Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Vatikaanin kansalaisille: Vatikaani: Kaikki mitä on tiedettävä

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti hiljattain, että sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ETA) otetaan käyttöön, jotta viisumivapaat maat voivat matkustaa maahan tehokkaasti. Tässä oppaassa tarkastellaan Vatikaanin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumin saamisen vaatimuksia ja etuja ja käsitellään kaikkea viisuminhakuprosessista kelpoisuusehtoihin.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Vatikaanin kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on viisumivapausjärjestelmä, jonka ansiosta 92 maasta, myös Vatikaanista, tulevat vierailijat voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumin hakemista. Hakijoiden on tehtävä hakemus verkossa ja ilmoitettava henkilötietonsa hakemuksen yhteydessä. Tämän jälkeen tiedot tarkistetaan hallituksen tietokannoista, ja jos kaikki on kunnossa, ETA-lupa luodaan sähköisesti ja liitetään hakijan passiin.

Kaikkien voimassa olevan ETA-luvan omaavien vierailijoiden on maahan tullessaan esitettävä passinsa maahantulotarkastuksessa, jotta heidän henkilöllisyystodistuksensa voidaan vertailla valtion tietokantoihin. Tämän prosessin avulla rajaviranomaiset voivat varmistaa, että hakijat täyttävät kaikki matkustamiseen vaadittavat vaatimukset ja että heitä ei pidetä riskialttiina tai maahantulokelvottomina aiemmin julkistamattomien tietojen tai rikoshistorian vuoksi.

Kuinka kauan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Vatikaaniin on voimassa?

Vatikaanin kansalaisten ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä. Tämä tarkoittaa, että vierailijoiden on suunniteltava matkansa huolellisesti, jotta he voivat hyödyntää Yhdistyneessä kuningaskunnassa varatun ajan täysimääräisesti. Matkustajien olisi esimerkiksi otettava huomioon matkan tarkoitukseen liittyviin aktiviteetteihin tarvittavien päivien määrä sekä mahdolliset viivästykset tai peruutukset, joita matkan aikana voi esiintyä.

Jos Vatikaanista tulevat vierailijat ylittävät kuuden kuukauden voimassaoloajan, he eivät voi uusia ETA-lupaansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska se ei ole sallittua. Jos kävijän todetaan ylittäneen rajansa, hänet voidaan karkottaa ja kieltää toistaiseksi pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. He voivat myös joutua taloudelliseen rangaistukseen tai jopa rikossyytteeseen riippuen siitä, kuinka kauan he ovat oleskelleet maassa ilman asianmukaista lupaa. Lisäksi kaikkien ETA-aikansa ylittäneiden henkilöiden voi olla vaikea saada viisumia tulevaisuudessa ulkomaille matkustaessaan. Viime kädessä Vatikaanin kansalaisten olisi varmistettava, että he laskevat tarkasti, kuinka paljon aikaa he tarvitsevat, jotta he voivat hyödyntää ETA-aikansa täysimääräisesti ja välttää ikävät seuraukset.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA vaikuttaa Vatikaanin kansalaisiin?

Vatikaanin passi on tällä hetkellä 27. maailmassa vuonna 2022, ja sen avulla kansalaiset pääsevät suhteellisen helposti 154 maahan. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi näistä maista, sillä se otti käyttöön viisumivapausohjelman heinäkuussa 1988. VWP-ohjelma mahdollistaa tiettyjen maiden kansalaisten pääsyn Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Päävaatimuksena on, että he täyttävät tietyt kriteerit ja että heillä on voimassa oleva passi ja matkustusasiakirjat, kuten liput tai matkasuunnitelmat.

Viisumivapausohjelman päätarkoituksena on edistää matkailua ja helpottaa ihmisten vierailuja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Viisumivapausohjelman hallinnointi ja ylläpito on kuitenkin yhä vaikeampaa vaarantamatta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten turvallisuutta. Britannian hallitus on ilmoittanut suunnitelmista lakkauttaa viisumivapausohjelma vuonna 2024 ja korvata se ETA-järjestelmällä. Uuden järjestelmän mukaan Vatikaanin kansalaiset tarvitsevat voimassa olevan ETA-asiakirjan, jos he haluavat päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuodesta 2024 alkaen.

On myös huomattava, että Vatikaanin kansalaisille, jotka haluavat matkustaa muihin maihin, voidaan asettaa lisärajoituksia tai -vaatimuksia. Näin ollen ennen ulkomaanmatkoja on tehtävä huolellinen tutkimus. Esimerkiksi Vatikaanin kansalaisten, jotka aikovat matkustaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Japaniin, on haettava asianmukainen viisumi ennen matkaa.

Kenen on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa Vatikaanin kansalaisille?

Liikemiehet

Nämä henkilöt matkustavat Vatikaanista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työhön liittyviin tarkoituksiin, kuten kokouksiin, konferensseihin ja seminaareihin, sopimusten allekirjoittamiseen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien hankkimiseen tai koulutukseen. Liikematkustajat eivät saa tehdä minkäänlaista palkkatyötä. Tähän sisältyy sekä koko- että osa-aikatyötä, harjoittelua ja muita tilapäisiä työsuhteita.

Ilo

Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa huvimatkalla vierailevat saattavat tarvita ETA-luvan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkailijat voivat nauttia huippunähtävyyksistä, kuten British Museumista, Windsorin linnasta ja Stonehengestä. Tietyt asiakirjat, kuten ajokortti, saattavat olla tarpeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa liikkumiseen, joten on tärkeää, että vierailijat ottavat ne mukaansa matkakohteeseensa.

Lyhytaikaiset tutkimukset

Lyhytaikaisiin opintoihin kuuluvat enintään 6 kuukautta kestävät kurssit, kuten kielikurssit tai yliopistojen vaihto-ohjelmat. Hakijat saattavat tarvita myös muita asiakirjoja opintosuunnan mukaan, kuten opintosuoritusotteen tai todistuksen siitä, että hakija on kirjoilla tunnustetussa oppilaitoksessa.

Transit

Vatikaanin kansalaiset, jotka aikovat kulkea Yhdistyneen kuningaskunnan kautta matkalla toiseen määränpäähän, saattavat tarvita ETA-luvan. Kauttakulku-ETA:t kattavat matkustajat, jotka haluavat käyttää Ison-Britannian lentoasemia joko pysähtyä tai vaihtaa lentoa, mutta eivät poistu kyseiseltä alueelta. Huomaa, että ETA-järjestelmä ei vaikuta nykyisiin maalla ja ilmatilassa tapahtuvaa passitusta koskeviin sääntöihin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

Vatikaanin kansalaisille myönnettävän ETA-luvan saamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa hakijalla on oltava voimassa oleva biometrinen passi, ja hänen on oleskeltava Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle 180 päivää. Heidän on matkustettava maahan liike- tai kauttakulkumatkalle, lyhytaikaiseen opiskeluun, huvitteluun tai sairaanhoitoon. Lisäksi kaikilla hakijoilla ei saa olla aiempia maahanmuuttopoliittisia rikkomuksia tai rikosrekisterimerkintöjä. Hakijalla on myös oltava pankki- tai luottokortti hakemusmaksun maksamista varten, ja hänellä on oltava internetyhteys, jotta hän voi täyttää sähköisen hakemuksen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen odotetaan olevan virtaviivainen verkkoprosessi, jossa ei tarvita paperitöitä. Vatikaanin kansalaiset, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset, voivat täyttää hakemuksen muutamassa minuutissa. Käsittelyaika voi vaihdella sen mukaan, kuinka nopeasti asiamiehet saavat hakemuslomakkeen. Suurin osa hakemuksista hyväksytään kuitenkin muutamassa päivässä. Jos ETA-hakemus evätään, Vatikaanin kansalaiset voivat hakea viisumia verkossa ja varata ajan haastatteluun Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystössä tai konsulaatissa kotimaassaan. Lisätietoja ETA-järjestelmästä saat täältä.

Kenen ei tarvitse hakea ETA-hakemusta?

On useita henkilöryhmiä, jotka on vapautettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen hakemisesta. Näihin kuuluvat Ison-Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset, Ison-Britannian suojellut henkilöt, Ison-Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset, Irlannin passin haltijat, Ison-Britannian passin haltijat ja Ison-Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset. Kullakin näistä ryhmistä on omat vaatimuksensa, jotka on täytettävä, jotta ne voidaan vapauttaa ETA:sta. Esimerkiksi Britannian merentakaisten alueiden kansalaisilla on oltava voimassa oleva passi joltakin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvalta alueelta, kuten Gibraltarilta tai Brittiläisiltä Neitsytsaarilta.