Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Tanskan kansalaisille: Täydellinen opas

Vuodesta 2024 alkaen Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön uusi ETA-järjestelmä, joka vaikuttaa tanskalaisiin vierailijoihin. Uuden järjestelmän mukaan kaikkien Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien vierailijoiden, jotka eivät tarvitse viisumia matkustaakseen, on nyt haettava lupaa saapua maahan ETA-luvan muodossa. Tästä verkkoprosessista tulee pakollinen osa maahantuloa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tässä oppaassa kerrotaan, mitä Tanskan kansalaisille ETA-hakemus tarkoittaa ja miten, milloin ja missä sitä voi hakea.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Tanskan kansalaisille

Yhdistynyt kuningaskunta ottaa uuden ETA-järjestelmänsä käyttöön vuonna 2024, ja kokeiluvaihe kestää vuoteen 2023. ETA, joka on lyhenne sanoista Electronic Travel Authorisation (sähköinen matkustuslupa), on kuin sähköinen viisumivapaus, ja se toimii lupana. Niille, joilla on kokemusta matkustamisesta Yhdysvalloissa, on varmasti tuttu käsite ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Samoin Tanska ja EU ovat ottamassa käyttöön oman ESTA-järjestelmänsä (European Travel Information and Authorisation System, eurooppalainen matkustustieto- ja -lupajärjestelmä) EU:n ulkopuolisten maiden viisumivapaita matkustajia varten.

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA-järjestelmä julkistettiin osana laajoja maahanmuuttosuunnitelmia, jotka hahmoteltiin kansalaisuus- ja rajavalvontalakiehdotuksessa (Nationality and Borders Bill). Lakiehdotuksen tavoitteena on sekä vahvistaa rajaturvallisuutta että digitalisoida rajanylitys kokonaan. Tanskalaisten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevien vierailijoiden on siis tehtävä erityistä suunnittelua, kun he täyttävät verkossa tehtävän ETA-hakemuksen eli matkustuslupahakemuksen.

Uusi ETA-järjestelmä koskee 92 maata, mukaan lukien kaikki EU-maat ja Tanska. Nämä maat eivät tarvitse viisumia voidakseen vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa lyhytaikaista oleskelua varten. Viisumivapaat kansalaiset voivat vierailla Yhdistyneessä kuningaskunnassa viisumivapaasti enintään 6 kuukautta kerrallaan muun muassa matkailutarkoituksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi koulutukseen ilmoittautuminen, työmatkat ja perhetapaamiset. Jos vierailija täyttää nämä vaatimukset, hän voi matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viisumivapaasti ETA-viisumilla. Viisumi tarvitaan pidempiä matkoja, työskentelyä, avioliittoa tai asettautumista varten.

Miten uusi ETA-järjestelmä vaikuttaa Tanskan kansalaisiin?

Yhdistyneen kuningaskunnan uusi ETA on uusi ja ylimääräinen vaihe, joka kaikkien tanskalaisten on suoritettava. Tanskalaiset vierailijat eivät voi enää matkustaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pelkällä passilla, vaan heidän on saatava ETA-todistus ennen saapumistaan. Tämä muuttaa tanskalaisten aiemmin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan saamaa matkustusvapautta, sillä he eivät enää pääse Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yhtä helposti kuin EU:n alueella.

Tanskalaiset eivät edelleenkään tarvitse viisumia saapuakseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan enintään 180 päiväksi. Sen sijaan heidän on haettava Tanskan kansalaisille tarkoitettua ETA-lupaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen matkaa. Ilman ETA-lupaa tanskalaiset eivät pääse Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. ETA-hakemus on lyhyt verkkoprosessi, joka kestää enintään 10 minuuttia. Fyysistä paperityötä tai henkilökohtaista konsulaattihakemusta ei tarvita, kuten jäljempänä on esitetty.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-luvan hakeminen Tanskan kansalaisille

ETA-hakemusta ei ole vielä täysin viimeistelty. Perusasiat on kuitenkin julkaistu. Ensinnäkin on julkaistu luettelo niistä kansalaisista, jotka ovat nyt oikeutettuja ETA-lupaan. Lisäksi tiedossa on luettelo odotetuista vaatimuksista. Nämä tiedot voivat muuttua ETAn kokeiluvuoden aikana.

Tanskan kansalaisten on haettava ETA-lupaa verkossa Yhdistyneen kuningaskunnan virallisen portaalin kautta ennen kuin he aikovat matkustaa. Konsulaatissa tai viisumikeskuksessa ei tarvitse käydä, koska kaikki tehdään verkossa. Hakijalla on oltava seuraavat tiedot käsillä, kun hän lähettää sähköisen lomakkeen:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt hyväksyttävä maa, kuten Tanska.
– Tuore digitaalinen passikokoinen valokuva.
– Henkilötiedot, mukaan lukien koko nimi (nimet), syntymäaika, ammatti ja yhteystiedot.
– Hakijan matkustusjärjestelyjen tarkoitus ja yksityiskohdat Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
– Luotto- tai pankkikortti hakemusmaksun maksamista varten.

Tanskalaisten hakijoiden on myös allekirjoitettava ilmoituslomake, jossa vahvistetaan, ettei hakijalla ole rikostaustaa, maahanmuuttorikoksia tai kuulumista kiellettyyn ryhmään tai järjestöön. Näihin turvakysymyksiin on vastattava totuudenmukaisesti. Jos hakijan todetaan olevan riski Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuudelle, hänen hakemuksensa hylätään. Hakijoita, joilla on rikostaustaa, voidaan pyytää täyttämään tavanomainen viisumihakemus.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Tanskan kansalaisille

Vaikka ETA-hakemuksen käsittelyaika on lyhyt, sen käsittelyyn kuluu jonkin verran aikaa. Käsittelyn odotetaan kestävän 48-72 tuntia. Hakija saa vahvistuksen, kun ETA on hyväksytty.

Koska mahdollinen käsittelyaika on 72 tuntia, tanskalaisten hakijoiden on varmistettava, että he jättävät hakemuksensa riittävän ajoissa ennen aiottua matkustuspäivää. Jos henkilö ei esitä voimassa olevaa ETA-asiakirjaa, häneltä evätään maahantulo, vaikka ETA-asiakirjan käsittely olisi vielä kesken. Jos ETA-hakemus hylätään, odotetaan muutoksenhakumenettelyä.

Tanskan kansalaisten ei tarvitse hakea ETA-hakemusta Tanskassa, vaan he voivat tehdä sen digitaalisesti missä tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Tämä mahdollistaa rajanylitykset ja lähdöt kaikkialla Euroopassa, myös Kanaalin ylitykset. Riippumatta siitä, miten hakija aikoo saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, rajalla on esitettävä voimassa oleva ETA-lupa. Lentoliikenteen harjoittajien odotetaan myös tutkivan matkustajat ennen koneeseen nousua. Jos matkustaja ei esitä ETA-tietoa, häneltä voidaan evätä pääsy lennolle lähtömaassaan. Saapuessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Tanskan kansalaiset voivat kulkea eGatesta, joka skannaa ja vahvistaa matkustajan ETA-ajan ja biometrisen passin, jotta rajalle pääseminen sujuu nopeasti.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETAn kanssa Tanskan kansalaisille

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lupa on voimassa koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten tanskalaiset voivat vierailla Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa ilman ylimääräistä paperityötä. Tämä koskee myös useimpia kruunun alaisia alueita, kuten Mansaarta, Jerseytä ja Guernseyta. EU:n jäseninä Tanskan kansalaiset voivat myös matkustaa viisumivapaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Irlannin tasavallan kautta ETA-todistuksella. Matkustajat voivat tutustua UK ETA FAQ -osioon saadakseen lisätietoja.

Tanskan kieli Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Tanskan kansalaisille myönnetään viisumivapaa matka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja heidän tarvitsee vain hakea ETA-lupaa ennen matkalle lähtöä. Tanskalaisilla vierailijoilla on 6 kuukautta maahantulopäivästä aikaa tutustua maahan riippumatta siitä, vierailevatko he Yhdistyneessä kuningaskunnassa matkailu-, liike- tai perhetarkoituksessa. Tanskalaisille matkustajille on tarjolla useita maahantulosatamia, ja Kööpenhaminasta, Billundista, Århusista ja Aalborgista on suoria lentoja eri puolille Yhdistynyttä kuningaskuntaa.