Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn käyttöönotto Tšekin tasavallan kansalaisille

Vuodesta 2024 alkaen kaikkiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista suunnitteleviin henkilöihin sovelletaan uutta ETA-järjestelmää. ETA-hakemus on tehtävä ennen matkan aloittamista, ja järjestelmää sovelletaan yleisesti, myös niihin matkustajiin, jotka ovat tällä hetkellä oikeutettuja viisumivapauteen.

Tässä artikkelissa annetaan tietoa Tšekin kansalaisille, jotka haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siinä käsitellään sitä, miten ETA saattaa vaikuttaa heihin, sekä kaikkea tarvittavaa Tšekin tasavallan kansalaisten ETA-hakemusprosessista Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA?

Kanadan ETA- ja Yhdysvaltojen ESTA-järjestelmän tavoin myös Yhdistyneen kuningaskunnan äskettäin kehitetty ETA-ohjelma (Electronic Travel Authorisation) on tarkoitus ottaa täysimääräisesti käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätös johtui Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kansalaisuus- ja rajavalvontalakiin tehdyistä keskeisistä muutoksista.

Tämän hiljattain esitetyn lainsäädännön myötä kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan rajat digitalisoidaan täysin, ja ETA toimii digitaalisena lupana, jonka avulla vierailijat voivat päästä kaikkiin neljään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuuluvaan maahan: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti.

Vuodesta 2022 lähtien on tällä hetkellä yhteensä 92 maata, jotka eivät vaadi viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä ETA-kelpoisuusluettelo on saatavilla täällä, ja Tšekin tasavalta on mukana. Tšekin kansalaisia koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestely koskee kaikkia matkustajia syystä riippumatta. Tšekin kansalaisten ETA-matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kattaa työmatkat, opiskelun, sairaanhoidon, vierailut perheen tai ystävien luona ja yleisen matkailun.

ETA-aikaa sovelletaan kaikkiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuviin matkoihin ja saapumisiin. Tämä digitaalinen järjestelmä on käytössä kaikissa mahdollisissa maahantulosatamissa lentoasemista merisatamiin ja Eurostar-junasatamiin vuoteen 2024 mennessä.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Tšekin kansalaisiin?

Ennen ETA:n uudistamista ja käyttöönottoa Tšekin kansalaisten, jotka matkustivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailutarkoituksessa, ei tarvinnut hakea viisumia. Tšekin kansalaiset saivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa turistina enintään 6 kuukautta, mutta heidän oli täytettävä tavanomaiset vierailijoita koskevat vaatimukset.

Tällä hetkellä, ennen kuin uusi ETA-järjestelmä otetaan käyttöön, Tšekin kansalaiset voivat Euroopan unionin jäseninä vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhyillä matkoilla ilman viisumin hakemista. Vuodesta 2024 alkaen näin ei enää ole, sillä tšekkiläisten matkustajien on haettava ETA-paikkaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi Tšekin kansalaisille

Vaikka joitakin uuden ETA-järjestelmän yksityiskohtia ei ole vielä täysin viimeistelty, Tšekin kansalaisille on jo selvillä, mitä ETA-hakemuksen täyttäminen edellyttää.

Tšekkiläisten matkustajien hakuprosessi näyttää suunnilleen tältä, mutta siihen voi tulla muutoksia. Hakijoilla on oltava hallussaan tiettyjä tavaroita, ja heidän on pystyttävä esittämään seuraavat asiakirjat:

– voimassa oleva Tšekin tasavallan passi.
– Tuore passikuva digitaalisessa muodossa käytön helpottamiseksi.
– Henkilötiedot: täydellinen nimi, syntymäaika ja nykyinen asuinosoite.
– Passin numeroa, myöntämispäivää ja myöntäjämaata koskevat tiedot.
– Työsuhdetiedot, mukaan lukien työnantajan nimi, osoite ja yhteystiedot.
– Matkustustiedot, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan vierailun tarkoitus ja osoite, jota käytetään maassa oleskelun aikana.

Myös Tšekin tasavallasta tulevien ETA-hakijoiden on ilmoitettava tiettyjä tietoja menneisyydestään. Tämä sisältää kysymyksiä maahanmuuttohistoriasta, mahdollisesta liittymisestä kiellettyihin ryhmiin ja aiemmista rikosrekistereistä.

Henkilökohtaisiin kysymyksiin annetut vastaukset tarkistetaan sekä kansallisista että kansainvälisistä tietokannoista Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja rajavartiolaitoksen puolesta. Jos hakijan havaitaan olevan uhka Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle, hänen ETA-lupansa evätään.

Miten ETA-hakemus käsitellään?

Kun sähköinen hakemus on täytetty, hakijan on maksettava palautukseton maksu joko pankki- tai luottokortilla. Hakemuksia, jotka on tehty ilman mukana olevaa maksua, ei käsitellä.

Tavallinen käsittely kestää 48-72 tuntia, mutta ne, jotka haluavat nopeuttaa prosessia, voivat maksaa lisämaksun kolmannen osapuolen välittäjien kautta. Kaikille Tšekin kansalaisille, jotka haluavat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, suositellaan, että he täyttävät ETA-hakemuksensa hyvissä ajoin ennen lähtöä.

Miten ETA vaikuttaa Tšekin kansalaisten maahantuloprosessiin?

Kun ETA on hyväksytty, se myönnetään eräänlaisena digitaalisena lupana, joka liitetään matkustajan passiin. ETA-tiedot kirjataan Advanced Passenger Information -tietokantaan. Lento- tai matkanjärjestäjän vastuulla on myös varmistaa, että matkustajilla on voimassa oleva lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tšekkiläisiltä, jotka eivät pysty esittämään hyväksyttyä ETA-lupaa, voidaan evätä pääsy lentokoneeseen, junaan tai laivaan. Vaikka matkustajat pääsisivätkin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, rajaviranomaiset tarkistavat ETA-ajan uudelleen, ja maahantulo voidaan evätä vielä tässä vaiheessa. Ne, jotka etsivät lisätietoja Tšekin kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakuprosessista, voivat tutustua tähän usein kysyttyjä kysymyksiä käsittelevään osioon.

Minkä ajanjakson ETA kattaa?

Tšekin kansalaisille myönnettävä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistus on voimassa 180 päivää sen myöntämispäivästä alkaen, paitsi jos passin, johon se on liitetty, voimassaoloaika päättyy kyseisen ajanjakson kuluessa. Yksikään edellä mainituista 92 maasta, Tšekki mukaan luettuna, tuleva matkustaja ei saa oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa passinsa voimassaolon päättymispäivän jälkeen riippumatta siitä, kuinka kauan hänen ETA-aikaansa on jäljellä.

Jos ETA päättyy Yhdistyneen kuningaskunnan vierailun aikana, on tehtävä uusi hakemus, jotta oleskelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan jatkaa. Joissakin tapauksissa matkustajan on ehkä palattava Tšekkiin ja jätettävä uusi ETA-hakemus. On tärkeää huomata, että ETA-luvan voimassaoloaikana ei ole rajoitettu, kuinka monta kertaa Tšekin kansalainen voi poistua Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA myöntää kuuden kuukauden oleskeluluvan, joka mahdollistaa vapaan liikkuvuuden kaikissa neljässä Yhdistyneen kuningaskunnan maassa.