Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä ja sen toiminta

| 21 lokakuun, 2023
Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä toimii

Britannian sisäministeriö on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta menetelmää, jolla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan aikovat vierailijat tarkastetaan etukäteen. Viisumin tavoin ETA-järjestelmän tarkoituksena on määrittää, muodostavatko saapuvat ulkomaalaiset rikos- tai turvallisuusuhan, keräämällä mahdollisimman paljon taustatietoja vierailijasta ja käyttämällä näitä tietoja sen määrittämiseksi, pitäisikö kyseisen henkilön sallia saapua johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan muodostavista neljästä maasta tai kulkea sen kautta: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Uusi järjestelmä on nimeltään UK ETA, joka tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan sähköistä matkustuslupaa, ja se on luonteeltaan samankaltainen kuin muut tällä hetkellä eri puolilla maailmaa käytössä olevat ennakkotarkastusjärjestelmät. Sähköistä matkustuslupaa käyttävät:

  • Yhdysvallat (ESTA: sähköinen matkustuslupajärjestelmä).
  • Kanada (eTA: sähköinen matkustuslupa)
  • Australia (ETA: Electronic Travel Authority)

Toinen matkoja edeltävä seulontajärjestelmä, jota parhaillaan otetaan käyttöön, on Euroopan unionin ETIAS-järjestelmä (European Travel Information and Authorisation System), josta tulee pakollinen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aikoo saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n toimimaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja täysin toimintakykyiseksi joskus vuonna 2024.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumia voidaan pitää nykyaikaisena digitaalisena vastineena tavalliselle paperiviisumille, ja se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan suunnitelmaa vahvistaa rajaturvallisuutta tarkistamalla ulkomaalaisten vierailijoiden taustat. Hakuprosessi tapahtuu kokonaan verkossa tai matkapuhelinsovelluksen kautta, ja hakijan on toimitettava seuraavat tiedot:

  • Tuore valokuva
  • Passin numero ja voimassaoloaika
  • Henkilökohtaiset tiedot
  • Yhteystiedot

Lisäksi hakijoiden on toimitettava tiedot rikostuomioista ja tiedot viimeaikaisista matkoista, joilla on käytetty viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeessa annetut tiedot tarkistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan ja koko maailman turvallisuus- ja poliisitietokannoista, ja jos mitään epäilyttävää ilmenee, ETA-hakemus evätään. Käytettävän passin on oltava biometrinen, ja sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta viimeistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vietettävää päivää pidempään. Lähitulevaisuudessa hakuprosessiin sisällytetään myös hakijan sormenjälkien skannaus, mutta tämä ei ole vielä mahdollista.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei ole asiakirja vaan digitaalinen lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joka on liitetty haltijan passiin. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa tarvitaan ennen kuin matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan alkaa, sillä sen on oltava näkyvissä, kun se tarkastetaan lentoasemalla, merisatamassa tai muussa lähtöpaikassa.

Henkilöiltä, jotka saapuvat lähtöpaikkaan ilman vaadittua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hyväksyntää, evätään matkustuslupa, tai jos he onnistuvat jotenkin saapumaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, heiltä evätään maahantulo ja heidät palautetaan lähtöpaikkaan.

Kuka tarvitsee ETA-luvan Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Euroopan unionin jäsenenä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat matkustaa vapaasti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välillä ilman viisumia tai muuta lupaa. Tämä viisumivapaussopimus merkitsi sitä, että myös EU:n kansalaiset saattoivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain voimassa olevalla passilla. Brexitin jälkeen tämä vastavuoroinen viisumivapaussopimus pysyi voimassa, mutta sen voimassaolo päättyy pian.

Joskus vuonna 2024 tai 2025 Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka haluavat vierailla jossakin EU:n tai Schengen-alueen jäsenvaltiossa, tarvitsevat ETIAS-luvan. Vastineeksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vaatii, että kaikilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevilla EU:n vierailijoilla on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus ennen kuin he voivat saapua johonkin neljästä Yhdistyneen kuningaskunnan maasta.

Periaatteessa kaikkien sellaisten maiden kansalaisten, joilla on nykyisin viisumivapaa pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on pian haettava ja saatava ETA-viisumi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Afrikka, Uusi-Seelanti ja Australia.

Huomattava poikkeus tulevasta ETA-vaatimuksesta on Irlannin tasavalta, jonka kansalaiset vapautetaan valtuutuksesta. Tämä johtuu siitä, että Irlannilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on pitkäaikainen sopimus yhteisestä matkustusalueesta, jonka nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kansalaiset voivat matkustaa helposti näiden kahden lainkäyttöalueen välillä.

Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastukset

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän käyttöönoton tärkein syy on estää ei-toivottujen tai ei-toivottujen henkilöiden pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kaikkien aikovien vierailijoiden ETA-todistus on tarkistettava ennen kuin he saapuvat johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan maahan, ja tämä on tehtävä vierailijan lähtöpaikassa.

Tätä varten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus odottaa lentoyhtiöiden tai laivayhtiöiden tarkistavan, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavilla on tarvittava ETA-lupa ja että se on edelleen voimassa. Lisäksi brittiläistä rajavalvontahenkilöstöä sijoitetaan Ranskan satamiin ja Eurostar-junatunneliin tarkastamaan Ranskasta tai Ranskan kautta saapuvia vierailijoita.

On odotettavissa, että vain harvat matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman asianmukaista lupaa, mutta saapuvat matkustajat voidaan silti tarkastaa ja kuulustella, jos epäilyksiä tai epäilyksiä ilmenee. Jopa matkustajilta, joilla on passi ja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa kunnossa, voidaan evätä maahantulo, sillä lopullisen päätöksen tekevät Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitoksen päivystävät virkamiehet.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n ero

Yhdistynyt kuningaskunta ja erityisesti Heathrow’n lentoasema on tärkeä kansainvälinen solmukohta ja portti Lähi- ja Kaukoidän ja Yhdysvaltojen välillä. Tämän vuoksi monet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvat ulkomaalaiset matkustajat ovat vain läpikulkumatkalla matkalla toiseen kohteeseen.

Yhdysvaltojen ja Kanadan kaltaiset maat sallivat alueensa kautta kulkevat vierailijat eivätkä vaadi heiltä amerikkalaista ESTA-lupaa tai kanadalaista eTA-lupaa, mutta Yhdistynyt kuningaskunta ei tee niin, vaan vaatii, että jopa niillä, jotka viipyvät lyhyen aikaa lentoasemalla tai merisatamassa, on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa.

On arvioitu, että noin kolmannes Heathrow’n lentoasemalle saapuvista matkustajista on kauttakulkumatkustajia, ja tämän ylimääräisen byrokratiakerroksen ja siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan matkailuviranomaiset pelkäävät, että monet ulkomaalaiset valitsevat mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisen reitin välttääkseen vaivaa, joka aiheutuu vaaditun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan hankkimisesta näin yksinkertaisessa asiassa. Heathrow’n viranomaiset sekä suuret lentoyhtiöt, kuten Virgin Atlantic ja British Airways, ovat ilmaisseet huolensa liiketoiminnan ja tulojen menetyksestä, mutta mikään ei viittaa siihen, että tätä asetusta muutettaisiin tai siitä luovuttaisiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pysyy lujana

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus myöntää Heathrow’n ja lentoyhtiöiden mahdolliset tulonmenetykset, mutta pysyy tiukasti päätöksessään vaatia, että Yhdistyneen kuningaskunnan kautta kulkevilla matkustajilla on oltava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus. Päätöksen taustalla on pyrkimys sulkea mahdollinen laittoman maahanmuuton väylä, sillä ei-toivotut henkilöt voisivat väittää olevansa kauttakulkumatkalla ja välttää siten turvatarkastukset, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessin ydin.

Heathrow ja lentoyhtiöt korostavat, että Kanadan ja Yhdysvaltojen lentoasemien kautta on mahdollista kulkea mahdollisimman vähällä vaivalla, mutta erona on se, että saapuvat matkustajat käsitellään Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen tai Kanadan rajavartiolaitoksen kautta, ja heillä on oltava loppukohteeseen tarvittava sähköinen hyväksyntä.

Näin ei ole Heathrow’n lentoasemalla, jossa brittiläinen turvallisuushenkilöstö ei tarkasta saapuvia matkustajia, jotka tekevät kansainvälistä jatkoyhteyttä. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei suostu muuttamaan kantaansa ja yritykset pelkäävät taloudellista katastrofia, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän käyttöönotto ei ole ollut sujuva prosessi, ja ennen kuin siitä tulee lopulta pakollinen vaatimus, on todennäköisesti vielä muutama kuoppa tiellä.

Toinen asia, jota ei ole käsitelty riittävästi, on niiden kansainvälisten vierailijoiden tilanne, jotka haluavat vierailla sekä Pohjois-Irlannissa että Irlannin tasavallassa. Pohjoiseen saapuvat matkustajat tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistuksen, kun taas tasavaltaan ensin saapuvat matkustajat eivät tarvitse sitä. Entäpä Dubliniin, Shannoniin tai Corkiin saapuvat vierailijat, jotka haluavat matkustaa Pohjois-Irlantiin autolla, linja-autolla tai junalla? Pohjoisen ja etelän välistä rajaa ei enää ole olemassa, sillä tarkastuspisteitä tai rajanylityspaikkoja ei ole. Virallisten matkanjärjestäjien on laillisesti tarkistettava tarvittaessa, että matkustajilla on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus, mutta yksityishenkilöt voivat helposti ylittää (nyt olemattoman) rajan ilman, että heidän asiakirjojaan tarkistetaan.

Vielä yksi asia on ratkaistava, ennen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä voidaan ottaa asianmukaisesti ja tehokkaasti käyttöön, ja vuoden 2024 määräaika voi hyvinkin osoittautua Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toiveajatteluksi.