Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kyproksen kansalaisille: Kokonaisopas

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tulossa voimaan uusia matkustussääntöjä, jotka vaikuttavat Kyproksen kansalaisiin. Vuodesta 2024 alkaen Yhdistynyt kuningaskunta ottaa käyttöön ETA-järjestelmän. Tämä uusi matkustamista koskeva vaatimus tarkoittaa, että sellaisten maiden, kuten Kyproksen, vierailijoiden, jotka eivät tarvitse viisumia vieraillakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaista oleskelua varten, on nyt haettava lupaa ETA-luvan muodossa. Lue alla olevasta oppaasta, mitä uusi ETA merkitsee Kyproksen kansalaisille ja miten lupaa haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Kyproksen kansalaisille?

Yhdistynyt kuningaskunta ottaa uuden ETA-järjestelmänsä käyttöön vuonna 2024, ja se on parhaillaan kokeiluvaiheessa. ETA eli sähköinen matkustuslupa on uusi maahantulovaatimus, joka koskee viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvia vierailijoita. Sen avulla Yhdistynyt kuningaskunta voi seuloa matkustajat etukäteen avoimuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Järjestelmä on hyvin samankaltainen kuin eri puolilla maailmaa käytössä olevat järjestelmät, kuten Yhdysvaltojen ESTA (Electronic System for Travel Authorization) tai Kanadan eTA (Electronic Travel Authorisation). EU:lla ja siten myös Kyproksella on oma ESTA-järjestelmänsä (European Travel Information and Authorisation System), joka koskee EU:n ulkopuolisia viisumivapaita matkustajia.

Uusi ETA-järjestelmä otettiin käyttöön osana Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuus- ja rajavalvontalakia (Nationality and Borders Bill), jonka tarkoituksena on valvoa ja laskea maahanmuuttajien lukumäärää paremmin. Sen päätavoitteina on parantaa rajaturvallisuutta ja digitalisoida rajanylitys kokonaan. Kyproslaisten on nyt haettava ja saatava ETA-lupa ennen maahantuloa.

Uusi ETA-järjestelmä koskee yhteensä 92 kansallisuutta. Tämä koskee Kyprosta ja kaikkia muita EU-maita paitsi Irlannin tasavaltaa. Kyproslaiset voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-viisumivapaasti enintään 6 kuukautta kerrallaan. Viisumi tarvitaan niille, jotka aikovat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidempään, aloittaa työnteon, mennä naimisiin tai asettua aloilleen.

Miten uusi ETA-järjestelmä vaikuttaa Kyproksen kansalaisiin?

Kyproksen kansalaisten on nyt haettava ETA-lupaa ennen kuin he aikovat matkustaa. Aiemmin kyproslaiset saattoivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vapaasti passilla, mutta nyt heidän on täytettävä myös ETA-lupa. Maan lähdettyä EU:sta tämä ohjelma muuttaa vapautta, jolla kyproslaiset ovat aiemmin matkustaneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Vaikka ETA tarkoittaa, että kyproslaisten on nyt valmistauduttava matkaan etukäteen, heidän ei tarvitse hakea viisumia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi Kyproksen kansalaisille toimii käytännössä viisumivapautuksena, joka voidaan suorittaa nopeasti verkossa. Mitään fyysisiä papereita ei tarvitse toimittaa, eikä hakijan tarvitse käydä henkilökohtaisesti konsulaatissa tai viisumikeskuksessa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Kyproksen kansalaisille

ETA-hakemukseen sisältyviä yksityiskohtia, mukaan lukien kustannukset, ei ole vielä viimeistelty. Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut, mitkä kansalaisuudet, myös Kyproksen kansalaiset, ovat oikeutettuja ETA-lupaan. Myös vaatimusluettelo on julkaistu. Nämä yksityiskohdat voivat muuttua tulevaisuudessa ETAn kokeilun myötä.

Kyproksen kansalaisten on aluksi haettava ETA-lupaa verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen portaalin kautta. Verkkoprosessi on suunniteltu siten, että se kestää enintään 10 minuuttia. Hakijalta pyydetään/pyydetään prosessin aikana seuraavat tiedot:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt hyväksyttävä maa, Kypros mukaan lukien.
– Tuore digitaalinen passikokoinen valokuva.
– Henkilötiedot, mukaan lukien koko nimi (nimet), syntymäaika ja yhteystiedot.
– Hakijan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tekemien matkasuunnitelmien tarkoitus ja yksityiskohdat, päivämäärät mukaan lukien.
– Luotto- tai pankkikortti hakemusmaksun maksamista varten.

Kyproslaisten hakijoiden on myös täytettävä ilmoituslomake, jolla vahvistetaan, ettei heillä ole rikostaustaa, etteivät he ole syyllistyneet maahanmuuttorikoksiin eivätkä ole kuuluneet kiellettyyn ryhmään. Näihin kysymyksiin on vastattava totuudenmukaisesti, koska ne tarkistetaan. Jos hakijan todetaan olevan riski Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle, hänen hakemuksensa hylätään. Hakijoiden, joilla on rikostausta, on yleensä täytettävä ETA-viisumin sijasta tavanomainen viisumi.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Kyproksen kansalaisille

ETA toimitetaan, kun hakija on maksanut hakemusmaksun, jota ei palauteta. ETAn käsittely kestää 48-72 tuntia. Hakija saa vahvistussähköpostin, kun hänen ETA-lupansa on hyväksytty, ja vasta sen jälkeen hän voi saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Koska käsittelyaika voi olla jopa 72 tuntia, hakijoiden on syytä jättää hakemus hyvissä ajoin ennen aiottua matkustuspäivää. Koska ETA on nyt pakollinen edellytys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumiselle, hakijan vastuulla on hakea sitä viipymättä. Jos Kyproksen kansalaiset eivät täytä ETA-lomaketta tai odottavat sen käsittelyä saapuessaan, heiltä evätään pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Lentoliikenteen harjoittajien odotetaan myös tarkastavan lennolle nousevat matkustajat varmistaakseen, että heillä on voimassa oleva ETA ennen kuin he voivat lähteä.

Kyproslaiset matkustajat voivat hakea verkossa ETA-lupaa mistä tahansa muualta kuin Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tämä mahdollistaa erilaiset eurooppalaiset matkajärjestelyt. ETA on voimassa myös kaikissa Yhdistyneen kuningaskunnan maahantulosatamissa. Riippumatta siitä, miten hakija aikoo saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, voimassa oleva ETA-aika tarkistetaan matkustajan biometrisestä passista. Lentoasemat virtaviivaistavat tätä maahantulomenettelyä eGates-porttien avulla.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Kyproksen kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa kaikissa Yhdistyneen kuningaskunnan osavaltioissa, joten matkustaja voi vierailla Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa ilman ylimääräistä paperityötä. ETA on voimassa myös Britannian kruunun alaisiin maihin, kuten Mansaareen, Jerseyyn ja Guernseyyn, suuntautuvilla vierailuilla. EU:n jäseninä kyproslaiset saavat matkustaa vapaasti Irlannin tasavallassa, mutta Pohjois-Irlantiin tai Isoon-Britanniaan matkustaminen edellyttää ETA-todistusta. Kyprokselta matkustavia kehotetaan tutustumaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA FAQ-sivuun, josta saat lisätietoja.

Kyproslaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kyproksen kansalaisille myönnetään viisumivapaa pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ETA-viisumilla enintään 6 kuukaudeksi kerrallaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu noin 270 000 kyproslaista, ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Kyproksella on vahvat historialliset siteet. British Museumissa on Kyprokseen liittyviä muinaisia kreikkalaisia esineitä, ja eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa on runsaasti nähtävyyksiä, joihin voi tutustua. Suorat lennot Larnakasta ja Pafoksesta Lontooseen, Liverpooliin, Manchesteriin ja Bristoliin, joihin on runsaasti jatkoyhteyksiä, tarjoavat käteviä reittejä Kyproksen kansalaisille.