Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Kreikan kansalaisille

Yhdistynyt kuningaskunta valmistelee parhaillaan uutta matkustuslupajärjestelmää nykyisen viisumivapausohjelman korvaamiseksi. Tämä vaikuttaa useista eri maista, myös Kreikasta, tuleviin matkustajiin. Tässä oppaassa kerromme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ETAsta, kuten mitä sinun on tehtävä ennen matkustamista ja miten sitä haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kreikan kansalaisille?

Sähköinen matkustuslupa eli ETA on uusi ohjelma, joka on osa Britannian hallituksen suunnitelmaa digitalisoida Yhdistyneen kuningaskunnan rajat. Järjestelmä on täysin uusi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta se perustuu muissa maissa jo käytössä oleviin ohjelmiin. Matkustajat, joilla on kokemusta Kanadan ETA- tai Yhdysvaltojen ESTA-järjestelmästä, tietävät hyvin, mitä odottaa Britannian ETA-järjestelmältä, sillä se on hyvin samankaltainen kuin nämä järjestelmät.

Kreikan kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä ei muutu uudessa järjestelmässä. Heidän on kuitenkin saatava ETA-lupa ennen matkustamista. ETA on lähinnä digitaalinen lupa, joka antaa matkustajalle luvan saapua maahan. Toisin kuin viisumi, sen hakuprosessi on yksinkertainen ja käsittelyaika lyhyt.

Miten ETA vaikuttaa kreikkalaisiin matkustajiin?

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausohjelmaan kuuluu 92 maata. Näiden maiden kansalaiset voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Uuden järjestelmän mukaan heidän on kuitenkin haettava ETA-lupaa ennen matkustamista. Euroopan unionin jäsenvaltiona Kreikka on tässä luettelossa.

Monet kreikkalaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailun vuoksi, mutta on muitakin syitä, joiden vuoksi he saattavat matkustaa. Kreikan kansalaisille myönnettävä ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan antaa heille mahdollisuuden oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. Se kattaa ihmiset, jotka matkustavat useista eri syistä, joita voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

ETA ei koske Kreikan kansalaisia, jotka haluavat asettua pysyvästi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, työskennellä siellä tai viettää siellä yli kuusi kuukautta. Näiden matkustajien on tällä hetkellä haettava viisumia, eikä tämä muutu uuden järjestelmän myötä. Viisuminhakuprosessi pysyy täysin erillään ETA-ohjelmasta. Monet nuoret kreikkalaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työskentelemään au pairina. Heidän on haettava erityisiä viisumeja, sillä ETA ei anna lupaa työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

ETA-hakemuksen jättäminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Kreikan kansalaisille

Koska ETA-järjestelmää ei ole vielä viimeistelty, sitä koskevat tiedot voivat muuttua. Joitakin yksityiskohtia on julkaistu, mutta ne eivät ole vielä lopullisia. Ne antavat kuitenkin kreikkalaisille matkustajille pääpiirteittäisen kuvan järjestelmästä ja antavat yleiskäsityksen siitä, mitä he voivat odottaa. Ennen matkaa vierailijoita kehotetaan tutustumaan julkaistuun luetteloon ETA-vaatimuksista. Näihin kuuluvat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Perustiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten vierailijan osoite maassa ollessaan.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Aiemmat tiedot, mukaan lukien tiedot rikosrekisteristä, maahanmuuttorikoksista ja kiellettyjen ryhmien tai järjestöjen jäsenyydestä.

ETA-järjestelmä on suunniteltu auttamaan mahdollisten turvallisuusriskien seulomisessa. Matkustajia pyydetään antamaan tietoja menneisyydestään, jotta hallitus voi tunnistaa mahdolliset uhat. Jos hakijan katsotaan olevan mahdollisesti vaarallinen tai aiheuttavan riskin Yhdistyneen kuningaskunnan ja siellä asuvien ihmisten turvallisuudelle, hänen hakemuksensa hylätään.

Kreikkalaisten matkustajien on täytettävä ETA-hakemus verkossa. Paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla, sillä järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi. Kreikasta tulevien hakijoiden on myös maksettava ETA-hakemusmaksu verkossa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Kreikan kansalaisille

Ennen kuin hakemus voidaan käsitellä, hakijan on maksettava maksu. Tätä ei palauteta. Kun maksu on maksettu kokonaisuudessaan ja lomake on täytetty, ETA-hakemus siirtyy käsittelyvaiheeseen.

ETA-hakemuksen käsittelyyn odotetaan kuluvan enintään 72 tuntia. Kreikkalaisten matkailijoiden on otettava tämä huomioon suunnitelmia tehdessään. Liikenteenharjoittajat voivat asettaa hyväksytyn ETA:n kuljetusehdoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajilta, jotka eivät pysty näyttämään lähtölentokentällä Kreikan kansalaisille tarkoitettua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoa, voidaan evätä pääsy lennolle.

Useimmat kreikkalaiset matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lentokoneella, mutta jotkut saattavat saapua maahan myös lautalla tai risteilyaluksella tai kulkemalla Kanaalin tunnelin kautta Ranskasta. Riippumatta siitä, miten he saapuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, heidän on esitettävä ETA-todistus ennen kuin he voivat matkustaa. Heidän odotetaan ilmoittavan ETA-arvonsa uudelleen saapuessaan.

ETA-hakemuksen hylkääminen voi johtua useista syistä. Jos hakemus hylätään, hakija voi valittaa päätöksestä. Vaihtoehtoisesti heidän on ehkä haettava viisumia. Tämä on monimutkaisempi prosessi, jonka käsittelyaika on pidempi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan kanssa Kreikan kansalaisille

Hyväksytyllä ETA-luvalla kreikkalainen matkustaja voi viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Yhdistynyt kuningaskunta koostuu neljästä valtiosta: Englannista, Walesista, Skotlannista ja Pohjois-Irlannista. Näiden maiden välillä ei ole rajavalvontaa, joten Kreikasta ETA-luvan saanut matkustaja voi liikkua vapaasti näiden maiden välillä haluamallaan liikennevälineellä.

Kreikan kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Lontoo on kreikkalaisten suosituin matkakohde Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä selittyy osittain sillä, että siellä on suuri kreikkalainen yhteisö. Kreikan diasporan määrä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti: 26 000:sta vuonna 2008 73 000:een vuonna 2021. Monet kreikkalaiset muuttivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuoden 2008 finanssikriisin vaikutuksesta, joka oli erityisen vakava Etelä-Euroopassa.

Koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa on suuri kreikkalainen yhteisö, monet vierailijat tulevat tapaamaan ystäviä ja perheenjäseniä. Yhdistynyt kuningaskunta on myös suosittu kohde kreikkalaisten opiskelijoiden keskuudessa, sekä niiden keskuudessa, jotka kirjoittautuvat brittiläisiin yliopistoihin, että niiden keskuudessa, jotka haluavat opiskella lyhytaikaisia kielikursseja. Yhdistynyt kuningaskunta on tietenkin myös houkutteleva matkailukohde, ja monet kreikkalaiset matkustavat sinne pelkästään vapaa-ajanviettotarkoituksessa. Suosituimpia kaupunkeja ovat muun muassa Lontoo ja Edinburgh.