Täydellinen opas Liettuan kansalaisten ETA-järjestelyihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneen kuningaskunnan odotetaan panevan uuden ETA-ohjelmansa täytäntöön ennen vuotta 2024. Liettuan kansalaiset kuuluvat niihin, joita uusi järjestelmä koskee, sillä sen on tarkoitus korvata nykyinen viisumivapausjärjestelmä. Tässä oppaassa kerrotaan kaikki, mitä liettualaisten matkustajien on tiedettävä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista, mukaan lukien uuden ETA-paikan hakeminen.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Liettuan kansalaisille?

ETA eli sähköinen matkustuslupa on uusi ohjelma, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ottanut käyttöön. Se on osa hallituksen suunnitelmaa digitalisoida Yhdistyneen kuningaskunnan rajat kokonaan, ja se perustuu Kanadan ja Yhdysvaltojen kaltaisissa maissa jo käytössä oleviin ohjelmiin.

Kun ETA on käytössä, hallitus voi valvoa paremmin, ketkä saapuvat maahan, ja sillä on paremmat valmiudet tunnistaa mahdolliset turvallisuusriskit. ETA on matkustuslupa, joka antaa matkustajille luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se ei ole viisumi. Hakemusprosessi on paljon yksinkertaisempi kuin viisumihakemus, ja se voidaan täyttää kokonaan verkossa.

Miten ETA vaikuttaa liettualaisiin matkustajiin?

Liettua on Euroopan unionin jäsen. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tavoin se on mukana niiden 92 maan luettelossa, joilla on viisumivapausjärjestelyt Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Näin ollen Liettuan kansalaisten ei tarvitse täyttää mitään lomakkeita tai paperitöitä ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Tämä muuttuu uudessa järjestelmässä. Liettualaiset eivät edelleenkään tarvitse viisumia ennen matkustamista, mutta heidän on haettava ETA-lupaa.

Liettualaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan monista eri syistä. Näitä voivat olla:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Liettuan kansalaisille myönnettävä ETA-lupa antaa luvan matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mistä tahansa edellä mainituista syistä. Kaikkien vierailijoiden on täytettävä yksi ainoa hakemuslomake riippumatta siitä, miksi he matkustavat. ETA antaa matkustajille luvan oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään kuusi kuukautta.

Jotkut liettualaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan nykyisen järjestelmän mukaisesti. Tämä ei muutu. Ihmiset, jotka haluavat asettua pysyvästi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, oleskella siellä yli kuusi kuukautta tai työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tarvitsevat viisumin. Viisuminhakuprosessi ei muutu ETA-ohjelman käyttöönoton myötä, sillä viisumijärjestelmä pysyy täysin erillään uudesta järjestelmästä. Monet liettualaiset nuoret tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työskentelemään au pairina. Tämä edellyttää viisumia, ja on olemassa erityisiä viisumiluokkia, jotka on suunniteltu erityisesti EU:sta tuleville au pairille.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Liettuan kansalaisille

ETA-hakemuslomake on saatavilla verkossa. Koska ETA-järjestelmä on suunniteltu täysin digitaaliseksi, paperisia vaihtoehtoja ei ole.

Liettualaisten olisi ennen matkasuunnitelmiensa tekemistä tutustuttava ETA-vaatimusten luetteloon. ETA-hakemuksen täyttäminen edellyttää muun muassa seuraavaa:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – nämä sisältävät erilaisia tietoja, kuten syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– ETA-hakemusmaksun maksaminen.
– Aiempien rikosrekisteritietojen, maahanmuuttorikosten tai (entisen tai nykyisen) kielletyn ryhmän tai järjestön jäsenyyden paljastaminen.

Luettelon viimeinen kohta on ratkaisevan tärkeä ETAn turvallisuuskomponentin kannalta. Yksi ETA-järjestelmän tavoitteista on helpottaa hallituksen mahdollisuuksia merkitä mahdolliset riskit. Matkustajien, joiden katsotaan aiheuttavan uhkaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle, hakemus hylätään.

Nämä tiedot voivat muuttua. ETA-järjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön, ja joitakin yksityiskohtia saatetaan muuttaa, kun ohjelma valmistuu. Tällä hetkellä meillä ei esimerkiksi ole lopullista tietoa siitä, kuinka paljon ETA-hakemusmaksu maksaa. Tällä hetkellä julkaistut tiedot antavat kuitenkin hyvän yleiskuvan siitä, mitä matkustajat voivat odottaa uudelta ETA-järjestelmältä.

Liettuan kansalaisten Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemuksen käsittely

Liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan hyväksytyn ETA:n kuljetusehdoksi. Tämä on yleistä vastaavissa ohjelmissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joten se otetaan todennäköisesti käyttöön myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen vuoksi matkustajien olisi aloitettava hakemuksensa hyvissä ajoin. Jos heillä ei ole Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-todistusta Liettuan kansalaisille lähtölentokentän portilla, he eivät välttämättä pääse matkustamaan.

ETA-hakemuksen käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia. Ennen käsittelyajan alkamista hakijan on täytettävä lomake kokonaisuudessaan ja maksettava hakemusmaksu. Tätä ei palauteta.

ETA-hakemuksen hylkääminen voi johtua useista syistä. Jos hakemus hylätään, hakija voi valittaa päätöksestä. Jos myös valitus hylätään, hakija voi hakea sen sijaan viisumia. Tämä vie paljon enemmän aikaa kuin ETA-hakemuksen tekeminen, ja hakemusprosessi on monimutkaisempi.

Liettuan kansalaisten matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa

Matkustajien on esitettävä hyväksytty ETA-lentoaikansa ensin lähtöpaikassaan. Useimmat liettualaiset valitsevat lentämisen, ja Vilnasta on suoria lentoyhteyksiä useille eri lentoasemille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jotkut saattavat kuitenkin kulkea myös Ison-Britannian ja Ranskan yhdistävän Kanaalitunnelin kautta tai saapua maahan laivalla. Riippumatta siitä, miten matkustajat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, heidän on esitettävä ETA-todistus.

Saapuessaan matkustajien on jälleen kerran esitettävä ETA-tietonsa, kun he kulkevat Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastuksen läpi.

Hyväksytyllä ETA-luvalla matkustajat voivat saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole sisärajatarkastuksia. Tämä tarkoittaa, että matkustajat voivat liikkua vapaasti Englannin, Skotlannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin välillä.

Liettualaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Liettualaiset muuttivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan laajamittaisesti sen jälkeen, kun Liettua liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on nyt eronnut EU:sta, suuri liettualaisyhteisö on edelleen olemassa. Siellä asuu yli 150 000 liettualaista, joista suurin osa asuu Lontoossa. Monet liettualaiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vierailemaan sinne asettuneiden ystävien ja perheenjäsenten luona. Toiset tulevat opiskelemaan tai nauttimaan lomasta.