Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käyttöönotto Barbadian kansalaisille

Vuodesta 2024 alkaen kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista suunnittelevat henkilöt ovat uuden ETA-järjestelmän alaisia. ETA-hakemus on tehtävä ennen matkaa, ja järjestelmää sovelletaan yleisesti, mikä koskee myös matkustajia, jotka ovat tällä hetkellä oikeutettuja viisumivapauteen. Täältä löydät tietoa siitä, miten ETA vaikuttaa Barbadoksen kansalaisiin, jotka haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja miten Barbadoksen kansalaisille haetaan ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Yhdysvaltojen ESTA- ja Kanadan ETA-järjestelmien tapaan myös Yhdistyneen kuningaskunnan sähköinen matkustuslupaohjelma (ETA) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kansalaisuus- ja rajoja koskevaan lakiesitykseen tehtyjen muutosten ansiosta. Uuden lainsäädännön myötä kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan.

ETA toimii digitaalisena lupana, joka antaa vierailijoille luvan tulla kaikkiin neljään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Tällä hetkellä on 92 maata, jotka eivät vaadi Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia. ETA:n kelpoisuusluettelo on nähtävissä täällä, ja Barbados sisältyy siihen.

Barbadian kansalaisten ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan koskee kaikkia matkustusmuotoja, kuten matkailua, ystävien tai perheenjäsenten luona vierailua, työmatkoja, opiskelua ja sairaanhoitoa. ETA:ta sovelletaan kaikkiin matkustusmuotoihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumiseen. Digitaalinen järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa maahantulosatamissa – lentoasemilla, merisatamissa ja Eurostar-junasatamissa.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Barbadian kansalaisiin?

Ennen ETA:n käyttöönottoa Barbadosin kansalaiset, jotka täyttivät tavanomaiset vierailijavaatimukset, eivät tarvinneet viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuakseen kansainyhteisön maana. Vuodesta 2024 alkaen viisumivapaus käytännössä poistuu, ja barbadolaisten on haettava ETA-viisumia. Kuten viisumivapaan maahantulon yhteydessä, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi myönnetään Barbadian kansalaisille kuudeksi kuukaudeksi. Yli kuusi kuukautta kestäviin matkoihin tarvitaan viisumi voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Vaikka uutta ETA-järjestelmää koskevia tietoja ei ole vielä viimeistelty, hallitus on julkaissut useita tietoja ja joitakin yleisiä suuntaviivoja. Kaksi Barbadosta tulevien matkustajien kannalta tärkeintä huolenaihetta ovat tukikelpoisuus ja hakuprosessi.

On vahvistettu, että Barbados on yksi tukikelpoisista maista, ja kaikki Barbadokselta tulevat vierailijat tarvitsevat ETA-luvan. Muutokset ovat vielä mahdollisia, mutta odotetaan, että Barbadian kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi on täysin digitaalinen. Tämä tarkoittaa, että kaikki ETA-hakemukset on tehtävä verkossa. Paperipohjaisia vaihtoehtoja ei ole. On suositeltavaa, että matkustajilla on kaikki tiedot valmiina ennen lomakkeen täyttämistä sekä pankki- tai luottokortti maksun maksamista varten.

Mitä vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa varten?

Vaadittavia tietoja ovat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin 92 tukikelpoisesta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva
– Henkilökohtaiset tiedot
– Täydelliset nimet
– Syntymäaika
– Asuinpaikan osoite
– Passin tiedot
– Yhteystiedot
– Liikkeeseenlaskijamaa
– Myöntämispäivä
– Työllisyyden yksityiskohdat
– Työnantajan nimi
– Työnantajan osoite
– Työnantajan yhteystiedot
– Matkustustiedot
– Vierailun tarkoitus
– Osoite maassa ollessa

Hakijan odotetaan myös paljastavan tiettyjä tietoja menneisyydestään. Tämä edellyttää vastaamista kysymyksiin aiemmasta maahanmuuttohistoriasta, rikosrekisteristä ja yhteyksistä kiellettyihin ryhmiin tai niiden jäsenyydestä. Viimeksi mainitut tiedot tarkistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja rajavalvontaviranomaisten käyttämistä kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista. Jos hakijaa pidetään uhkana tai turvallisuusriskinä Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ETA-lupa evätään.

Miten hakemus käsitellään?

Kun lomake on täytetty, hakijan on maksettava maksu, jota ei palauteta – pankki- ja luottokortit hyväksytään. Maksamattomia hakemuksia ei käsitellä. Arvioitu käsittelyaika on 48-72 tuntia.

Koska ETA on oikeudellisesti välttämätön, Barbadian kansalaisten ETA-hakemukset olisi tehtävä hyvissä ajoin, jotta ne ehditään käsitellä. ETA-hakemuksen myöntämisestä ei ole takeita, ja jos hakemus hylätään, siihen voidaan hakea muutosta. Vaihtoehtoisesti on mahdollista hakea viisumia paljon pidemmän prosessin kautta.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Kun ETA hyväksytään, se myönnetään digitaalisena lupana, joka on liitetty passiin. Tiedot ETA:sta tallennetaan Advanced Passenger Information -tietokantaan. Liikenteenharjoittajat ovat edelleen vastuussa siitä, että heidän matkustajillaan on voimassa oleva lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen matkan alkamista.

Matkustajia, jotka eivät pysty esittämään hyväksyttyä ETA-aikaa, voidaan estää nousemasta lentokoneeseen, laivaan tai junaan. Kun saavut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, rajaviranomaiset tarkastavat ETA-ajan. Maahantulo voidaan silti evätä, jos viranomaiset katsovat, ettei matkustajaa voida päästää maahan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla.

Mikä on ETA:n kattama ajanjakso?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva ETA on voimassa 180 päivää myöntämispäivästä, ellei passi, johon se on liitetty, vanhene kyseisen kuuden kuukauden jakson aikana. Kukaan ei saa jäädä maahan passinsa voimassaolon päättymisen jälkeen, vaikka hänellä olisikin voimassa oleva ETA-lupa. Vastaavasti jos ETA päättyy vierailun aikana, vierailun jatkaminen edellyttää uutta ETA:ta.

Viisumi tarvitaan, jos vierailua halutaan jatkaa ETAn voimassaoloajan jälkeen. Olosuhteista riippuen matkustajan on ehkä palattava kotimaahansa tekemään viisumihakemus. Kuuden kuukauden aikana Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi vierailla rajoituksetta, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessaan ETA-asiakirjan haltija voi liikkua vapaasti kaikissa neljässä maassa. Lisätietoa prosessista ja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjasta Barbadian kansalaisille on usein kysytyt kysymykset -osiossa.