ETA Nicaraguan kansalaisille

Jos olet Nicaraguan kansalainen ja aiot vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähivuosina, sinun on oltava tietoinen uusista matkustussäännöistä.

Uuden rajavalvonta- ja maahanmuuttolainsäädännön mukaisesti kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan vuodesta 2024 alkaen, ja kaikki lyhytaikaiset vierailijat tarvitsevat digitaalisen luvan (ETA) päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Uutta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-aikaa sovelletaan kaikkiin matkustusmuotoihin, ja se on välttämätön riippumatta siitä, lennätkö Nicaraguasta Lontooseen 13 tuntia kestävällä lennolla vai saavutko Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lautalla tai Eurostar-junalla Euroopan mantereelta. Kaikilla lentoasemilla, merisatamissa ja Eurostar-satamissa on käytössä eGates-portit, joiden avulla voidaan tarkistaa saapumisaikataulut.

Alla on lueteltu kaikki tiedot, joita Nicaraguan kansalainen saattaa tarvita voidakseen matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuodesta 2024 alkaen, mukaan lukien se, miten uusi ETA-järjestelmä ja hakemusprosessi vaikuttavat sinuun.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Hiljattain kehitetty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matka Nicaraguan kansalaisille on samanlainen kuin prosessi, jota noudattaisit, jos matkustaisit Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Sähköistä matkustuslupaa (ETA) koskeva ohjelma on tarkoitus ottaa kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kaikki rajavalvontatoimenpiteet digitalisoidaan kokonaan, ja ETA on digitaalinen lupa, jolla hyväksytyn hakemuksen tehneille vierailijoille myönnetään pääsy maahan. ETA:n kautta pääsee kaikkiin neljään Yhdistyneen kuningaskunnan kotimaahan: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on laatinut luettelon kelpoisuusvaatimuksista, joihin ETA:ta sovelletaan. Näihin 92 maahan kuuluu Nicaragua. ETA kattaa kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan matkan syyt, kuten perheen ja ystävien luona vierailun, loma- tai vapaa-ajan matkan, työmatkan, lyhytaikaisen opiskelun ja sairaanhoidon.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Nicaraguan kansalaisiin?

Ehdotettua uutta ETA-järjestelmää edeltävinä vuosina nicaragualaiset matkustajat, jotka halusivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuuden kuukauden ajan, saattoivat tehdä sen pelkällä voimassa olevalla passilla, kunhan he täyttivät tavanomaiset vierailuvaatimukset.

Yli kuuden kuukauden oleskelua tai oikeutta oleskella ja työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa varten tarvittiin viisumi. ETA:n käyttöönotto ei muuta tätä prosessia eikä Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemuksia koskevia ehtoja.

Nicaraguan kansalaisia koskeva ETA-vaatimus on uusi vaatimus, mutta prosessi on suunniteltu yksinkertaiseksi ja nopeaksi, ja se on helposti saatavilla. Lisäksi se tarjoaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille enemmän avoimuutta maahanmuuton suhteen ja lisää rajavalvontaa.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on julkaissut ETA-järjestelmää koskevat suuntaviivat, joihin sisältyy yksityiskohtaisia tietoja hakuprosessista.

Vaikka jotkin osatekijät voivat muuttua ennen vuoden 2024 virallista alkamisajankohtaa, nicaragualaiset matkustajat voivat odottaa noudattavansa tässä esitettyä menettelyä:

ETA-hakemukset on tehtävä verkossa. Paperityötä tai henkilökohtaisia vaihtoehtoja ei ole. Tarvitaan seuraavat tiedot:

– voimassa oleva Nicaraguan biometrinen passi.
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa.

Hakulomakkeessa pyydetään toimittamaan seuraavat tiedot:

– Henkilötiedot – täydellinen nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin tiedot – numero, myöntämispäivä ja myöntäjämaa.
– Työnantajan tiedot – nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan vierailun tarkoitus ja asuinosoite(t) maassa oleskelun aikana.

Kaikkia ETA-hakijoita pyydetään kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta tai iästä riippumatta kertomaan tiettyjä tietoja menneisyydestään ja yksityiselämästään. Tähän sisältyvät tiedot maahanmuuttaja-asemasta, kuulumisesta kiellettyihin ryhmiin, huumehistoriasta ja rikosrekisteristä. Myös terveyteen liittyviä kysymyksiä esitetään.

Toimitetut tiedot tarkistetaan kansallisista ja maailmanlaajuisista tietokannoista, joita rajavalvontaviranomaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käyttävät. Hakijoille, joiden katsotaan olevan turvallisuusriski tai terveysuhka Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ei myönnetä ETA-lupaa.

Miten ETA-hakemus käsitellään?

Hakemuksen yhteydessä pyydetään maksamaan maksu pankki- tai luottokortilla. Hakemuksia, joissa ei ole maksua, ei käsitellä. ETA-hakemuksen odotettu käsittelyaika on 48-72 tuntia. Se voi kuitenkin kestää kauemmin, riippuen kulloisestakin toiminnasta.

Nicaragualaisten matkustajien on erittäin suositeltavaa täyttää ETA-hakemus hyvissä ajoin ennen matkustuspäivää.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Kun ETA on hyväksytty, matkustajalle annetaan digitaalinen lupa, joka on liitetty hänen passiinsa.

Kaikki myönnetyt ETA-luvat kirjataan maailmanlaajuisiin Advanced Passenger Information -tietokantoihin, koska kansainväliset lentoliikenteen harjoittajat ovat jatkossakin vastuussa siitä, että niiden matkustajilla on oikeat luvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista varten. Nicaraguasta tulevilta matkustajilta, joilla ei ole hyväksyttyä ETA-matkaa (tai viisumia), evätään pääsy maahan jopa saapumissatamassa.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

Nicaraguan kansalaisille myönnetty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa 180 päivää myöntämispäivästä. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on se, että passi, johon lupa on liitetty, vanhenee ennen 180 päivän päättymistä.

Edellä mainitusta 92 maan luettelosta (Nicaragua mukaan luettuna) tulevat vierailijat eivät saa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa kauemmin kuin heidän passinsa on voimassa, riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa heidän ETA-aikaansa on jäljellä.

Jos Nicaraguan kansalainen on edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun hänen ETA-aikansa päättyy, ainoa vaihtoehto on jättää uusi hakemus, jos hän haluaa jatkaa oleskeluaan. Tietyissä tilanteissa tämä voi jopa vaatia matkustamista takaisin Nicaraguaan prosessin loppuun saattamiseksi.

Ne, jotka etsivät lisätietoja Nicaraguan kansalaisten ETA-hakemuksen tekemisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat tutustua tähän usein kysyttyjä kysymyksiä käsittelevään osioon.