Tietoa Islannin kansalaisille myönnettävästä Yhdistyneen kuningaskunnan ETAsta

Vuodesta 2024 alkaen kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavat tarvitsevat ETA-luvan. Tässä artikkelissa annetaan tietoa Islannin kansalaisista, muun muassa siitä, miten ETA vaikuttaa heihin, ja ohjeita sähköisen matkustusluvan hakemisesta.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kansalaisuus- ja rajavalvontalakiin tehtyjen keskeisten muutosten myötä Yhdistynyt kuningaskunta ottaa käyttöön sähköisen matkustuslupaohjelman (ETA), joka on tarkoitus ottaa täysimääräisesti käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. Se on samanlainen kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa käytössä olevat järjestelmät.

Uuden lainsäädännön mukaan kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan täysin, ja ETA toimii digitaalisena passina ulkomaisille vierailijoille. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kertaluvalla myönnetään pääsy Englantiin, Walesiin, Skotlantiin ja Pohjois-Irlantiin.

Tällä hetkellä yhteensä 92 maata on mukana hallituksen laatimassa luettelossa maista, joiden kansalaisten on haettava ETA-hakemusta (Islanti on yksi näistä maista). Kaikkien Islannista tulevien matkustajien, jotka haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaista oleskelua varten, on haettava ETA-lupaa.

ETA:ta sovelletaan kaikkiin matkustusperusteisiin, jotka liittyvät työmatkoihin, opiskeluun, matkailuun ja vapaa-aikaan, ystävien tai perheenjäsenten luona vierailemiseen sekä sairaanhoitoon. Sitä sovelletaan myös kaikkiin liikennevälineisiin, ja kaikki lentoasemat, merisatamat ja Eurostar-junasatamat ovat osa uutta ohjelmaa.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Islannin kansalaisiin?

Ennen ehdotettua menettelytapamuutosta Islannin kansalaiset, jotka halusivat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan alle kuudeksi kuukaudeksi, saattoivat tehdä sen ilman viisumihakemusta, kunhan tavanomaiset vierailuvaatimukset täyttyivät. Vuodesta 2024 alkaen Islannin kansalaisilta vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkailulupa. Se ei korvaa tavanomaista viisumia, jonka kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuoliset kansalaiset tarvitsevat, jos he haluavat työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai oleskella siellä yli kuusi kuukautta.

Mikä on ETA-hakemusprosessi?

Vaikka uuteen ETA-järjestelmään tehdään vielä lopullisia muutoksia, siinä on riittävästi yksityiskohtia, jotta Islannin kansalaisille voidaan antaa selkeä käsitys siitä, mitä ETA-hakemusta tehtäessä on tehtävä ja mitä tarvitaan.

Hakemuksen tekeminen edellyttää seuraavia vaatimuksia:

– Voimassa oleva Islannin passi (voimassa oleva tarkoittaa, että sen on oltava voimassa suunnitellun matkan ajankohtana).
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:

– Henkilötiedot – koko nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin tiedot – numero, myöntämispäivä ja myöntäjämaa.
– Työsuhdetiedot – työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan vierailun tarkoitus ja maassa oleskelun aikana käytettävä osoite.

ETA-hakijoita pyydetään myös ilmoittamaan tietoja kansallisuudesta (kuten kaksoiskansalaisuudesta), aiemmasta maahanmuuttohistoriasta, liittymisestä kiellettyihin ryhmiin nyt tai aiemmin sekä mahdollisesta rikoshistoriasta.

Tiedot tarkistetaan kansallisista ja kansainvälisistä tietokannoista, joita rajavartiolaitokset ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käyttävät. Matkustajalta, jonka katsotaan olevan kansallisen turvallisuuden kannalta vaarallinen, evätään ETA-lupa.

Miten hakemus käsitellään?

ETA-hakemus tehdään verkossa. Järjestelmää ei ole olemassa paperilla tai henkilökohtaisesti. Jokaiseen hakemukseen on liitettävä maksu, jota ei tarvitse palauttaa ja joka suoritetaan pankki- tai luottokortilla. Maksamatta jätetty hakemus mitätöidään ja jätetään käsittelemättä.

Käsittelyn odotetaan kestävän 48-72 tuntia, mutta on suositeltavaa tehdä hakemus hyvissä ajoin ennen odotettua matkustuspäivää. Jos ETA-viisumi evätään, matkustaja voi hakea viisumia, mutta sen myöntämisestä ei ole takeita.

Miten ETA vaikuttaa maahantuloprosessiin?

Kun Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus on hyväksytty, se annetaan matkustajalle digitaalisena lupana, joka on liitetty hänen passiinsa.

Kaikki hyväksytyt ETA-luvat tallennetaan maailmanlaajuisiin kehittyneisiin matkustajatietokantoihin. Näin kansainväliset matkanjärjestäjät voivat edelleen vastata siitä, että niiden matkustajilla on asianmukaiset matkustusasiakirjat ja -luvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista varten. Islantilaisilta matkustajilta, jotka eivät voi esittää voimassa olevaa ETA-lupaa, evätään pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle meneviin juniin, laivoihin ja lentokoneisiin.

Islannin kansalaisille myönnetty ETA-lupa ei takaa pääsyä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos rajavalvonta katsoo, ettei ketään voida päästää maahan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla, häneltä evätään maahantulo.

Mikä on ETA:n kattama ajanjakso?

ETA on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä. Poikkeuksena tästä on, jos passi, johon se on liitetty, päättyy ennen 180 päivän jakson päättymistä.

Islannista tai muusta 92 luetellusta maasta tuleva vierailija ei voi oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidempään kuin hänen nykyisen passinsa voimassaoloaika, riippumatta siitä, kuinka kauan ETA on voimassa.

Jos ETA:n voimassaolo päättyy vierailijan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessa, on haettava uutta ETA:ta. Islannin kansalaisille myönnettävän uuden Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjan voimassaoloaika on nyt kuusi kuukautta.

Voimassa olevan ETA-asiakirjan 180 päivän aikana Islannin kansalaiset voivat matkustaa Yhdistyneen kuningaskunnan neljään maahan, Englantiin, Skotlantiin, Walesiin ja Pohjois-Irlantiin, niin monta kertaa kuin he haluavat. Lupa antaa 180 päivää rajoittamatonta liikkumista Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen sisäpuolella. Huomaa, että sinun on edelleen esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus, jos matkustat Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan mantereelta.

Jos haluat lisätietoja Islannin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakuprosessista ja hakemisesta, voit tutustua usein kysytyt kysymykset -osioon.