Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Sveitsin kansalaisille: Kattava opas

Matkustaminen Sveitsistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuonna 2024 edellyttää matkustuslupaa, koska hallitus ottaa käyttöön sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ETA). Matkustuslupa koskee viisumivapaiden maiden, kuten Sveitsin, kansalaisia. Matkustusluvan hankkiminen eroaa viisumin hankkimisesta, sillä ETA-viisumi antaa luvan vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain lyhyen, kuuden kuukauden mittaisen oleskelun ajan. Lue seuraavasta, mitä sähköinen matkustuslupa tarkoittaa, mitä vaatimuksia siihen liittyy ja miten ETA-luvan voi saada ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Sveitsin kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan sähköinen matkustuslupa on brittiläinen matkustuslupa, joka on pian saatavilla verkossa. Sveitsin kansalaisten ETA-matkailulupa on osa matkustuslupajärjestelmää, jonka Britannian hallitus on ottanut käyttöön parantaakseen rajavalvontajärjestelmäänsä. Hyväksytyn ETA-viisumin avulla vaatimukset täyttävien maiden kansalaiset voivat vierailla Isossa-Britanniassa eri tarkoituksiin ilman viisumia.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on eri maiden kanssa sopimuksia, joiden nojalla matkustajat voivat ylittää Yhdistyneen kuningaskunnan rajat ilman viisumia. Viisumivapaan maahantulon haittapuolena on se, että rajalla kirjataan vain vähän tietoja vierailijoista. Tämän vuoksi rajaviranomaisten on haastavaa seurata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvien tai sieltä lähtevien matkustajien määrää ja heidän maahanmuuttostatustaan. On myös vaikea estää rikollisia hyödyntämästä Yhdistyneen kuningaskunnan vieraanvaraisuutta. Sähköisen matkustuslupajärjestelmän käyttöönotolla pyritään paikkaamaan nykyisen maahanmuuttojärjestelmän puutteita.

Matkustusluvan voivat saada viisumivapaista maista tulevat matkustajat. Kaikki Euroopan maat, mukaan lukien Sveitsi, ovat ETA-kelpoisuusehdot täyttäviä viisumivapaita maita. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmaa ei sovelleta matkustajiin, joiden on hankittava Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi ennen matkaa. ETA-viisumin saaminen ei kuitenkaan ole viisumin hankkimista vastaavaa, sillä ETA-viisumi oikeuttaa matkustajat vain nousemaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan menevään lentokoneeseen. Uudessa digitaalisessa luvassa käytetään samaa periaatetta kuin Kanadan ETA-ohjelmassa ja Yhdysvaltojen ESTA-ohjelmassa, ja sen tarkoituksena on tehostaa valvontaa ja sääntöjen noudattamista Yhdistyneen kuningaskunnan rajoilla.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA vaikuttaa Sveitsin kansalaisiin?

Sveitsi on osa Euroopan unionia, ja Brexitin jälkeenkin Sveitsin kansalaisilla on erityinen liikkumisvapaus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sieltä pois. Sveitsiläiset matkustajat kuuluvat viisumivapaussopimuksen piiriin, eivätkä he tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kun ETA otetaan käyttöön, Sveitsin kansalaisten on kuitenkin haettava matkustuslupaa voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Sveitsin kansalaiset voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuuden kuukauden ajan, jos heillä on voimassa oleva ETA-lupa. Sveitsin kansalaiset eivät voi työskennellä tai avata yritystä ETAn avulla, mutta he voivat tutustua Yhdistyneen kuningaskunnan kulttuuriperintöön ja kiertää maan parhaita maamerkkejä. Sveitsin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan ansiosta Sveitsistä tulevat matkustajat voivat osallistua yrityskonferensseihin ja työpajoihin sekä tavata asiakkaita.

ETA-luvan haltijat voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaista opiskelua tai sairaanhoitoa varten. Matkustajat voivat myös käyttää ETA-lupaa vieraillakseen sukulaisten luona ja osallistuakseen lyhytaikaisiin sitoumuksiin maassa. Kaikkia muita matkustusperusteita varten, jotka edellyttävät pidempää oleskelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuten pitkäaikaista opiskelua tai työskentelyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsin kansalaisten on haettava viisumia Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystöstä tai konsulaatista.

Mitkä ovat Sveitsin kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-edellytykset?

Vaikka kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn yksityiskohtia ei ole vielä viimeistelty, matkustajat voivat tutustua sähköisen matkustusluvan saamista koskeviin maahantulovaatimuksiin. Sveitsin kansalaisia koskevia ETA-vaatimuksia ovat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva passi: Sveitsin kansalaiset tarvitsevat voimassa olevan passin, jossa on biometriset tiedot, jotta he voivat hakea ETA-hakemusta. Passin on oltava voimassa, ja sen voimassaoloajan on oltava vähintään kolme kuukautta hakemuspäivästä. Passissa on oltava tuore digitaalinen valokuva.
– Aktiivinen sähköpostiosoite: Matkustajat tarvitsevat aktiivisen ja helposti saatavilla olevan sähköpostiosoitteen, jotta he voivat vastaanottaa ETAn rajaviranomaisten ilmoituksia. Hakijat saavat viranomaisilta vahvistussähköpostin.
– Maksutiedot: Hakijoiden on ETA-hakemuksen yhteydessä maksettava käsittelymaksu, jota ei palauteta. Näin ollen ne vaativat luotto- tai pankkikortin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-käsittelymaksun maksamista varten.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan hakeminen Sveitsin kansalaisille

Matkustajat, joilla on ETA-vaatimuksia, voivat aloittaa sähköisen hakemuksen. Kun hakemus on valmis, hakijoiden on annettava seuraavat tiedot:

– Henkilökohtaiset tiedot: Henkilökohtaiset tiedot: Vaadittavia tietoja ovat nimi, sukupuoli ja syntymäaika. Hakijoiden, joilla ei ole etu- tai sukunimeä, on ilmoitettava nimen puuttuminen kirjoittamalla FNU (etunimi tuntematon) tai LNU (sukunimi tuntematon), koska kenttä on pakollinen.
– Passitiedot: Sveitsin passi sisältää tiedot hakijan kansalaisuudesta. Hakijat täyttävät passin numeron, jota he aikovat käyttää matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sekä passin myöntämis- ja voimassaolopäivät. Jos matkustajalla on muita kansalaisuuksia, hänen on annettava yksityiskohtaiset tiedot kansalaisuudestaan. Lisäksi on ilmoitettava hakijan hallussa olevat muut passin ja kansallisen henkilötodistuksen numerot.
– Yhteystiedot: Sveitsin kansalaisten on annettava myös muita yhteystietoja, vaikka sähköpostiosoite onkin pakollinen yhteystieto. Hakijat ilmoittavat kaupunkinsa, postinumeronsa, kotiosoitteensa ja matkapuhelinnumeronsa. Alaikäistä hakijaa hakiessaan hakijan on ilmoitettava vanhempien ja laillisten huoltajien yhteystiedot. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työmatkalle tulevien matkustajien on ilmoitettava työnantajansa nimi, fyysinen osoite ja puhelinnumero.
– Kelpoisuuskysymykset: Hakijoiden odotetaan vastaavan kysymyksiin, joilla määritetään heidän kelpoisuutensa sähköiseen matkustuslupaan. Matkustajat joutuvat esimerkiksi vastaamaan aiempaa maahanmuuttohistoriaa koskeviin kysymyksiin, joissa heitä pyydetään kertomaan aiemmista maahanmuuttoasioista, kuten viisumin epäämisestä. Hakijoiden on myös annettava yksityiskohtaiset tiedot rikoshistoriastaan, mukaan lukien väkivaltaiset ja muut rikokset. Hakemuksessa on mainittava mahdolliset huumeiden käytön, hallussapidon ja jakelun historia. Lisäksi hakijoiden olisi annettava tietoja terrorismiin liittyvistä toimista ja syytteistä. Terrorismia koskevat kysymykset kattavat terroristiryhmien jäsenyyden, toiminnan ja niihin liittyvät syytteet.
– Terveyteen liittyvät kysymykset: Hakijoiden on vastattava terveyteen liittyviin kysymyksiin ja annettava yksityiskohtaiset tiedot aiemmista ja nykyisistä infektioista. Myös tietoja rokotuksista ja rokotuksista saatetaan vaatia.
– Maksutiedot: Hakijoiden on ilmoitettava käsittelymaksun maksutapa. Maksun jälkeen ETA-hakemus voidaan käsitellä ja hyväksyä.

Kun hakija on hakenut Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta Sveitsin kansalaisille, hän odottaa, että hakemus käsitellään 72 tunnin kuluessa. Matkustajien tulisi suunnitella matkansa sen mukaisesti ja hankkia arvioitu saapumisaika useita päiviä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Kuitenkin myös hakijat, joilla on viime hetken matkasuunnitelmia, voivat saada hyväksytyn ETA-luvan. Sveitsiläisiä Sveitsistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuljettavien liikenteenharjoittajien on tarkistettava ennen matkaa, että matkustajilla on hyväksytty sähköinen matkustuslupa. Sveitsistä tulevien matkustajien kannattaa tutustua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA FAQ-sivuun lisätietoja varten.