Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan uuteen ETA-järjestelyyn Tongan kansalaisille

Yhdistyneessä kuningaskunnassa kehitetään parhaillaan uutta digitaalista matkustuslupaohjelmaa, ETAa. Tämä järjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä, korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. ETA:n käyttöönotto vaikuttaa muun muassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuviin tongalaisiin matkailijoihin. Lue tästä oppaasta, miten uusi matkustusohjelma toimii ja miten ETA-lupaa haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Tongan kansalaisille?

Viime vuosina monet eri maat eri puolilla maailmaa ovat kehittäneet digitaalisia matkustuslupia vierailijoille. Usein matkustavat saattavat jo tuntea joitakin näistä ohjelmista, kuten ESTA-ohjelman Yhdysvalloissa ja ETA-ohjelman Kanadassa. Näiden tavoin Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA eli sähköinen matkustuslupa mahdollistaa vierailijoiden pääsyn maahan ilman viisumin hakemista. Sen sijaan he voivat tulla maahan digitaalisella matkustusluvalla.

ETA on osa laajempaa Britannian hallituksen ohjelmaa, jonka tavoitteena on digitalisoida maan rajat. Kun se otetaan käyttöön, se antaa hallitukselle paremman mahdollisuuden valvoa maahan saapuvia henkilöitä, mikä mahdollistaa tehokkaamman rajavalvonnan ja helpottaa mahdollisten Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuteen kohdistuvien uhkien havaitsemista.

Miten tämä vaikuttaa tongalaisten matkustajien tilanteeseen?

Tonga on Kansainyhteisön jäsen. Muiden Kansainyhteisön maiden tavoin se on mukana luettelossa 92 maasta, joiden kanssa Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt viisumivapaussopimuksen. Tämä tarkoittaa, että Tongan kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nykyisessä järjestelmässä Tongan passin haltijat voivat tulla maahan ilman muita asiakirjoja. Tämä muuttuu, kun uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, sillä tongolaisten on nyt haettava ETA-lupaa ennen matkustamista.

Yhdistynyt kuningaskunta on jo pitkään ollut suosittu kohde tongalaisten keskuudessa. Näillä kahdella maalla on historialliset siteet, ja Tonga on edelleen Kansainyhteisön jäsen. Tongalaiset vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa monista eri syistä. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Opintojaksot
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteellinen hoito

Riippumatta siitä, mistä syystä yksittäinen matkustaja matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hänen on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa Tongan kansalaisille. Hakemuslomake on ”yhden koon hakemus”, joten jokainen hakija käyttää samaa lomaketta riippumatta siitä, mikä hänen matkansa syy on. Kun heille on myönnetty ETA-lupa, he voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

Tongasta tulevien matkustajien on joissakin tapauksissa haettava viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA-ohjelman käyttöönotto ei muuta tätä, eikä uusi ETA muuta viisumihakemusjärjestelmää millään tavalla. Tongalaisten, jotka haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asua siellä pysyvästi tai viettää maassa yli kuusi kuukautta, on haettava viisumia sekä nykytilanteessa että ETA-järjestelmän voimaantulon jälkeen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan hakeminen Tongan kansalaisille

Tonganilaiset matkustajat voivat hakea ETA-lupaa sähköisellä lomakkeella, jonka Ison-Britannian hallitus myöntää. Koska ETA on osa laajempaa pelkästään digitaalista ohjelmaa, paperisia vaihtoehtoisia lomakkeita ei ole saatavilla. Myös ETA-hakemusmaksu on maksettava verkossa.

Verkkohakemuslomakkeessa matkustajien on täytettävä useita kenttiä, joihin on merkittävä tietoja itsestään, taustastaan ja matkasuunnitelmistaan. Joitakin yksityiskohtia näistä ETA-vaatimuksista on julkistettu, mutta hakemuslomakkeen tarkka muoto ja kysymysten sanamuoto voivat vielä muuttua. Järjestelmää ei ole vielä viimeistelty, joten joitakin tietoja ei ole vielä saatavilla. Tiedetään esimerkiksi, että ETA:sta peritään hakemusmaksu, mutta sen hintaa ei ole vielä ilmoitettu. Vaikka nämä tiedot saattavat muuttua, matkustajien on silti syytä tutustua niihin, sillä ne antavat yleiskuvan siitä, millainen hakemus tulee olemaan. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Yksi tärkeimmistä syistä uuden ETA-järjestelmän käyttöönottoon on turvallisuus. Matkustajia pyydetään paljastamaan arkaluonteisia tietoja menneisyydestään, jotta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset voivat helposti havaita mahdolliset turvallisuusriskit. Jos hakijalla on yhteyksiä terroristiryhmiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai jengeihin, hänen hakemuksensa voidaan hylätä.

Hakijoiden on täytettävä lomakkeet huolellisesti, jotta ne täyttyvät oikein. Kun hakemus on täytetty kokonaisuudessaan ja hakemusmaksu maksettu, hakemus voi siirtyä käsittelyvaiheeseen. Puutteellisia tai maksamattomia hakemuksia ei käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Tongan kansalaisille

ETAn odotetaan vievän enintään 72 tuntia käsittelyaikaa. Jos se onnistuu, matkustajan ei tarvitse ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Heillä on nyt lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja he voivat aloittaa matkansa. Heidän on oltava valmiita näyttämään Tongan kansalaisille hyväksytty ETA-lentoaikansa lähtölentokentän portilla ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi halutessaan hakea muutosta. Hakijat, joiden valitus hylätään, voivat sen sijaan hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta tämä prosessi on paljon pidempi.

ETA:n odotetaan olevan kuljetusehto. Jos matkustajalla ei ole hyväksyttyä ETA-lentoaikaa lähtölentokentällä, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että matkustajat järjestävät matkansa hyvin. Heidän on saatava hakemuksensa valmiiksi ajoissa, jotta käsittelyyn jää riittävästi aikaa.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Tongan kansalaisille

Hyväksytyllä ETA-luvalla tongalainen matkustaja voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta. He voivat matkustaa vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenmaan eli Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. ETA ei koske itsenäistä Irlannin tasavaltaa, jonka kanssa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on ainoa yhteinen maarajansa.

Tongalaisten, jotka haluavat vierailla muissa maissa, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Euroopan unioniin eikä Schengen-alueeseen, eikä ETA ole oikeudellisesti pätevä muualla Euroopassa.