Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Dominikaanisen tasavallan kansalaisille: Täydellinen opas

Britannian hallitus on helmikuussa 2020 tapahtuneen EU:sta eroamisensa jälkeen tehnyt kovasti töitä digitalisoidakseen rajansa ja ottaakseen käyttöön uusia järjestelmiä matkustusviisumien käsittelyä varten. Osana tätä prosessia Yhdistynyt kuningaskunta ottaa pian käyttöön uuden sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ETA) tiettyjen maiden, kuten Dominikaanisen tasavallan, kansalaisille. Dominikaanisen tasavallan kansalaisia koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelma korvaa nykyisen viisumivapausohjelman, ja se tulee täysimääräisesti voimaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

ETA on samanlainen kuin muissa maissa jo käytössä olevat ohjelmat, kuten Kanadan eTA ja Yhdysvaltojen ESTA. Tukikelpoisten maiden matkustajat voivat hakea ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. ETA antaa matkustajille mahdollisuuden oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa 6 kuukauden ajan, ja se on voimassa useita maahantuloja varten.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista suunnittelevien Dominikaanisen tasavallan kansalaisten on syytä tutustua uuteen ETA-järjestelmään. Tässä oppaassa kerrotaan kaikki, mitä Dominikaanisen tasavallan kansalaisten on tiedettävä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksesta, mukaan lukien kelpoisuusvaatimukset, hakemuksen tekeminen ja tarvittavat asiakirjat. Suunnittelitpa sitten lomaa tai työmatkaa, lue tämä opas ennen kuin lähdet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Dominikaanisen tasavallan kansalaisille?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on viisumivaatimus monien maiden kansalaisille. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin saaminen voi kestää useita viikkoja tai jopa kuukausia hakijan alkuperämaasta riippuen. On muutamia maita, jotka on vapautettu tästä vaatimuksesta, eikä niille tarvitse hakea viisumia. Nämä maat ovat Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapaiden maiden luettelossa.

Dominikaaninen tasavalta on yksi näistä maista. Vuodesta 2023 alkaen viisumivapausohjelma lakkautetaan ja korvataan uudella Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että Dominikaanisen tasavallan kansalaisten, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on haettava ETA-lupaa ennen Dominikaanisesta tasavallasta lähtöä. Prosessi on suhteellisen yksinkertainen, ja se voidaan tehdä kokonaan verkossa.

Mitkä ovat tukikelpoisuuskriteerit?

Tällä hetkellä on 92 maata, jotka voivat saada viisumin, ja kaikki maat ovat viisumivapaita. Britannian passin haltijoiden ei tarvitse hakea ETA-hakemusta, koska he ovat jo Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia ja heillä on ehdoton oikeus tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ongelmitta.

Muita Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ryhmiä, joiden ei tarvitse hakea ETA-hakemusta, ovat muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaiset kansalaiset, Yhdistyneen kuningaskunnan alamaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan suojellut henkilöt. Myöskään Irlannin passin haltijoilta ei vaadita ETA-todistusta, koska he voivat jo nyt tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yhteistä matkustusaluetta koskevan sopimuksen nojalla. Kelpoisuusperusteita, joiden perusteella päätetään, kenen on haettava ETA-paikkaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta, ei ole vielä vahvistettu. Dominikaanisen tasavallan kansalaisten on kuitenkin alettava suunnitella ETA-hakemuksen tekemistä vuonna 2023.

Mitkä ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimuksia Dominikaanisen tasavallan kansalaisille?

Jotta hakija voi saada Dominikaanisen tasavallan kansalaisille tarkoitetun ETA-ohjelman Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hänellä on oltava biometrinen passi, joka on passi, jossa on elektroninen siru, joka sisältää tietoja passin haltijasta. ETA-luvat ovat voimassa vain lyhytaikaisia vierailuja varten, ja hakijan on ilmoitettava ETA-lupaa hakiessaan, miksi hän aikoo vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kolme tärkeintä tarkoitusta ETAn perusteella tapahtuvalle vierailulle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ovat matkailu, liike-elämä ja kauttakulku.

Hakijoilla on oltava puhdas tai lähes täydellinen rikosrekisteri, jotta heille voidaan myöntää pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä johtuu siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus suhtautuu turvallisuuteen hyvin vakavasti ja haluaa suojella kansalaisiaan henkilöiltä, joilla on väkivalta- tai rikoshistoriaa. Tällä sivulla on täydellinen luettelo ETA-vaatimuksista.

Hakijoiden, jotka haluavat työskennellä tai oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 180 päivää, on myös haettava viisumia. Normaaliviisumia koskevat vaatimukset ovat tiukemmat kuin ETA-viisumia koskevat vaatimukset, ja prosessi voi kestää yli kuusi viikkoa. Hakijan on täytettävä muitakin vaatimuksia hakiessaan tavallista viisumia, kuten osoitettava, että hänellä on riittävästi rahaa elättääkseen itsensä Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelunsa aikana.

Millainen on ETA-hakemusprosessi?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessin pitäisi olla useimmille hakijoille suoraviivainen. Ensimmäinen askel on käydä virallisella hallitusportaalilla. Sieltä hakijoiden on löydettävä ETA-hakemuslomake. Tämän jälkeen kävijät voivat alkaa täyttää lomaketta osio kerrallaan. Koko prosessin odotetaan kestävän noin 10 minuuttia alusta loppuun.

Hakemuksen täyttäminen voi olla aikaa vievää, jos hakija ei ole valmistautunut kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin ja yksityiskohtiin. Jotta hakemusprosessiin ei kuluisi turhaa aikaa, seuraavat asiat olisi pidettävä käsillä:

1. Luotto- tai pankkikortti, jolla on riittävästi varoja hakemusmaksun kattamiseen (maksun määrä on vielä määrittelemättä).
2. Päivitetyt yhteystiedot (mukaan lukien kotiosoite, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero).
3. Henkilötiedot (kuten nimi ja syntymäaika).
4. Kriittiset passitiedot.
5. Työpaikkatiedot (mukaan lukien työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero).
6. Avoimuus ja rehellisyys kelpoisuuskysymyksiin vastattaessa.

Mitä tapahtuu, jos hakemus hylätään?

ETA-hakemusta koskevan päätöksen odotetaan vievän enintään 5 työpäivää, joten jos se on kestänyt tätä kauemmin, hakemuksen käsittely on saattanut viivästyä. Useimmissa tapauksissa päätös annetaan tiedoksi 72 tunnin kuluessa. Jos epäämisen syy ei ole heti selvillä, hakija voi pyytää lisätietoja asiakaspalvelusta.

Hakemus voidaan hylätä asiakirjoissa olevien virheiden tai puutteiden vuoksi. Jos näin on, hakija voi tehdä tarvittavat muutokset ja jättää hakemuksen uudelleen. Tarkistetun hakemuksen hyväksymisestä ei ole takeita, joten hakijan kannattaa harkita myös tavallisen viisumin hakemista. Tämä prosessi on yleensä aikaa vievämpi ja monimutkaisempi, mutta se voi olla ainoa vaihtoehto, jos ETA-arviointi ei ole mahdollinen.

Miksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ottaa käyttöön ETA-järjestelmän?

Yhdistyneen kuningaskunnan talous hyötyy merkittävästi sekä suoraan että välillisesti ulkomailta tulevasta matkailusta. Vuonna 2021 kansainvälisten vierailijoiden ja matkailijoiden arvioitiin tuovan 131,5 miljardia puntaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouteen.

ETA-järjestelmän käyttöönotto on osa hallituksen suunnitelmaa, jolla pyritään kasvattamaan maahan suuntautuvan matkailun arvoa. Hakemusmaksusta kerätyt lisätulot käytetään investointeihin tuotteisiin ja palveluihin, joilla parannetaan vierailijoiden kokemuksia ja edistetään Yhdistyneen kuningaskunnan taloutta. Dominikaanisen tasavallan kansalaiset, jotka suunnittelevat vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, voivat lukea lisätietoja UK FAQ:sta.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA:lla vierailevat hallitsijat

Yhdistynyt kuningaskunta on maa täynnä historiaa, kulttuuria ja luonnonkauneutta. Lontoon vilkkaasta kaupungista Skotlannin ylängön kumpuileviin kukkuloihin löytyy jokaiselle jotakin nautittavaa. Dominikasta tulevat vierailijat voivat tutustua maailmankuuluun maamerkkiin, kuten Buckinghamin palatsiin, tai ihailla Lake Districtin ja Cornwallin maisemia. Dominikaanisen tasavallan kansalaisille tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matka helpottaa Yhdistyneen kuningaskunnan lisäämistä pakollisten matkakohteiden luetteloon.