Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Latvian kansalaisille: Täydellinen opas

Uudet matkustussäännöt vaikuttavat siihen, miten Latvian kansalaiset vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaista oleskelua varten. Vuodesta 2024 alkaen Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön pakollinen ETA-järjestelmä. Nämä uudet matkustusvaatimukset merkitsevät sitä, että sellaisten maiden, kuten Latvian, kansalaisten, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on nyt haettava lupaa ETA-luvan muodossa. Lue alla olevasta oppaasta, mitä uusi ETA-järjestelmä tarkoittaa Latvian kansalaisille ja miten sitä haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Latvian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2024, ja sitä edeltävänä vuonna sitä aletaan kokeilla. ETA eli sähköinen matkustuslupa on uusi vaatimus, joka koskee viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia kansalaisia. Sen ansiosta Yhdistynyt kuningaskunta voi paremmin seuloa ja rekisteröidä maahan saapuvat vierailijat. Se on suunniteltu samanlaiseksi kuin muut maailmalla käytössä olevat järjestelmät, kuten Yhdysvaltojen ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ja Kanadan eTA (Electronic Travel Authorisation). EU:lla ja Latvialla sekä muilla jäsenvaltioilla on oma ESTA-järjestelmänsä (eurooppalainen matkustustieto- ja -lupajärjestelmä), joka koskee EU:n ulkopuolisten maiden viisumivapaita matkustajia.

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä otettiin käyttöön osana vuoden 2022 Nationality and Borders Bill -lakiesitystä, jolla pyritään valvomaan ja kirjaamaan maahanmuuttoa paremmin. Tavoitteena on parantaa rajaturvallisuutta ja digitalisoida maahanpääsy. Koska latvialaiset eivät tarvitse viisumia matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaista oleskelua varten, heidän on nyt haettava ja saatava ETA-viisumi ennen maahantuloa.

Uusi ETA-järjestelmä koskee yhteensä 92 kansalaisuutta, mukaan lukien Latvia ja kaikki EU:n jäsenvaltiot Irlannin tasavaltaa lukuun ottamatta. Vuodesta 2024 alkaen latvialaiset voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään 6 kuukauden ETA-jaksolla. Tämä kattaa matkailun, työmatkat, tapaamiset ja muut lyhyet vierailut. Viisumi on pakollinen niille, jotka aikovat viipyä maassa pidempään, aloittaa työnteon, mennä naimisiin tai asettua maahan.

Miten uusi ETA-järjestelmä vaikuttaa Latvian kansalaisiin?

Latvian kansalaisten on haettava ETA-lupaa ennen kuin he aloittavat matkan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä vaikuttaa siihen, miten kätevästi latvialaiset ovat aiemmin käyneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun aiemmin vaadittiin vain passi, nyt ETA-lupaa on haettava ja hakijan on saatava se ennen saapumista. Tämä muuttaa latvialaisten aiemmin nauttimaa liikkumisvapautta, sillä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaminen vaatii enemmän suunnittelua kuin matkustaminen koko EU:n alueella.

Latvialaiset voivat nyt joutua hakemaan ETA-lupaa, mutta he eivät edelleenkään tarvitse viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi Latvian kansalaisille toimii samalla tavalla kuin viisumivapaus, ja se koostuu lyhyestä hakemuksesta. Latvialaisen hakijan ei tarvitse toimittaa fyysisiä asiakirjoja eikä käydä viisumikeskuksessa, vaan kaikki tapahtuu verkossa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Latvian kansalaisille

Joitakin Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessia koskevia yksityiskohtia viimeistellään vielä. On kuitenkin julkaistu täydellinen luettelo kansalaisuuksista, jotka ovat oikeutettuja ETA-hakemukseen, ja siihen sisältyvät Latvia ja EU. Lisäksi tiedossa on luettelo odotetuista vaatimuksista. Nämä tiedot voivat muuttua ETA:n kokeilun myötä.

Latvian kansalaisten on aluksi haettava ETA-lupaa verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisella verkkosivustolla. Tämä sähköinen hakemus on suunniteltu siten, että sen täyttäminen kestää enintään 10 minuuttia. Hakijalta pyydetään prosessin loppuun saattamiseksi seuraavat tiedot:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt hyväksyttävä maa, Latvia mukaan lukien.
– Tuore digitaalinen passikokoinen valokuva.
– Henkilötiedot, mukaan lukien koko nimi (nimet), syntymäaika ja yhteystiedot.
– Hakijan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tekemien matkasuunnitelmien tarkoitus ja yksityiskohdat, päivämäärät mukaan lukien.
– Luotto- tai pankkikortti hakemusmaksun maksamista varten.

ETA:han liittyy myös ilmoituslomake. Siinä kysytään tietoja rikoshistoriasta, maahanmuuttorikoksista tai kielletyn järjestön jäsenyydestä. Tämä on täytettävä ja siihen on vastattava totuudenmukaisesti. Rikostaustaisia hakijoita vaaditaan usein täyttämään ETA-viisumin sijasta tavanomainen viisumi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn käsittely Latvian kansalaisille

ETA toimitetaan vasta, kun hakija on maksanut hakemusmaksun, jota ei tarvitse palauttaa. Tämän jälkeen käsittely kestää 48-72 tuntia. Kun ETA-matka on suoritettu, hakija saa vahvistuksen siitä, että hän voi vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Hakijan on tehtävä hakemus hyvissä ajoin ennen aiottua matkapäivää, vähintään 72 tuntia ennen matkalle lähtöä. Heidän olisi myös jätettävä puskuriaikaa, jos hakemus hylätään tai se viivästyy. ETA on nyt pakollinen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumisen edellytys, joten matkustaminen on aloitettava vasta, kun hakija on saanut ETA-luvan. Lentoliikenteen harjoittajien odotetaan tarkastavan matkustajansa ennen koneeseen nousua varmistaakseen, että he voivat matkustaa laillisesti.

Latvialaiset matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mitä tahansa reittiä, jolla on ETA. Lentoasemilla ETA-tiedot hyväksytään eGates-porttien kautta, jotta rajanylitystä voidaan tehostaa. Maahanmuuttohenkilökunta tarkistaa ETA-ajan saapumisajan lautta- tai autoterminaaleissa.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Latvian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus on voimassa vierailijoille, jotka matkustavat kaikkiin Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenmaihin kuuden kuukauden aikana. Latvialaiset ETA-luvan haltijat voivat vapaasti vierailla Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa ilman lisäpapereita. EU:n jäseninä he voivat myös vierailla Irlannin tasavallassa ilman viisumia. ETA-asiakirjat hyväksytään maahantulovaatimuksiksi myös monilla Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun alaisuuteen kuuluvilla alueilla, kuten Mansaarella, Jerseyssä ja Guernseyssä.

Latvialaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Latvian kansalaiset voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-viisumilla ilman viisumin hakemista enintään 180 päivän ajan kerrallaan. Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Latvialla on vahvat historialliset siteet, jotka johtuvat erityisesti toisesta maailmansodasta. Latvialaisia matkailijoita houkuttelevat vuosittain lukuisat museot ja nähtävyydet British Museumin laajoista kokoelmista Stone Hengeen. Riiasta on tarjolla suoria lentoja eri puolille Yhdistynyttä kuningaskuntaa, kuten Lontooseen, Edinburghiin, Newcastleen, Bristoliin, Leedsiin, Manchesteriin ja Nottinghamiin.