Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Tuvalun kansalaisille: Mitä sinun on tiedettävä

Kun ETA-ohjelma tulee voimaan, Tuvalusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkustavien on sopeuduttava uuteen järjestelmään. ETA, joka korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisen viisumivapausjärjestelmän, on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2024 mennessä. Tuvalun kansalaiset kuuluvat niihin, joita asia koskee. Seuraavassa oppaassa kerrotaan, miten ETA-järjestelmä toimii ja miten ETA:ta haetaan.

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ETA Tuvalun kansalaisille?

ETA eli sähköinen matkustuslupa on eräänlainen digitaalinen matkustuslupa. Nämä järjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina, ja kokeneet matkustajat saattavat jo tuntea esimerkiksi Yhdysvaltojen ESTA- tai Kanadan ETA-ohjelmat. Kuten nämäkin, Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-viisumi on viisumin sijasta lupa, jota matkustajan on haettava ennen matkan alkamista.

ETA korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan viisumivapausjärjestelmän. Se on osa hallituksen laajempaa suunnitelmaa maan rajojen digitalisoimiseksi. Kun se otetaan käyttöön, hallitus voi valvoa rajoja tehokkaammin. Sen avulla voidaan valvoa paremmin maahan saapuvia henkilöitä ja parantaa mahdollisuuksia havaita turvallisuusriskit.

Miten uusi ETA vaikuttaa Tuvalun matkustajiin?

Tuvalu, kuten muutkin Kansainyhteisön jäsenet, kuuluu niihin 92 maahan, jotka ovat oikeutettuja ETA-ohjelmaan. Näiden maiden kanssa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on tällä hetkellä viisumivapausjärjestelyt. Tällä hetkellä Tuvalusta tulevat vierailijat tarvitsevat vain passinsa päästäkseen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kun uusi järjestelmä tulee voimaan, heidän on lisäksi haettava Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-paikkaa Tuvalun kansalaisille, ennen kuin heidät päästetään maahan.

Tuvalilaiset matkustavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan useista eri syistä. Joitakin näistä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

– Matkailu
– Työmatkat
– Vierailut ystävien tai perheenjäsenten luona
– Lyhyet opintojaksot
– Lääketieteellinen hoito

ETA kattaa kaikki nämä syyt. Tuvalusta tulevien vierailijoiden on täytettävä yksi ainoa ETA-hakemuslomake matkan syystä riippumatta.

Tuvaluan kansalaiset tarvitsevat joissakin tapauksissa viisumin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos he haluavat työskennellä maassa, asua siellä pysyvästi tai viettää siellä yli kuusi kuukautta, he tarvitsevat viisumin. Tämä pätee nykyisessä järjestelmässä, ja näin on myös ETA-ohjelman käynnistyttyä. Viisumihakemusprosessi pysyy täysin muuttumattomana ETA:n käyttöönoton myötä.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-hakemus Tuvalun kansalaisille

Tuvalun kansalaisia kehotetaan tutustumaan ETA-hakemuksen vaatimusluetteloon, kun he valmistautuvat matkalleen. Kaikkia hakemuksen kannalta olennaisia tietoja ei ole vielä julkaistu. Esimerkiksi ETA-hakemusmaksun kustannuksia ei ole vielä vahvistettu.

Tämän luettelon tiedot voivat muuttua ja niitä voidaan tarkentaa ennen järjestelmän käyttöönottoa. Se antaa matkustajille kuitenkin yleiskuvan siitä, mitä hakuprosessissa on odotettavissa. Vaatimuksiin kuuluvat seuraavat:

– Voimassa oleva biometrinen passi, jonka on myöntänyt jokin kelpoisuusluettelossa mainittu maa.
– Tuore digitaalinen passikuva.
– Henkilökohtaiset tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi syntymäaika, työpaikkatiedot, yhteystiedot jne.
– Matkustajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan vierailun tarkoitus.
– Tiedot suunnitellusta matkasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kuten osoite maassa ollessasi.
– Pankki- tai luottokortti ETA-hakemusmaksua varten.
– Rikosrekisteriote, aiemmat maahanmuuttorikokset ja (aiempi tai nykyinen) jäsenyys kielletyissä ryhmissä tai järjestöissä.

Osa ETA-järjestelmästä on suunniteltu parantamaan Yhdistyneen kuningaskunnan rajaturvallisuutta. Tästä syystä hakijoita pyydetään ilmoittamaan tiedot rikosrekisteristään ja aiemmista rikkomuksistaan. Jos hakijan todetaan olevan mahdollinen turvallisuusriski, hänen hakemuksensa hylätään.

ETA-hakemus on täytettävä verkossa Britannian hallituksen luoman digitaalisen lomakkeen avulla. Maksun voi maksaa myös verkossa. Koska järjestelmä on täysin digitaalinen, paperisia vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-asiakirjojen käsittely Tuvalun kansalaisille

ETA-hakemus käsitellään vasta, kun lomake on täytetty oikein ja hakemusmaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Käsittelyn odotetaan kestävän enintään 72 tuntia.

Muissa maissa, joissa on samanlaisia järjestelmiä, liikenteenharjoittajat ovat asettaneet digitaalisen matkustusluvan kuljetusehdoksi. Näin tapahtuu todennäköisesti myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten matkustajien on täytettävä ETA-hakemuksensa hyvissä ajoin. Heidän on varattava riittävästi aikaa sen täydelliseen käsittelyyn ennen kuin he saapuvat lähtölentokentälle.

Matkustajien on esitettävä lähtölentokentän portilla Tuvalun kansalaisille hyväksytty Yhdistyneen kuningaskunnan ETA-lentoasiakirja. Jos he eivät pysty tähän, heiltä voidaan evätä pääsy lennolle. Heidän on myös esitettävä ETA-lento saapuessaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan rajatarkastuksen yhteydessä.

Jos ETA-hakemus hylätään, hakija voi yrittää hakea muutosta. Jos tämäkään ei onnistu, hän voi hakea viisumia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Heidän on kuitenkin muistettava, että viisumihakemusprosessi voi olla paljon pidempi ja monimutkaisempi kuin ETA-hakemus.

Matkustaminen Yhdistyneen kuningaskunnan ETA:n kanssa Tuvalun kansalaisille

Kun ETA-hakemus on hyväksytty, tuvalulaisella matkustajalla on lupa saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja hän voi viettää maassa enintään kuusi kuukautta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa he voivat opiskella, mutta he eivät saa työskennellä. He voivat liikkua vapaasti Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin muodostavien maiden välillä. ETA ei kuitenkaan anna heille lupaa tulla Irlannin tasavaltaan, joka on itsenäinen maa.

Tuvalu on hyvin kaukana Yhdistyneestä kuningaskunnasta, joten jotkut matkustajat saattavat haluta jatkaa matkaansa ja vierailla muissa Euroopan maissa. ETA on laillinen asiakirja, joka on voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka ei ole Euroopan unionin tai Schengenin yhteisen matkustusvyöhykkeen jäsen. Tuvalulaisten, jotka haluavat vierailla muualla Euroopassa, on syytä tutustua asianomaisiin maahantulovaatimuksiin. Euroopan unioni kehittää parhaillaan omaa digitaalista matkustuslupaansa, ETIAS-järjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 lopulla.