Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Saksan kansalaisille: Kaikki mitä sinun pitäisi tietää

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuonna 2024 matkustavien on syytä olla tietoisia uudesta ETA-järjestelmästä. Saksan kansalaisille myönnettävä ETA-lupa on matkustuslupa, jota käytetään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumiseen. Saksan kansalaiset ovat oikeutettuja viisumivapauteen, ja he tarvitsevat vain passin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA-järjestelmän käyttöönoton myötä Saksan kansalaisten on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista. Tässä kattavassa oppaassa kerrotaan, miten uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestely vaikuttaa Saksasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin, ja kerrotaan, miten matkustuslupaa voi hakea.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Saksan kansalaisille?

Osana Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen muuttamista koskevaa suunnitelmaa sisäministeriö esitteli kansalaisuus- ja rajavalvontalakiehdotuksen (Nationality and Borders Bill). Lakiehdotuksessa otetaan käyttöön yleiset matkustuslupavaatimukset, joilla korjataan ennakkolupien puute. Sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ETA) piiriin kuuluviin maihin sovelletaan viisumivapaita rajoituksia rajoilla. Esimerkiksi Saksan kansalaiset tarvitsevat vain passin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yhdistyneen kuningaskunnan uuden, Saksan kansalaisia koskevan ETA-järjestelmän mukaan saksalaisilta vaaditaan ennakkolupa, ennen kuin heidät päästetään Britannian alueelle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän käyttöönotto on osa pyrkimyksiä parantaa rajavalvontaa. Tällä hetkellä tietyt ihmisryhmät eivät tarvitse ennakkolupaa matkustaakseen lyhytaikaista oleskelua varten, ja rajaviranomaiset tarvitsevat enemmän tietoa ja aikaa arvioidakseen matkustajien aiheuttamat riskit. Näin ollen ETA:n ansiosta vierailijat voivat hakea ennakkolupaa maahantuloon, jolloin rajaviranomaisilla on riittävästi aikaa arvioida matkustajan tietoja ja hänen aiheuttamiaan riskejä. Järjestelmän avulla Saksan kansalaiset ja liikenteenharjoittajat saavat ennakkoilmoituksen siitä, voivatko he matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vastaavasti Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa käytetään sähköisiä matkustuslupajärjestelmiä.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus luo edelleen pohjatyötä ETA-järjestelmälle, joka otetaan käyttöön vuonna 2024. Kansalaisuus- ja rajavalvontalakiehdotuksessa säädetään ETA-järjestelmän hallinnointia koskevista asetuksista ja säännöistä. Lakiehdotuksessa vahvistetaan esimerkiksi maahanmuuttosäännöt ETA-hakemuksen hylkäämiselle tai hyväksymiselle.

Mitkä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n vaatimukset Saksan kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä on käytettävissä verkossa, ja sen avulla voidaan myöntää lyhytaikaisia oleskelulupia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Saksan kansalaisten, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on haettava ETA-lupaa. Toisin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi Saksan kansalaisille, ETA-viisumi on nopeampi ja helpompi saada. ETA-hakemusta jättäville Saksan kansalaisille asetetaan muun muassa seuraavat vaatimukset:

– Henkilökohtaiset tiedot: Matkustajien on annettava hakemuksen yhteydessä asiaankuuluvat henkilötiedot. Koko nimen lisäksi kävijöiden on syötettävä syntymäaikansa ja sukupuolensa. On tärkeää tarkistaa, ettei hakemuksessa ole kirjoitusvirheitä, ja täyttää pakolliset kohdat, jotta hakemuksen hylkääminen tai hylkääminen voidaan välttää.
– Voimassa oleva passi: Saksalaisten matkustajien on esitettävä voimassa oleva passi, josta käy ilmi maan kansalaisuus ja passin numero. On tärkeää ilmoittaa passin myöntämispäivä ja passin voimassaolon päättymispäivä. Passin on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta vierailijan matkustuspäivästä. Passin on oltava biometrinen ja siinä on oltava ohjeiden mukainen tuore digitaalinen valokuva. Muiden kansalaisuuksien omaavien matkustajien on ilmoitettava nämä tiedot hakemuksen yhteydessä.
– Yhteystiedot: ETA-hakemuksessa on oltava matkustajan voimassa olevat yhteystiedot. Se helpottaa yhteydenpitoa matkustajiin ETA:n hyväksymisestä tai epäämisestä. Vierailijoiden on ilmoitettava puhelin- tai matkapuhelinnumeronsa tai vanhemman tai laillisen huoltajan yhteystiedot. Hakijan sähköpostiosoite on myös ilmoitettava, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asemasta ilmoitetaan sähköpostitse.
– Matkareitin yksityiskohdat: Matkustajalta voidaan vaatia yksityiskohtaisia tietoja matkasuunnitelmasta ja Yhdistyneen kuningaskunnan vierailun tarkoituksesta. Jos vierailija aikoo matkustaa eri kaupunkeihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hänen on ilmoitettava yksityiskohdat ja asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
– Maksutiedot: Matkustajien on suoritettava luotto- tai pankkikorttimaksut verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen käsittelyä varten. Matkustuslupa käsitellään tai hyväksytään vain, jos maksutiedot on toimitettu.
– Kelpoisuuskysymykset: Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus edellyttää, että matkustaja vastaa kelpoisuuskysymyksiin. Vierailijan olisi esimerkiksi annettava yksityiskohtaiset tiedot aiemmasta maahanmuuttohistoriasta, mukaan lukien rajanylitys tai viisumin epääminen. Rikoshistoriaa omaavan vierailijan on myös ilmoitettava rikoksensa yksityiskohdat ja huumausaineiden hallussapito- tai käyttöhistoria. Matkustajien, joilla on yhteyksiä terrorismiin tai joita vastaan on nostettu syytteitä, on ilmoitettava yhteytensä ja aiemmat syytteet terrorismista. Hakemukseen sisällytetään myös terveyteen liittyviä kysymyksiä. Vierailijan on esimerkiksi annettava tiedot rokotuksista tai rokotuksista.

Kun matkustajat ovat antaneet hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot, he voivat suorittaa maksun ja lähettää hakemuksen verkossa. Hakemukseen vastaaminen kestää 48-72 tuntia. Näin ollen matkustajien olisi haettava ETA-paikkaa etukäteen ennen matkustuspäivää. Vahvistus Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-aikataulusta lähetetään sähköpostitse.

Mitä etuja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelystä on Saksan kansalaisille?

Sähköinen hakemus ja lyhyt käsittelyaika ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen tärkeimmät edut. Matkustajat voivat pyytää ETA-arviota nopeasti, jopa lyhyellä varoitusajalla tehtäville matkoille. ETA-hyväksyntä kestää 48-72 tuntia, mikä on lyhyempi aika kuin viisumin hakeminen ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Matkustajien on kuitenkin varmistettava, että he antavat oikeat tiedot, jotta ETA-lupaa ei evätä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA hyödyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan kansalaisia, koska se lisää turvallisuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tarkastamalla kaikki maahan saapuvat ja maasta lähtevät henkilöt Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi taata kansalaistensa ja ulkomaalaistensa turvallisuuden maan rajojen sisäpuolella.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA nopeuttaa myös maahantuloa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajanylityspaikoilla. Saksalaiset matkustajat pääsevät rajan yli ilman lisäasiakirjoja. Rajatarkastuspisteiden automaattiset valvontalaitteet skannaavat passin ja tarkistavat ETAn tilan ennen maahantulon myöntämistä. Prosessi kestää muutaman minuutin, eikä kävijöiden tarvitse jonottaa tuntikausia.

Matkustaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Saksasta

Saksan kansalaisille tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa mahdollistaa matkustamisen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eri tarkoituksiin. Vierailijat voivat matkustaa Yhdistyneen kuningaskunnan alueella liiketarkoituksessa, kuten osallistuakseen konferensseihin ja työpajoihin. He eivät kuitenkaan saa harjoittaa liiketoimintaa tai työskennellä maassa ilman viisumia tai työlupaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus antaa Saksan kansalaisille mahdollisuuden matkustaa Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenmaiden kautta, mukaan lukien Pohjois-Irlanti, Wales, Englanti ja Skotlanti. Vierailijat voivat käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailua ja tutustua alueen nähtävyyksiin ja maamerkkeihin. Matkustajat voivat käyttää lupaa myös matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhytaikaista opiskelua tai sairaanhoitoa varten.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa lyhytaikaista oleskelua varten. Saksan kansalaiset voivat käyttää matkustuslupaa kuusi kuukautta ennen sen voimassaolon päättymistä. Lisätietoja ETAn vaatimuksista ja hakemuksesta saat ETAn usein kysytyistä kysymyksistä.