Mitä vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan uudella ETA-järjestelyllä on Italian kansalaisiin?

Italialaiset, jotka aikovat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2024, tarvitsevat uuden maahantuloluvan rajojen ylittämistä varten. Ennen Brexitiä tehtyjä eurooppalaisia sopimuksia sovelletaan edelleen italialaisiin, eivätkä he tarvitse viisumia voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ETA-järjestelmän käyttöönoton myötä matkustajat tarvitsevat kuitenkin luvan ennen kuin he voivat nousta lentokoneeseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tässä on kattava opas Italian kansalaisten uudesta Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vientiluvasta, mukaan lukien vaatimukset ja hakuprosessi sen käyttöönoton aikana:

Mikä on uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Italian kansalaisille?

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo ottaa käyttöön uuden rajavalvontajärjestelmän, jossa rekisteröidään maasta lähtevien ja maahan saapuvien ihmisten määrä. Sähköinen matkustuslupa (ETA ) on digitaalinen järjestelmä, jonka avulla Italiasta tulevat vierailijat voivat hakea lupaa ennen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustamista. Uusi järjestelmä muistuttaa Yhdysvaltojen digitaalista viisumijärjestelmää, ja sen avulla viranomaiset voivat tehdä turvatarkastuksia ennen vierailijoiden saapumista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö uskoo, että ohjelma tulee voimaan vuonna 2024, ja sen odotetaan käsittelevän vuosittain yli 30 miljoonaa hakemusta. Yhdistyneen kuningaskunnan uutta ETA-järjestelyä sovelletaan vain maihin, joilla on viisumisopimus Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tällä hetkellä esimerkiksi Italian kansalaiset eivät tarvitse viisumia lyhytaikaista vierailua varten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei voi seurata Italian kansalaisia, jotka saapuvat maahan tai lähtevät maasta.

ETA-järjestelmän ensisijainen tehtävä on tiukentaa rajavalvontaa. ETAn avulla rajaviranomaiset voivat laskea maahan saapuvien tai maasta lähtevien Italian kansalaisten määrän. On myös helpompaa tarkistaa, ettei Italiaan kohdistu turvallisuusuhkia, ennen kuin matkustaja lähtee Italiasta. ETA-hakemuksen yhteydessä annettujen tietojen perusteella Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset voivat määrittää, aiheuttaako vierailija turvallisuusriskin Yhdistyneelle kuningaskunnalle tai onko hänellä aiempia maahanmuuttoasioita.

Sen lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä estää turvallisuusriskinä pidettyjä matkustajia, se antaa italialaisille mahdollisuuden suunnitella matkansa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen sijaan, että heidät käännytettäisiin takaisin rajalla. Matkustajat hakevat ETA-lupaa ennen lentokentälle saapumista, ja heille vakuutetaan, että heille myönnetään pääsy maahan. Liikenteenharjoittajille taataan myös, että matkustajat saavat luvan päästä maahan sen sijaan, että heidät käännytettäisiin takaisin rajalla.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteuttaa ETA:n kansalaisuus- ja rajavalvontalain avulla. Lakiehdotuksessa luodaan perusta ETA-järjestelmän täytäntöönpanolle, mukaan lukien ETA-järjestelmän vaatimukset, hakuprosessi ja voimassaolo. Siinä esitetään myös perusteet ETA:n epäämiselle tai peruuttamiselle.

Mitkä ovat ETAn vaikutukset Italian kansalaisiin?

Italialaisten uusi Yhdistyneen kuningaskunnan ETA vaikuttaa rajanylitysvaatimuksiin. Esimerkiksi Italian kansalaiset ovat viisumivapaita maita, eivätkä he tarvitse mitään asiakirjoja Yhdistyneen kuningaskunnan rajojen ylittämiseen tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella sijaitsevien maiden läpi matkustamiseen. ETA:n käyttöönoton myötä Italian kansalaiset tarvitsevat kuitenkin uuden luvan päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Lentoliikenteen harjoittaja tarkistaa Italian kansalaisten yksilölliset matkustusluvat ennen matkaa sakkomaksujen välttämiseksi.

ETA:n ansiosta italialaiset voivat matkustaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaisesti matkailijoina. Esimerkiksi vierailijat voivat oleskella Britannian alueella kuusi kuukautta ETAn avulla. Tämä tarkoittaa, että matkustajat voivat käyttää ETA:ta matkailu- ja liikematkailutarkoituksiin, koska matkat ovat lyhytaikaisia. Italialaiset voivat myös käyttää ETA-lupaa matkustaakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lääketieteellisiin hoitoihin tai opiskellakseen lyhytaikaisesti brittiläisissä oppilaitoksissa. Vaikka ETA-luvan haltijat voivat vierailla ystävien ja perheenjäsenten luona, he eivät voi työskennellä tai harjoittaa tuloja tuottavaa toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman tarvittavaa viisumia ja työlupaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi Italian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus täytetään verkossa, eikä matkustajien tarvitse käydä Britannian konsulaatissa tai suurlähetystössä saadakseen matkustusluvan. Ennen kuin vierailija aloittaa hakuprosessin, hänen on oltava valmis antamaan seuraavat tiedot:

– Henkilökohtaiset tiedot: Matkustajan on ilmoitettava nimensä ja muut henkilötietonsa. Yhden nimen omaavien vierailijoiden on käytettävä merkkejä LNU ”Last Name Unknown” (Sukunimi tuntematon) tai FNU ”First Name Unknown” (Etunimi tuntematon), koska etu- ja sukunimi ovat pakollisia. On myös tärkeää ilmoittaa syntymäaika ja sukupuoli.
– Passi: Biometrinen passi: Biometrisessä passissa on oltava tiedot hakijan kansalaisuusmaasta, myöntämispäivästä, voimassaolon päättymispäivästä, passin numerosta ja muista kansalaisuuksista. Vierailijan on matkustettava hakemuksessa käytetyn passin kanssa, sillä ETA-matka on liitetty passin numeroon, eikä eri passin numero käy.
– Yhteystiedot: Matkustajan on ilmoitettava kotiosoitteensa, postinumeronsa, asuinpaikkakuntansa ja -maansa. Lisäksi on ilmoitettava voimassa oleva sähköpostiosoite, jotta hakijaan voidaan ottaa yhteyttä ETA-hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Joskus tarvitaan puhelin- tai matkapuhelinnumero.
– Matkustustiedot: Matkustajan on annettava matkatiedot, mukaan lukien matkan tarkoitus ja asuinpaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hotellissa yöpyvien matkailijoiden on ilmoitettava hotellin varaustiedot, kun taas eri kaupungeissa vierailevien matkailijoiden on ilmoitettava matkasuunnitelmansa.
– Kelpoisuuskysymykset: Kelpoisuuskysymykset, joihin matkustaja todennäköisesti törmää, liittyvät maahanmuuttokysymyksiin, kuten raja- tai viisumikieltoihin, rikoshistoriaan, huumausaineiden hallussapitoon tai käyttöhistoriaan sekä terrorismiin liittyviin toimiin tai syytteisiin. Matkustajien on myös vastattava terveyteen liittyviin kysymyksiin, kuten rokotuksiin, olemassa oleviin infektioihin ja rokotuksiin.
– Pankki-/luottokortin tiedot: Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupahakemuksen käsittelyä varten verkossa on ilmoitettava maksutavat. Maksun suorittamisen jälkeen hakemus voidaan hyväksyä ja käsitellä.

ETA-hakemuksen täyttäminen kestää 10-15 minuuttia, mutta käsittely kestää 48-72 tuntia. Kun hakemus on hyväksytty, matkustaja saa vahvistussähköpostin. Hakijoiden on siis tehtävä hakemus useita päiviä ennen matkaa, jotta vältetään käsittelyajasta johtuvat viivästykset. Italian kansalaisten ei tarvitse tulostaa vahvistussähköpostia. Kun hakemuksessa käytetty passin numero skannataan, se näyttää hyväksytyn ETA-ajan rajalla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n edut Italian kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan uuden ETA: n on tarkoitus hyödyttää italialaisia ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta. ETA mahdollistaa esimerkiksi nopeamman tarkastuksen ja käsittelyn Yhdistyneen kuningaskunnan rajoilla. Kun kaikilla matkustajilla on ennakkotietoja, Yhdistyneen kuningaskunnan rajavalvonnalla on paremmat valmiudet torjua rikoksia ja tehdä Yhdistyneestä kuningaskunnasta turvallinen ulkomaalaisille ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille. Koska ETA-järjestelmä on automatisoitu, rajatarkastukset nopeutuvat italialaisten osalta. Rajaviranomainen tarkastaa vierailijan tiedot ennen ETA-luvan myöntämistä. Rajalla viranomaiset tarkastavat vain ETA-asiakirjan voimassaolon sen sijaan, että ne tarkastaisivat muut riskit.

Uuden ETA-järjestelmän ansiosta italialaiset voivat hakea matkustuslupaa mistä tahansa maasta ympäri maailmaa sen sijaan, että he kävisivät Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystössä Italiassa. Käsittelyaika on myös lyhyt, ja vierailijat voivat suunnitella matkasuunnitelmansa. Lisätietoja italialaiset matkustajat voivat lukea UK ETA FAQ -osiosta.