Täydellinen opas Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelyihin Omanin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Omanin kansalaisille: Omanin kansalaiset: Mitä sinun tarvitsee tietää

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti vuonna 2022, että Omanilla on viisumivapausasema yhdessä muiden Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden kanssa. Sen jälkeen Omanin kansalaiset ovat voineet matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. He tarvitsevat vain sähköisen viisumivapauden (EVW). Pian EVW korvataan kuitenkin sähköisellä matkustusluvalla (ETA).

Tutustu Omanin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan kelpoisuuteen, vaatimuksiin ja hakumenettelyihin sekä siihen, miten se vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin omanilaisiin.

Miksi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA otetaan käyttöön Omanin kansalaisten osalta?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on osa laajempaa hallituksen aloitetta rajojen digitalisoimiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Uuden digitaalisen matkustuslupajärjestelmän ansiosta Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi valvoa ja valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä.

Sen tavoitteena on estää laittomia maahanmuuttajia ja järjestäytyneitä rikollisryhmiä pääsemästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja tunnistaa mahdolliset uhat kansalliselle turvallisuudelle ennen kuin ne saapuvat Yhdistyneen kuningaskunnan maaperälle.

ETA:n tarkoituksena on myös parantaa rajavalvontaa ja tehostaa maahanmuuttoprosessia ennalta varmennettujen, matalan riskin matkustajien osalta.

Omanin kansalaisille Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmasta koituu muun muassa seuraavia etuja:

 • Hakemuksen tekeminen ja hyväksytyn ETA-luvan saaminen on nopeaa ja helppoa.
 • Se on edullisempi kuin EVW ja muut vastaavat muiden maiden myöntämät digitaaliset matkustusluvat.
 • ETA-lupaa on haettava vain joka toinen vuosi – ei joka kerta, kun vierailet Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä vaikuttaa omanilaisiin?

Tällä hetkellä Omanin kansalaisten on hankittava eurooppalainen matkustuslupa, jos he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Pian EVW korvataan sähköisellä matkustusluvalla (ETA).

Sähköinen viisumivapaus (EVW)

Eurooppalainen oleskelulupa on voimassa enintään kuuden kuukauden lyhytaikaista oleskelua varten matkailua, opiskelua tai sairaanhoitoa varten. Heidän on hankittava eurooppalainen henkilötodistus joka kerta, kun he matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. EVW maksaa 30 puntaa hakemusta kohti.

Jotta omanilaiset voivat hakea EVW-lupaa verkossa, heillä on oltava voimassa oleva passi ja heidän on annettava matkatiedot, kuten lähtö- ja saapumistiedot sekä osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa he aikovat oleskella. Matkustajat voivat hakea viisumivapautta jo kolme kuukautta tai 48 tuntia ennen matkaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus avaa 1. helmikuuta 2024 ETA-hakemukset Omanin kansalaisille. ETA on pakollinen 22. helmikuuta 2024 ja sen jälkeen tapahtuville matkoille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Sähköinen matkustuslupa (ETA)

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on halvempi, tehokkaampi ja turvallisempi digitaalinen matkustuslupa. Kaikkien Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailevien Omanin kansalaisten on haettava ja saatava hyväksytty ETA-lupa:

 • Lyhytaikainen oleskelu alle kuusi kuukautta (180 päivää) matkailua, lyhytaikaista opiskelua, ystävien ja perheenjäsenten luona vierailua, sallittua liiketoimintaa ja sairaanhoitoa varten.
 • Lyhytaikainen oleskelu enintään kolme kuukautta (90 päivää) luovan alan työntekijän viisumilla.
 • Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tapahtuva kauttakulku (eli lentokoneen vaihto) riippumatta siitä, läpäisevätkö he Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen vai eivät.

Omanilaisten on täytettävä seuraavat ehdot voidakseen saada ETA-luvan:

 • Hakijan on oltava sellaisen maan kansalainen, jolla on viisumivapausasema Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Oman sisältyy niiden maiden luetteloon, joiden kansalaiset tarvitsevat ETA-luvan matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
 • sinulla on oltava biometrinen passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta aiotun lähtöpäivän jälkeen Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
 • Et aio oleskella, työskennellä tai opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuutta kuukautta.
 • sinulla ei ole rikosrekisteriä eikä aiempia maahanmuuttorikkomuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muualla.

Kaikki omanilaiset matkustajat, myös lapset ja vauvat, tarvitsevat ETA-luvan ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Vanhemmat ja huoltajat voivat hakea ETA-lupaa heidän puolestaan.

Henkilöt, jotka ovat aiemmin rikkoneet maahanmuuttolakeja, joilla on rikosrekisteri tai jotka ovat istuneet yli 12 kuukauden vankeusrangaistusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai jossakin muussa maassa, eivät välttämättä ole oikeutettuja ETA-hakemukseen. Tällaisissa tapauksissa nämä henkilöt voivat harkita sen sijaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin hakemista.

Omanin kansalaisten, jotka aikovat työskennellä tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli kuusi kuukautta, on edelleen haettava asianmukaista viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemus ja -käsittely säilyvät ennallaan, kun ETA korvaa EVW-järjestelmän. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin saaminen on erilainen ja monimutkaisempi prosessi kuin nykyinen EVW-järjestelmä tai tuleva ETA-järjestelmä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-edellytykset Omanin kansalaisille

Kun ETA-ohjelma on avattu omanilaisille, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelmaan oikeutettujen on täytettävä seuraavat hakemusvaatimukset:

 • Omanin myöntämä biometrinen passi, jonka kansalaiset eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyille matkoille.
 • Tuore digitaalinen passikuva
 • Voimassa oleva sähköpostiosoite
 • Toimiva sähköinen maksutapa, kuten luotto- tai pankkikortti, Apply Pay tai Google Pay.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen tekeminen Omanille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukset Omanin kansalaisille tehdään täysin paperittomina. Se voidaan tehdä verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen verkkosivuston tai sovelluksen kautta käymättä konsulaateissa tai viisumitoimistoissa.

ETA-hakemuksen täyttäminen ei saisi kestää kauempaa kuin 15 minuuttia. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat vaatimukset ja tiedot valmiina ennen hakuprosessin aloittamista. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten omanilaiset voivat hakea ETA-lupaa.

 1. Lataa tai ota valokuva passista, jolla aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Varmista, että kuva ja kaksi numero- ja kirjainriviä ovat alareunassa.
 2. Lataa tuore passikuva tai ota kuva laitteen kameralla, jos siinä on sellainen. Sen on oltava alkuperäinen kuva eikä kuvakaappaus. Kuvat on tallennettava jpeg-tiedostona tai tiedostopäätteellä .jpg. Alle yhdeksänvuotiaat lapset eivät tarvitse skannausta tai kasvokuvaa.
 3. Täytä kaikki vaaditut tiedot. Näitä ovat henkilötiedot (esim. nimi, syntymäaika), passitiedot, työpaikan tiedot, kotiosoite ja yhteystiedot. ETA-hakemuslomakkeessa ei vaadita matkustustietoja tai taloudellisia vaatimuksia. Omanin kansalaisten on kuitenkin varmistettava, että heidän oleskelunsa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kestää enintään kuusi kuukautta ja että heillä on riittävästi varoja kaikkien matkakulujen kattamiseen, jotta he välttyvät ongelmilta.
 4. Vastaa turvallisuuteen ja tukikelpoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kuten kaikkien muidenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vierailevien henkilöiden, myös omanilaisten ETA-hakijoiden on ilmoitettava totuudenmukaisesti rikosrekisteritiedot, aiemmat maahanmuuttorikokset sekä mahdolliset yhteydet laittomiin tai laittomiin ryhmiin tai järjestöihin tai niiden jäsenyys.
 5. Maksa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus verkossa. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus maksaa 10 puntaa kappaleelta. Hakemuksen täyttäminen edellyttää, että maksat maksun verkossa luotto- tai pankkikortilla, Apple Paylla tai Google Paylla.

Kun olet lähettänyt Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen onnistuneesti verkossa, saat vahvistuksen sähköpostitse.

Vinkkejä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakemiseen Omanin kansalaisille

Voit välttää yleisiä virheitä noudattamalla näitä ohjeita, jotta ETA-hakemus tehdään nopeasti ja tehokkaasti verkossa.

 • Toimita tai ota selkeät, laadukkaat valokuvat passistasi ja itsestäsi. Varmista, että kuvat ovat passikuvausvaatimusten mukaisia ja täysvärisiä ilman suodattimia tai tehosteita.
 • Varmista, että annat oikeat ja mahdollisimman tarkat tiedot. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen tai jopa tietojen salaaminen voi johtaa viivästyksiin tai hakemuksen hylkäämiseen.
 • Tarkista etukäteen, että verkkomaksutapasi toimii ja että sinulla on riittävästi varoja hakemuksen maksamiseen verkossa.
 • Muista tarkistaa hakemuksesi tiedot ennen lähettämistä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Omanissa

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakijoiden tiedot tarkistetaan perusteellisesti sähköisen hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Tässä prosessissa tietojasi tarkistetaan useista turvallisuustietokannoista, jotta voidaan varmistaa, että täytät kaikki ETA-luvan saamisen edellytykset. Tässä tarkistusprosessissa käytettävät tietokannat on suunniteltu siten, että ne havaitsevat kaikki poikkeavuudet tai mahdolliset turvallisuusongelmat, joita hakemuksestasi voi aiheutua.

ETA-hakemuksen jättämisen jälkeen hakijat voivat odottaa saavansa päätöksen kolmen päivän tai 72 tunnin kuluessa. Useimmissa tapauksissa hakijat saavat hyväksytyn ETAn muutamassa minuutissa hakemuksen jättämisestä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tiettyjen hakemusten käsittely voi kestää yli kolme päivää.

Muiden viisumivapaiden kansalaisten tavoin myös Omanin kansalaisia kehotetaan hakemaan ETA-lupaa ennen matkan varaamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Jos ETA-hakemuksesi hylätään, voit hakea sitä uudelleen ja maksaa maksun uudelleen. Olisi kuitenkin parasta, jos käsittelisit edellisen epäämisen syyn.

On tärkeää huomata, että jos Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksesi hylätään, se ei tarkoita sitä, että sinulla ei ole oikeutta vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voit silti hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta tämä on monimutkaisempi prosessi, joka voi kestää kauemmin. Siksi on tärkeää mukauttaa matkasuunnitelmia sen mukaisesti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Omanin kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA on digitaalisesti yhdistetty henkilön passiin. Se on voimassa kaksi vuotta, ja se mahdollistaa useita lyhyitä vierailuja, jotka kestävät enintään kuusi kuukautta vierailua kohden. Sinun on haettava uutta ETA-lupaa kahden vuoden kuluttua tai passisi voimassaolon päättyessä, riippuen siitä, kumpi tulee ensin, jotta voit edelleen matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Lähtö Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien omanilaisten on esitettävä sama passi, jota he käyttävät ETA-hakemuksen tekemisessä verkossa, vaikka heillä olisi useita passeja. Jos sinulla on useita passeja, et voi käyttää eri passeja. Se on sähköinen asiakirja, joka on liitetty passiisi, joten sinun ei tarvitse tuoda mukanasi paperitulostetta ETA-asiakirjasta.

Viranomaiset tarkistavat passin skannaamalla, että sinulla on asianmukainen matkustuslupa, ennen kuin nouset matkustajalaivaan (lentokoneeseen, laivaan tai junaan). Ne sallivat lennolle pääsyn vain sellaisille omanilaisille matkustajille, jotka voivat esittää hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan ETA- tai viisumin. Henkilöt, jotka odottavat yhä päätöstä hakemuksestaan, eivät pääse lennolle.

Saapuminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

ETA-lupa ei takaa, että henkilö saa luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Saapuessaan Omanin kansalaisten, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksytty ETA-lupa, on edelleen esitettävä henkilöllisyystodistuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan rajavartiolaitokselle.

Varmista, että sinulla on asiakirjat, joilla voit todistaa jatkomatkasuunnitelmasi. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sinulla on lippu, jolla voit poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta kuuden kuukauden kuluessa maahantulosta. Lisäksi sinun on osoitettava, että sinulla on riittävästi varoja elättää itsesi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelusi aikana.

Vaikka sinulla olisi ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinut voidaan silti käännyttää rajalla, jos et läpäise rajatarkastusta tai et täytä muita maahantuloedellytyksiä.

Yhdistyneen kuningaskunnan neljää maanosaa ei eroteta toisistaan rajavalvonnalla: Englantia, Skotlantia, Walesia ja Pohjois-Irlantia. Omanilaiset matkustajat, joilla on hyväksytty ETA-matkailulupa ja jotka ovat kulkeneet rajaviranomaisen kautta maahantulon yhteydessä, voivat liikkua vapaasti näiden maiden välillä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa omanilaiset voivat käyttää eri liikennemuotoja, kuten junia, lauttoja ja paikallislentoja. Ennen kuin he voivat nousta lauttaan tai Yhdistyneen kuningaskunnan sisäiselle lennolle, heidän tarvitsee vain esittää henkilöllisyystodistus, yleensä passi tai ajokortti.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa ei ole voimassa Irlannissa tai muissa Euroopan maissa.

ETA on voimassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta ei missään muualla Euroopassa. Se ei salli pääsyä Irlannin tasavaltaan, joka on erillinen itsenäinen maa, eikä muihin Euroopan maihin. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkustusvyöhykkeen jäsen.

Muihin Irlantiin tai Euroopan maihin matkustavien Omanin kansalaisten on tiedusteltava matkakohteensa maahantulovaatimuksia ja varmistettava, että ne täyttyvät ennen matkan varaamista.

Matkustajat voivat tarkistaa FAQ-sivulta lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETAsta.