Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kiribatin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan valmistautuessa uuden ETA-ohjelman täytäntöönpanoon matkustajien olisi hyvä tietää, mikä muuttuu. Vanha viisumivapausjärjestelmä korvataan, mikä vaikuttaa Kiribatista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuleviin matkustajiin. Tästä oppaasta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot uudesta järjestelmästä ja saat tietää, mitä Kiribatin matkustajien on tehtävä ennen matkan aloittamista.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kiribatin kansalaisille?

ETA eli sähköinen matkustuslupa korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Vaikka järjestelmä on uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, se on hyvin samankaltainen kuin muissa maissa käytössä olevat järjestelmät. Matkustajilla, jotka tuntevat Yhdysvaltojen ESTA-ohjelman tai Kanadan ETA-ohjelman, on jo käsitys siitä, mitä odottaa Britannian ETA-ohjelmalta.

ETA antaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle enemmän tietoa ja siten enemmän valvontaa siitä, ketkä saapuvat maahan. Uuden järjestelmän avulla on helpompi tunnistaa turvallisuusriskit ja seuloa ei-toivotut vierailijat pois ennen sisäänpääsyä. Kyseessä ei ole viisumi, ja hakuprosessi on paljon yksinkertaisempi kuin viisumihakemus.

Miten ETA vaikuttaa Kiribatin matkustajiin?

Koska Kiribati on Kansainyhteisön maa ja kuuluu niiden 92 maan luetteloon, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, Kiribatin matkustajien ei tarvitse hakea viisumia ennen matkaa. Uudessa järjestelmässä ei oteta käyttöön viisumipakkoa, mutta se tarkoittaa, että Kiribatin kansalaisten on täytettävä ETA-hakemuslomake ennen matkan aloittamista.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa Kiribatin kansalaisille myönnetään matkustajille, jotka saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useista eri syistä. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Vierailijoiden on täytettävä yksi ainoa ETA-hakemusprosessi, joka ei muutu matkan syyn mukaan.

Tällä hetkellä jotkut Kiribatin kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä koskee matkustajia, jotka aikovat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, viettää siellä yli kuusi kuukautta tai asettua sinne pysyvästi. Uusi järjestelmä ei muuta tätä, ja nämä matkustajat tarvitsevat edelleen viisumin. Viisuminhakuprosessi pysyy ennallaan ja on täysin erillään uudesta ETA-ohjelmasta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Kiribatin kansalaisille

Kiribatilaisia matkustajia kehotetaan tutustumaan ETA-vaatimusluetteloon ennen matkasuunnitelmiensa tekemistä. On tärkeää huomata, että ETA-ohjelman tarkat yksityiskohdat voivat muuttua. Tietoja ei ole vielä viimeistelty, ennen kuin järjestelmä on otettu kokonaan käyttöön, minkä odotetaan tapahtuvan ennen vuotta 2024. Alla olevat vaatimukset antavat matkustajille kuitenkin käsityksen siitä, mitä he voivat odottaa:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin perustietoja suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten matkustajan osoite maassa ollessaan.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.
– Aiempien rikosrekisteritietojen, maahanmuuttorikosten ja kielletyn ryhmän tai järjestön (entisen tai nykyisen) jäsenyyden ilmoittaminen.

Luettelon viimeinen kohta on otettu mukaan turvallisuusriskien seulonnan helpottamiseksi. Jos matkustajan katsotaan uhkaavan Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kansalaisten turvallisuutta, hänen hakemuksensa hylätään.

ETA-hakemuslomake on saatavilla vain verkossa. Järjestelmä on täysin digitaalinen, joten paperisia vaihtoehtoja ei ole tarjolla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Kiribatin kansalaisille

On todennäköistä, että matkanjärjestäjät asettavat hyväksytyn ETA-asiakirjan kuljetusehdoksi, kuten monet jo tekevät Yhdysvaltojen ESTA- ja Kanadan ETA-asiakirjojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajilta, jotka eivät pysty näyttämään henkilökunnalle lähtöportilla Kiribatin kansalaisille tarkoitettua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa, voidaan evätä pääsy lennolle.

Tämän vuoksi matkustajien on haettava ETA-lupaa ja varattava riittävästi aikaa sen käsittelyyn. Hakemuslomakkeen täyttämisen yhteydessä heidän on maksettava maksu, jota ei palauteta. Ennen kuin maksu on maksettu kokonaisuudessaan, hakemus katsotaan keskeneräiseksi eikä sitä käsitellä.

ETA-hakemuksen käsittelyajan odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Matkustajien on varmistettava, että he hakevat hakemusta hyvissä ajoin. Heidän on esitettävä hyväksytty ETA-lentoasiakirja lähtölentokentällä ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan rajatarkastuksen yhteydessä.

ETA-hakemus voidaan hylätä useista eri syistä. Jos näin tapahtuu, hakija voi valittaa päätöksestä. Vaihtoehtoisesti matkustajien on ehkä haettava viisumia. Tämä on pidempi ja monimutkaisempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Kiribatin kansalaisille

Kun ETA-hakemus on hyväksytty, matkustajilla on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. Tänä aikana he voivat liikkua vapaasti ympäri maata. Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenvaltion (Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti) välillä ei ole rajavalvontaa, joten matkustajat voivat matkustaa näiden neljän maan välillä haluamallaan tavalla. Irlannin tasavalta on kuitenkin itsenäinen. ETA:lla ei ole siinä mitään merkitystä.

UK ETA on voimassa vain Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin ja siellä tapahtuviin matkoihin. Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkustusvyöhykkeen jäsen, ETA ei ole voimassa muissa Euroopan maissa. Kiribatista tulevien matkustajien, jotka haluavat vierailla muualla Euroopassa, on varmistettava, että heillä on oikeat paperit ja että he täyttävät tarvittavat maahantulovaatimukset. Euroopan unioni on parhaillaan ottamassa käyttöön omaa sähköistä matkustuslupajärjestelmäänsä, ETIAS-järjestelmää.

Kiribati ja Yhdistynyt kuningaskunta

Kiribati on Kansainyhteisön jäsen, ja se itsenäistyi Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 1979. Näillä kahdella maalla on ystävälliset suhteet aiempien yhteyksiensä vuoksi. Kiribatin ja Yhdistyneen kuningaskunnan lentoasemien välillä ei ole suoria lentoja, joten matkustajien on etsittävä jatkoyhteyksiä.

Kiribatin pienen koon vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole suurta kiribatilaisyhteisöä. Kiribatilaiset matkustavat kuitenkin edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sekä liike- että vapaa-ajan syistä.