Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Guatemalan kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen viisumivapausjärjestelmä muutetaan pian uudeksi ETA-ohjelmaksi. Tämä järjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä, vaikuttaa guatemalalaisiin matkustajiin. Lue seuraavasta kattava opas, jossa on kaikki, mitä Guatemalan kansalaisten on tiedettävä ennen kuin he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Guatemalan kansalaisille?

ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on uusi ohjelma, jonka tarkoituksena on korvata Britannian nykyinen viisumivapausjärjestelmä. Se perustuu muissa maissa viime vuosina käyttöön otettuihin järjestelmiin, kuten Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-järjestelmään. Näiden ohjelmien tapaan ETA antaa hallitukselle paremman valvonnan maahan tulevien henkilöiden suhteen ja tarjoaa tehokkaamman tavan seuloa mahdollisia turvallisuusriskejä.

ETA on täysin erillään Yhdistyneen kuningaskunnan viisumiohjelmasta. Se ei ole viisumi, ja sen hakuprosessi on paljon yksinkertaisempi kuin viisumin. Sen sijaan se toimii eräänlaisena digitaalisena matkustuslupana, joka antaa haltijalle luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kun se tulee voimaan, Guatemalan kansalaiset ovat yksi niistä ryhmistä, joita se koskee. Heidän on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.

Miten ETA vaikuttaa Guatemalan matkustajiin?

Guatemala on yksi niistä 92 maasta, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Näistä maista tulevat matkustajat voivat nykyisen järjestelmän mukaan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman paperitöitä. Tämä muuttuu uuden ohjelman myötä, sillä näiden matkustajien on haettava ETA-lupaa.

Guatemalan kansalaisille myönnettävä ETA-lupa antaa matkustajille luvan oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useista eri syistä, kuten alla esitetyistä syistä:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Riippumatta siitä, miksi he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, guatemalalaiset matkustajat käyvät kaikki läpi saman ETA-hakemusprosessin. On olemassa joitakin poikkeuksia, aivan kuten nykyisessä viisumivapausohjelmassa on poikkeuksia. Guatemalalaisten, jotka haluavat asua pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, oleskella siellä yli kuusi kuukautta tai työskennellä siellä, on haettava viisumia. Viisumihakemusprosessi on täysin erillään ETA:sta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Guatemalan kansalaisille

Guatemalalaisten, jotka suunnittelevat vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on syytä tutustua julkaistuun luetteloon ETA-vaatimuksista. Joitakin näistä vaatimuksista ovat seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot, joihin sisältyy erilaisia tietoja, kuten syntymäaika, työsuhdetiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin perustietoja suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten matkustajan osoite maassa ollessaan.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.

Nämä tiedot voivat muuttua. ETA-järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, ja jotkin yksityiskohdat voivat muuttua, kun sitä viimeistellään. Edellä esitetyt tiedot antavat kuitenkin yleiskuvan siitä, mitä matkustajat voivat odottaa uudelta ohjelmalta.

Edellä lueteltujen vaatimusten lisäksi hakijoiden on annettava tietoja menneisyydestään, mukaan lukien rikosrekisteritiedot, aiemmat maahanmuuttorikokset ja mahdollinen jäsenyys (aiemmin tai nykyisin) kielletyssä ryhmässä tai järjestössä. ETA:n tarkoituksena on auttaa merkitsemään matkustajat, jotka saattavat muodostaa mahdollisen uhan Yhdistyneen kuningaskunnan tai sen kansalaisten turvallisuudelle. ETA-hakijoiden, joilla on vakavia aiempia rikoksia, voidaan katsoa olevan riski, ja heidän hakemuksensa voidaan hylätä.

ETA-hakijoiden on täytettävä hakemus verkossa. Tämä on täysin digitaalinen järjestelmä, eikä postitse voi tehdä hakemusta.

Guatemalan kansalaisten ETA-lupien käsittely Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Matkaliikenteen harjoittajat voivat pitää hyväksyttyä ETA:ta kuljetusehtona. Tämä tarkoittaa, että matkustajien on aloitettava hakemuksensa hyvissä ajoin. Jos he saapuvat lähtöportille lentokentällä ilman ETA-tietoa, jota he voivat näyttää henkilökunnalle, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle.

Hakijoiden on maksettava osana hakuprosessia maksu, jota ei palauteta. Kun hakemus on täytetty ja maksu on maksettu kokonaisuudessaan, hakemus katsotaan täydelliseksi ja se voidaan käsitellä.

ETA-hakemuksen käsittely voi kestää jopa 72 tuntia, joten hakijoiden on syytä pitää tämä mielessä. Heidän on esitettävä ETA-lentoaikansa lähtölentokentällä ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan.

Joissakin tapauksissa ETA-hakemus hylätään. Jos näin käy, hakijalla on joitakin vaihtoehtoja. Ensinnäkin he voivat valittaa päätöksestä. Jos tämä ei onnistu, he voivat hakea viisumia. Tämä on monimutkaisempi prosessi, ja sen käsittelyaika on paljon pidempi. Matkustajat, joilla on vakava rikosrekisteri ja joilta evätään ETA-matkailulupa, voivat sen sijaan hakea viisumia.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Guatemalan kansalaisille

Guatemalan kansalaisille myönnetty ETA-lupa antaa matkustajalle luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota: Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa. Näiden neljän maan välillä ei ole rajavalvontaa, joten ETA-todistuksen omaava matkustaja voi liikkua vapaasti niiden välillä. Irlannin tasavalta on itsenäinen, eikä ETA ole siellä voimassa oleva matkustusasiakirja.

Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengen-alueeseen eikä ole enää Euroopan unionin jäsenvaltio. Tämä tarkoittaa, että ETA sallii guatemalalaisten vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta se ei anna heille lupaa tulla muihin Euroopan maihin. Guatemalalaisten, jotka haluavat jatkaa matkaansa vierailemalla muissa Euroopan maissa, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. Euroopan unioni on parhaillaan ottamassa käyttöön omaa sähköistä matkustuslupaansa, jota kutsutaan ETIAS-järjestelmäksi.