Tarvitsevatko alaikäiset tai lapset ETA-luvan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

| 3 elokuun, 2023
Tarvitsevatko alaikäiset tai lapset ETA-luvan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Yhdistynyt kuningaskunta on parhaillaan ottamassa käyttöön järjestelmää, jonka avulla ulkomaalaiset matkustajat, jotka matkustavat mihin tahansa neljästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvasta maasta, voidaan tarkastaa etukäteen. Nämä neljä maata ovat Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti, ja odotetaan, että vuoden 2024 loppuun mennessä kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvat ulkomaalaiset tarvitsevat tämän sähköisen hyväksynnän ennen kotimaastaan poistumista.

Uusi järjestelmä on lähes identtinen Euroopan unionin ETIAS-järjestelmän (European Travel Information and Authorisation System) kanssa. Sen nimi on UK ETA, joka on lyhenne sanoista United Kingdom Electronic Travel Authorisation. Aluksi järjestelmää sovelletaan monien Lähi-idän valtioiden kansalaisiin, ja myöhemmin sitä laajennetaan koskemaan kaikkia maailman maita.

Iästä riippumatta sellaisten maiden kansalaiset, jotka eivät tarvitse viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuakseen, tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan saapuakseen maahan vuodesta 2024 alkaen. Ainoat poikkeukset ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin tasavallan kansalaiset.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-mandaatti koskee kaikkien maiden kansalaisia, myös niiden maiden kansalaisia, joilla on tällä hetkellä viisumivapaa pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja se on pakollinen kaikille kaikenikäisille vierailijoille, myös lapsille.

Syyt Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:lle

Kun Yhdistynyt kuningaskunta oli Euroopan unionin jäsenvaltio, toiseen EU:n jäsenvaltioon tai jopa Schengen-alueen jäsenvaltioon matkustaminen onnistui yksinkertaisesti esittämällä voimassa olevan passin. Tämä johtui siitä, että periaatteessa koko Euroopassa oli käytössä kaikkien jäsenvaltioiden helppo pääsy- ja matkustusjärjestelmä, joka oli osa Euroopan unionin politiikkaa.

Brexitin jälkeen Britannia ei kuitenkaan ole enää osa EU:ta. Euroopan unionin suhtautuminen brittiläisiin vierailijoihin on muuttumassa, kun ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön vuosina 2023 ja 2024. ETIAS-järjestelmä otetaan käyttöön Euroopan rajojen digitalisoimiseksi, mikä parantaa turvallisuutta sen suhteen, kuka tulee Eurooppaan ja lähtee Euroopasta ja missä vierailijat voivat milloin tahansa olla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n tarkoituksena on vastaavasti lisätä rajaturvallisuutta ja valvoa tarkemmin, ketkä saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei ole paperiasiakirja eikä leima passissa, vaan sähköinen linkki passiin, ja maahantulolupa näkyy, kun se skannataan passinhaltijan lähtö- ja saapumispaikassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi ei olekaan tyypillinen tavanomainen viisumi, sillä on samanlaisia rajoituksia, sillä sen haltija saa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään yhdeksänkymmentä päivää. Tämän ajan kuluttua ETA-luvan haltijoiden on poistuttava Yhdistyneestä kuningaskunnasta, mutta he voivat palata takaisin, koska ETA-lupa on monikertainen maahantulolupa. Tämä oleskelu voi olla lomailua, ystävien tai sukulaisten luona vierailua tai muita henkilökohtaisia syitä varten, mutta se ei anna luvanhaltijalle oikeutta ryhtyä minkäänlaiseen työhön, vaikka työ olisi palkatonta.

Pakollinen kaikille

EU:n ja Schengen-alueen jäsenvaltioiden kansalaiset voivat tällä hetkellä päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vain voimassa olevalla passilla. Sama pätee useisiin maihin, joilla on tällä hetkellä vastavuoroinen viisumivapausjärjestely Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Näitä viisumivapaita maita ovat Australia, Uusi-Seelanti, Brasilia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Aivan kuten näiden maiden kansalaiset tarvitsevat pian ETIAS-luvan voidakseen vierailla Euroopassa, he tarvitsevat myös Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan ennen kuin he voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen odotetaan olevan täysin voimassa vuoden 2024 loppuun mennessä, ellei ennalta arvaamattomia teknisiä ongelmia tai viivästyksiä ilmene.

Tällä hetkellä kaikilla mahdollisilla vierailijoilla on oltava voimassa oleva biometrinen passi, johon on liitetty tarvittava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hyväksyntä. Lapsia ei vapauteta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-mandaatista, ja vanhempien tai laillisten huoltajien velvollisuutena on jättää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeet ja varmistaa, että kaikkien lasten passeihin on liitetty tarvittava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA.

Lasten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen

Kuten kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset, kaikki tehdään verkossa, joten tarvitset tietokoneen ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Lapsen tai alaikäisen puolesta hakeminen on lapsen vanhempien tai laillisen huoltajan velvollisuus. Prosessin aloittamiseksi lapsella on luonnollisesti oltava oma passi.

Kuten kaikkien hakemusten kohdalla, tämänkin passin on oltava biometrinen ja alle kymmenen vuotta vanha. Lisäksi passin voimassaoloajan on päätyttävä vähintään kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vietetystä päivästä.
Lapsen hakemuksen jättävän henkilön on myös osoitettava suhteensa lapseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen jättäminen edellyttää seuraavien tietojen toimittamista:

  • Tiedot lapsen passista, mukaan lukien passin numero ja voimassaolon päättymispäivä.
  • Kopio lapsen syntymätodistuksesta
  • Dokumentoitu todiste sukulaisuussuhteesta
  • Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumisen ja sieltä poistumisen päivämäärät
  • Tiedot siitä, kenen luona lapsi asuu (jos kyseessä eivät ole vanhemmat).
  • Lapsen yhteystiedot Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessaan

Koska useimmat näistä asiakirjoista on skannattava ja liitettävä hakemukseen, on tärkeää, että sinulla on skanneri ja osaat käyttää sitä.
Kaikki hakemukset on maksettava kokonaisuudessaan, kun ne jätetään, joten hyväksyttävän luotto- tai pankkikortin käyttö on erittäin tärkeää.

Lyhyesti

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkustus on pakollinen, sitä sovelletaan kaikkiin muihin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kansalaisiin, jotka matkustavat johonkin neljästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvasta maasta. Jokainen passi on yhdistettävä omaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-maahantulopaikkaan, ja tämä koskee myös lasten passeja. Vanhemman tai huoltajan passilla matkustavat pienet lapset eivät tarvitse omaa ETA-paikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sillä se on yhdistetty vanhempien ja lapsen passin kanssa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-mandaatti tulee voimaan vasta, kun lapsella on oma passi. Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoviranomaisten kanssa ei pitäisi olla ongelmia, kun kyseessä ovat hyvin pienet lapset, mutta vanhempien lasten kohdalla ongelmia voi syntyä. Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lomake on digitaalinen matkustuslupa, on tarpeen pitää mukanasi myös tulostettua versiota lupalomakkeesta, sillä rajavalvontahenkilöstö voi pyytää sitä missä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan maahantulopaikassa.

Samoin olisi järkevää pitää mukanaan jäljennöksiä lasten syntymätodistuksista sekä muita dokumentoituja todisteita suhteesta lapsiin. Vaikka nämä lisäasiakirjat eivät olekaan pakollisia, niistä voi olla valtavasti hyötyä, jos ongelmia ilmenee.