Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Monacan kansalaisille: Opas uuteen järjestelmään

Sisäministeriö on ilmoittanut, että ETA-järjestelmä vaikuttaa niihin, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 2023/2024 alkaen. Erityisesti matkustajien, jotka tällä hetkellä kuuluvat viisumivapausohjelman piiriin, on hankittava sähköinen matkustuslupa (ETA) ennen kuin he voivat saapua maahan. Tässä oppaassa on tietoa Monacan kansalaisille myönnettävän Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan saamista koskevista vaatimuksista ja menettelystä, mukaan lukien ohjeet kelpoisuusvaatimuksista, hakemuksen käsittelyajoista ja muista hyödyllisistä yksityiskohdista hakemuksen menestyksekästä tekemistä varten.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Monacanin kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkustuslupa on uusi digitaalinen matkustuslupa, joka liitetään matkustajien biometrisiin passeihin. Järjestelmä ei korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä viisumia, mutta se vaikuttaa sellaisten maiden, kuten Monacon, kansalaisiin, jotka ovat tällä hetkellä viisumivapaita. Kaikkien Monacon kansalaisten, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 2023 lopusta alkaen, on haettava ETA-lupaa. Järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin kaikilla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavilla monacolaisilla on oltava voimassa oleva ETA-todistus.

ETA-viisumin tärkein etu viisumiin verrattuna on se, että matkustajat voivat hakea sitä verkossa, minkä pitäisi nopeuttaa ja yksinkertaistaa prosessia. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmää vastaavia ohjelmia ovat Australian ETA ja Amerikan ESTA. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä mahdollistaa 92 maasta tulevien matkustajien pääsyn Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailua, liikematkoja, sairaanhoitoa ja perhetarkoituksia varten.

ETA-luvan haltijat voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta ja nauttia kaikesta, mitä maalla on tarjottavanaan, sen vilkkaista kaupungeista ja historiallisista kaupungeista luonnonkauniiseen maaseutuun. Niille matkustajille, jotka aikovat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työskentelyä varten, on kuitenkin tärkeää huomata, että viisumi on välttämätön. Työviisumi myönnetään yleensä tietyksi ajaksi, ja sen haltija voi tehdä palkkatyötä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Miten uusi järjestelmä vaikuttaa Monacan kansalaisiin?

Monacoa pidetään kehittyneenä maana, jolla on tiukat maahanmuuttosäännöt ja -politiikka. Monacon passi on tällä hetkellä maailman passeista sijalla 15. Monacon kansalaiset voivat matkustaa 177 maahan ilman viisumia. Vuonna 1995 voimaan tulleella Schengenin sopimuksella poistettiin passit ja sisärajatarkastukset 26 Euroopan maan väliltä. Tämä tekee matkustamisesta Monacon naapurimaihin paljon helpompaa Monacon kansalaisille, sillä he eivät tarvitse viisumia matkustaakseen Schengen-alueella.

Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengen-alueeseen, mutta siellä on käytössä viisumivapausohjelma, jonka ansiosta Monacon kansalaiset voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Kun Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kuitenkin lakkauttaa viisumivapausohjelman ja korvaa sen ETA-järjestelmällä, kaikki tämä muuttuu. Monacon kansalaisten on haettava ETA-lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lähtöä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan hakeminen Monacan kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan viisumin hakeminen voi olla pitkä ja työläs prosessi. On täytettävä useita erilaisia hakemuksia, ja lisäksi on toimitettava useita tositteita. Monissa tapauksissa hakijan on myös osallistuttava haastatteluun. Koko prosessi voi kestää useita viikkoja, ja päätöstä odotetaan usein pitkään. Tämä voi olla turhauttavaa niille, jotka yrittävät matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työn tai sairaanhoidon vuoksi.

Onneksi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Monacon kansalaisille on paljon yksinkertaisempi prosessi kuin viisumin hakeminen. Hakijoiden on ensin täytettävä verkkolomake, johon he antavat henkilökohtaiset tietonsa. Sitten heidän on lähetettävä lomake hyväksyttäväksi. Koko prosessi voidaan suorittaa muutamassa minuutissa, eikä sinun tarvitse toimittaa laajoja asiakirjoja tai käydä haastattelussa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus

Voidakseen saada Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-ohjelman hakijan on oltava kotoisin jostakin 92 maasta, jotka on lueteltu ETA-maita koskevassa luettelossa. On joitakin poikkeuksia sen suhteen, kenen on haettava ETA-hakemusta. ETA-vapaita henkilöitä ovat muun muassa Britannian passin haltijat, Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset, Britannian alamaiset, Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset ja Irlannin passin haltijat.

Irlannin passinhaltijoita koskeva poikkeus johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin yhteisestä matkustusalueesta tehdystä sopimuksesta. Sopimuksen ansiosta molempien maiden kansalaiset voivat matkustaa, opiskella, asua ja työskennellä vapaasti kummassakin maassa ilman viisumia. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista täältä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

Monacan-matkustajilla on oltava voimassa oleva sähköinen passi, jotta he voivat hakea Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa. Jos heillä ei ole voimassa olevaa passia, heidän on hankittava sellainen paikalliselta viranomaiselta. Heidän olisi myös varmistettava, että heidän passinsa on voimassa vielä vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi hakijan on osoitettava, että hän aikoo oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta.

Heidän oleskelunsa on oltava liike-, matkailu- tai kauttakulkutarkoituksessa. Hakijoita ei myöskään saa pitää uhkana yleiselle turvallisuudelle tai kansalliselle turvallisuudelle. Henkilöt, jotka ovat aiemmin rikkoneet maahanmuuttopolitiikkaa missä tahansa maassa, voivat olla kelpaamattomia ETA-ohjelmaan. Lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimuksista saat täältä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus

Hakijoilla on oltava useita vaatimuksia ennen hakuprosessin aloittamista. Näihin vaatimuksiin kuuluvat:

Henkilökohtaiset tiedot

Monacolaisten on annettava joitakin henkilökohtaisia tietoja, kuten koko nimi, syntymäaika ja sukupuoli. Heidän on myös annettava passinsa tiedot, kuten passin numero, myöntämispäivä ja voimassaoloaika. Lopuksi hakijoiden on annettava yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Työn tiedot

Hakijoiden on myös annettava joitakin työtietoja, kuten työnantajan nimi ja sähköpostiosoite. Jos hakija on itsenäinen ammatinharjoittaja, hänen on annettava vastaavat tiedot yrityksestään.

Tukikelpoisuuskysymykset

Hakijoille esitetään joukko kysymyksiä, joiden avulla määritetään heidän kelpoisuutensa Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemukseen. Heiltä kysytään esimerkiksi, onko heillä rikostuomioita, terrorismiin liittyviä syytteitä, huumausaineiden hallussapitoa ja käyttöä tai onko heiltä koskaan evätty pääsy Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hakijoiden on vastattava näihin kysymyksiin totuudenmukaisesti; jos hakemus hylätään sen vuoksi, että hakija on antanut vääriä tietoja itsestään, häneltä voidaan kieltää Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen tekeminen tulevaisuudessa.

Maksu

Hakulomakkeen täyttämisen jälkeen hakijan on maksettava hakemusmaksu luotto- tai pankkikortilla. Hakemusmaksua ei ole vielä täsmennetty. Kun maksu on käsitelty, hakemus katsotaan täydelliseksi ja se siirtyy käsittelyjonoon.

Käsittelyaika

Hakemukset käsitellään yleensä muutamassa päivässä, mutta käsittelyajat voivat kuitenkin vaihdella vuodenajasta ja Yhdistyneen kuningaskunnan viisumi- ja maahanmuuttoviraston työmäärästä riippuen. Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi aina hakea viisumia, jos hän on oikeutettu siihen. Lisätietoa Monacan kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matkasta saat FAQ-sivulta.