Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Papuan kansalaisille: Papuanistanin kansalaisia: Matkustajan opas

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön uutta ETA-järjestelmää. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2024 mennessä, ja se korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Uusi matkustuslupajärjestelmä vaikuttaa muun muassa Papua-Uuden-Guinean kansalaisiin. Lue seuraavasta kattava opas ETA:sta, mitä matkalla on odotettavissa ja miten sitä haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Papuan kansalaisille?

Uusi ETA-ohjelma on osa Britannian hallituksen aloitetta maan rajojen digitalisoimiseksi. ETA, joka tarkoittaa sähköistä matkustuslupaa, korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Se perustuu muissa maissa jo käytössä oleviin menestyksekkäisiin järjestelmiin, kuten Yhdysvaltojen ESTA- ja Kanadan ETA-järjestelmiin. Näiden järjestelmien tavoin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä antaa hallitukselle paremman mahdollisuuden valvoa maahan saapuvia henkilöitä, mikä mahdollistaa tehokkaamman rajavalvonnan ja mahdollisten turvallisuusriskien tunnistamisen.

ETA on matkustuslupa, ei viisumi. Se myönnetään matkustajille, jotka aikovat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta. Uuden ohjelman käyttöönotto ei vaikuta matkustajiin, jotka tarvitsevat viisumin päästäkseen maahan.

Miten tämä vaikuttaa Papuan matkustajiin?

Kansainyhteisön jäsenenä Papua-Uusi-Guinea on yksi niistä 92 maasta, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausohjelmaan. Tällä hetkellä näistä maista tulevat matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pelkällä passilla ilman muita papereita. Tämä muuttuu, kun ETA-järjestelmä otetaan käyttöön. Papuan kansalaiset eivät edelleenkään tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta heidän on haettava ETA-lupaa ennen matkaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupaa Papuan kansalaisille voivat hakea matkustajat, jotka tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useista eri syistä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

ETA-hakemusprosessi on sama kaikille vierailijoille matkan syystä riippumatta. Hyväksytyllä ETA-luvalla papualaiset voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää maassa enintään kuusi kuukautta.

Tällä hetkellä joidenkin papualaisten on haettava viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä koskee Papuan kansalaisia, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asettua sinne pysyvästi tai viettää siellä yli kuusi kuukautta. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta näihin matkustajiin. Viisumihakemukset pysyvät täysin erillään ETA:sta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Papuan kansalaisille

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaa haluavien papualaisten on ensin täytettävä ETA-hakemuslomake. Heidän on tehtävä tämä verkossa. Koska ETA-järjestelmän on tarkoitus olla täysin digitaalinen, offline-vaihtoehtoja ei ole käytettävissä. Hakemusprosessi on myös maksullinen. Tämä voidaan maksaa verkossa pankki- tai luottokortilla.

ETA-hakemuksen vaatimuksista on julkaistu joitakin tietoja. Näitä tietoja ei kuitenkaan ole vielä viimeistelty, ja jotkin yksityiskohdat ovat puutteellisia. Esimerkiksi ETA:ssa on hakemusmaksu, mutta maksun suuruutta ei ole vielä ilmoitettu. Myös muut kriteerit voivat muuttua, kuten hakijan passin voimassaoloaika.

Vaikka nämä tiedot saattavat muuttua, ne kannattaa silti tarkistaa. Se antaa papualaisille matkustajille käsityksen siitä, mitä he voivat odottaa, kun he täyttävät ETA-hakemuslomakkeen. Joitakin vaatimuksia ovat todennäköisesti seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Osa ETA-järjestelmästä on suunniteltu suojaamaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa turvallisuusuhkilta. Tästä syystä matkustajia pyydetään antamaan tietoja muun muassa rikosrekisteristään. Hakijat, jotka on tunnistettu mahdollisiksi turvallisuusriskeiksi, merkitään järjestelmään ja heidän hakemuksensa hylätään.

Ennen kuin hakemusta voidaan alkaa käsitellä, lomakkeen on oltava oikein täytetty ja maksu on maksettava kokonaisuudessaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Papuan kansalaisille

Muissa maissa, joissa on samankaltaisia digitaalisia matkustuslupia koskevia järjestelmiä, liikenteenharjoittajat ovat hyväksyneet hyväksytyn luvan kuljetusehdoksi. On todennäköistä, että tätä ennakkotapausta noudatetaan Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajia pyydetään näyttämään Papuan kansalaisia varten hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja ennen lähtölentokentälle nousemista. Jos he eivät pysty tähän, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle.

Tämän vuoksi matkustajien olisi haettava ETA-paikkaa ja varattava riittävästi aikaa sen käsittelyyn. Hakemuksen hyväksymisen tai hylkäämisen odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Hyväksytty ETA-lentoasiakirja on esitettävä lähtölentokentällä ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi hakea muutosta. Jos heidän valituksensa hylätään, he voivat silti hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Viisumihakemusprosessi on pidempi ja monimutkaisempi kuin ETA-hakemus.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Papuan kansalaisille

Kun papualaiselle on myönnetty ETA-lupa, hän voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää maassa enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he eivät voi työskennellä, mutta he voivat ilmoittautua opintoihin. He saavat myös liikkua vapaasti eri liikennevälineillä ympäri Yhdistynyttä kuningaskuntaa ilman muita paperitöitä. Ne voivat matkustaa minkä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenmaan eli Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä. Irlannin tasavalta, joka on itsenäinen, ei kuulu ETA:n piiriin, ja sillä on omat maahantulovaatimuksensa.

ETA antaa papualaisille luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta se ei ole oikeudellisesti pätevä missään muussa Euroopan maassa. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen eikä Euroopan unioniin. Papualaisten, jotka haluavat vierailla muissa Euroopan maissa, on tutustuttava maahantulovaatimuksiin ennen matkustamista. Euroopan unioni on parhaillaan ottamassa käyttöön omaa digitaalista matkustuslupajärjestelmäänsä, ETIAS-järjestelmää, joka todennäköisesti vaikuttaa Papuan matkaajiin, jotka haluavat matkustaa maahan.