Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Portugalin kansalaisille: Portugali: Täydellinen opas

Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö ilmoitti hiljattain ottavansa käyttöön ETA-järjestelmän (Electronic Travel Authorisation) kaikille viisumivapaille vierailijoille. Isoon-Britanniaan matkustavat Portugalin kansalaiset tarvitsevat sähköisen matkustusluvan, jonka voi hankkia verkossa. Lue kaikki Portugalin kansalaisille myönnettävästä ETA-vientiluvasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kelpoisuusvaatimuksista, hakemusmaksuista ja käsittelyajoista siihen, mitä asiakirjoja tarvitaan ja miten ETA-vientilupa vaikuttaa matkustajan matkaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Portugalin kansalaisille?

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-järjestelmä on sähköinen matkustuslupajärjestelmä, jonka on määrä tulla pakolliseksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Järjestelmän mukaan kaikkien viisumivapaiden matkustajien on haettava sähköistä matkustuslupaa ennen lyhytaikaista vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA on tarkoitettu vierailijoille, jotka haluavat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa liike-, huvi- tai kauttakulkutarkoituksessa. On tärkeää huomata, että tätä järjestelmää sovelletaan vain niiden maiden kansalaisiin, joiden kansalaiset ovat tällä hetkellä vapautettuja viisumipakosta matkustaessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten Portugali.

Kun se tulee täysimääräisesti voimaan, kaikkien Portugalin kansalaisten, jotka suunnittelevat lyhyttä vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on haettava ETA-lupaa ennen matkaa. Hyvä uutinen on, että prosessin odotetaan olevan nopea ja suhteellisen helppo. Hakemusprosessi voidaan suorittaa kokonaan verkossa, ja sen odotetaan vievän vain muutaman minuutin. Hakijoiden on annettava perustiedot ja vastattava joihinkin turvakysymyksiin. Kaikki hakemukset tarkistetaan tarkkailulistoilta ja muista asiaankuuluvista tietokannoista ennen niiden hyväksymistä tai hylkäämistä.

Kun ETA on hyväksytty, se liitetään sähköisesti hakijan passiin, ja se on voimassa enintään kuusi kuukautta (180 päivää) myöntämispäivästä. On kuitenkin huomattava, että Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämä ETA-lupa ei takaa maahantuloa, vaan maahanmuuttoviranomaiset voivat edelleen vaatia lisäasiakirjoja, kun matkustajat saapuvat maahantulosatamaan.

Lisäksi ETA-luvan saaneiden on täytettävä tietyt vaatimukset päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja heillä on oltava oleskelunsa aikana käytettävissään riittävät varat, jotta he voivat elättää itsensä taloudellisesti. Lisäksi hakijan on todistettava, että hänellä on pätevä syy vierailulleen, kuten vapaa-aikaan tai liike-elämään liittyvä toiminta, tai että hän on matkalla Yhdistyneen kuningaskunnan kautta matkalla muualle. ETA-ohjelman tavoitteena on tehdä viisumivapaiden maiden, kuten Portugalin, kansalaisten maahantulo Yhdistyneeseen kuningaskuntaan entistä helpommaksi ilman ylimääräistä paperityötä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-kelpoisuus

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-menettely on paljon helpompi ja yksinkertaisempi prosessi kuin viisumin hakeminen, sillä se edellyttää vain perusasiakirjoja ja se käsitellään paljon nopeammin. Jotta hakija voi saada ETA-luvan, hänen on oltava kotoisin jostakin 92 maasta, jotka täyttävät vaatimukset. Portugali on tällä listalla, johon kuuluu myös muita kohteita, kuten Bahama, Malediivit, Italia, Espanja, Ranska ja Saksa. ETA antaa portugalilaisille matkustajille liikkumisvapauden kaikkialla Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa, kunhan heidän vierailunsa on sallitun oleskelun pituinen.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-vaatimukset

Portugalin kansalaiset eivät ole automaattisesti oikeutettuja Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupaan. Jotta ne voivat saada tukea, niiden on täytettävä tietyt erityisvaatimukset. Näihin kuuluvat:

Biometrinen passi

Tämäntyyppinen passi on perinteisiä passeja turvallisempi, sillä se kerää haltijan henkilötietoja, kuten sormenjälkiä, kasvonpiirteitä ja iirisskannauksia. Näiden biometristen tietojen kerääminen auttaa varmistamaan, että passi voidaan todentaa tarkemmin, mikä auttaa vähentämään identiteettipetoksia. Portugalin kansalaisten, joilla on perinteinen passi, on ensin hankittava biometrinen passi, jotta he voivat osallistua Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessiin.

Lyhytaikainen vierailu

Biometrisen passin lisäksi ETA-hakemuksen yhteydessä on osoitettava aikomus oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle 180 päivää. Matkustajien on tärkeää pitää mielessä, että 180 päivää alkaa ETA-asiakirjan myöntämisestä eikä maahantulosta, joten heidän on suunniteltava matkansa sen mukaisesti. Jos matkustajat ylittävät ETA-luvan mukaisen oleskelunsa, he voivat joutua maksamaan sakkoja tai heidät voidaan jopa karkottaa riippuen esimerkiksi siitä, kuinka kauan he ovat olleet maassa ilman lupaa.

Rikosrekisteri

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus edellyttää myös, että hakijoilla ei saa olla rikosrekisteriä ennen maahan saapumista. Esimerkkejä rikollisesta toiminnasta ovat muun muassa seuraavat: väkivaltarikokset, terrorismi, petokset ja ihmiskauppa. Kaikki nämä rikolliset toimet voivat johtaa vakaviin oikeudellisiin seuraamuksiin, jos niihin syyllistyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vaatimus, jonka mukaan hakijoilla ei saa olla rikosrekisteriä ennen maahantuloa, auttaa varmistamaan, että vierailijat noudattavat paikallisia lakeja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ollessaan. Lisäksi se auttaa suojelemaan viattomia kansalaisia mahdollisilta vahingoilta, jos rikostaustainen henkilö saapuu maahan.

Maahanmuuttorikkomukset

Hakijat eivät saa koskaan aiemmin rikkoa Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttolakeja, eikä heiltä ole aiemmin evätty maahantuloa muihin maihin tällaisten rikkomusten vuoksi. Maahanmuuttorikkomuksiin voi kuulua viisumin voimassaolon pidentäminen ilman uusimista tai muita asiaan liittyviä rikkomuksia, kuten laittomasti työskentely turistiviisumilla.

On erittäin tärkeää, että hakijat, joilta on aiemmin evätty maahantulo maahanmuuttolakien rikkomisen vuoksi, ilmoittavat nämä tiedot. Näin heidän hakemuksensa voidaan arvioida asianmukaisesti – ja tarvittaessa hylätä – pelkästään näiden tietojen perusteella sen sijaan, että he joutuisivat vaaraan tulla karkotetuiksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saapuessaan hakemuksissaan esitettyjen väärien väitteiden vuoksi. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin Portugalin kansalaisten ETA-vaatimuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemusprosessi alkaa luomalla tili hallituksen verkkosivustolle. Hakijoiden on annettava henkilötiedot, kuten nimi, syntymäaika ja osoite. Lisäksi tarvitaan passitiedot, kuten passin numero ja voimassaoloaika. Kansalaisten, joilla on kaksoiskansalaisuus tai muu kansalaisuus, on ilmoitettava tämä tieto ETA-hakemuksen yhteydessä. Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero, olisi myös ilmoitettava. Hakijoiden on myös annettava lisätietoja, kuten työpaikka.

Kun kaikki nämä tiedot on syötetty järjestelmään, hakijoille esitetään joukko kysymyksiä, jotka koskevat heidän kelpoisuuttaan saada ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun hakija on vastannut kaikkiin näihin kysymyksiin tyydyttävästi, hänet ohjataan hakuprosessin maksuosioon, jossa hän syöttää maksutiedot, kuten luotto- tai pankkikortin numeron. Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikan hankkimisen kustannuksia ei ole vielä määritetty.

Kun maksu on käsitelty onnistuneesti, hakija voi siirtyä muihin käsittelyvaiheisiin, joihin voi kuulua maahanmuuttoviranomaisten mahdollisesti vaatimien lisälomakkeiden toimittaminen. Tämän jälkeen hyväksymisaika riippuu siitä, kuinka nopeasti maahanmuuttoviranomaiset saavat asiakirjat ja hyväksyvät ne sen jälkeen, kun ne on tarkastettu asianmukaisesti maahanmuuttoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Hyväksymisprosessin odotetaan kuitenkin kestävän muutaman päivän.

Onko olemassa poikkeuksia, jotka koskevat sitä, kenen on haettava ETA-hakemusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan?

Joidenkin henkilöiden ei tarvitse hakea ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

– Irlannin passin haltijat
– Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset
– Brittiläiset suojellut henkilöt
– Brittiläiset alamaiset
– Britannian merentakaiset kansalaiset
– Britannian merentakaisten alueiden kansalaiset
– Britannian passin haltijat

Lisätietoja Portugalin kansalaisia kehotetaan tutustumaan Yhdistyneen kuningaskunnan ETA FAQ-sivuun.