Täydellinen opas Ison-Britannian ETA-järjestelyistä Mikronesian kansalaisille

Jos aiot matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuodesta 2024 alkaen, sinun on hyvä tietää tulevasta Yhdistyneen kuningaskunnan sähköisestä matkustuslupajärjestelmästä. Matkustajien, jotka ovat tällä hetkellä oikeutettuja viisumivapausohjelmaan, on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan menevälle lennolle nousemista. Tässä oppaassa kerrotaan, miten Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-matkailulupa vaikuttaa Mikronesiasta tuleviin henkilöihin, jotka haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se tarjoaa myös neuvoja siitä, miten Mikronesian kansalaiset voivat saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Mikronesian kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä on keskeinen osa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suunnitelmaa luoda maailman tehokkain laillisen maahanmuuton ja rajavalvonnan järjestelmä. Digitaalinen järjestelmä otetaan käyttöön ennen vuoden 2024 loppua, ja siinä noudatetaan samoja periaatteita kuin Kanadan ETA-ohjelmassa ja Yhdysvaltojen ESTA-järjestelmässä. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ei ole sama asia kuin viisumi. ETA toimii digitaalisena lupana, jonka hakuprosessi on paljon yksinkertaisempi. Se antaa ulkomailta tuleville vierailijoille luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tällä hetkellä 92 maata ei vaadi viisumia päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näistä maista tulevat matkustajat voivat hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaa, jos he aikovat vierailla maassa alle kuusi kuukautta. ETA-asiakirjalla matkustavat vierailijat eivät voi työskennellä maassa ollessaan. Ohjelman mukaisia päteviä syitä vierailulle ovat esimerkiksi matkailu, opiskelu, vierailu perheen tai ystävien luona, matka lääketieteellisiin hoitoihin tai matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liiketarkoituksessa.

Mitä tämä uusi järjestelmä merkitsee Mikronesian kansalaisille?

Mikronesia on yksi niistä 92 maasta ympäri maailmaa, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan nykyiseen viisumivapausohjelmaan. Mikronesian passin haltijat ovat voineet matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Tämä säilyy, mutta heidän on nyt haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusta, jos he haluavat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mikronesian kansalaiset voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan enintään kuuden kuukauden oleskelua varten, jos heillä on voimassa oleva ETA-lupa. Vaikka he eivät ole oikeutettuja työskentelemään, he voivat ilmoittautua opintoihin. Mikronesian kansalaisten, jotka haluavat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidemmän aikaa tai jotka haluavat työskennellä maassa, on haettava viisumia erikseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen tekeminen Mikronesian kansalaisille

Kaikkia Yhdistyneen kuningaskunnan uutta ETA-järjestelyä koskevia tietoja ei ole vielä saatu valmiiksi, mutta hallitus on julkaissut ETA-kelpoisuutta koskevia tietoja. Viisumivapausohjelmaan tällä hetkellä kuuluvien 92 maan kansalaisten on haettava ETA-viisumia, ja Mikronesia on yksi näistä maista.

Luettelo ETA:n vaatimuksista on julkaistu, mutta se voi muuttua ennen kuin järjestelmää koskevat tiedot on viimeistelty. Tässä luettelossa kerrotaan, mitä ETA-hakijat voivat odottaa prosessilta.

Mikronesian kansalaisten on täytettävä ETA-hakemus verkossa. Järjestelmä on pelkästään digitaalinen. Paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Matkustajilla on oltava kaikki tarvittavat tiedot valmiina ennen lomakkeen täyttämistä. Näihin tietoihin sisältyvät:

– Tuore digitaalinen passikuva.
– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt luettelossa mainittu maa.
– Henkilökohtaiset tiedot, kuten yhteystiedot, syntymäaika ja tiedot työpaikasta jne.
– Pankki-/luottokortti Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusmaksun maksamista varten.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Yksityiskohdat matkasta, mukaan lukien osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessasi.

Mikronesiasta kotoisin olevia hakijoita pyydetään antamaan tietoja menneisyydestään. Tähän kuuluu myös aiempien rikosrekisteritietojen tai kielletyn järjestön/ryhmän jäsenyyden ilmoittaminen. Heidän on myös ilmoitettava, ovatko he syyllistyneet aiempiin maahanmuuttorikoksiin. Maahanmuuttoviranomaiset käyttävät näitä tietoja päättäessään, onko hakija määriteltävä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuvaksi turvallisuusriskiksi. Kaikkien hakijoiden, joiden katsotaan olevan vaaraksi Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaiden turvallisuudelle, hakemus hylätään.

Miten Mikronesian kansalaisten ETA-lupaa käsitellään Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Kaikkien ETA-hakijoiden on maksettava luotto- tai pankkikortilla palautukseton maksu ennen hakemuksen käsittelyä. Kun hakemus on täytetty ja maksu maksettu, käsittelyaika alkaa. ETA-käsittely voi kestää jopa 72 tuntia.

Mikronesiasta tulevien matkustajien ETA-lupa on hyväksyttävä ennen kuin he voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hakemukset on jätettävä riittävän ajoissa, jotta ne voidaan käsitellä ennen matkaa. Jos hakijan ETA-hakemus hylätään, hän voi valittaa päätöksestä tai hakea viisumia. Tämä prosessi on paljon pidempi.

Kaikki Mikronesiasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevat matkustajat tarvitsevat ETA-luvan riippumatta siitä, millaista matkaa he suunnittelevat. Se tarvitaan riippumatta siitä, saapuuko matkustaja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lentäen, junalla, autolla vai lautalla. Tästä syystä matkustajien on varmistettava, että heidän ETA-lentonsa on hyväksytty ennen kuin he aloittavat matkansa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Kaikkien liikenteenharjoittajien odotetaan varmistavan, että matkustajilla on ETA-tiedot kuljetuksen ehtona. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkalla olevien Mikronesian kansalaisten on esitettävä hyväksytty ETA-lentoaikansa saapuessaan lentoasemalle, asemalle tai satamaan. Jos ETA-lentoasiakirjaa ei esitetä, lennolle pääsy voidaan evätä. Kun matkustaja saapuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, hänen on jälleen kerran esitettävä hyväksytty ETA-lento, joka on yhdistetty hänen biometriseen passiinsa.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Mikronesian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan muodostavat Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa antaa Mikronesian kansalaisille täydellisen liikkumisvapauden näiden maiden välillä.

Mikronesian kansalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Mikronesiassa on yli 116 miljoonaa asukasta. Sen kansalaiset matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monista eri syistä, kuten matkailun, korkeakoulutuksen ja liiketoiminnan vuoksi. Mikronesiasta tulevien matkustajien, jotka haluavat lisätietoja saapumisohjelmasta, on syytä tutustua ETAn viralliseen FAQ-sivuun.