Lordien komitea pitää perheviisumien vähimmäistulovaatimuksen korottamista ”epäoikeudenmukaisena”.

| 11 huhtikuun, 2024
Lordien komitea pitää perheviisumien vähimmäistulovaatimuksen korottamista epäoikeudenmukaisena.

Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen toisen asteen lainsäädännön tarkastelukomitea kyseenalaisti puolison tai kumppanin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuomista koskevan vähimmäistulovaatimuksen korottamisen oikeudenmukaisuuden.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus nostaa perheviisumien vähimmäismäärää 18 600 punnasta 29 000 puntaan 11. huhtikuuta mennessä.

Tätä nostetaan 38 700 puntaan vuoden 2025 alkuun mennessä, mikä vastaa ammattitaitoisten työntekijöiden palkkakynnystä.

Tarkastusvaliokunta totesi 20. raporttia 2023-24 koskevassa tiedotteessaan, että MIR-ohjelma vaikuttaisi epäoikeudenmukaisesti pienituloisiin alueisiin.

Komitea selvitti, miten uusi vähimmäistulovaatimus vaikuttaa eri aloihin.

Koillismaalla 29 000 punnan vähimmäistoimeentulotaso on hieman keskiansioiden alapuolella. Se on huomattavasti suurempi kuin ansiotulot, jos se nousee 38 700 puntaan vuonna 2025.

Toisaalta MIR on ja todennäköisesti pysyy Lontoon keskiansioita alhaisempana.

Komitea korosti: ”Tämä tarkoittaa, että Lontoossa asuvalla henkilöllä on paljon todennäköisemmin oikeus tuoda kumppaninsa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin Koillismaalla asuvalla henkilöllä.”

Erilaiset asianmukaiset vähimmäistulovaatimukset

Komitea myöntää, että maahanmuuttolainsäädännön muutoksilla pyritään vähentämään nettomuuttoa.

Lord Thomas of Cwmgiedd, joka on toisen asteen lainsäädännön tarkastelukomitean jäsen, sanoi, että vähimmäismäärärahojen korotuksen tarkoituksena on myös ”varmistaa, että maahanmuuttajat pystyvät maksamaan tiensä”.

”Eikä tämä näytä näkyvän siinä, miten politiikkaa on toteutettu”, hän totesi.

Lisäksi komitea sai myös kannanottoja, joissa ilmaistiin huoli siitä, että monivuotisen arviointikertomuksen oikeudenmukaisuutta olisi lisättävä.

Etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla, vammaisilla ja tietyillä alueilla asuvilla naisilla on suurempi riski pienituloisuuteen, ja muutokset vaikuttavat heihin enemmän.

Tämä johtuu siitä, että näiden ryhmien tulot ovat todennäköisemmin alhaisemmat, ja heidän on vaikeampi tuoda kumppani tai puoliso Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tarkastusvaliokunta totesi, että hallitus voisi luoda erilaisia asianmukaisia vähimmäistulovaatimuksia.

Sisäministeriön on vielä toimitettava ehdotusten vaikutustenarvioinnit, myös tasa-arvokysymysten osalta.

Lordi Thomas korosti, että uusia asetuksia on arvioitava kattavasti, jotta niiden kaikki seuraukset voidaan ymmärtää.

Komitea ilmaisi huolensa siitä, että tällaisen arvioinnin puuttuminen osoittaa, ettei sisäministeriö ole ymmärtänyt uusien politiikkojen vaikutuksia.

Sisäministeriö nostaa tiukasti perheviisumien MIR-arvoa

MIR:n korottaminen edistää laajempaa tavoitetta edistää maata, jossa on ”korkeapalkkainen, tuottava ja ammattitaitoinen talous”.

Sisäministeriö väittää myös, että perheviisumeihin sovellettava korkeampi vähimmäismäärä on tarpeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien maahanmuuttajaperheiden taloudellisen tuen varmistamiseksi.

Perheviisumien 18 600 punnan vähimmäismäärä on pysynyt samana jo yli kymmenen vuoden ajan. Tulot, joita perhe tarvitsee ollakseen omavarainen eikä tukeutuakseen julkisiin varoihin, ovat muuttuneet.

Sisäministeriö korosti tiedotteessaan, että perheet voivat edelleen täyttää korotetun vähimmäismäärärahan muilla tavoin. Säästöt voidaan laskea mukaan MIR:n täyttämiseen alempien tulojen ohella tai yksinään.

MIR:lle ei myöskään enää ole erillistä lapsielementtiä. Näin varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia kohdellaan tasavertaisesti ammattitaitoisten siirtotyöläisten kanssa riippumatta siitä, onko heillä sponsoroituja lapsia.

Lisäksi korkeampaa vähimmäistulovaatimusta sovelletaan vain uusiin hakemuksiin , eikä sitä sovelleta takautuvasti.

Ennen sääntömuutosta jätetyt hakemukset arvioidaan tuolloin voimassa olleen vähimmäismääräaikataulun perusteella.

Yhdistyneen kuningaskunnan perheiden maahanmuuttosäännöissä sallitaan myös poikkeukselliset olosuhteet, joissa hakemuksen epääminen aiheuttaisi hakijalle tai hänen perheelleen perusteettoman ankaran lopputuloksen.

Muut muutokset nettomuuton vähentämiseksi huomattavasti

Perheviisumin vähimmäistulovaatimuksen korottaminen on osa sisäministeriön joulukuussa 2023 ilmoittamia merkittäviä muutoksia maahanmuuttosääntöihin.

Muutoksilla pyritään estämään noin 300 000 ihmisen tulo Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Hallitus on nostanut 4. huhtikuuta alkaen ammattitaitoisten työntekijöiden yleisen palkkakynnyksen 38 700 puntaan.

Pula-ammattiluettelo (SOL) on korvattu maahanmuuttajien palkkaluettelolla (ISL).

ISL tarjoaa 20 prosentin alennuksen luettelossa olevien työpaikkojen palkkakynnyksestä.

ISL:n alennetut palkkakynnykset ovat korkeammat, koska ammattitaitoisten työntekijöiden vähimmäispalkkakynnystä on korotettu.

Terveydenhuolto- ja hoivatyöntekijät sekä kansallisen palkkaluokan työntekijät on vapautettu tästä korotuksesta.

Maaliskuun 11. päivästä lähtien terveydenhuollon ja hoivan työntekijät eivät kuitenkaan voi enää tuoda huollettaviaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Hoitoalan yritysten, jotka haluavat sponsoroida maahanmuuttajia työskentelemään Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on myös rekisteröidyttävä Care Quality Commissionin (CQC) rekisteriin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on myös korottanut helmikuusta alkaen maahanmuuttajien terveydenhuoltomaksuja.

Vuoden 2024 alussa vain valitut opiskelijaviisumin haltijat voivat tuoda perheensä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. He eivät myöskään saa siirtyä työviisumiin ennen kuin he ovat saaneet kurssinsa päätökseen.

Maahanmuuttoa käsittelevä neuvoa-antava komitea (MAC) tarkastelee parhaillaan myös Graduate-viisumia varmistaakseen, ettei sitä käytetä väärin.