Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Brunein kansalaisille

Yhdistynyt kuningaskunta ottaa käyttöön uuden matkustuslupajärjestelmän vuoteen 2024 mennessä. Tämä uusi ohjelma korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän, ja se vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin bruneeslaisiin. Tässä oppaassa kerrotaan Bruneian kansalaisille myönnettävästä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-korkeusluvasta, kuten miten se toimii, miten sitä haetaan ja mitä matkustajat voivat odottaa uudelta järjestelmältä.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Bruneian kansalaisille?

ETA eli sähköinen matkustuslupa korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen viisumivapausohjelman. Tämä on osa rajojen digitalisointia ja turvallisuuden parantamista koskevaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on antaa Britannian hallitukselle parempi valvonta maahan saapuvien ja maasta lähtevien henkilöiden osalta. ETA-ohjelma perustuu muissa maissa käytössä oleviin järjestelmiin, erityisesti amerikkalaiseen ESTA- ja kanadalaiseen ETA-järjestelmään.

ETA ei ole viisumi, ja brunelaiset pitävät hakemusjärjestelmää paljon nopeampana ja suoraviivaisempana kuin viisumihakemusjärjestelmää. Se on digitaalinen lupa, joka antaa matkustajalle luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Miten ETA vaikuttaa Brunein matkustajiin?

Kansainyhteisön jäsenenä Brunein ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on maahantulosopimus. Sen kansalaisten ei tarvitse hakea viisumia päästäkseen maahan. Uudessa järjestelmässä he eivät edelleenkään tarvitse viisumia. Heidän on kuitenkin haettava ETA-lupaa ennen kuin he voivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Brunelaiset eivät ole tässä järjestelmässä ainutlaatuisia. ETA-ohjelmaan kuuluu 92 maan kansalaisia, joiden on haettava ETA-lupaa päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Vaikka useimmat bruneialaiset vierailevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkailun vuoksi, on muitakin syitä, joiden vuoksi he voivat matkustaa maahan. ETA ei ole tarkoitettu pelkästään turisteille, vaan se myönnetään matkustajille, jotka ovat tulossa eri syistä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Joidenkin bruneesilaisten on kuitenkin haettava viisumia. Tämä pätee nykyisessä järjestelmässä, eikä se muutu, kun ETA-ohjelma tulee voimaan. Näihin kuuluvat Brunein kansalaiset, jotka haluavat asua pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, työskennellä maassa tai oleskella siellä yli kuusi kuukautta. Olosuhteista riippuen käytettävissä on useita erilaisia viisumeja. Viisumihakemusjärjestelmä on täysin erillinen ETA-järjestelmästä, ja se on huomattavasti monimutkaisempi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Brunein kansalaisille

ETA-hakemuslomake on osa digitaalista järjestelmää. Se on saatavilla vain verkossa. Tällä hetkellä kaikkia tietoja hakuprosessista ei ole vielä julkaistu, koska järjestelmää viimeistellään edelleen. Hallitus on kuitenkin kertonut joitakin yksityiskohtia ohjelmasta. Nämä tiedot voivat vielä muuttua ETA:n täytäntöönpanon myötä, mutta ne antavat matkustajille yleiskuvan siitä, miten hakemukset toimivat ja mitä he voivat odottaa järjestelmältä.

Hakijoiden on varmistettava, että he tuntevat ETA-vaatimusluettelon ennen matkalle lähtöä. ETA-hakemusta varten tarvitaan muun muassa seuraavia asioita:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot, kuten syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.

Tämän lisäksi hakijoiden on ilmoitettava tiettyjä tietoja menneisyydestään. Yksi ETA-järjestelmän tavoitteista on seuloa matkustajat, jotka voivat olla turvallisuusuhka Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja sen kansalaisille. Tätä varten hakijoilta kysytään, onko heillä rikosrekisteriote, ovatko he koskaan syyllistyneet maahanmuuttorikoksiin ja ovatko he tällä hetkellä tai ovatko he joskus olleet kielletyn ryhmän tai järjestön jäseniä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Brunein kansalaisille

Osana hakuprosessia matkustajien on maksettava maksu, jota ei palauteta. Maksu on maksettava kokonaisuudessaan ennen hakemuksen käsittelyä.

Matkustajien on varmistettava, että he hakevat ETA-hakemusta hyvissä ajoin. ETA-hakemuksen käsittely kestää arviolta 72 tuntia. Lisäksi liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan täytetyn ETAn kuljetusehdoksi. Matkustajien on oltava valmiita näyttämään Bruneian kansalaisille hyväksyttyä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoliikennelupaa lähtevällä lentoasemalla. Jos he eivät pysty siihen, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle. Heidän on esitettävä ETA-tietonsa uudelleen, kun he saapuvat määränpäähänsä ja kulkevat Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen läpi.

Jos ETA-hakemus hylätään, matkustaja voi valittaa päätöksestä. Tämä vie enemmän aikaa. Jos kielteinen päätös pidetään voimassa, matkustajan on ehkä haettava viisumia, mikä on pidempi prosessi.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Brunein kansalaisille

Kun brüneläiselle matkustajalle on myönnetty ETA-lupa, hän voi viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole rajavalvontaa Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajat, joilla on hyväksytty ETA, voivat liikkua vapaasti niiden välillä haluamillaan liikennevälineillä. ETA ei kata Irlannin tasavaltaa, joka on itsenäinen valtio.

Brunein matkustajien, jotka haluavat vierailla muissa Euroopan maissa, on tutustuttava asianomaisiin maahantulovaatimuksiin ennen matkaa. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengen-alueen jäsen, eikä ETA ole voimassa muissa maissa.

Bruneialaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Brunei on Kansainyhteisön jäsen, ja sillä on läheiset siteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja näiden kahden valtion välillä on erityisen vahva sotilaallinen yhteys. Monet bruneesilaiset haluavat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan opiskelemaan, ja arviolta noin 2 000 opiskelijaa on kirjoilla brittiläisissä oppilaitoksissa. Näiden kahden maan välisten tiiviiden yhteyksien vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta on bruneialaisten lomailijoiden suosittu valinta.