Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Ranskan kansalaisille

Tällä hetkellä matkustaminen Ranskasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on yhtä helppoa kuin junalla matkustaminen. Tämä kuitenkin muuttuu, kun Britannian uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön. Ranskan kansalaisten on haettava sähköistä lupaa ennen kuin he voivat matkustaa. Tässä kattavassa oppaassa kerrotaan kaikki, mitä sinun on tiedettävä Ranskan kansalaisten ETA-paikasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Ranskan kansalaisille?

Ison-Britannian sähköinen matkustuslupa eli ETA on uusi järjestelmä, jonka Ison-Britannian hallitus on ottanut käyttöön pyrkiessään digitalisoimaan maan rajat. Joillakin matkustajilla saattaa jo olla kokemusta vastaavista ohjelmista esimerkiksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tämä digitaalinen järjestelmä antaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille selkeämmän kuvan siitä, ketkä saapuvat maahan ja poistuvat maasta, ja se luo tehokkaamman seulontaprosessin turvallisuusriskien ehkäisemiseksi.

ETA ei ole viisumi. Ranskalaiset matkustajat eivät tarvitse viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eikä tämä muutu uuden järjestelmän myötä. ETA on käytännössä digitaalinen lupa. Kun se on myönnetty, se antaa matkustajalle luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Miten ETA vaikuttaa ranskalaisiin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on luettelo 92 maasta, joiden kanssa se on tehnyt viisumivapaussopimuksen. Näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta uuden järjestelmän mukaan he tarvitsevat ETA-viisumin. Luetteloon sisältyvät Euroopan unionin jäsenvaltiot, kuten Ranska.

Ranskalaiset matkustajat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monista eri syistä. Lyhytaikaista matkaa tekevien – joka on alle kuusi kuukautta – on haettava ETA-lupaa ennen matkan alkamista. Matkustamisen syitä voivat olla muun muassa seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

ETA ei koske Ranskan kansalaisia, jotka haluavat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta tai työskennellä maassa. Sen sijaan heidän on haettava viisumia, jossa he selittävät aikomuksensa. Viisumihakemusjärjestelmä on täysin erillään ETA:sta. Se on pidempi ja monimutkaisempi. Saatavilla on monia erilaisia viisumityyppejä, jotka riippuvat matkustajan tarpeista. Nuoret Ranskan kansalaiset, jotka haluavat työskennellä au pairina Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat hakea erityisviisumia, mikä on hyvin yleinen vaihtoehto.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Ranskan kansalaisille

Koska ETA-järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, sitä koskevia tietoja ei ole vielä viimeistelty. Joitakin tietoja on julkaistu, mutta ne voivat muuttua. Matkailijoiden kannattaa kuitenkin tutustua näihin julkaistuihin tietoihin, sillä ne antavat hyvän käsityksen siitä, mitä Ranskan kansalaiset voivat odottaa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmalta. Matkustajien on aluksi tutustuttava julkaistuun luetteloon ETA:n vaatimuksista. Vaatimuksiin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta. Hongkongin erityishallintoalueen passi käy, mutta Kiinan passi ei.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Aiemmat tiedot, mukaan lukien tiedot rikosrekisteristä, maahanmuuttorikoksista tai kiellettyjen ryhmien tai järjestöjen jäsenyydestä.

Osa ETA-järjestelmästä on suunniteltu seulomaan matkustajat, jotka saattavat muodostaa uhan Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle. Viimeisen tietopisteen avulla viranomaiset voivat tehdä näin. Jos hakija on merkitty mahdolliseksi riskiksi, hänen ETA-hakemuksensa hylätään.

Matkustajien on tehtävä ETA-hakemus verkossa. Tämä on osa täysin digitaalista järjestelmää, joten paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Ranskan kansalaisille

Matkustajien on haettava ETA-lupaa ja varattava riittävästi aikaa sen käsittelyyn. Tämän odotetaan kestävän jopa 72 tuntia. Hyväksytystä ETA-asiakirjasta voidaan tehdä kuljetusehto, joten matkustajalta voidaan evätä pääsy lennolle, jos hän ei pysty näyttämään Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjaa Ranskan kansalaisille ennen matkan alkua.

Hakemuksen yhteydessä matkustajien on maksettava hakemusmaksu. Tätä maksua ei palauteta, ja se on maksettava kokonaisuudessaan ennen kuin hakemus katsotaan täydelliseksi ja valmiiksi käsiteltäväksi.

ETA-tieto vaaditaan riippumatta siitä, miten ranskalainen matkustaja saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tulipa hän lentokoneella, lautalla tai Kanaalitunnelin kautta. Heidän on esitettävä se lähtölentokentällä, satamassa tai asemalla ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan.

ETA-hakemus voidaan hylätä. Jos näin tapahtuu, hakijat voivat valittaa päätöksestä. Tarvittaessa he voivat joutua hakemaan viisumia, mutta tämä on paljon pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Ranskan kansalaisille

Hyväksytty ETA antaa matkustajalle luvan viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he saavat liikkua vapaasti neljän maan, Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin, välillä. Näitä maita ei ole erotettu toisistaan sisärajoilla.

Ranskan kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ranskalla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on läheiset historialliset siteet. Vaikka nämä kaksi maata ovat usein olleet sodassa kilpailevia kilpailijoita, nykyään niillä on vahva suhde. Ranska on Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisimmin opittu vieras kieli, kun taas Ranskassa englanti on yleisin vieras kieli. Maantieteellisen läheisyyden vuoksi näiden kahden maan välillä matkustetaan paljon eri syistä. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista, se on edelleen suosittu kohde ranskalaisten vierailijoiden keskuudessa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu yli 100 000 ranskalaissyntyistä ihmistä. Suurin alue, jolla on ranskalaista diasporaa, on Lontoo. Lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailee vuosittain 3-4 miljoonaa ranskalaista turistia, ja noin 14 000 ranskalaista opiskelijaa opiskelee brittiläisissä yliopistoissa. Monet ranskalaiset matkustajat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan myös osallistuakseen lyhytaikaisille kielikursseille tai harjoittaakseen liiketoimintaa.