Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Hondurasin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan valmistautuessa ottamaan käyttöön uuden ETA-järjestelmänsä matkustajien on syytä tutustua tähän muutokseen. Vanha viisumivapausjärjestelmä on tarkoitus korvata, ja tämä vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin Hondurasin kansalaisiin. Tässä oppaassa kerrotaan, miten järjestelmä muuttuu ja mitä honduralaisten on tiedettävä ennen matkustamista.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matka Hondurasin kansalaisille?

ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on uusi järjestelmä, joka korvaa nykyisen viisumivapausohjelman. Ohjelma on uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta se on hyvin samankaltainen kuin nykyiset ohjelmat, jotka kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea. Se perustuu erityisesti Kanadan ETA- ja Yhdysvaltojen ESTA-ohjelmien kaltaisiin ohjelmiin.

ETA ei ole viisumi, mutta se on eräänlainen matkustuslupa. Kun järjestelmä tulee voimaan, hallitus voi valvoa paremmin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia henkilöitä, mikä helpottaa mahdollisten turvallisuusriskien seulomista. Toisin kuin viisumi, viisumin hakuprosessi on yksinkertainen ja se voidaan suorittaa kokonaan verkossa.

Miten ETA vaikuttaa Hondurasin matkustajiin?

Honduras on niiden 92 maan luettelossa, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nykyisessä järjestelmässä näistä maista tulevat matkustajat eivät tarvitse viisumia tai muita asiakirjoja päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Uudessa järjestelmässä he voivat edelleen tulla maahan ilman viisumia, mutta heidän on haettava ETA-lupaa ennen matkaa.

Hondurasin kansalaisille myönnettävällä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvalla matkustajilla on lupa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Hondurasilaiset saattavat valita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulon useista syistä, kuten:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

ETA-hakemusprosessi pysyy samana riippumatta siitä, miksi matkustaja matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Joidenkin matkustajien on kuitenkin edelleen haettava viisumia. Jos Hondurasin kansalainen aikoo asua pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, työskennellä siellä tai viettää siellä yli kuusi kuukautta, hän tarvitsee viisumin. Viisumihakemusprosessi on täysin erillinen ETA:sta, ja se on huomattavasti monimutkaisempi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Hondurasin kansalaisille

Hondurasilaisia kehotetaan ennen matkasuunnitelmiensa tekemistä tutustumaan julkaistuun luetteloon ETA-vaatimuksista. Joitakin näistä vaatimuksista ovat seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot, joihin sisältyy erilaisia tietoja, kuten syntymäaika, työsuhdetiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin perustietoja suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten matkustajan osoite maassa ollessaan.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.

On tärkeää huomata, että näitä tietoja ei ole vielä viimeistelty. Siihen asti, kun ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, jotkin ohjelman yksityiskohdat saattavat muuttua tai selkiytyä. Esimerkiksi passit saattavat vaatia tietyn voimassaoloajan, luultavasti 3 tai 6 kuukautta. Vaikka vaatimukset saattavat muuttua, ne antavat matkustajille kuitenkin yleiskuvan siitä, mitä he voivat odottaa uudelta järjestelmältä.

Edellä lueteltujen vaatimusten lisäksi hakijoita pyydetään paljastamaan tiettyjä arkaluonteisia tietoja menneisyydestään. Tähän sisältyy rikosrekisteri, aiemmat maahanmuuttorikokset tai jäsenyys (aiemmin tai nykyisin) kielletyssä ryhmässä tai järjestössä. Näin viranomaiset voivat merkitä matkustajat, joita voidaan pitää mahdollisena uhkana Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle. Jos hakijan katsotaan olevan riski maan turvallisuudelle, hänen hakemuksensa hylätään.

ETA-hakijoiden on täytettävä hakemus verkkolomakkeella. Tämä on digitaalinen järjestelmä. Paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Hondurasin kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely

Matkanjärjestäjien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA:n kuljetusehdoksi. Tämä tarkoittaa, että matkustajien on aloitettava hakemuksensa hyvissä ajoin. Matkustajalta, joka ei pysty näyttämään henkilökunnalle ETA-aikaa lentoaseman lähtöportilla, voidaan evätä pääsy lennolle.

Hakemuksen tekemiseen kuuluu palauttamattoman maksun maksaminen. Tämä voidaan maksaa verkossa. Se on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuin hakemuksen käsittely voidaan aloittaa.

ETA-hakemuksen käsittely kestää paljon vähemmän aikaa kuin viisumihakemuksen. Se ei kuitenkaan tapahdu välittömästi. Hakemuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen odotetaan kuluvan enintään 72 tuntia. Matkustajia kehotetaan pitämään tämä mielessä matkojaan suunnitellessaan. Heidän on oltava valmiita näyttämään ETA-lentoaikansa lähtöpaikalla ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan ja rajatarkastuksen jälkeen.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakijalla on muutamia vaihtoehtoja. He voivat aloittaa valittamalla päätöksestä. Jos tämä ei onnistu, he voivat sen sijaan hakea viisumia. Viisumihakemus on pidempi ja monimutkaisempi, mutta se voi olla tarpeen joillekin hakijoille, esimerkiksi niille, jotka ovat aiemmin syyllistyneet rikoksiin.

Hondurasin kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Kun Hondurasin kansalaisille on myönnetty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa, matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Näitä maita ei erota toisistaan minkäänlainen rajavalvonta, ja ETAn haltijalla on vapaus liikkua niiden välillä haluamallaan tavalla. Irlannin tasavalta on itsenäinen maa, eikä ETA anna matkustajalle lupaa matkustaa maahan.

Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen eikä Euroopan unioniin. Tämä tarkoittaa, että jos hondurasilaismatkailija haluaa vierailla muissa Euroopan maissa osana matkaansa, hänen on selvitettävä asiaa koskevat maahantulovaatimukset. EU on parhaillaan ottamassa käyttöön ETIAS-järjestelmää, omaa uutta digitaalista matkustuslupajärjestelmäänsä. ETA on voimassa vain Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuville matkoille.