Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Palauan kansalaisille: Palauan kansalaiset: Matkustajan opas

Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen viisumivapausohjelma lakkautetaan pian, ja se korvataan uudella ETA-järjestelmällä vuoteen 2024 mennessä. Tämä vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustaviin palaualaisiin. Tässä oppaassa kerrotaan, miten uusi järjestelmä toimii, mitä siltä voi odottaa ja miten matkustajat voivat hakea ETA-lupaa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-matka Palauan kansalaisille?

ETA eli sähköinen matkustuslupa on Britannian hallituksen uusi aloite. Se on osa laajempaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on digitalisoida maan rajat. ETA perustuu järjestelmiin, jotka on otettu käyttöön viime vuosina muissa maissa, kuten ESTA Yhdysvalloissa ja ETA Kanadassa. Sillä on kaksi tarkoitusta: se antaa hallitukselle paremman valvonnan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuvista henkilöistä, jolloin heitä voidaan valvoa tehokkaammin, ja se helpottaa mahdollisten turvallisuusriskien tunnistamista.

ETA on suunniteltu korvaamaan Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausjärjestelmä. Matkustajat, jotka tarvitsevat viisumin tällä hetkellä, tarvitsevat sen edelleen, kun ETA otetaan käyttöön, mutta tämä koskee myös niitä, jotka voivat tällä hetkellä päästä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. ETA ei ole viisumi – se antaa matkustajille luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja oleskella siellä enintään kuusi kuukautta.

Miten ETA vaikuttaa palaualaisiin matkustajiin?

Palau löytyy niiden 92 maan luettelosta, joiden kansalaiset voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Muiden tässä luettelossa mainittujen maiden matkustajien tavoin palaualaisten ei tarvitse tällä hetkellä täyttää mitään paperitöitä päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan he tarvitsevat vain voimassa olevan passin. Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön, tämä muuttuu, sillä heidän on haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa Palauan kansalaisille.

On monia eri syitä, miksi palaualaiset haluavat matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailut ystävien ja perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Vaikka palaualaisilla voi olla erilaisia syitä vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, heidän kaikkien on käytävä läpi sama ETA-hakemusprosessi. On vain yksi ETA-arviointi, joten prosessi ei muutu sen mukaan, mikä on henkilön vierailun tarkoitus. Kaikkien palaualaisten matkustajien, jotka aikovat viettää Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle kuusi kuukautta ja jotka eivät aio työskennellä maassa, on haettava ETA-lupaa.

Jotkut palaualaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä hetkellä viisumin tarvitsevat ne, jotka haluavat asua Yhdistyneessä kuningaskunnassa pysyvästi, työskennellä siellä (vaikka vain tilapäisesti) tai viettää siellä yli kuusi kuukautta. Tämä ei muutu, kun uusi ohjelma otetaan käyttöön. Yhdistyneen kuningaskunnan viisumihakemusjärjestelmä on täysin erillään ETA:sta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Palauan kansalaisille

Matkustajien on täytettävä ETA-hakemuslomake verkossa. Heidän on myös oltava valmiita maksamaan hakemusmaksu verkossa pankki- tai luottokortilla. Koska järjestelmä on täysin digitaalinen, matkustajille ei tarjota paperisia vaihtoehtoja.

Luettelo ETA:n vaatimuksista on tällä hetkellä nähtävissä. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että nämä tiedot voivat muuttua. Järjestelmää ei ole vielä täysin viimeistelty, ja jotkin yksityiskohdat ovat vielä epäselviä. Esimerkiksi ETA-hakemusmaksun hinta on vielä julkistamatta. Julkaistuun vaatimusluetteloon kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se antaa matkustajille käsityksen siitä, mitä heidän on ilmoitettava hakemuslomakkeessa. Vaatimuksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, joka on peräisin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot – tähän sisältyvät erilaiset tiedot, kuten syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Luotto- tai pankkikortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriotteet, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Yksi ETA-järjestelmän keskeisistä tavoitteista on Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuden parantaminen. Tästä syystä matkustajien on paljastettava arkaluonteisia tietoja menneisyydestään. ETA-hakemukset hylätään, jos hakijan katsotaan olevan uhka maan turvallisuudelle.

Palauttamaton maksu on maksettava, ja lomake on täytettävä kokonaisuudessaan, ennen kuin ETA-hakemus voidaan käsitellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Palauan kansalaisille

Liikenteenharjoittajien odotetaan asettavan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-tiedon kuljetusehdoksi. Tästä on jo ennakkotapauksia muissa maissa toteutetuissa vastaavissa ohjelmissa. Tämän vuoksi matkustajien olisi varmistettava, että he hakevat ETA-paikkaa riittävän ajoissa ennen matkustuspäivää. Matkustajilta, jotka eivät pysty esittämään Yhdistyneessä kuningaskunnassa hyväksyttyä ETA-lentoa Palauan kansalaisille, voidaan evätä pääsy lennolle, kun he saapuvat lähtölentoaseman portille.

ETA-hakemuksen käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia ennen kuin se hyväksytään tai hylätään. Jos se hyväksytään, matkustajan on oltava valmis näyttämään ETA-lentoaikansa lähtölentokentällä ja uudelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan.

Jos ETA-hakemus hylätään, matkustajilla on muutamia vaihtoehtoja. He voivat halutessaan valittaa hylkäämisestä. Vaikka muutoksenhaku ei onnistuisi, matkustaja voi silti yrittää hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista varten. Heidän olisi pidettävä mielessä, että tämä on pidempi ja paljon monimutkaisempi prosessi kuin ETA-hakemus.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Palauan kansalaisille

Kun palaualainen on saanut ETA-luvan, hän voi vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. Palauan kansalaiset eivät kuitenkaan voi työskennellä maassa ollessaan, mutta he voivat ilmoittautua lyhyille opintojaksoille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota: Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Näiden neljän valtion välillä ei ole rajavalvontaa, joten Palauan kansalainen, jolla on ETA-lupa, voi liikkua vapaasti. Irlannin tasavalta on kuitenkin itsenäinen maa, eikä Yhdistyneen kuningaskunnan ETA ole siellä voimassa.

Koska Palau on niin kaukana Euroopasta, monet palavalaiset valitsevat matkansa osana vierailun muihin Euroopan maihin. Tällöin heidän on tutkittava eri maiden maahantulovaatimuksia ennen matkan aloittamista. Yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu Schengenin yhteiseen matkustusalueeseen eikä Euroopan unioniin. ETA on voimassa vain Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapumista varten, eikä sillä ole oikeudellista merkitystä muualla Euroopassa. Palauan matkustajien on syytä olla tietoisia siitä, että Euroopan unioni on parhaillaan ottamassa käyttöön omaa uutta matkustuslupajärjestelmäänsä, jota kutsutaan ETIAS-ohjelmaksi.