Täydellinen opas Unkarin kansalaisille tarkoitettuun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukseen

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä, ja se korvaa nykyisen viisumivapausohjelman. Kun se tulee voimaan, unkarilaiset eivät voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman, että he hakevat ETA-lupaa etukäteen. Tässä oppaassa kerrotaan, miten järjestelmä toimii ja mitä unkarilaisten on tiedettävä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Unkarin kansalaisille?

Ison-Britannian sähköinen matkustuslupa ( ETA ) on uusi järjestelmä, jonka Ison-Britannian hallitus on ottamassa käyttöön. Tämä on osa laajempaa ohjelmaa, jolla pyritään digitalisoimaan Yhdistyneen kuningaskunnan rajat. ETA-järjestelmä perustuu Yhdysvaltojen ja Kanadan kaltaisissa maissa jo käytössä oleviin järjestelmiin, ja se antaa hallitukselle paremman valvonnan siitä, ketkä saapuvat maahan, ja mahdollistaa mahdollisten turvallisuusriskien tehokkaamman seulonnan.

Kun uusi ETA-järjestelmä tulee voimaan, unkarilaisten matkustajien on haettava ETA-todistusta ennen matkan aloittamista. ETA toimii digitaalisena lupana, joka antaa haltijalleen luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se ei ole viisumi. Hakemusprosessi on paljon yksinkertaisempi ja nopeampi kuin viisumihakemus, ja ETA antaa matkustajille luvan saapua maahan ilman viisumiin mahdollisesti liittyviä yksityiskohtaisempia lupia.

Miten ETA vaikuttaa unkarilaisiin matkustajiin?

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on viisumivapausohjelma, joka kattaa 92 maata. Tällä hetkellä näistä maista tulevien matkustajien ei tarvitse täyttää mitään lomakkeita tai paperitöitä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista. Kun ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, heidän on haettava ETA-lupaa ennen matkaa. Euroopan unionin maat, kuten Unkari, ovat mukana luettelossa.

ETA-luvan avulla unkarilaiset matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä lyhyen ajan, joka määritellään alle kuudeksi kuukaudeksi. ETA kattaa unkarilaiset, jotka matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useista eri syistä. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Jotkut unkarilaiset tarvitsevat edelleen viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näin on nykyisessä järjestelmässä, ja tilanne säilyy ennallaan, kun uusi ETA-ohjelma käynnistyy. Jos unkarilainen haluaa työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, viettää siellä yli kuusi kuukautta tai asua siellä pysyvästi, hänen on haettava asianmukaista viisumia. Viisumihakemusprosessi on täysin erillään ETA-järjestelmästä.

Unkarin kansalaisten ETA-luvan hakeminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Ennen matkasuunnitelmiensa viimeistelyä vierailijoita kehotetaan tutustumaan julkaistuun luetteloon ETA-vaatimuksista. Näihin vaatimuksiin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Perustiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten vierailijan osoite maassa ollessaan.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Aiemmat tiedot, mukaan lukien tiedot rikosrekisteristä, maahanmuuttorikoksista ja kiellettyjen ryhmien tai järjestöjen jäsenyydestä.

Yksi uuden ETA-järjestelmän eduista on sen tarjoama parempi valvonta, jonka ansiosta Britannian hallitus voi merkitä turvallisuusriskit tehokkaammin. Tästä syystä ETA-hakijoilta kysytään kysymyksiä heidän rikosrekisteristään ja muista rikoksista. ETA-hakemus hylätään, jos matkustajan katsotaan aiheuttavan uhkaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

On tärkeää muistaa, että nämä tiedot voivat muuttua. ETA-järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, ja joitakin yksityiskohtia voidaan muuttaa ohjelman viimeistelyn yhteydessä. Edellä mainitut kriteerit pysyvät kuitenkin todennäköisesti ennallaan.

ETA-hakemusprosessi on käytettävissä vain verkossa. Matkustajat eivät voi käyttää mitään paperisia vaihtoehtoja, sillä järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi.

Unkarin kansalaisten ETA-lupien käsittely Yhdistyneessä kuningaskunnassa

ETA-hakemuslomaketta täytettäessä hakijan on maksettava maksu, jota ei palauteta. Kun maksu on maksettu kokonaisuudessaan ja hakemuslomake on täytetty, ETA-hakemus voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen: käsittelyvaiheeseen.

ETA-hakemusten käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Hakijoiden olisi pidettävä tämä mielessä matkasuunnitelmiaan tehdessään. On tärkeää, että hakemuksen käsittelyyn on riittävästi aikaa, sillä liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA-asiakirjan kuljetusehdoksi. Jos matkustaja ei pysty lähtölentokentällä esittämään Unkarin kansalaisille hyväksyttyä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoa, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle.

Useimmat unkarilaiset lentävät matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jotkut saattavat kuitenkin halutessaan saapua maahan maanteitse tai junalla ja ylittää Ison-Britannian ja Ranskan yhdistävän Kanaalitunnelin. Riippumatta siitä, miten he saapuvat maahan, heillä on oltava hyväksytty ETA-todistus. Tämä on esitettävä lähtölentokentällä, -asemalla tai -satamassa ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saavuttaessa.

ETA-hakemus voidaan hylätä. Tällöin hakijalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Joissain tapauksissa hakijan, jolle ei ole myönnetty ETA-lupaa, voi olla tarpeen hakea sen sijaan viisumia.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Unkarin kansalaisille

Unkarin kansalaisille myönnetty ETA-lupa antaa luvan oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. He voivat ilmoittautua opintoihin, mutta he eivät välttämättä käy töissä. He voivat matkustaa vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan neljän jäsenmaan, Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin, välillä.

Unkarilaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien unkarilaisten tarkka määrä ei ole selvillä. Monet tulivat maahan Unkarin liityttyä Euroopan unioniin ja ovat jääneet maahan myös Yhdistyneen kuningaskunnan lähdön jälkeen. Arvioiden mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu tällä hetkellä 100 000-200 000 unkarilaista. Toisin kuin muut maahanmuuttajaryhmät, he eivät ole levittäytyneet ympäri maata, vaan suurin osa unkarilaisista asuu Lontoossa.

Tämän vuoksi monet unkarilaiset matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vieraillakseen siellä jo asuvien ystävien ja perheenjäsenten luona. Toiset tulevat matkailun, liikematkojen tai opiskeluohjelmien vuoksi. Yli 300 000 unkarilaista matkustaa vuosittain Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.