Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:sta Vincentian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä toteuttaa uusi ETA-ohjelmansa vuoteen 2024 mennessä. Tämä digitaalisten matkustuslupien järjestelmä korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, joka vaikuttaa monien eri maiden matkustajiin. Saint Vincentin ja Grenadiinien kansalaiset kuuluvat uuden ETA:n piiriin. Lue seuraavasta oppaasta, miten ETA toimii, miten se vaikuttaa matkakokemukseen ja miten sitä haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Vincentian kansalaisille?

Viime vuosina useat maat ovat ottaneet käyttöön digitaalisia matkustuslupajärjestelmiä. Kokeneilla matkustajilla saattaa jo olla kokemusta ETA-menettelystä Kanadassa tai ESTA-menettelystä Yhdysvalloissa. ETA-järjestelmä on Yhdistyneen kuningaskunnan oma versio. Kuten muutkin järjestelmät, se antaa hallitukselle enemmän valtaa rajavalvonnassa, mikä mahdollistaa suuremman valvonnan maahan tulevien henkilöiden osalta ja tehokkaammat turvatarkastukset. ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on osa hallituksen laajempaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on digitalisoida Yhdistyneen kuningaskunnan rajat.

ETA korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Se ei ole viisumi. Kyseessä on sen sijaan digitaalinen matkustuslupa, joka antaa haltijalle luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta.

Miten tämä vaikuttaa Vincentin matkustajiin?

Muiden kansainyhteisön jäsenten tavoin Saint Vincent ja Grenadiinit on mukana luettelossa 92 maasta, joiden kanssa Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt viisumivapaussopimuksen. Tällä hetkellä vincentiläiset matkustajat tarvitsevat ainoastaan passin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tuleva järjestelmä muuttaa tätä, ja heidän on hankittava lisäasiakirjat uuden ETA-asiakirjan muodossa.

Vincentilaisilla matkailijoilla on monia syitä tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kansainyhteisön jäsenenä Saint Vincentillä ja Grenadeilla on vahvat siteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja monilla vincentiläisillä on siellä asuvia sukulaisia tai ystäviä. Matkustamisen syitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Matkustajien on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa Vincentian kansalaisille riippumatta siitä, mistä syystä he vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Prosessi on sama kaikille matkustajille, ja heidän on täytettävä vain yksi hakemuslomake matkan syystä riippumatta.

ETA:n käyttöönotolla ei ole vaikutusta Yhdistyneen kuningaskunnan viisumijärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että Vincentilaiset, jotka tarvitsevat tällä hetkellä viisumin tullakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tarvitsevat viisumin myös uuden ohjelman käyttöönoton jälkeen. Viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tarvitsevat muun muassa ne vincentiläiset, jotka aikovat työskennellä siellä (joko tilapäisesti tai pysyvästi), jotka haluavat asua maassa ja jotka aikovat viettää siellä yli kuusi kuukautta. Viisuminhakujärjestelmä on täysin erillään ETA:sta, eikä uusi järjestelmä muuta sitä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Vincentian kansalaisille

ETA-hakemusta varten matkustajien on täytettävä verkkolomake. ETA on osa digitaalista ohjelmaa, joten offline-vaihtoehtoja ei ole saatavilla. ETA-hakemusmaksun voi maksaa myös verkossa.

Ennen hakemuksen tekemistä matkustajat voivat valmistautua tutustumalla julkaistuun luetteloon ETA:n vaatimuksista. On tärkeää huomata, että nämä tiedot voivat muuttua. Ohjelmaa ei ole vielä viimeistelty, eikä joitakin yksityiskohtia ole vielä saatavilla. Esimerkiksi hakemusmaksun hintaa ei ole vielä vahvistettu. Tästä huolimatta nämä vaatimukset antavat matkustajille käsityksen siitä, mitä he voivat odottaa. Niihin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Yksityiskohtaiset tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Yksi ETA-järjestelmän tavoitteista on parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuutta. Tästä syystä matkustajia pyydetään paljastamaan arkaluonteisia tietoja menneisyydestään. Jos matkustajalla on yhteyksiä jengeihin, terrorismiin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, häntä voidaan pitää turvallisuusriskinä. Tässä tapauksessa heidän ETA-hakemustaan ei hyväksytä.

Hakemus on täytettävä huolellisesti ja oikein, ja hakemusmaksu on maksettava kokonaisuudessaan, ennen kuin sitä voidaan alkaa käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Vincentian kansalaisille

Muissa maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön omat digitaaliset matkustuslupansa, hyväksytyn matkustusluvan katsotaan olevan kuljetuksen edellytys. Näin tapahtuu todennäköisesti myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien Vincentian kansalaisten on haettava ETA-lupaa hyvissä ajoin, jotta sen käsittelyyn jää riittävästi aikaa ennen heidän saapumistaan lähtölentokentälle.

ETA:n käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Jos se hyväksytään, matkustajan ei tarvitse tehdä muita paperitöitä. Heillä on nyt lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heidän on esitettävä Vincentian kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja lähtölentokentän portilla ja uudelleen rajatarkastuksessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Matkustajilta, jotka eivät pysty esittämään ETA-tietoa, voidaan evätä pääsy lennolle.

Jos ETA-hakemus hylätään, matkustajilla on vielä joitakin vaihtoehtoja. Käytössä on valitusjärjestelmä. Jos valitus hylätään, matkustaja voi hakea viisumia sen sijaan. Tämä on huomattavasti pidempi ja monimutkaisempi prosessi kuin ETA.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Vincentian kansalaisille

Kun Saint Vincentin ja Grenadiinien kansalaisen ETA-hakemus on hyväksytty, hänellä on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä maassa. He voivat oleskelunsa aikana liikkua vapaasti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan neljä jäsenvaltiota. ETA ei ole oikeudellisesti pätevä Irlannin tasavallassa, joka on itsenäinen maa.

Jos vincentiläinen matkustaja haluaa vierailla muissa Euroopan maissa osana samaa matkaa, hänen on selvitettävä asiaa koskevat maahantulovaatimukset. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen, joten maahantulolupa ei vaikuta muihin maihin. Euroopan unionin omaa digitaalista matkustuslupajärjestelmää, ETIAS-järjestelmää, kehitetään parhaillaan.