Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Paraguayn kansalaisille: Paraguayn kansalaiset: Matkustajan opas

Yhdistyneen kuningaskunnan uuden ETA-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa paraguaylaisiin matkustajiin. Tämä järjestelmä, joka otetaan käyttöön vuoteen 2024 mennessä, korvaa nykyisen viisumivapausohjelman, ja se velvoittaa matkustajat hakemaan ETA-viisumia ennen matkan alkamista. Tässä oppaassa kerrotaan, miten ETA-järjestelmä toimii, miten ETA-hakemusta haetaan ja mitä odottaa, kun matkustat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Paraguayn kansalaisille?

Uusi ETA-ohjelma otetaan käyttöön osana Britannian hallituksen laajempaa suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. ETA eli sähköinen matkustuslupa korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Vaikka kyseessä on ensimmäinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytössä oleva digitaalinen matkustuslupaohjelma, kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea vastaavat järjestelmät. ETA perustuu Kanadan ETAn tai Yhdysvaltojen ESTAn kaltaisiin ohjelmiin. Se antaa hallitukselle vahvemman valvonnan maahan tulevien henkilöiden suhteen, mikä mahdollistaa rajavalvonnan ja turvallisuuden lisäämisen.

ETA ei ole viisumi. Sen sijaan se on digitaalinen matkustuslupa. ETA-luvan saaneilla matkustajilla on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. Viisumijärjestelmä säilyy voimassa niiden matkustajien osalta, jotka eivät kuulu ETA-ohjelman piiriin.

Miten tämä vaikuttaa paraguaylaisiin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausjärjestelyt 92 maan kanssa. Paraguay on tässä luettelossa, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä Paraguayn passin haltijat voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman muita asiakirjoja. Tämä muuttuu ETA-järjestelmän käyttöönoton myötä. Näiden matkustajien on ennen matkansa aloittamista haettava Paraguayn kansalaisille tarkoitettua ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

On monia eri syitä, miksi paraguaylaiset haluavat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Kaikki hakijat käyttävät samaa hakemuslomaketta, joka sopii kaikille, olipa heidän matkansa syy mikä tahansa. ETA antaa hakijalle luvan oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä maassa ollessaan.

Jotkut paraguaylaiset matkustavat muista syistä. He saattavat suunnitella asumista pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, työskentelyä siellä (joko tilapäisesti tai pysyvästi) tai yli kuuden kuukauden oleskelua maassa. Tällöin heidän on haettava viisumia. Tämä pätee tällä hetkellä, ja ETA-järjestelmän käyttöönotto ei muuta sitä.

Miten tämä vaikuttaa paraguaylaisiin matkustajiin?

Paraguaylaisten on täytettävä ETA-hakemuslomake ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Tämä on saatavilla vain verkossa. Koska ETA-järjestelmä on täysin digitaalinen, offline-vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Hakijoiden on maksettava maksu osana hakuprosessia. Tämäkin voidaan tehdä verkossa.

Joitakin ETA-hakemuksen vaatimuksiin liittyviä yksityiskohtia on julkistettu. Näitä tietoja ei ole vielä viimeistelty, ja ne voivat muuttua järjestelmän käyttöönoton myötä. Se antaa kuitenkin kävijöille käsityksen siitä, mitä heidän on valmisteltava hakemustaan varten. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Viimeinen kohta on otettu mukaan, koska yksi ETA-järjestelmän tavoitteista on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan turvajärjestelmiä. Hakijoiden, joiden katsotaan aiheuttavan riskin Yhdistyneen kuningaskunnan tai sen kansalaisten turvallisuudelle, hakemus hylätään.

Hakemuslomake on täytettävä oikein, ja maksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuin hakemusta voidaan alkaa käsitellä.

Paraguayn kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupien käsitteleminen

Muissa maissa, joissa on digitaalinen matkustuslupajärjestelmä, liikenteenharjoittajat ovat yleensä hyväksyneet hyväksytyn luvan kuljetusehdoksi. Tämä ennakkotapaus viittaa siihen, että sama tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eivätkä matkustajat voi matkustaa ilman Paraguayn kansalaisten hyväksyttyä ETA-lupaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Matkustajilta, jotka eivät pysty osoittamaan ETA-aikataulua lähtölentoasemalla, voidaan evätä pääsy lennolle.

Matkustajien on sen vuoksi haettava ETA-hakemusta riittävän ajoissa, jotta se voidaan käsitellä ja hyväksyä ennen matkalle lähtöä. ETAn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia ennen kuin se on täysin käsitelty.

ETA-hakemuksen epääminen ei välttämättä estä hakijaa saapumasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hakijat, joiden alkuperäinen ETA-hakemus on hylätty, voivat valittaa päätöksestä. Jos myös heidän valituksensa hylätään, he voivat sen sijaan hakea viisumia. Tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Paraguayn kansalaisille

Paraguaylainen, jolle on myönnetty ETA-lupa, voi oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He voivat opiskella siellä, mutta he eivät saa työskennellä. He voivat matkustaa vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenmaan eli Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Itsenäisellä Irlannin tasavallalla on omat maahantulovaatimuksensa, eikä ETA ole siellä voimassa oleva matkustusasiakirja.

Paraguaylaisten, jotka haluavat vierailla muissa maissa Euroopassa ollessaan, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen, eikä ETA ole voimassa missään muussa EU-maassa. Euroopan unioni on parhaillaan ottamassa käyttöön omaa digitaalista matkustuslupaansa, joka tunnetaan nimellä ETIAS.

Monilla Paraguayn kansalaisilla on kaksoiskansalaisuus Euroopan maissa, kuten Italiassa, Espanjassa tai Saksassa, koska he ovat syntyperältään paraguaylaisia. Myös näiden matkustajien on käytävä läpi ETA-hakemusjärjestelmä. Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää Euroopan unionin jäsen, Euroopan passin haltijoilla ei ole enää vapaata liikkuvuutta maahan.