalle ja infrastruktuurin parantamiselle.

Skotlannin hallituksen analyysi osoitti, että vaatimaton matkailumaksu, jonka suuruus olisi 1-2 puntaa huonetta ja yötä kohti, voisi tuottaa paikallisviranomaisille vuosittain 237-495 miljoonan punnan tulot.

Edinburgh aikoo käyttää nämä varat tukeakseen vilkasta kulttuurielämäänsä ja säilyttääkseen asemansa johtavana maailmanlaajuisena matkailukohteena.

Skotlannin investointiministeri Tom Arthur uskoo, että kävijämaksut parantaisivat Skotlannin mainetta kestävänä matkakohteena.

”Olemme pyrkineet tarjoamaan paikallisviranomaisille mahdollisimman paljon joustavuutta”, hän sanoi.

Paikallisviranomaiset voivat räätälöidä kävijämaksuja omien tarpeidensa mukaan ja ottaa samalla huomioon vaikutukset matkailuun ja paikallistalouteen.

Arthur lisäsi kuitenkin, että valtuustojen on ”kuunneltava yrityksiä, jotta niiden olisi mahdollisimman helppo hyväksyä nämä toimenpiteet”.

UKHospitalityn Skotlannista vastaava johtaja Leon Thompson ilmaisi huolensa veron aiheuttamista lisäkustannuksista matkailijoille.

Hän sanoi, että se voisi asettaa maan epäedulliseen kilpailuasemaan muihin kohteisiin nähden, joissa sitä ei ole.

Thompson korosti myös majoituspalvelujen tarjoajille mahdollisesti aiheutuvaa taloudellista taakkaa.

Hotellit, lyhytaikaiset vuokrausyritykset jne. saattavat joutua investoimaan uusiin tietotekniikka- ja hallintojärjestelmiin maksun hallinnoimiseksi.

Muut vierailijamaksut ja matkailumaksut Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Manchester City oli ensimmäinen Yhdistyneen kuningaskunnan matkakohde, joka otti huhtikuusta 2023 alkaen käyttöön 1 punnan suuruisen ”vierailijamaksun” huonetta ja yötä kohti.

Manchesterin turistivero on kerännyt jo vuoden kuluttua noin 2,8 miljoonaa puntaa, ja sillä on tarkoitus rahoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään houkuttelemaan lisää kävijöitä.

Bournemouthin, Christchurchin ja Poolen (BCP) rantakaupungit perivät seuraavan kerran vierailijamaksun heinäkuusta 2024 alkaen.

BCP:n turistiveron, jonka mukaan matkailijat maksavat 2 puntaa huoneesta yötä kohti, odotetaan tuottavan 12 miljoonaa puntaa seuraavien viiden vuoden aikana.

Muita matkailijaveroa suunnittelevia kaupunkeja ovat Cambridge sekä Cornwallin ja Devonin rantakaupungit.

Myös Walesin hallitus on ehdottanut vastaavanlaisen lainsäädännön käyttöönottoa, mutta ei ole vielä esittänyt aikataulua.

Englannissa ei sen sijaan ole suunnitelmia ehdottaa koko maata koskevaa politiikkaa vierailijamaksuista.

Kun uusi sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ETA) otetaan täysimääräisesti käyttöön, kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailevien viisumivapaiden kansalaisten on kuitenkin maksettava lisämaksua.

ETA on 10 puntaa maksava digitaalinen matkustuslupa, joka on voimassa kaksi vuotta ja joka mahdollistaa useamman lyhytaikaisen, enintään kuuden kuukauden mittaisen oleskelun.

Tähän sisältyvät lyhyet vierailut matkailua, perheen ja ystävien luona vierailua, liike-elämää, opiskelua, tilapäistä luovaa työtä ja kauttakulkua varten.

Tällä hetkellä vain Bahrainista, Jordaniasta, Kuwaitista, Omanista, Qatarista, Saudi-Arabiasta ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista tulevilla vierailijoilla on oltava ETA ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.