Virhe Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksessa

| 11 tammikuun, 2024
Virhe Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksessa

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi sähköinen matkustuslupa, jota ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön, on pakollinen vaatimus niille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville vierailijoille, jotka tällä hetkellä pääsevät viisumivapaasti johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta (Skotlanti, Wales, Englanti ja Pohjois-Irlanti).

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimus koskee Euroopan unionin ja Schengen-alueen maiden sekä muun muassa Australian, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan, Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansalaisia.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumilla on samat perustoiminnot kuin tavallisella viisumilla, mutta se on sähköisessä muodossa perinteisen paperin sijasta. Kuten nimestä voi päätellä, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa antaa vierailijalle luvan matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja tämä ”hyväksyntä” on sidottu vierailijan passiin. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus tarkastetaan matkustajan lähtöpaikassa, ja passi, josta puuttuu vaadittu hyväksyntä tai jonka voimassaolo on päättynyt tai joka on peruutettu, hylätään, eikä sen haltijalta evätä lupaa matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus tehdään joko verkossa tai erillisen sovelluksen kautta. Hakijan on täytettävä yksityiskohtainen kysymyssarja, joka kattaa hakijan henkilötiedot, taustan, matkustushistorian, aiemmat viisumit ja (mikä on tärkeää) mahdolliset tuomiot vakavista rikoksista tai terrorismirikoksista.

Vaikka hakemusprosessi on suhteellisen yksinkertainen (arvioitu kesto on enintään 15 minuuttia), se on hyvin yksityiskohtainen, ja virheiden tai laiminlyöntien mahdollisuus on hyvin todellinen. Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön hakemusten käsittelijät eivät voi mitenkään tietää, ovatko lomakkeessa olevat virheet tahattomia, tahallisia vai inhimillisestä erehdyksestä johtuvia. Havaitut virheet voivat johtaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen hylkäämiseen.

Yleiset virheet

Puutteellisen, virheellisen tai virheitä sisältävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen jättäminen johtaa parhaimmillaan viivästyksiin ja pahimmillaan hakemuksen hylkäämiseen. Kysymyksiin vastaamisessa on noudatettava huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja aikaa, sillä virheiden korjaaminen voi olla hankalaa (puhumattakaan aikaa vievästä).

Yleisimpiä virheitä, joita hakijat yleensä tekevät, ovat:

 • Oikeinkirjoitus ja kielioppi: Ymmärrettävästi useimmat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen hakijat eivät puhu englantia äidinkielenään, joten oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä voidaan odottaa. Tällaiset virheet jätetään yleensä huomiotta (ja toisinaan jopa korjataan), elleivät virheet tee annetuista vastauksista käsittämättömiä.
 • Rikosrekisteri: Rikoksen vakavuudesta ja siitä annetusta tuomiosta riippuen ETA-luvan saaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla ongelmallista. Sisäministeriö kiinnittää suurta huomiota hakijan rikosrekisteriin, eikä valheita tai puutteita hakulomakkeen tässä kohdassa pidetä suotuisina. Jopa vähäinen tuomio esimerkiksi ylinopeudesta olisi mainittava, vaikka se vaikuttaisi hakijan kannalta merkityksettömältä.
 • Edellinen Viisumit: Olisi annettava tiedot kaikista aikaisemmista viisumeista (mihin tahansa maahan milloin tahansa). Saattaa olla houkuttelevaa olla kertomatta aiemmista viisumiongelmista, mutta viranomaiset tarkistavat hakijan historian aiempien viisumirikkomusten varalta, ja kaikki havaitut ongelmat johtavat todennäköisesti viisumin epäämiseen.
 • Perusvirheet: Toinen yleinen ongelma on huolettomuus ja huolimattomuus numeroiden kirjoittamisessa. Passin numeron tai voimassaoloajan kirjoittaminen vahingossa aiheuttaa sekaannusta, samoin kuin numeroiden tai kirjainten jättäminen pois osoitteista, syntymäajoista, sähköpostiosoitteista ja niin edelleen.

On hyvin helppoa tehdä rehellinen virhe, kun kirjoitetaan useita sivuja tietoja, mutta arvioijat eivät pysty erottamaan aitoa virhettä yrityksestä pettää. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus voidaan yleensä hyväksyä tai hylätä 72 tunnin kuluessa hakemuksen jättämisestä, eikä sisäministeriö voi ottaa (eikä ota) yhteyttä hakijaan, jos henkilökohtaisesti havaitaan ongelmia.

Virheiden tulos

Virheellisten tietojen antaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuslomakkeessa voi johtaa jompaankumpaan seuraavista kahdesta lopputuloksesta: virheellinen hylkääminen tai virheellinen hyväksyminen.

Väärin perusteltu kieltäytyminen

Monet pienet virheet, kuten väärin kirjoitettu nimi tai väärä numero, johtuvat inhimillisestä erehdyksestä, ja ne jätetään yksinkertaisesti huomiotta. Tällaiset perustavanlaatuiset virheet olennaisissa tiedoissa, kuten passin numerossa, voidaan kuitenkin tulkita räikeäksi yritykseksi kiertää käsittelyjärjestelmää, ja hakemus hylätään.

Vähäisen virheen vuoksi hylättyyn hakemukseen voi hakea muutosta, mutta se on tehtävä 28 päivän kuluessa hylkäämisestä. Uudelleentarkastelusta peritään 80 punnan (92 euron) maksu, mutta muutoksenhakuprosessi voi kestää jopa kuusi kuukautta, eikä sen onnistumisesta ole takeita. Yleisesti ottaen hakijoiden, joilta on evätty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus, on todennäköisesti jätettävä uusi hakemus, jossa kaikki virheet on korjattu.

Virheellinen hyväksyntä

Joskus harvoin sisäministeriö ei huomaa virhettä tai laiminlyöntiä, ja ETA-lupa myönnetään Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Jos hakijalle käy selväksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa on hyväksytty ilmeisestä virheestä huolimatta virheellisesti, tästä on ilmoitettava. Tämä ei ole pelkkä vaihtoehto vaan velvollisuus, ja jos näin ei tehdä, ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun virhe koskee tietoja, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n myöntämiseen.

Jos hakija on havainnut virheen, mutta ei ole ilmoittanut siitä, ja sisäministeriön virkamiehet havaitsevat sen myöhemmin, mahdollisuudet ETA-luvan peruuttamiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa kasvavat huomattavasti, koska tätä voidaan pitää yrityksenä tahallisesti pettää luvan myöntävää viranomaista.

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, mikä tahansa virhe, vaikka se tuntuisi kuinka vähäpätöiseltä tahansa, voi aiheuttaa pitkän viivästyksen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan myöntämisessä tai sen peruuttamisessa. Lisäksi se voi vaikeuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen uudelleen hakemista tulevaisuudessa, sillä sisäministeriö tarkistaa kaikki uudet hakemukset rekisteristään, ja hakijan nimi saatetaan merkitä tarkempaan tarkasteluun, kun hän jättää uusia ETA-hakemuksia.

Vakavat seuraukset

Viattomallakin virheellä voi olla vakavia seurauksia, jos sisäasiainhallinnon viranomaiset tulkitsevat virheen tarkoitukselliseksi yritykseksi hankkia Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus väärin perustein. Tällainen tulkinta kuuluu väljään käsitteeseen ”petos”, joka kattaa monia petollisia toimia.

Näihin kuuluvat:

 • Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen
 • Olennaisten tosiseikkojen ja yksityiskohtien ilmoittamatta jättäminen kokonaan.
 • Puutteellisten tietojen toimittaminen
 • Tärkeän ja merkityksellisen aineiston salaaminen

Jos hakemus katsotaan vilpilliseksi tai harhaanjohtavaksi, kyseessä on Yhdistyneen kuningaskunnan voimassa olevien maahanmuuttolakien rikkominen, ja näiden lakien rikkomisesta voi seurata ankaria rangaistuksia.

Vakavat rangaistukset:

 • Hakemus hylätään automaattisesti.
 • Olemassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA peruutetaan
 • Maahantulokielto voidaan määrätä enintään kymmeneksi vuodeksi.
 • Haltija voidaan ottaa säilöön hänen saapuessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja karkottaa maasta.

Jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen uskotaan olevan vilpillinen tai ETA-hakemus myönnetään petoksen vuoksi ilman riittävää syytä, tämä vaikuttaa kaikkiin tuleviin hakemuksiin. Rangaistuksen tai kiellon jälkeenkin hakija on edelleen merkitty hyväksymisjärjestelmän rikkomuksista, ja huono maahanmuuttohistoria tekee Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan myöntämisestä erittäin epätodennäköistä ja vaikeaa.

Virheiden korjaaminen

Jos hakija uskoo tai epäilee, että hakemuslomakkeessa on tapahtunut virhe, on tärkeää ryhtyä välittömästi toimiin. Hakemusta koskeva päätös voidaan tehdä jopa kahdessa päivässä, ja kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus on hyväksytty tai hylätty, pienimpienkin virheiden korjaaminen vaikeutuu. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusten käsittelystä vastaavaan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön yksikköön olisi otettava yhteyttä heti, kun virhe havaitaan, ja mahdollisimman nopeasti.

Jos sisäasiainministeriön henkilöstö huomaa pienet virheet ajoissa, he voivat usein korjata ne tai jättää ne huomiotta, jos ne ovat merkityksettömiä. On kuitenkin muistettava, että toimivaltaiset virkamiehet voivat suhtautua aivan eri tavalla siihen, mitä hakija saattaa pitää vähäpätöisenä virheenä.

Tahalliseksi katsotut virheet tai harhaanjohtamisen yritys johtavat nopeasti hylkäämiseen ja lukemattomiin viivästyksiin ja ongelmiin, kun hakemus jätetään uudelleen tai kun jätetään uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus. Vakavampia virheitä, jotka vaikuttavat suoraan siihen, myönnetäänkö ETA-lupa Yhdistyneelle kuningaskunnalle vai hylätäänkö se, voi olla mahdotonta korjata, ja tällaisissa tapauksissa hakemus voidaan ehkä peruuttaa ja jättää uusi (korjattu) hakemus.

Paljon riippuu siitä, missä vaiheessa hakuprosessi on. Nopea toiminta ottamalla yhteyttä sisäministeriöön ei välttämättä ratkaise mitään ongelmia. Se on kuitenkin osoitus hakijan rehellisyydestä ja (toivottavasti) edistää myönteisen vastauksen saamista, kun hakemus jätetään uudelleen.

Vaikka se ei ole ehdottoman välttämätöntä, hakijoiden, joilla on vaikeuksia Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan myöntämisessä tahattomien virheiden vuoksi, voi olla viisasta pyytää oikeudellista neuvontaa. Tämä aiheuttaa tietenkin lisäkustannuksia, mutta joskus se voi olla väistämätöntä, jos ongelmat jatkuvat. Useimmissa tapauksissa oikeudellinen edustus ei ole tarpeen, sillä suora yhteydenotto sisäministeriöön ja hyvin muotoiltu selityskirje riittävät yleensä pienten ongelmien selvittämiseen.

Hoito ja huomio

Ongelmien välttäminen on paljon parempi vaihtoehto kuin niiden ratkaiseminen myöhemmin. Hakemuslomakkeen täyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sitä on käsiteltävä huolellisesti, eikä prosessia saa koskaan kiirehtiä. Vaikka lomake voidaan täyttää alle vartissa, se ei tarkoita, ettei tähän tärkeään prosessiin pitäisi käyttää enemmän aikaa.

Ennen lomakkeen lähettämistä se on tarkistettava perusteellisesti ja vähintään kahdesti. On hämmästyttävää, kuinka monta kirjoitus- ja kirjoitusvirhettä hakijat jättävät huomaamatta, vaikka he ovat tarkistaneet tekstin kahteen kertaan. Jos mahdollista, lomake on vielä parempi tarkistaa uudelleen päivän tai kahden kuluttua, sillä uusi tarkistus paljastaa usein aiemmin huomaamatta jääneen virheen tai puutteen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen ei ole monimutkainen asia, ja ongelmat voidaan välttää käyttämällä aikaa lomakkeen täyttämiseen ja tarkistamalla ja tarkistamalla se uudelleen ennen kuin painat ”lähetä”-painiketta. Kun hakemus on toimitettu, alkaa hyväksymisprosessi, ja siitä lähtien korjausten tekeminen on ongelmallista. Tilanne, jota on parasta välttää!