Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen

| 15 joulukuun, 2023
Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ottaa käyttöön uuden seulontamenetelmän, jota sovelletaan useimpiin ulkomaalaisiin, jotka haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA, joka tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan sähköistä matkustuslupaa, on tulossa pakolliseksi vaatimukseksi niille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleville vierailijoille, jotka eivät tällä hetkellä tarvitse viisumia päästäkseen mihinkään Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta (Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti).

Huolimatta siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista Brexitin jälkeen, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset pääsevät edelleen viisumivapaasti kaikkiin Euroopan unionin ja Schengen-alueen jäsenvaltioihin. Tilanne kuitenkin muuttuu vuodesta 2023 alkaen, jolloin Britannian passin haltijat tarvitsevat ETIAS-hyväksynnän ennen kuin he voivat tehdä minkä tahansa Euroopan-matkan.

ETIAS-järjestelmä (European Travel Information and Authorisation System) on samankaltainen kuin muut sähköiset turvatarkastusjärjestelmät, joita käytetään nykyisin esimerkiksi Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Kaikkien näiden sähköisten hyväksymisjärjestelmien hakuprosessi on suunniteltu siten, että ei-toivotut matkustajat tai vierailijat, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuus- tai rikosriskin, voidaan karsia pois.

Toisin kuin perinteinen paperiviisumi, sähköinen matkustuslupa liitetään digitaalisesti passiin, ja se näkyy, kun se skannataan passinhaltijan lähtöpaikassa. Kaikki digitaalinen hyväksyntä on varmistettava ennen matkaa, sillä matkustajilta evätään pääsy kaikkiin matkustusmuotoihin, ellei passissa ole vaadittua hyväksyntää.

Tämä koskee myös niitä ulkomaalaisia, jotka haluavat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai kulkea sen kautta, kun uusi järjestelmä on täysin toiminnassa. Tämän odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan joskus vuonna 2024.

Porrastettu käyttöönotto

Yhdistyneen kuningaskunnan uuden ETA-järjestelmän käyttöönotto on monimutkainen asia, eikä sitä voida ottaa käyttöön yhdessä yössä. Tästä syystä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ottaa ETAn käyttöön vaiheittain. Uusi järjestelmä otetaan ensimmäisen kerran käyttöön marraskuussa 2023, jolloin Qatarin kansalaiset tarvitsevat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan ennen suunniteltua vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Helmikuussa 2024 järjestelmää laajennetaan kuuteen muuhun Lähi-idän maahan, jotka ovat Jordania, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Kun järjestelmässä olevat viat on havaittu ja korjattu, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimus otetaan käyttöön kaikkialla maailmassa vuoden 2024 aikana.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimus koskee vain niiden maiden kansalaisia, jotka tällä hetkellä pääsevät viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näihin kuuluvat kaikki EU- ja Schengen-maat sekä useat maat, joilla on vastavuoroinen viisumivapauspolitiikka Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Luettelossa ovat muun muassa Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Etelä-Afrikka ja useat Etelä-Amerikan maat.

Britannian tai Irlannin tasavallan passin haltijat on vapautettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimuksesta, samoin kuin ne, joilla on oleskelu-, työ- tai opiskelulupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Niiden maiden kansalaisilta, jotka tällä hetkellä tarvitsevat viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuakseen, vaaditaan edelleen asianmukainen viisumi, mutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumia ei tarvita.

Hakuprosessi

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus tehdään kokonaan verkossa, ja hakijan on annettava henkilötietojensa perustiedot ja vastattava muutamiin kysymyksiin. Tämä sisältää:

  • Hakijan täydellinen nimi
  • Syntymäaika
  • Kansalaisuus
  • Yhteystiedot

Hakulomakkeessa on myös kohta, jossa pyydetään tietoja mahdollisista aiemmista rikos- tai terrorismirikostuomioista. Nämä tiedot on annettava kokonaisuudessaan, sillä kaikki annetut tiedot tarkistetaan perusteellisesti lukuisista turvallisuustietokannoista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja maailmanlaajuisesti. Toinen kohta koskee viimeaikaista matkustushistoriaa, jossa hakijan on annettava yksityiskohtaiset tiedot aiemmin myönnetyistä viisumeista, matkoista konfliktialueille ja mahdollisista viisumin ylityksistä tai karkotuksista.

Hakijoiden on myös annettava yksityiskohtaiset tiedot tulevasta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä matkan pääasiallinen syy (tärkeimmät syyt). Koska kyseessä on verkkoprosessi, hakijalla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite, jota käytetään yhteydenottoon ja vahvistukseen ETA-luvan myöntämisestä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Jotta hakemusprosessi voidaan saattaa onnistuneesti päätökseen, on myös annettava passin tiedot, kuten passin numero, myöntäjämaa ja voimassaolon päättymispäivä. On tärkeää varmistaa, että passin viimeinen voimassaolopäivä on pidempi kuin viimeinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa vietetty päivä. Passi, jonka voimassaolo päättyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelun aikana, ei kelpaa, ja ETA-lupa evätään.

Hakijalla on myös oltava hyväksyttävä luotto- tai pankkikortti, sillä koko summa on maksettava hakemuksen jättämisen yhteydessä. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-maksu on tällä hetkellä 10 puntaa (11,70 euroa), mutta se voi muuttua milloin tahansa.

Kun ETA-lupa on myönnetty Yhdistyneelle kuningaskunnalle, se on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana sen haltija voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuinka monta kertaa tahansa, kunhan passin voimassaolo ei ole päättynyt. Jos passi vanhenee kahden vuoden aikana, myös Yhdistyneen kuningaskunnan ETA päättyy sen mukana.

On odotettavissa, että valtaosa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjoista myönnetään matkailijoille, jotka vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhyillä lomamatkoilla tai lomamatkoilla. Huomattava määrä myönnetään kuitenkin myös ulkomaalaisille, jotka tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liike- tai opiskelutarkoituksessa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA kattaa nämä (ja muut) tarkoitukset, mutta sen haltija voi oleskella enintään kuusi kuukautta yhdessä lohkossa. Yli kuuden kuukauden oleskeluun tarvitaan asianmukainen Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi.

Verkkohakemusprosessin suorittaminen kestää arviolta 10-15 minuuttia, ja päätös palautetaan kolmen työpäivän kuluessa (ellei nopeammin), ja vahvistus toimitetaan hakemuslomakkeessa ilmoitetun sähköpostin kautta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn käyttäminen

Kun se on täysin käytössä, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on pakollinen vaatimus muille kuin brittiläisille vierailijoille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on varmistettava ennen matkustamista, sillä matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vievä lentoliikenteen harjoittaja tarkistaa sen. Tämä koskee kaikkia liikennemuotoja eikä vain lento- tai merikuljetuksia.

Passit tarkastetaan sen varmistamiseksi, että niillä on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-aika missä tahansa lähtöpaikassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, olipa kyseessä maa-, meri- tai lentomatka. Passinhaltijoilta, joilla ei ole tarvittavaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hyväksyntää, evätään matkustuslupa. Passit tarkastetaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa, ja kaikki, jotka ovat jotenkin onnistuneet saapumaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman ETA-tietoa, palautetaan lähtöpaikkaan.

Jokaisella matkustajalla on oltava oma ETA-maahantulolupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tämä sääntö koskee myös lapsia ja pikkulapsia. Vanhempi tai huoltaja voi hakea pienille lapsille, jos heillä on oma passi. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA kattaa lapset, jotka matkustavat vanhemman tai huoltajan passilla, joka on liitetty kyseiseen passiin.

Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lento on digitaalinen linkki passiin, on hyvä idea tulostaa vahvistussähköpostista paperikopio, sillä se voi olla korvaamaton apu, jos Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuspisteillä ilmenee ongelmia.

Järjestelmä otetaan käyttöön ensisijaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan suojelemiseksi laittomalta maahanmuutolta sekä mahdollisten rikollisten ja terroristien jäljittämiseksi. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakijoiden, joilla on rikosrekisteriote tai jotka ovat syyllistyneet viisumirikoksiin, voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta saada vaadittavaa matkustuslupaa.

On syytä huomata, että vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa on pakollinen edellytys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamiselle, se ei takaa automaattista pääsyä mihinkään neljästä Yhdistyneen kuningaskunnan maasta. Lopullisen päätöksen tekevät päivystävät rajavartijat, jotka voivat evätä matkustajan pääsyn maahan, jos heillä on perusteltu syy epäillä sitä.

Jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus hylätään, siihen ei voi hakea muutosta, vaan hakijan on sen sijaan haettava sopivaa Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia.