Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Itävallan kansalaisille: Itävalta: Täydellinen opas

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on ollut monen vuoden ajan käytössä viisumivapausohjelma. Tämä järjestelmä korvataan kuitenkin pian uudella ETA-ohjelmalla. Vuodesta 2024 alkaen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien itävaltalaisten matkustajien on haettava ETA-lupaa ennen matkan aloittamista. Tässä oppaassa luodaan yleiskatsaus uuteen ETA-järjestelmään ja selitetään, miten se vaikuttaa itävaltalaisiin matkustajiin ja mitä hakemusprosessissa on odotettavissa.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Itävallan kansalaisille?

Uusi ETA-järjestelmä, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on digitaalinen ohjelma, joka korvaa nykyisen viisumivapausjärjestelmän. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole ensimmäinen maa, joka on ottanut käyttöön tällaisen järjestelmän. Yhdysvalloissa (ESTA) ja Kanadassa (ETA) on jo olemassa vastaavat ohjelmat, ja myös Euroopan unioni kehittää parhaillaan omaa uutta järjestelmäänsä (ETIAS).

ETA on pohjimmiltaan digitaalinen lupa, joka antaa haltijalleen luvan tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se ei ole sama asia kuin viisumi, sillä ETA-hakemusprosessi on nopeampi ja yksinkertaisempi kuin viisumin hakuprosessi. Se otetaan käyttöön osana Britannian hallituksen ohjelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. Kun ETA-järjestelmä on käytössä, hallitus voi valvoa paremmin maahantuloa ja maasta poistumista, jolloin ei-toivotut vierailijat voidaan karsia tehokkaammin.

Kenen on haettava ETA-hakemusta?

Nykyisessä järjestelmässä 92 maan kansalaiset voivat tulla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ilman viisumia. Näistä maista, myös Itävallasta , tulevien matkustajien on haettava ETA-viisumia, jos he haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa uuden järjestelmän voimaantulon jälkeen.

Itävalta on Euroopan unionin jäsen, ja sillä on vapaa liikkuvuus muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää osa EU:ta, vapaa liikkuvuus ei koske sitä. Itävallan kansalaisten on haettava ETA-lupaa, jos he haluavat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa muiden Euroopan maiden kansalaisten tavoin.

ETA-hakijat voivat matkustaa useista eri syistä, kuten:

– Matkailu
– Työmatkat
– Lyhytaikaiset kurssit tai opinto-ohjelmat
– Vierailu ystävien tai perheenjäsenten luona
– Lääketieteellinen hoito

Kun matkustajalla on voimassa oleva ETA-lupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa Itävaltaan, hän voi oleskella maassa enintään kuusi kuukautta. He eivät voi työskennellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Niiden, jotka haluavat jäädä maahan pidemmäksi aikaa tai työskennellä maassa, on käytävä läpi erillinen viisumihakemusprosessi, aivan kuten nykyisinkin.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Itävallan kansalaisille

Ennen järjestelmän voimaantuloa siitä on vain vähän tietoa. Hallitus on kuitenkin julkaissut joitakin yksityiskohtia suunnitellusta ohjelmasta, mikä antaa matkustajille käsityksen siitä, mitä on odotettavissa.

Ennen matkaa vierailijoita kehotetaan tutustumaan julkaistuun ETA-vaatimusluetteloon. Tämä voi muuttua, mutta se antaa yleisen yleiskuvan siitä, mitä matkustajat tarvitsevat:

– Voimassa oleva biometrinen passi jostakin kelpoisuusluettelossa mainitusta maasta.
– Tuore digitaalinen valokuva, joka täyttää passikuvan kriteerit.
– henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun syy.
– Joitakin yksityiskohtia suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksun maksamista varten.
– Tiedot mahdollisesta rikoshistoriasta tai aiemmista rikkomuksista.

Viimeinen tietopiste on erittäin tärkeä. Hakijan on ilmoitettava, onko hänellä rikosrekisteriote, onko hän syyllistynyt maahanmuuttorikoksiin ja onko hän tai onko hän koskaan ollut kielletyn järjestön tai ryhmän jäsen. Nämä kysymykset otetaan käyttöön turvallisuussyistä. ETA-hakemus hylätään, jos hakijan katsotaan olevan turvallisuusriski Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

ETA-hakemusprosessi on käytettävissä vain verkossa. Kyseessä on digitaalinen järjestelmä, joten paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n käsittely Itävallan kansalaisille

ETA-hakemukseen liittyy maksu, jota ei palauteta. Se on maksettava kokonaisuudessaan osana hakuprosessia. Ennen kuin maksu on maksettu, hakemus katsotaan keskeneräiseksi, eikä sitä käsitellä.

Matkustajien on varattava riittävästi aikaa ETA-arvion käsittelyyn ennen matkan aloittamista. Käsittelyn odotetaan kestävän jopa 72 tuntia, mikä matkustajien on otettava huomioon. Heidän olisi voitava esittää hyväksytty ETA, kun he saapuvat lähtölentokentälle, satamaan tai asemalle. Lentoliikenteen harjoittajat voivat asettaa ETA-tiedon kuljetusehdoksi, joten matkustajia, jotka saapuvat lentoasemalle ilman ETA-tietoa, ei päästetä koneeseen.

Hyväksytyn ETA-luvan omistaminen on edellytys riippumatta siitä, miten matkustaja aikoo saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Useimmat Yhdistyneen kuningaskunnan kävijät saapuvat maahan lentäen, mutta maahan voi saapua myös laivalla, junalla tai autolla. Kanaalitunnelin kautta Ranskasta tulevien matkustajien on esitettävä ETA-tietonsa ennen kuin he pääsevät sisään.

Maahan saapuessaan matkustajien on jälleen kerran esitettävä täytetty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja Itävallan kansalaisille.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Itävallan kansalaisille

Matkustaja, jolla on täytetty Itävallan kansalaisille tarkoitettu ETA-lupa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, voi liikkua vapaasti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja viettää siellä enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on neljä jäsenvaltiota: Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti. Sisärajoilla ei ole tarkastuksia, joten vierailijat voivat matkustaa näiden neljän maan välillä haluamallaan tavalla ja kulkuvälineellä. Muita lomakkeita ei tarvita.

Itävallan kansalaisilla on vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Yhdistyneen kuningaskunnan ainoa maaraja on Irlannin tasavallan kanssa, joka on EU:n jäsenvaltio, joten itävaltalaiset voivat tulla maahan vapaasti. He voivat myös matkustaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta Ranskaan ilman muita lupia.

Itävaltalaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Itävallasta tulee vuosittain yli 300 000 vierailua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nämä vierailijat tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkailutarkoituksessa. Myös muut matkailijat matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan työmatkalle tai opiskelemaan. Yhdistynyt kuningaskunta on jo pitkään ollut suosittu kohde niille, jotka haluavat opiskella englannin kieltä syvällisemmin.

Historiallisesti monet Yhdistyneen kuningaskunnan itävaltalaisista siirtolaisista tulivat juutalaisyhteisöstä ja pakenivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 1930-luvulla. Tämä johti itävaltalaisten yhteisöjen syntymiseen Lontoon lähiöihin, kuten Golders Greeniin. Nykyään Yhdistyneessä kuningaskunnassa on noin 20 000 itävaltalaista maahanmuuttajaa. Suurimmat ryhmät ovat Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa. Tämän vuoksi monet Itävallan kansalaiset matkustavat usein Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tapaamaan perhettä ja ystäviä.