UK ETA Puolan kansalaisille: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti hiljattain ottavansa käyttöön uuden sähköisen matkustuslupajärjestelmän(ETA), joka korvaa viisumivapausohjelman (VWP). Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmän tarkoituksena on parantaa rajaturvallisuutta ja helpottaa viisumivapaiden maiden kansalaisten matkustamista. Tämä opas tarjoaa kattavan yleiskatsauksen vaatimuksista, jotka koskevat ETA-luvan saamista Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, ja siitä, mitä odottaa, kun matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tämän luvan kanssa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Puolan kansalaisille?

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo ottaa ETA-järjestelmänsä käyttöön vuodesta 2024 alkaen. Järjestelmä auttaa sujuvoittamaan maahanmuuttoprosessia ja helpottaa Puolasta ja muista maista tulevien matkustajien pääsyä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liike-, vapaa-ajan tai kauttakulkumatkalle ilman viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on samanlainen kuin Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan eTA-järjestelmä. Se on myös pitkälti peräisin Euroopan matkatieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS).

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä toimii siten, että se yhdistetään sähköisesti matkustajan passiin hyväksynnän myöntämishetkellä. Kun matkustaja saapuu Englannin maahantulosatamaan, häntä pyydetään esittämään passinsa tarkistusta varten. Kaikilla puolalaisilla matkustajilla on oltava hyväksytty ETA-hakemus ennen lennolle tai laivaan nousemista, jotta he voivat saapua Englantiin. Hyväksytyn ETA-luvan hankkiminen on olennaisen tärkeää, jotta pääsy Englantiin onnistuu, sillä ilman sitä maahantulo evätään.

Kuinka kauan Puolan kansalaisen ETA-lupa on voimassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Puolan kansalaisille myönnettävä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa kuusi kuukautta tai 180 päivää myöntämispäivästä alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajien on suunniteltava matkansa niin, että he voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan riittävän ajoissa ja lähteä ennen ETA-ajan päättymistä, jotta he voivat hyödyntää vierailunsa mahdollisimman hyvin. Huomaa, että ETA-lupaa ei voi uusia Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin, joten vierailijoiden on varmistettava, että heidän oleskelunsa ei ylitä 180 päivän rajaa.

Puolan kansalaisten, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pidemmäksi aikaa, olisi harkittava viisumin hakemista, koska se antaa heille enemmän joustavuutta matkustaessaan. Useimmissa tapauksissa viisumien käsittely kestää kuitenkin kauemmin kuin ETA-hakemuksen. Lisäksi viisumeihin voi liittyä lisärajoituksia tai -ehtoja, kuten vähimmäispalkkavaatimus tai todiste paluumatkajärjestelyistä.

Niiltä, jotka ylittävät ETA-vierailunsa, voidaan evätä pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevilla matkoilla ja heidät voidaan jopa karkottaa. Tästä syystä vierailijoiden on aina varmistettava, että heillä on riittävästi varoja matkan aikana ja että he ovat tietoisia siitä, kuinka kauan he voivat viipyä maassa ennen lähtöä.

Mitkä vierailijaryhmät voivat saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan?

Yritysvierailijat

Liikematkustajiin voi kuulua henkilöitä, jotka tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tapaamaan mahdollisia asiakkaita tai toimittajia, tekemään markkinatutkimusta, osallistumaan konferensseihin tai messuille, osallistumaan liiketapaamisiin ja -haastatteluihin, suorittamaan tarkastuksia tai antamaan neuvoja ulkomaisen yrityksen puolesta. Liikematkailijat eivät saa tehdä minkäänlaista palkkatyötä Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkansa aikana.

Huvivierailijat

Tähän sisältyvät turistit ja vapaa-ajanmatkat, kuten nähtävyyksien katselu, urheilutapahtumiin tai kulttuuritoimintaan osallistuminen, ostosmatkat ja lyhytaikaiset (alle kuuden kuukauden) opintokurssit. Huvimatkailijoilla on oltava riittävät varat kattamaan kaikki vierailuunsa liittyvät kustannukset, eivätkä he saa tehdä palkkatyötä tänä aikana.

Transit Vierailijat

Myös Puolan kansalaiset, jotka matkustavat Yhdistyneen kuningaskunnan kautta matkalla toiseen kohteeseen, voivat tietyin edellytyksin saada ETA-luvan. Kauttakuljetusta sovelletaan, kun matkustaja kulkee brittiläisen lentoaseman kansainvälisen alueen kautta samana päivänä ja lähtee samalta lentoasemalta. Tämä tarkoittaa, että matkustajan ei tarvitse käydä maahantulotarkastuksessa.

Maalla tapahtuvaa kauttakulkua sovelletaan silloin, kun matkustajan on kuljettava maahantulosatamassa maahantulotarkastuksen läpi matkustaakseen edelleen Britannian ulkopuolelle. ETA-järjestelmän käyttöönotto ei vaikuta lentokenttä- ja maakuljetuksia koskeviin sääntöihin, ja matkustajat voivat edelleen matkustaa normaalisti, jos he voivat osoittaa täyttävänsä kaikki tarvittavat vaatimukset.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus

Puolasta ja muista 91 luetellusta maasta tulevat matkustajat voivat hakea ETA-lupaa saapuakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA-hakemuksen hyväksyminen ei kuitenkaan ole tae siitä, että henkilö on jonkin näistä maista. Sisäministeriö voi hylätä hakemuksen, jos se katsoo matkustajan olevan riski Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

Voimassa oleva sähköinen passi on välttämätön kaikille, jotka haluavat hakea ETA-hakemusta. Sähköisen passin ensisijainen etu on se, että se tekee kansainvälisestä matkustamisesta paljon sujuvampaa ja nopeampaa, koska sen haltijat voidaan tunnistaa nopeasti sähköisesti rajatarkastuspisteissä. Tämä nopeuttaa käsittelyaikoja ja poistaa paperisten asiakirjojen tarpeen matkustettaessa ePassin hyväksyvien maiden välillä.

Lisäksi sähköisiin passeihin sisältyvät turvaominaisuudet vähentävät merkittävästi identiteettivarkauksien ja vilpillisen käytön riskiä digitaalisen todentamisen ja biometriikan, kuten sormenjälkien ja kasvojentunnistustekniikan, avulla, jotka on tallennettu sähköisiin passeihin. Puola aloitti biometristen passien myöntämisen jo elokuussa 2006. Sen vuoksi matkustajien, joilla on perinteinen passi, on ensin haettava biometristä passia Puolan sisäministeriöstä.

Sen lisäksi, että hakijalla on oltava voimassa oleva biometrinen passi, hänen on osoitettava, että hänellä ei ole aikomusta vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa muussa kuin matkailu-, liike-, kauttakulku- tai sairaanhoitotarkoituksessa. Hakijan on myös osoitettava, että hän aikoo oleskella maassa lyhytaikaisesti enintään kuusi kuukautta ja että hänellä ei ole rikosrekisteriä eikä hän ole syyllistynyt maahanmuuttorikkomuksiin muissa maissa. Tässä on täydellinen luettelo kaikista ETA-vaatimuksista.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi

ETA-hakemusprosessiin kuuluu yksityiskohtaisen hakemuslomakkeen lähettäminen verkossa. Hakijoiden on käytävä hallituksen virallisella verkkosivustolla ETA-hakemusta varten. Hakulomaketta täytettäessä hakijan on annettava henkilötiedot, passitiedot, kansalaisuustiedot, yhteystiedot ja työhistoria. Lisäksi heidän on vastattava joihinkin kelpoisuuskysymyksiin, joiden avulla arvioidaan, täyttävätkö he Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamisen edellytykset.

Kun kaikki nämä tiedot on merkitty lomakkeeseen, hakijoiden on maksettava hakemusmaksu. Tätä maksua ei palauteta. Kun hakija on maksanut maksun ja vahvistanut hakemuksen jättämisen, hänen on odotettava käsittelyaikaa, joka kestää yleensä muutaman päivän. Aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti virkamiehet voivat käsitellä hakemuksen ja tarkistaa kaikki toimitetut tiedot. Kun viranomaiset ovat hyväksyneet ETA-luvan, hakija voi matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vapaasti 6 kuukauden kuluessa ETA-luvan myöntämisestä.

Mitä tapahtuu, jos Puolan kansalaisilta evätään ETA-lupa?

Jos Puolan kansalaisilta evätään ETA-viisumi vierailua varten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, käytettävissä on useita viisumivaihtoehtoja. Matkan syystä riippuen he voivat hakea tavallista viisumia, avioliittovierailuviisumia tai opiskelijaviisumia.