UK ETA Meksikon kansalaisille: Meksikon kansalaiset: Opas matkustajille

Vuonna 2024 Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien meksikolaisten on hankittava sähköinen matkustuslupa (ETA). Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ottaa käyttöön uuden digitaalisen matkustuslupajärjestelmän, jonka avulla ulkomaalaiset voivat matkustaa ilman viisumia Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin. Tämä koskee myös Meksikon kansalaisia.

Tutustu Meksikon kansalaisille tarkoitettuun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaan, sen vaatimuksiin, hakumenettelyihin ja siihen, miten se vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamiseen.

Miksi Meksikon kansalaisille otetaan käyttöön ETA Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on osa laajempaa hallituksen aloitetta rajojen digitalisoimiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Uusi digitaalinen matkustuslupajärjestelmä antaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle mahdollisuuden valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä.

Sen tavoitteena on estää laittomia maahanmuuttajia ja järjestäytyneitä rikollisryhmiä pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja tunnistaa mahdolliset uhat kansalliselle turvallisuudelle ennen kuin ne saapuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maaperälle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on tehokkaampi ja turvallisempi digitaalinen matkustusasiakirja. Sen tarkoituksena on myös parantaa rajavalvontaa ja tehostaa maahanmuuttoprosessia ennalta tarkistettujen, matalan riskin matkustajien osalta.

Meksikon kansalaisille Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmasta koituu muun muassa seuraavia etuja:

 • Hakemuksen tekeminen ja hyväksytyn ETA-luvan saaminen on nopeaa ja helppoa.
 • Se on edullisempi kuin muiden maiden myöntämät vastaavat digitaaliset matkustusluvat.
 • ETA-lupaa on haettava vain joka toinen vuosi – ei joka kerta, kun vierailet Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä vaikuttaa meksikolaisiin

Tällä hetkellä Meksikon kansalaiset eivät tarvitse ETA-lupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Kun meksikolaisten hakemuksia aletaan kuitenkin ottaa vastaan vuonna 2024, heidän on haettava ja saatava hyväksytty ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Se on pakollinen riippumatta siitä, saavutko lentäen, laivalla (esim. osana risteilyä) vai maitse, kuten Ison-Britannian ja Ranskan yhdistävän rautatietunnelin kautta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja on voimassa seuraavissa matkustusmuodoissa:

 • Lyhytaikainen oleskelu alle kuusi kuukautta (180 päivää) matkailua, lyhytaikaista opiskelua, ystävien ja perheenjäsenten luona vierailua, sallittua liiketoimintaa ja sairaanhoitoa varten.
 • Lyhytaikainen oleskelu enintään kolme kuukautta (90 päivää) luovan alan työntekijän viisumilla.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tapahtuva kauttakulku (eli lentokoneen vaihto) riippumatta siitä, läpäisevätkö he Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen vai eivät.

Meksikolaisten on täytettävä seuraavat ehdot, jotta he voivat saada ETA-luvan:

 • Hakijan on oltava sellaisen maan kansalainen, jolla on viisumivapausasema Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meksiko on mukana niiden maiden luettelossa, joiden kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • sinulla on oltava biometrinen passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta aiotun lähtöpäivän jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
 • Et aio oleskella, työskennellä tai opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuutta kuukautta.
 • sinulla ei ole rikosrekisteriä eikä aiempia maahanmuuttorikkomuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.

Kaikki meksikolaiset matkustajat, myös lapset ja vauvat, tarvitsevat ETA-luvan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Vanhemmat ja huoltajat voivat hakea ETA-lupaa heidän puolestaan.

Henkilöt, jotka ovat aiemmin rikkoneet maahanmuuttolakeja, joilla on rikosrekisteri tai jotka ovat istuneet yli 12 kuukauden vankeusrangaistusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jossakin muussa maassa, eivät välttämättä ole oikeutettuja ETA-hakemukseen. Tällaisissa tapauksissa nämä henkilöt voivat harkita sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin hakemista.

Meksikon kansalaisten, jotka aikovat työskennellä tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, on edelleen haettava asianmukaista viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemus ja -käsittely säilyvät ennallaan meksikolaisten matkustajien osalta, kun ETA-järjestelmä on otettu käyttöön.

Meksikon kansalaisia koskevat ETA-vaatimukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kun ETA-ohjelma on avattu meksikolaisille, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmaan oikeutettujen on täytettävä seuraavat hakemusvaatimukset:

 • Meksikon myöntämä biometrinen passi, jonka kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyille matkoille.
 • Tuore digitaalinen passikuva
 • Voimassa oleva sähköpostiosoite
 • Toimiva sähköinen maksutapa, kuten luotto- tai pankkikortti, Apply Pay tai Google Pay.

Meksikolaisten ETA-hakemus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset Meksikon kansalaisille tehdään kokonaan verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen verkkosivuston tai sovelluksen kautta käymättä konsulaateissa tai viisumitoimistoissa.

ETA-hakemuksen täyttäminen kestää enintään 15 minuuttia. Varmista, että sinulla on kaikki vaatimukset ja tarvittavat tiedot ennen hakuprosessin aloittamista. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten meksikolaiset voivat hakea ETA-lupaa.

 1. Lataa tai ota valokuva passista, jolla aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Varmista, että kuva ja kaksi numero- ja kirjainriviä ovat alareunassa.
 2. Lataa tuore passikuva tai ota kuva laitteen kameralla, jos siinä on sellainen. Sen on oltava alkuperäinen kuva eikä kuvakaappaus. Kuvat on tallennettava jpeg-tiedostona tai tiedostopäätteellä .jpg. Alle yhdeksänvuotiaat lapset eivät tarvitse skannausta tai kasvokuvaa.
 3. Täytä kaikki vaaditut tiedot. Näitä ovat henkilötiedot (esim. nimi, syntymäaika), passitiedot, työpaikan tiedot, kotiosoite ja yhteystiedot. ETA-hakemuksessa ei vaadita matkustustietoja tai taloudellisia vaatimuksia. Meksikon kansalaisten on kuitenkin varmistettava, että heidän oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kestää enintään kuusi kuukautta ja että heillä on riittävästi varoja kaikkien matkakulujen kattamiseen, jotta he välttyvät ongelmilta.
 4. Vastaa turvallisuuteen ja tukikelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kuten kaikkien muidenkin Yhdistyneen kuningaskunnan vierailijoiden, myös Meksikon ETA-hakijoiden on ilmoitettava totuudenmukaisesti rikosrekisteritiedot, aiemmat maahanmuuttorikokset ja mahdolliset yhteydet laittomiin tai laittomiin ryhmiin tai järjestöihin tai niiden jäsenyys.
 5. Maksa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus verkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa kappaleelta. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että maksat maksun verkossa luotto- tai pankkikortilla, Apple Paylla tai Google Paylla.

Kun olet lähettänyt Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen onnistuneesti verkossa, saat vahvistuksen sähköpostitse.

Vinkkejä Meksikon kansalaisten ETA-luvan hakemiseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Voit välttää yleisiä virheitä noudattamalla näitä ohjeita, jotta ETA-hakemus tehdään nopeasti ja tehokkaasti verkossa.

 • Toimita tai ota selkeät, laadukkaat valokuvat passistasi ja itsestäsi. Varmista, että kuvat ovat passikuvausvaatimusten mukaisia ja täysvärisiä ilman suodattimia tai tehosteita.
 • Varmista, että annat tarkat ja totuudenmukaiset tiedot. Virheelliset tai väärät tiedot ja jopa asiaankuuluvien tietojen salaaminen voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
 • Tarkista etukäteen, että verkkomaksutapasi toimii ja että sinulla on riittävästi varoja hakemuksen maksamiseen verkossa.
 • Muista tarkistaa hakemuksesi tiedot ennen lähettämistä.

Jos matkustajan on korjattava ETA-hakemuksessa olevat virheet, hän voi tehdä sen nopeasti lähettämällä hakemuksen uudelleen ja maksamalla maksun uudelleen. Näin on kuitenkin suositeltavaa tehdä vain, jos hakija on varma, että alkuperäisen hylkäyksen taustalla olivat pienet virheet.

Meksikolaisten ETA-asiakirjojen käsittely Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen jättämisen yhteydessä matkustajien tiedot tutkitaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että he täyttävät kaikki kelpoisuusehdot. Tämä tarkoittaa tietojen tarkistamista useista turvallisuustietokannoista, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset ristiriitaisuudet tai hakemuksesta johtuvat mahdolliset turvallisuusongelmat.

Hakijoiden on saatava päätös ETA-hakemuksestaan 72 tunnin kuluessa hakemuksen jättämisestä. Useimmissa tapauksissa matkustajat saavat hyväksytyn ETA-lentoaikataulun muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiettyjen hakemusten käsittely voi kestää yli kolme päivää.

Muiden viisumivapaiden kansalaisten tavoin Meksikon kansalaisia kehotetaan hakemaan ETA-viisumia ennen matkan varaamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jotta vältytään viivästyksiltä tai muilta ongelmilta.

Jos ETA-hakemus hylätään, se ei tarkoita sitä, että hakijaa kielletään kokonaan vierailemasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. He voivat silti hakea Yhdistyneen kuningaskunnan viisumia, mikä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi. Jos päätät hakea viisumia, matkasuunnitelmiasi voi olla tarpeen muuttaa vastaavasti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Meksikon kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalisesti yhdistetty henkilön passiin. Se on voimassa kaksi vuotta, ja se mahdollistaa useita lyhyitä vierailuja, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta vierailua kohden. Meksikolaisten on haettava uutta ETA-lupaa kahden vuoden kuluttua tai passin voimassaolon päättyessä, riippuen siitä, kumpi tulee ensin, jotta he voivat edelleen matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Lähtö Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien meksikolaisten on esitettävä sama passi, jota käytetään ETA-hakemuksen tekemiseen verkossa. Et voi käyttää eri passia, jos sinulla on useita passeja. Se on sähköinen asiakirja tai digitaalinen lupa, joka on liitetty passiisi, joten sitä ei tarvitse tulostaa.

Viranomaiset tarkistavat ennen matkustajien nousemista liikennevälineeseen (lentokoneeseen, laivaan tai junaan), onko matkustajilla asianmukainen matkustuslupa, skannaamalla heidän passinsa. Ne sallivat lennolle pääsyn vain sellaisille meksikolaisille matkustajille, jotka voivat esittää hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai viisumin. Henkilöt, jotka odottavat yhä päätöstä hakemuksestaan, eivät pääse lennolle.

Saapuminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

ETA-lupa ei takaa, että henkilö saa luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meksikon kansalaisten, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytty ETA-matkailulupa, on saapuessaan edelleen esitettävä henkilöllisyystodistuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokselle.

Varmista, että sinulla on asiakirjat, joilla voit todistaa jatkomatkasuunnitelmasi, jos sinulta kysytään. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sinun on esitettävä lippu, jolla voit poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta kuuden kuukauden kuluessa maahantulosta. Saattaa myös olla tarpeen osoittaa, että sinulla on riittävästi varoja elättää itsesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelusi ja kotiinpaluun aikana.

Vaikka sinulla olisi ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinut voidaan silti käännyttää rajalla, jos et läpäise rajatarkastusta tai et täytä muita maahantuloedellytyksiä.

Mikään fyysinen raja ei erota Yhdistyneen kuningaskunnan neljää jäsenvaltiota toisistaan: Englantia, Skotlantia, Walesia ja Pohjois-Irlantia. Meksikolaiset matkustajat, joilla on hyväksytty ETA-matkailulupa ja jotka ovat kulkeneet rajaviranomaisen kautta maahantulon yhteydessä, voivat liikkua vapaasti näiden maiden välillä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa meksikolaiset voivat käyttää eri liikennemuotoja, kuten junia, lauttoja ja paikallislentoja. Ennen kuin he voivat nousta lauttaan tai Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiselle lennolle, heidän tarvitsee vain esittää henkilöllisyystodistus, yleensä passi tai ajokortti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei ole voimassa Irlannissa tai muissa Euroopan maissa.

ETA on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuviin matkoihin. Sitä ei voi käyttää Irlannin tasavaltaan, joka on erillinen itsenäinen valtio, eikä mihinkään muuhun Euroopan maahan. On tärkeää huomata, että Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen.

Meksikon kansalaisten, jotka aikovat matkustaa Irlantiin tai muihin Euroopan maihin, tulisi tarkistaa matkakohteensa maahantulovaatimukset ja varmistaa, että ne täyttyvät ennen matkan varaamista.

Matkustajat voivat tarkistaa FAQ-sivulta lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETAsta.