Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Salvadorin kansalaisille: Salvadorilaiset: Mitä sinun on tiedettävä

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä tulee pian voimaan, mikä muuttaa monien matkailijoiden matkustuskokemusta. Uusi ohjelma koskee muun muassa El Salvadorin kansalaisia. Tässä oppaassa kerrotaan, miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa haetaan, miten uusi järjestelmä toimii ja mitä matkustajien on tiedettävä ennen matkalle lähtöä.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Salvadorin kansalaisille?

Vaikka ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, matkustajilla saattaa olla jo kokemusta vastaavista ohjelmista. Järjestelmä perustuu olemassa oleviin järjestelmiin, jotka ovat käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Se on osa Britannian hallituksen aloitetta rajojen digitalisoimiseksi. Kun ETA-järjestelmä on valmis, se antaa hallitukselle enemmän tietoa maahan tulevista vierailijoista. Se luo myös vahvemman turvallisuusprosessin, joka helpottaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuvien mahdollisten riskien tunnistamista ja merkitsemistä.

ETA ei ole viisumi, ja sen hakuprosessi on paljon yksinkertaisempi ja helpompi kuin viisumin. Sen sijaan sillä korvataan nykyinen viisumivapausjärjestelmä. Se on digitaalinen matkustuslupa. Salvadorin kansalaisille myönnetyn ETA-luvan haltijoilla on lupa tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Miten ETA vaikuttaa salvadorilaisiin matkustajiin?

El Salvador on niiden 92 maan luettelossa, joilla on viisumivapausohjelma Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Näiden maiden kansalaisten ei tarvitse käydä läpi pitkää viisumihakemusprosessia, jos he haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuden järjestelmän mukaan Salvadorin kansalaiset eivät edelleenkään tarvitse viisumia matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heidän on kuitenkin haettava ETA-lupaa ennen matkaa.

Jotkut Salvadorin kansalaiset lähtevät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tarkoituksenaan jäädä sinne pitkäksi aikaa asumaan tai työskentelemään. Näissä tilanteissa he tarvitsevat tällä hetkellä viisumin. Tämä ei muutu uudessa järjestelmässä. Viisumia tarvitsevien matkustajien on käytävä läpi erillinen viisumihakemusprosessi, joka ei liity ETA:an.

Kuitenkin salvadorilaiset matkustajat, jotka eivät aio työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka viettävät maassa alle kuusi kuukautta, voivat tehdä niin pelkällä ETA-lomakkeella. Monet matkustajat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan nauttimaan lomasta, mutta on muitakin syitä matkustaa. Näitä syitä ovat muun muassa seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Ystävien ja perheenjäsenten vierailut
– Lääketieteelliset toimenpiteet

Matkustajat, jotka tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mistä tahansa näistä syistä, voivat hakea ETA-lupaa. Jotkut Salvadorin kansalaiset saattavat haluta tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan hakemaan turvapaikkaa. Tässä tapauksessa heidän on käytävä läpi erillinen hakuprosessi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn hakuprosessi Salvadorin kansalaisille

Ennen kuin ETA-järjestelmä on valmis, sitä koskevia tietoja ei voida täysin todentaa. Britannian hallitus on julkaissut joitakin tietoja suunnitellusta ohjelmasta, mutta ne voivat muuttua. On kuitenkin syytä tutustua näihin tietoihin, sillä ne antavat matkustajille käsityksen siitä, mitä on odotettavissa, kun ohjelma tulee voimaan.

ETA-hakemuslomake on saatavilla vain verkossa. Koska ETA on osa digitaalista järjestelmää, paperisia vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Joitakin ETA:n vaatimuksia on julkaistu. Nämä voivat muuttua järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, mutta niihin kuuluvat seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta. Passin on oltava voimassa 3-6 kuukautta suunnitellusta matkapäivästä riippuen sen myöntäneestä maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriotteet, aiemmat maahanmuuttorikokset ja jäsenyys kielletyissä järjestöissä tai ryhmissä.

Luettelon viimeinen kohta on erityisen tärkeä. Yksi syy ETA:n käyttöönottoon on se, että sitä käytetään turvallisuusriskien seulontaprosessina. ETA-hakemus hylätään, jos hakijan katsotaan olevan uhka Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Salvadorin kansalaisille

ETA-hakemuksen tekemiseen kuuluu palauttamattoman maksun maksaminen. Jos maksua ei ole maksettu kokonaisuudessaan, hakemusta ei käsitellä. Kun hakemus on valmis ja maksu on maksettu, se siirtyy käsittelyjonoon. Käsittelyn odotetaan kestävän jopa 72 tuntia, joten matkustajien on syytä pitää tämä mielessä, kun he suunnittelevat matkaansa.

On tärkeää, että matkustajat saapuvat lähtölentoasemalleen niin, että heidän ETA-hakemuksensa on täytetty ja hyväksytty. Liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA:n kuljetusehdoksi. Jos matkustajalla ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa Salvadorin kansalaisille, kun hän saapuu lähtöportille, häneltä saatetaan evätä oikeus nousta koneeseen.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan matkustajat kulkevat Britannian rajatarkastuksen läpi. Täällä heidän on jälleen kerran esitettävä arvioitu saapumisaikansa. Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi valittaa päätöksestä. Prosessi on kuitenkin tavanomaista hakemusta pidempi. Matkustaja, jonka ETA-hakemus on hylätty, voi myös hakea viisumia, jonka käsittelyaika on paljon pidempi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Salvadorin kansalaisille

ETA antaa salvadorilaisille matkustajille luvan viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä osavaltiosta, jotka ovat Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Näiden maiden välillä ei ole rajavalvontaa, joten matkustajat voivat liikkua niiden välillä vapaasti ja käyttää mitä tahansa liikennevälinettä. Tämä lupa ei koske Irlannin tasavaltaa, joka on itsenäinen maa.

Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen eikä Euroopan unioniin. ETA vaikuttaa ainoastaan matkustajan mahdollisuuteen päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se ei ole voimassa missään muussa Euroopan maassa, joten salvadorilaisten, jotka haluavat matkustaa muualle Eurooppaan osana matkaansa, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. EU on ottamassa käyttöön omaa vastaavaa järjestelmäänsä, ETIAS-järjestelmää. Lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelystä on UK FAQ-sivulla.