Yhdistyneen kuningaskunnan matkustustiedotteet ETA Slovakian kansalaisille

Euroopan unionista eroamisen ja maahanmuuton suuremman näkyvyyden tarpeen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuus- ja rajavalvontalain (UK Nationality and Borders Act 2022 ) mukaisella lainsäädännöllä otetaan käyttöön uusi matkustuslupa vuodesta 2024 alkaen.

Lupa on sähköinen matkustuslupa (ETA), ja se on yleinen kaikille matkustajille, jotka tulevat viisumivapauden piiriin kuuluvista maista, jotka ovat aiemmin saaneet viisumivapauden.

Tässä artikkelissa selitetään kaikki tärkeät tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelystä Slovakian kansalaisille, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 2024 alkaen, mukaan lukien se, miten uudet säännöt vaikuttavat heihin ja miten hakemus tehdään.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Slovakian kansalaisille?

Uuden lainsäädännön mukaan kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan täysin vuodesta 2024 alkaen, ja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA toimii eräänlaisena matkustuslupana, joka oikeuttaa pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan neljään maahan: Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalinen lupa, joka on samanlainen kuin Yhdysvaltojen ESTA ja Kanadan ETA. Käyttöönottoaikataulun mukaan uuden järjestelmän odotetaan valmistuvan kokonaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

ETA ei korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä viisumijärjestelmää. Muutoksia ei tapahdu kaikkien niiden maiden osalta, joiden kansalaiset ovat aina tarvinneet viisumin voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tätä kirjoitettaessa on olemassa luettelo 92 maasta, joiden kansalaisten on katsottu tarvitsevan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen, ja Slovakia on yksi näistä maista. Koko luettelo ETA-kelpoisista maista on nähtävissä täällä.

Slovakian kansalaisille myönnettävä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa kattaa kaikki lyhytaikaisen matkan syyt, kuten matkailun, opiskelun, liike-elämän, sairaanhoidon tai ystävien ja perheenjäsenten luona vierailun. ETA-järjestelmää sovelletaan kaikkiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin laillisiin matkustustapoihin, mikä tarkoittaa, että uusi digitalisoitu järjestelmä kattaa kaikki lentoasemat, merisatamat ja Eurostar-junasatamat.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Slovakian kansalaisiin?

Aiemman lainsäädännön mukaan Euroopan unionin jäsenenä Slovakian kansalaisten, jotka aikoivat matkustaa johonkin Yhdistyneen kuningaskunnan neljästä maasta, ei tarvinnut hakea viisumia. Edellytyksenä oli, että heidän aikomuksensa oleskella maassa oli enintään kuusi kuukautta ja että he täyttivät tavanomaiset vierailijavaatimukset.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pääseminen onnistui yksinkertaisesti esittämällä passi tai kansallinen henkilökortti. Nyt kun Yhdistynyt kuningaskunta ei enää kuulu EU:hun, se on ottanut käyttöön oman suvereniteettinsa rajavalvonnassa ETAn kanssa.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Vaikka uuteen ETA-järjestelmään voi tulla muutoksia, siitä on jo nyt tiedossa riittävästi yksityiskohtia, joten slovakialaiset matkustajat saavat hyvän käsityksen hakuprosessista.

Jokaisen ETA-matkustajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– voimassa oleva biometrinen Slovakian passi.
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa.
– Kelvollinen sähköpostiosoite.

Hakemus on digitaalinen lomake, eli se on täytettävä verkossa. Matkustajat eivät voi jättää hakemusta henkilökohtaisesti tai lähettää paperilomaketta postitse.

Verkkolomakkeessa tarvitaan seuraavat tiedot:

– Henkilötiedot: täydellinen nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin numeroa, myöntämispäivää ja myöntäjämaata koskevat tiedot.
– Työsuhdetiedot, mukaan lukien työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien matkan tarkoitus ja osoite, jota käytetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Näiden tietojen lisäksi kaikkia hakijoita pyydetään ilmoittamaan tietyt henkilötiedot maahanmuuttohistoriasta, mahdollisesta kaksoiskansalaisuudesta tai kansalaisuudesta, rikosrekisteristä, huumehistoriasta ja terveydentilasta. Myös kaikki yhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kieltämiin ryhmiin on ilmoitettava.

Nämä tiedot tarkistetaan kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista, joita Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokset ja muut sisäministeriön osastot käyttävät arvioidakseen, aiheuttavatko hakijat riskin Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle. Tämä voi johtaa ETA:n epäämiseen.

Miten ETA-hakemus käsitellään?

ETA-hakemukseen on liitettävä luotto- tai pankkikortilla suoritettava maksu, jota ei palauteta. Hakemuksia, jotka toimitetaan ilman maksua, ei käsitellä.

Hakemuksen käsittelyajan odotetaan olevan 48-72 tuntia, mutta tämä ei ole takuu. Tämä tarkoittaa, että odotus voi joskus olla pidempi, riippuen hakemusten määrästä.

Pettymysten välttämiseksi on suositeltavaa, että Slovakian kansalaisten ETA-hakemus tehdään hyvissä ajoin ennen aiottua matkustuspäivää.

Matkalippuja ei kannata varata ennen kuin ETA-hakemus on hyväksytty. Jos ETA-hakemus hylätään, sinulle voidaan silti myöntää viisumi, kun haet sitä tavalliseen tapaan.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Hyväksytty ETA on digitaalinen lupa, joka on liitetty passiin.

Tiedot kirjautuvat sitten olemassa oleviin API-tietokantoihin (Advanced Passenger Information), joita kaikki lentoyhtiöt (lento-, meri- ja maaliikenteen harjoittajat) käyttävät ja jotka voivat nähdä ne:

– Etu-, keski- ja sukunimi
– Passin numero
– Passin voimassaolon päättyminen
– Passin myöntänyt maa

Liikenteenharjoittajien on varmistettava, että jokaisella lentokoneeseen, lauttaan tai junaan nousevalla matkustajalla on oikea lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja että matkustusasiakirjojen tiedot vastaavat ETA-tietoja.

Huomaa, että ETA-arvio ei takaa pääsyä edes tämän tarkistuksen jälkeen. Jos rajavirkailija uskoo, että matkustajaa ei voida päästää maahan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla, vaikka hänellä olisi asianmukainen ETA-todistus, häntä ei päästetä maahan.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

ETA-todistuksia on vain yhtä tyyppiä, ja ne ovat voimassa 180 päivää myöntämispäivästä, ja niiden haltija voi matkustaa vapaasti koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Se pysyy voimassa tämän ajan, ellei sitä liitetä passiin, jonka voimassaolo päättyy ennen kuuden kuukauden päättymistä.

Mistään 92 luetellusta maasta, myös Slovakiasta, tulevat vierailijat eivät saa jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan passinsa voimassaolon päätyttyä riippumatta siitä, kuinka kauan heidän ETA-lupaansa on jäljellä.

Jos Slovakian kansalainen joutuisi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ETA-aikansa päättyessä, uusi ETA-hakemus olisi tehtävä välittömästi. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että Slovakiaan on palattava takaisinottoa odottamaan.

Jos haluat lisätietoja syistä, joiden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa otettiin käyttöön, hakemuksesta ja prosessista Slovakian kansalaisille, käy usein kysytyt kysymykset -osiossa.